Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje

Transkrypt

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się rozporządzenie
w sprawie podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: monter sieci
i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku,
technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji
reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik
urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych.
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=49&Itemid=80