Wstep do TI

Transkrypt

Wstep do TI
Drodzy uczniowie…
Przekazujemy Wam podręcznik, przyjmując jednocześnie założenie, że nie będzie dla Was
jedynym źródłem wiedzy. Jego niezbędnym uzupełnieniem są zasoby internetowe
(elektroniczne), zamieszczone na platformie Moodle pod adresem: http://ti-a.wsip.pl.
Projekt „Technologia informacyjna w internecie” składa się z dwóch elementów:
1. Podręcznika w wersji papierowej. Poruszamy w nim głównie te zagadnienia, które mają
szansę przetrwać „próbę czasu”. Podręcznik jest bogato ilustrowany i zawiera następujące
elementy organizujące materiał: Streszczenia, Wiadomości i umiejętności, które
powtórzysz lub zdobędziesz, Ćwiczenia i Zadania związane z różnymi dziedzinami wiedzy
i Waszymi pozaszkolnymi zainteresowaniami, Podsumowania i Pytania sprawdzające.
2. Zasobów elektronicznych zamieszczonych na platformie e-learningowej Moodle
stanowiących uzupełnienie i rozszerzenie podręcznika. Są one zorganizowane dokładnie
w ten sam sposób, jak w podręczniku. Po zalogowaniu się na platformie ujrzycie stronę
główną projektu, która poprowadzi Was do instrukcji obsługi platformy oraz siedmiu
działów programowych, zgodnych ze spisem treści podręcznika. W każdym z nich
wyróżniliśmy kolejne tematy z podziałem na:
− Zasoby, głównie w postaci plików PDF oraz linków do wybranych stron internetowych;
− Aktywności, głównie w postaci zadań i ćwiczeń występujących w podręczniku,
dodatkowych zadań i ćwiczeń, testów (quizów), forów dyskusyjnych, słowników
pojęć.
Korzystając z podręcznika i wspomnianych zasobów elektronicznych, rozwiniecie swoje
umiejętności w komunikowaniu się za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzeniu
prezentacji multimedialnych, opracowywaniu złożonych dokumentów, projektowaniu stron
WWW, wyszukiwaniu informacji w bazach danych i rozwiązywaniu zadań w arkuszu
kalkulacyjnym. Pierwszy i ostatni rozdział stanowią klamrę spinającą zagadnienia prawne,
etyczne oraz wychowawcze związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie opartym na
wiedzy. Społeczeństwie, które jest otoczone „nadmiarem informacji” – tej dobrej i tej złej, tej
prawdziwej i tej fałszywej, tej mądrej i tej demoralizującej. Warto umieć poruszać się w tym
„smogu informacyjnym”. Naszą intencją było, aby podręcznik pomógł Wam lepiej zrozumieć
nieuniknione przenikanie technologii informacyjnej w każdą dziedzinę aktywności ludzkiej.
Życzymy Wam owocnej nauki!