Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
http://pup.opole.pl/strona/1-1-spo-rzl-2006-2008-pracofonik/206
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK
Główne cele projektu:
●
●
●
●
●
podwyższenie skuteczności i efektywności działań PUP w Opolu,
zbudowanie szybkiego kanału informacyjnego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a bezrobotnymi,
poprawa skuteczności działań poprzez tworzenie otwartego pośrednictwa pracy
wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technologii komunikacji,
budowanie społeczeństwa informacyjnego.
Wartość projektu: 355 676,00 zł
Okres realizacji: od 01. sierpnia 2006 r. do 29. lutego 2008 r.
W ramach projektu Pracofonik uruchomiono nowoczesne narzędzia teleinformatyczne w postaci bezpłatnej infolinii,
internetowej bramki sms oraz zwiastunów prasowych w celu podwyższenia skuteczności i efektywności działań Powiatowego
Urzędu Pracy w Opolu.
Bezpłatna infolinia umożliwiła osobom bezrobotnym uzyskanie wygodnego i bezkosztowego kontaktu z urzędem w celu
uzyskania informacji o aktualnych ofertach pracy i szkoleniach. Zalety infolinii:
●
●
●
●
●
pozwala na wykonywanie bezpłatnych połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych, zarówno domowych jak i budek
telefonicznych,
umożliwia codzienny kontakt osobom faktycznie poszukującym pracy, bez ponoszenia kosztów rozmowy telefonicznej lub
dojazdu do urzędu,
pozwala na dostęp do ofert pracy osobom, zamieszkałym w znacznej odległości od urzędu pracy,
umożliwia uzyskanie od osób bezrobotnych informacji, odnośnie ich oczekiwań względem potencjalnej pracy,
pozwala na analizę potrzeb rynku pracy.
Internetowa bramka sms pozwoliła na doskonały, bardzo szybki i efektowny kanał informacji na linii PUP → klienci, a także
popularyzacje usług i aktualnych działań podejmowanych wobec osób bezrobotnych. Zalety internetowej bramki sms:
●
●
●
szybkość docierania informacji – kilka sekund od momentu wysłania,
niski koszt – prawie 10-krotnie niższy niż w przypadku poczty,
łatwość masowego wysyłania wiadomości.
Zwiastuny prasowe to systematyczna prezentacja działań co 2 tygodnie w NTO - dodatek „Praca”. Poprzez to działanie
Urząd trafiał z informacjami o swoich aktualnych działaniach do szerokiej grupy odbiorców - mieszkańców Opolszczyzny.
W ramach projektu zatrudniono 4 osoby, w tym do obsługi infolinii 3 telefonistki i 1 osobę do obsługi internetowej bramki sms.
Rezultaty:
●
●
stworzenie wizerunku przyjaznego urzędu,
kontynuacja usług bezpłatnej infolinii i internetowej bramki sms po zakończeniu projektu,