Przedmiar robót sufity podwieszane

Transkrypt

Przedmiar robót sufity podwieszane
Archologia sufity podwieszane 2016.kst
Lp.
Podstawa
Archologia 1.1
1 KNR-W 2-02
2702-01 1)
KSIAZKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami m2
z włókien mineralnych
210.10
m2
2 KNR 4-01
1204-01 2)
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
14.615+4.74
m2
3 NNRNKB 202
2023-01 3)
(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na poje- m2
dynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50
(1.8+2.7)*0.6
m2
m2
4 KNR 2-02
2004-01 4)
Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno- m2
warstw.55-01 Kufer na stropie p.a
(5.2+2.7)*0.6
m2
5 NNRNKB 202
2015-01 3)
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
(5.2+2.7)*1.85
m2
6 A.W
Dostawa i montaz drzwiczek systemowych do g-k
4
szt
szt
7 NNRNKB 202
2020-01 3)
(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na pas pod profi- m2
lem przyściennym (katownikem) linia pozioma odciecia o szer. do
30 cm
(116.67+1.8*22)*0.30
m2
m2
8 KNR 4-01
1202-09 2)
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
podłogi ponad 5 m2
46.88+14.62
m2
9 TZKNBK VIII
06-11 5)
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wap. lub cem.-wap. pasa- m
mi o szer.do 15 cm rysy nad sufitem nowo projektowanym
9*4
m
10 TZKNBK VIII
07-57 5)
Uzup.tynku wewn.kat.III w bruzdach nad sufitem nowo projektowanym.na ścianach lub sufitach
9*4
m
11 KNR 4-01
1204-02 2)
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian PAS WOKÓł SUFITU PODWIESZONEGO
46.88
m2
12 NNRNKB 202
1134-02 3)
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
61.50
m2
13 KNR 2-02
0617-06 4)
Izolacje szczelin AKRYLEM styk konstrukcja sufitu ściana
m
116.67+1.8*22
m
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp.
Wydawnictwo
1
2
3
4
5
WACETOB wyd.V 2003
ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
ORGBUD wyd. spec. 1998
PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984
-1-
Norma STD Wersja 4.15 Licencja: 4211 dla PC-BUD
m
m2
m2
Poszcz
Razem
210.100
RAZEM
210.100
19.355
RAZEM
19.355
2.700
RAZEM
2.700
4.740
RAZEM
4.740
14.615
RAZEM
14.615
4.000
RAZEM
4.000
46.881
RAZEM
46.881
61.500
RAZEM
61.500
36.000
RAZEM
36.000
36.000
RAZEM
36.000
46.880
RAZEM
46.880
61.500
RAZEM
61.500
156.270
RAZEM
156.270

Podobne dokumenty