DZ 271 100 524 odp na pyt - Krakowski Szpital Specjalistyczny im

Transkrypt

DZ 271 100 524 odp na pyt - Krakowski Szpital Specjalistyczny im
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. JANA PAWŁA II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kraków, 04.10.2012 r.
DZ/271/100/524/2012
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
DZ/271/100/2012
Dotyczy: odpowiedzi na pytania - przetarg nieograniczony nr DZ 271/100/2012 na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, przesyła odpowiedź na
pytanie, jakie wpłynęło do postępowania przetargowego nr DZ 271/100/2012, jednocześnie Zamawiający
przypomina o terminie składania i otwarcia ofert. Datą obowiązującą jest 08.10.2012 r godz 10:00składanie ofert, godz. 11:00 - otwarcie ofert.
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, numer
ogłoszenia 207953- 2012 zwracamy się z prośbą i udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytanie dotyczące SIWZ.
Ad.1.Pakiet V dotyczy przedłuŜenia subskrypcji dla oprogramowania VMWare (wersja 5). Zwracamy się z prośbą o
podanie państwa numeru kontraktu tj. Contract ID w celu prawidłowej wyceny wsparcia technicznego przez
producenta VMWare.
Ad. 1
Nasz kontrakt ma numer : 40082691
Z powaŜaniem,
Centrala (012) 614-20-00
Dyrektor (012) 614-20-01
614-20-02
REGON 000290073
NIP 677-16-94-570
fax (012) 614-22-66