Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy

Transkrypt

Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy
WIOLETA DUDA
DANIEL KUKLA
Kariera zawodowa wobec
postępujących przemian
pracy
Częstochowa 2010
Spis treści
Wprowadzenie
7
I. Propedeutyczny charakter pracy ludzkiej jako
wyznacznik pozycji zawodowej
1.
2.
3.
4.
5.
Wokół zagadnienia pracy człowieka
Praca uprawnieniem i wartością człowieka
Obowiązek pracy wpisany w osobę ludzką
Praca jako droga wykształcania się jednostki
Współczesne tendencje w przemianach pracy i statusu pracownika
9
15
25
28
32
II. Kariera zawodowa współczesnego człowieka
1.
2.
3.
4.
Współczesne pojmowanie kariery zawodowej
Kwalifikacje i kompetencje jako wyznaczniki sukcesu zawodowego
Uwarunkowania i typy karier zawodowych
Proces planowania kariery zawodowej
39
46
56
66
III. Praca i kariera zawodowa w rzeczywistości badawczej
1.
1.
2.
3.
Kariera zawodowa w dotychczasowych badaniach
Miejsce kariery zawodowej w systemie wartości
Wpływ pracy zawodowej na życie rodzinne
Czynniki warunkujące charakter pracy zawodowej
77
82
106
117
IV. Podsumowanie
125
Bibliografia
127
Spis tabel
135
Spis wykresów
137