specyfikacja - manualna maszyna pomiarowa 3D

Transkrypt

specyfikacja - manualna maszyna pomiarowa 3D
Narzędzia Skrawające TOOLS Sp. z o.o.
ul. Grabskiego 25
55-011 Siechnice
Siechnice dn. 10.07.2014 r
Specyfikacja do zapytania ofertowego:
Dotyczy: Manualna maszyna pomiarowa 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
1). Parametry techniczne:
• pomiar w świetle odbitym;
• pomiar geometrii czoła narzędzia, w tym frezy typu: kula i torus;
• pomiar geometrii obwodu narzędzia;
• pomiar w świetle przechodzącym;
• pomiar długości stopni i średnic;
• pomiar wielkości kątowych;
• porównanie kształtu narzędzia z wczytanym wzorcem ścieżki profilu z pliku
np..dxf;
• współpraca z inną maszyną pomiarową 3D;
• dokładność liniowa – max. 0,0015 mm;
• dokładność kątowa – max. 0,0015O;
• rozdzielczość pomiarowa – max. 0,001mm;
2). Parametry funkcjonalne:
• obróbka wyników pomiarów;
• uchwyt ustalający i mocujący narzędzie;
• możliwość zapisu danych na zewnętrzny nośnik;
• menu w języku polskim.
4). Inne:
• Gwarancja min. 12 miesiące;
• Warunki transportu: DDP 55-011 Siechnice ul. Grabskiego 25.
• DTR w języku polskim.
Kierownik Produkcji
Jacek Szaustuk
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE „TOOLS” Sp. z o.o., Poland, 55-011 Siechnice, ul. Grabskiego 25
centrala tel./fax (+48 71) 343 58 58; fax: w. 33; Dział Handlowy w. 23, 27; Księgowość w. 29
KRS 0000185488 Sąd Rejonowy W-w Fabryczna, Kapitał zakładowy Spółki: 50 000 PLN; NIP: 899-17-87-139, Regon
930968701
www. toolswro.com.pl; e-mail: [email protected]
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/ Wrocław, Nr konta 35 1030 1289 0000 0000 0259 7000;

Podobne dokumenty