Lista nr 2 - Centrum Onkologii

Komentarze

Transkrypt

Lista nr 2 - Centrum Onkologii
Lista nr 2
Kandydaci do Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub Ętułunaukowego
oraz pracownicy badawczo-techniczni
zatrudnieni w Centrum Onkologii-InsĘtucie, Oddział w Gliwicach
Kadencja 2016-2020
1.
Dr n. med. Dorota GABRY§
Zakład Radioterapii
2.
Dr n. med. Łukasz KRAKOWCZYK
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyj nej
3.
Dr n. med. Mirosław ŚnIEtunł
Zakład Pato
4.
Dr n. med. Aleksander ZAJUSZ
Prrychodnia Przykliniczna
lo gi i
Nowotworów
Zastępca Przewodni czącej
Centrum Onkologii-
Dr
Komisji Wyborczej
w Gliwicach
Wygoda

Podobne dokumenty