Historia Liceum - Kolegium Szkół Prywatnych

Transkrypt

Historia Liceum - Kolegium Szkół Prywatnych
Historia Liceum
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące to istniejąca już od osiemnastu lat placówka wchodząca
w skład Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach. Zaczynając swą działalność od zaledwie jednej
sali lekcyjnej dysponuje obecnie nowoczesną bazą pozwalającą na odpowiednią do
wymagań współczesności realizację zadań oświatowo-wychowawczych.
Rozbudowany program nauczania języków obcych, swobodne łączenie zajęć
fakultatywnych umożliwia uczniom w pełni realizować zaplanowany tok nauki. Skuteczność
takich rozwiązań potwierdza stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego i osiąganie
przez naszych absolwentów wyników należących do jednych z najwyższych w województwie.
Z pewnością najlepszą wizytówką szkoły są jej wychowankowie. I Prywatne Liceum
Ogólnokształcące w Kielcach poszczycić się może tym, że nasi byli uczniowie pełnią obecnie
ważne i odpowiedzialne społecznie funkcje zarówno w kraju jak i za granicą. Są wśród nich
lekarze, inżynierowie, ekonomiści, dziennikarze i przedsiębiorcy. Fakt, że nie zapominają o
dawnej szkole i dzielą się swymi sukcesami z nauczycielami i wychowawcami, zawdzięczać
można szczególnej atmosferze i odpowiedniemu podejściu do ucznia.
Wspólne wycieczki, wyjazdy do teatrów i muzeów, Biała Szkoła w Białce Tatrzańskiej czy dosk
onalące umiejętności językowe
pobyty w Anglii
i Niemczech służą tworzeniu pozytywnych więzi nie tylko wśród młodzieży.
Łączenie wymagań, szacunku i troski o przyszłość ucznia to recepta, która pozwala uznać
naszą szkołę za miejsce odpowiednie dla ambitnych
i żądnych życiowych sukcesów młodych ludzi.
1/1

Podobne dokumenty