KÓŁKO MATEMATYCZNE

Transkrypt

KÓŁKO MATEMATYCZNE
KÓŁKO MATEMATYCZNE
1. Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
poszerzenie wiedzy i umiejętności matematycznych
zainteresowanie uczniów matematyką
rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy
rozwijanie sprawności umysłowej oraz własnych zainteresowań
zachęcenie oraz przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych
poznanie różnych sposobów zdobywania wiedzy matematycznej.
2. Zadania to:
•
Realizowanie tematów:
1) System dziesiątkowy
2) Podzielność liczb
3) Prędkość, droga, czas
4) Procenty, mieszaniny
5) Twierdzenia i konstrukcje geometryczne
6) Diagramy
7) Ułamki
8) Łamigłówki
• Zapoznanie uczniów z zadaniami z poprzednich edycji konkursów:
„KANGUR”, „ALFIK”, „ZŁOTA ŻABKA”, „RAMBIT”
• Ćwiczenie w szybkim rozwiązywaniu testów wyboru i zapisu rozwiązań
zadań z treścią
• Pisanie pracy długoterminowej przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem
matematyka
3. Częstotliwość spotkań- raz w tygodniu.
4. Efekty:
•
•
•
•
•
•
•
uczniowie lubią matematykę
potrafią samodzielnie w twórczy sposób rozwiązywać zadania
poznają różne sposoby prostego przedstawiania rozwiązania zadania
wynoszą bogatą wiedzę matematyczną
stają się „małymi badaczami” matematyki
rozwiązują problemy, które stają się wyzwaniem do pokonania
opracowują pracę długoterminową
1
Literatura, z której korzystam prowadząc kółka matematyczne i pracując
z „uczniem zdolnym":
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Konkursy matematyczne - wybór zadań "- K. Dworecka
i Z. Kochanowski, WsiP Warszawa 1987
„Lilavati- rozrywki matematyczne"- S. Jeleński, PZWS Warszawa 1956
„Śladami Pitagorasa"- S. Jeleński, WsiP Warszawa 1985
„Kacper w krainie filozofów"- I. Bukowska, wydawnictwo „W drodze",
Poznań 1997
„Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej"- D. Zaremba,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1993
„Uczymy się myśleć poprzez rozrywkę"- Z. Bobiński, P* Nodzyński, M.
Uscki, wydawnictwo „Aksjomat", Toruń 2003
„Matematyczny kalendarz ucznia"- P. Jarek i M. Uscki, wydawnictwo
„Aksjomat", Toruń 2002
„Matematyka z wesołym Kangurem"- wydawnictwo „Aksjomat", Toruń
2004
„Zbiór zadań dla ASA" (kl. V i kl. VI)- W. Łęska i S. Łęski, Oficyna
Wydawniczo- Poligraficzna „ADAM", Warszawa 2001
„Uczymy się myśleć nieszablonowo"- Z. Bobiński, P, Nodzyński, M.
Uscki, wydawnictwo „Aksjomat", Toruń 2003
„Rewolucja w uczeniu "- G. Dryden, J. Vos, wydawnictwo Moderska
i S-ka, Poznań 1999
2