Seria 551 Pneumatyczny element czasowy

Komentarze

Transkrypt

Seria 551 Pneumatyczny element czasowy
1
Zawory prądowe i odcinające ► zawory logiczne
Seria 551
Akcesoria
Pneumatyczny element czasowy
► dla opóźnienia sygnału włączenia wzgl. wyłączenia ► Qn = 120 l/min ► dla Seria 551
Ciśnienie robocze min/max
Patrz tabela u dołu
Temperatura otoczenia min./maks.
-20°C / +70°C
Temperatura medium min./maks.
-20°C / +70°C
Medium
Sprężone powietrze
Maks. wielkość cząstek
5 µm
Zawartość oleju w sprężonym powietrzu
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Opóźnienie czasowe Maks.
10 s
Materiały:
5510-221
Funkcja
logiczna
Obudowa
Polioksymetylen
Uszczelki
Kauczuk nitrylowy
Qn
Ciśnienie
sterujące
min./max.
[bar]
Ciężar
[l/min]
Ciśnienie
robocze
min./maks.
[bar]
Rys.
Ad.
Numer materiałowy
-
-
1 / 10
-
0,08
Fig. 1
-
5510250000
TAK
120
1,5 / 10
1,05 / 7
0,125
Fig. 2
1)
5510250100
NIE (NOT)
120
1,5 / 10
1,05 / 7
0,125
Fig. 2
2)
5510251100
opóźniacz wyłączenia
-
1 / 10
-
0,08
Fig. 1
-
5510260000
TAK
120
1,5 / 10
1,05 / 7
0,125
Fig. 2
1)
5510260100
NIE (NOT)
120
1,5 / 10
1,05 / 7
0,125
Fig. 2
2)
5510261100
[kg]
1) NC
2) NO
z dławikiem
Przepływ znamionowy Qn przy 6 bar i Δp = 1 bar
Fig. 1
Fig. 2
D551_084_10
Pogrubione numery materiałowe są dostępne w centralnym magazynie w Niemczech, informacje szczegółowe patrz Koszyk
Katalog elementów pneumatycznych, PDF online, stan 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., zmiany zastrzeżone
D551_084_11