KARTA ZGŁOSZENIA V Ogólnopolski Turniej Piłki

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA V Ogólnopolski Turniej Piłki
KARTA ZGŁOSZENIA
V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Chłopców pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Kętrzyn
Chłopcy rocznik 2006
Pełna nazwa klubu: ..............................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................
Telefon/Fax:..........................................................................................................................
Ilość zespołów:......................................................................................................................
Ilość Zawodników :...............................................................................................................
Ilość trenerów: ......................................................................................................................
Imię i nazwisko trenera:........................................................................................................
Kierowca( Tak/Nie ):.............................................................................................................
Telefon i e-mail trenera:.......................................................................................................
Prośby do organizatorów:.....................................................................................................
UWAGI: pisemne zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 05.maja.2017 !!!
e-mail: [email protected]