Projekt „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość”, nr umowy

Transkrypt

Projekt „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość”, nr umowy
Harmonogram szkoleń
ETAP I
8.11.2013 (piątek)
9:00 - 12:00
12:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Grupa BAIŚ Kreowanie Postaw Przedsiębiorczych
Grupa IPOŚ Kreowanie Postaw Przedsiębiorczych
konsultacje grupowe w tematyce szkoleń
9.11.2013 (sobota)
10:00 - 13:00
13:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Grupa IPOŚ Biznes Plan
Grupa BAIŚ Biznes Plan
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
22.11.2013 (piątek)
10:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Grupa BAIŚ Znajomość źródeł finansowania i ich pozyskiwanie
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
23.11.2013 (sobota)
10:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Grupa IPOŚ Znajomość źródeł finansowania i ich pozyskiwanie
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
II ETAP
6.12.2013 (piątek)
9:00 - 12:00
12:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Grupa BAIŚ Dokumenty aplikacyjne
Grupa IPOŚ Dokumenty aplikacyjne
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
7.12.2013 (sobota)
10:00 - 13:00
13:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Grupa IPOŚ Rozmowa kwalifikacyjna
Grupa BAIŚ Rozmowa kwalifikacyjna
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
13.12.2013 (piątek)
9:00 - 12:00
12:30 - 15:30
15:30 - 16:30
Grupa BAIŚ Assessment Center
Grupa IPOŚ Assessment Center
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
14.12.2013 (sobota)
10:00 - 13:00
13:30 - 16:30
16:30 - 17:30
Grupa IPOŚ Autoprezentacja
Grupa BAIŚ Autoprezentacja
konsultacje grupowe w tematyce szkolenia- dla zainteresowanych
Projekt „Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość”,
nr umowy: UDA-POKL.04.01.02-00-110/11-00 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.