Asystent ds. Wsparcia Programów Dotacyjnych

Transkrypt

Asystent ds. Wsparcia Programów Dotacyjnych
Strona: 1/1
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP poszukuje studentów na stanowisko:
Asystent ds. Wsparcia Programów Dotacyjnych
Zadania:
Do zadań osób na tym stanowisku należeć będzie wsparcie zespołu realizującego działania związane
z projektami objętymi dofinansowaniem UE, w szczególności pomoc i tworzenie na podstawie
wytycznych:






strategii wizerunkowych i marketingowych,
analiz rynkowych, raportów, materiałów tekstowych w oparciu o pozyskane (zewnętrznie
i wewnętrznie) informacje,
baz danych,
analiz SWOT,
wyszukiwanie i tłumaczenie informacji ze stron obcojęzycznych na potrzeby realizowanego
projektu,
monitorowanie otoczenia rynkowego i preferencji wybranych grup docelowych lub branż.
Wymagania:






status studenta studiów zaocznych, wieczorowych lub dziennych
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie
dodatkowym atutem),
umiejętność obsługi komputera,
umiejętności efektywnego poszukiwania informacji, opracowywania analiz i wyciągania wniosków,
dyspozycyjność w wymiarze 30-40 godzin w tygodniu.
mile widziana wiedza z zakresu:
- zagadnień dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych i marketingu,
- tworzenia analiz rynkowych (SWOT, analiza konkurencji itp.).
Zapewniamy:


możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami związanymi z realizacją projektów objętych
dofinansowaniem z funduszy UE,
współpracę opartą o umowę o dzieło.
Dodatkowe informacje:
Wszystkie osoby spełniające nasze oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z
aktualnym zdjęciem wyłącznie e-mailem na adres: [email protected], z dopiskiem
„Asystent”, a także o dopisanie na nadsyłanych dokumentach noty: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)".
Kontakt:
Aplikacje bez listu motywacyjnego nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym!
CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE MALON GROUP, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (budynek NOT)
tel.: (71) 789 08 41; fax: (71) 791 39 09; biuro GSM: 604 20 90 43; www.malongroup.pl; [email protected]

Podobne dokumenty