Rejestr procedur

Transkrypt

Rejestr procedur
Rejestr procedur zgodnie z § 4g ust. 2 str. 2
niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych
osobowych (BDSG)
1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego
MAGIX Software GmbH
2. Dyrektor zarządzający
Klaus Schmidt
3. Adres podmiotu odpowiedzialnego
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Niemcy
4. Cel pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych
Pośrednie lub bezpośrednie działanie w zakresie produkcji, tworzenia i dystrybucji
oprogramowania oraz treści audio i wideo, internetowych rozwiązań systemowych w
obszarze rich media i produktów mających na celu zapewnienie rozrywki, w
szczególności w dziedzinie multimediów i nowych mediów, jak również udostępnianie
wszystkich związanych z tym usług i transakcji.
5. Charakterystyka grup osób i odnoszących się do nich danych lub kategorii
danych
Klienci, interesanci, współpracownicy, aplikanci, dostawcy i pozostali partnerzy
biznesowi oraz ich dane, niezbędne do realizacji celów podanych w punkcie 4.
6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, mogący otrzymać wgląd w dane
Instytucje publiczne po przedłożeniu odpowiednich przepisów prawnych, zewnętrzni
zleceniobiorcy zgodnie z § 11 i § 28 BDSG oraz zewnętrzne instytucje i wewnętrzne
działy MAGIX Software GmbH, w celu realizacji celów podanych w punkcie 4.
7. Prawny okres przetrzymywania danych
Prawodawca uchwalił różnorakie obowiązki i okresy dotyczące przechowywania
danych. Po upływie uchwalonego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane.
Jeżeli powyższe prawo nie odnosi się do zebranych danych, są one usuwane, jeśli
nie dotyczą celów zawartych w punkcie 4.
8. Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej
Przekazywanie do krajów spoza UE nie jest planowane.
MAGIX Software GmbH
Christiane Meinhardt
Pełnomocniczka ds. ochrony danych
Stan: kwiecień 2016

Podobne dokumenty