szkolny zestaw programów nauczania w szkole podstawowej

Transkrypt

szkolny zestaw programów nauczania w szkole podstawowej
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną do realizacji w roku szkolnym 2013/2014
na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2013r.
III etap edukacyjny (klasy I - III)
Lp.
Przedmiot
1.
Język polski
2.
Historia
3.
Wiedza
o społeczeństwie
Autor/ Wydawnictwo
Ewa Horwath, Grażyna
Kiełb/Wydawnictwo WSiP,
Warszawa
Teresa Kowalewska, Tomasz
Maćkowski/Wydawnictwo
Nowa Era, Warszawa
Teresa Kowalewska/
Wydawnictwo Nowa Era,
Warszawa
Melanie Ellis, Marianna
Niesobska, Anna Rak/Oxford
University Press, Warszawa
Numer programu
w szkolnym
zestawie
Klasa
Bliżej słowa. Program nauczania języka polskiego
dla klas I – III gimnazjum
1/2013/G
I-III
Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego
historii w klasach I – III gimnazjum
2/2013/G
I-III
Dziś i jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy
o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum
3/2013/G
II-III
Program nauczania języka angielskiego. Kurs
kontynuacyjny dla klas 1-3 gimnazjum. III etap
edukacyjny
4/2013/G
I-III
Tytuł programu
4.
Język angielski
5.
Język rosyjski
Renata Broniarz/Wydawnictwo
WSiP, Warszawa
Program nauczania języka rosyjskiego
w gimnazjum. Kurs dla początkujących
5/2013/G
I-III
Matematyka
Marta Jucewicz, Marcin
Karpiński, Jacek Lech/Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe,
Gdańsk
Matematyka z plusem. Program nauczania
matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy
I-III gimnazjum)
6/2013/G
I-III
Fizyka
Grażyna Francuz – Ornat,
Teresa Kulawik/Wydawnictwo
Nowa Era, Warszawa
Spotkania z fizyką. Program nauczania fizyki
w gimnazjum
7/2013/G
I-III
6.
7.
Lp.
8.
Przedmiot
Chemia
9.
Biologia
10.
Geografia
11.
Plastyka
12.
Muzyka
Autor/ Wydawnictwo
Numer programu
w szkolnym
zestawie
Klasa
8/2013/G
I-III
9/2013/G
I-III
10/2013/G
I-III
11/2013/G
I
Program nauczania muzyki w gimnazjum – Świat
muzyki
12/2013/G
I
Program nauczania zajęć technicznych
w gimnazjum. Technika w praktyce – zajęcia
mechaniczno – motoryzacyjne i zajęcia elektryczno –
elektroniczne
Technika w praktyce – zajęcia żywieniowe
i zajęcia krawieckie
13/2013/G
I-II
Informatyka dla Ciebie. Program nauczania
informatyki w gimnazjum
14/2013/G
I-II
15/2013/G
I-III
16/2013/G
I-III
Tytuł programu
Hanna Gulińska, Janina
Ciekawa chemia. Program nauczania chemii
Smolińska/Wydawnictwo WSiP,
w gimnazjum
Warszawa
Anna Zdziennicka/
Wydawnictwo Nowa Era,
Warszawa
Ewa Maria Tuz/Wydawnictwo
Nowa Era, Warszawa
Lila Wyszkowska/
Wydawnictwo Operon, Gdynia
Dorota Nita-Komorowska,
Agnieszka Sołtysik, Andrzej
Rękas/Wydawnictwo WSiP
13.
Zajęcia
techniczne
Waldemar Czyżewski
Ewa Uljasz/Wydawnictwo
Nowa Era
14.
Informatyka
Ewa Filinowicz/Wydawnictwo
Nowa Era
15.
Wychowanie
fizyczne
16.
Wychowanie
do życia w
rodzinie
Puls życia. Program nauczania biologii
w gimnazjum
Puls Ziemi. Program nauczania geografii dla
gimnazjum
Plastyka. Program nauczania dla klas
1-3 gimnazjum
Wybierz sam. Program wychowania fizycznego
Ewa Czerska/Wydawnictwo Res
o profilu rekreacyjno-zdrowotnym dla gimnazjum
Polonia Łódź
i liceum
Król Teresa/Wydawnictwo
Rubikon, Kraków
Program „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie
do życia w rodzinie dla uczniów klas I – III
gimnazjum
Lp.
17.
Przedmiot
Religia katolicka
18.
Religia
prawosławna
19.
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Autor/ Wydawnictwo
Ks. dr Tadeusz Śmiech/
Wydawnictwo JEDNOŚĆ,
Kielce
20.
Klasa
Kim jestem, jako człowiek, kim chcę być jako
chrześcijanin. Program nauczania religii dla klas
gimnazjalnych z dn. 9 IV 2013r.
17/2013/G
I
W drodze do Ojca. Program nauczania religii dla
klas gimnazjalnych
18/2013/G
II - III
19/2013/G
I-III
20/2013/G
III
Program nauczania religii prawosławnej w gimnazjum Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego zatwierdzony przez Synod Biskupów w dniu 20 marca 2012r.
Jarosław Słoma/Wydawnictwo
Nowa Era
Agata Steczkowska/
Wydawnictwo WSiP, Warszawa
Alina Jolanta Kosińska
Zajęcia
artystyczne
Numer programu
w szkolnym
zestawie
Tytuł programu
Władysław Romaniuk
Izabela Filipczuk
Małgorzata Czuj/Wydawnictwo
MAC Edukacja S. A., Kielce
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla
gimnazjum
Program nauczania. Zajęcia artystyczne – wokalne
w gimnazjum
Autorski program nauczania. Zajęcia artystyczne regionalne w gimnazjum
Autorski program nauczania. Zajęcia artystyczne taneczne w gimnazjum
Autorski program nauczania. Zajęcia artystyczne
z tańca z elementami gimnastyki artystycznej
w gimnazjum
Program nauczania. Zajęcia artystyczne
w gimnazjum. Malarstwo i rzeźba.
21.1/2013/G
21.2/2013/G
21.3/2013/G
II- III
21.4/2013/G
21.5/2013/G

Podobne dokumenty