CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ DOBREGO TYGODNIKA

Transkrypt

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ DOBREGO TYGODNIKA
CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO
39 mm
50
103
157
210
82
125
168
211
254
297
340
264
Podane ceny reklam obejmują kolor
1 moduł – strony ogłoszeniowe – 55 zł
Cała strona ogłoszeniowa
– 55 zł x 40 modułów = 2200 zł
1 moduł – strony redakcyjne
(tekstowe) – 60 zł
Cała strona redakcyjna
– 60 zł x 40 modułów = 2400 zł
1 moduł – strona ostatnia – 65 zł
Ostatnia strona – cena okładki
65 zł x 40 zł = 2600 zł
1 moduł – pierwsza strona – 120 zł
Pasek na pierwszej stronie
5 modułów x 120 zł = 600 zł
Insert – 1 sztuka – 0,10 zł
Ogłoszenia drobne, cena za każde
rozpoczęte 30 znaków – 5 zł
DOPŁATY:
Za wybór miejsca 15 procent
Art. Sponsorowany 10 procent
Za płatność po emisji 10 procent
RABATY:
Za czterokrotny druk tego samego
ogłoszenia 5 procent
Za ośmiokrotny druk tego samego
ogłoszenia 12 procent
Za kolejnych 12 emisji tego samego
ogłoszenia 20 procent
Istnieje możliwość negocjacji rabatów przy
dłuższej współpracy!
Podane ceny są cenami ne o i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT
Wydawnictwo Dobre jest wydawcą
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
i portalu sacz.in.
Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25,
Tel 18/544 64 41, 785 340 410,
889 020 766, [email protected]
ZNAJDZIESZ NAS NA
SŁYSZAŁE
S
SŁY
Ł SZ
SZA
SZA
AŁEŚ
EŚ
Ś O MED
MEDIAC
MEDIACH
IAC
ACH TTOTALNYC
A
OTALNY
OTA
LNY
NYCH?
N
CH
H?
H
DTS JEST GAZETĄ TOTALNĄ
– DOSTĘPNĄ O KAŻDEJ PORZE
I W KAŻDYM MIEJSCU BEZPŁATNIE.
Bez ograniczeń możesz czytać
aktualny numer i buszować
w archiwum.
CZYTAJ DTS TAK JAK LUBISZ,
W NAJWYGODNIEJSZEJ
DLA SIEBIE WERSJI.
W formie papierowej, elektronicznej
na stronie sacz.in, albo zamów pdf
z dostawą do Twojej skrzynki mailowej.
Ulubiona gazeta sądeczan: największy nakład, najlepsi
autorzy, zaufanie reklamodawców.

Podobne dokumenty