Formularz zlecenia realizacji usługi

Transkrypt

Formularz zlecenia realizacji usługi
Formularz zlecenia realizacji usługi
………………………………………… zleca przeprowadzenie treningu „POGROMCY STRESU” - Zarządzanie
stresem dla pracowników zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu poniżej:
Nazwa zlecającego
Wybrany rodzaj treningu
Trening 1-dniowy
Trening 2-dniowy
Ilość osób kierowanych
na szkolenie
Dane kontaktowe osoby do
kontaktu w kwestii otrzymanego
zlecenia
Imię i nazwisko:
Tel.:
Adres e-mail:
Sala w urzędzie/instytucji/firmie
Preferowane miejsce realizacji:
Inny obiekt zlokalizowany na terenie województwa
zachodniopomorskiego
(Adres: ………………………………………………………………………………)
………………………………
………………………………
………………………………
Miejscowość
Data
Podpis i pieczątka przedstawiciela
………………………………
Pieczątka firmowa