W ZS w Biskupcu powstanie klasa mundurowa

Transkrypt

W ZS w Biskupcu powstanie klasa mundurowa
W ZS w Biskupcu powstanie klasa mundurowa
Kolejna szkoła prowadzona przez powiat olsztyński wdroży do programu nauczania innowacje
pedagogiczne. Po wakacjach w Zespole Szkół w Biskupcu otwarta zostanie klasa mundurowa.
Jest to możliwe za sprawą porozumienia zawartego 14 czerwca br. pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół, a
Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejem Górzyńskim i Komendantem
Miejskim Policji w Olsztynie mł. insp. Mieczysławem Wójcikiem.
Oprócz realizacji podstawy programowej Liceum Ogólnokształcącego, realizowany będzie również autorski
program nauczania „Służba Policyjna” i „Służba w Straży Pożarnej”.
Ideą powstania programu jest pomoc młodzieży w szerszym zapoznaniu się ze specyfiką, zadaniami i
podstawowymi umiejętnościami praktycznymi oraz teoretycznymi formacji mundurowych. Dzięki
współpracy ze służbami, przyszli kadeci będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy, co w
przyszłości może znacznie ułatwić im zdanie egzaminów na uczelnie resortowe, bądź podjęcie w nich pracy.
W programie innowacji pedagogicznej przewidziano m. in. zajęcia z prawodawstwa, wiedzy o Państwie,
Straży Pożarnej, Policji, psychologii, udzielania pierwszej pomocy, zarządzania kryzysowego, musztry oraz
ciekawych zajęć praktycznych na terenie jednostek.
Już dziś wiadomo, że w przyszłości planowane jest podpisanie porozumień jeszcze z innymi formacjami
mundurowymi i tym samym poszerzenie oferty klasy mundurowej o inne specjalności.
Zespół Szkół w Biskupcu nie jest pierwszą szkołą w powiecie olsztyńskim, która oferować będzie naukę w
klasie mundurowej. W Zespole Szkół w Dobrym Mieście taki program nauczania prowadzony jest już od
trzech lat, a w Olsztynku od dwóch.
Drukuj

Podobne dokumenty