duben - Ostravská univerzita

Komentarze

Transkrypt

duben - Ostravská univerzita
str. 1-4
Naše
UNIVERZITA
str. 5-6
OSTRAVSKÉ
UNIVERZITY
FILOZOFICKÁ
FAKULTA
str. 7
FAKULTA
UMĚNÍ
str. 8
2014
1_22
LÉKAŘSKÁ
FAKULTA
str. 9–14
OTEVŘELI JSME CENTRUM
EXPERIMENTÁLNÍ ENDOSKOPIE
Naše univerzita otevřela nové Centrum experimentální endoskopie (CEE). Sloužit bude
k výuce odborníků – endoskopistů, kteří se díky rozvoji moderní medicíny standardně podílejí nejen
na diagnostice, ale také na léčbě problémů zažívacího traktu. Jde například o léčbu karcinomů
trávicí trubice nebo zástavu krvácení do trávicí trubice.
PEDAGOGICKÁ
FAKULTA
str. 15-27
PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA
str. 28–29
UNIVERZITNÍ
KNIHOVNA
2 / NAŠE UNIVERZITA
„Počet různých typů terapeutických
postupů roste. Jsou mini invazivní,
tedy šetrnější a výhodou pro pacienty
je poměrně krátká doba rekonvalescence,“ uvedl rektor Ostravské univerzity
v Ostravě prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.,
s tím, že nové metody ale kladou
vysoké nároky na odborné týmy
nemocnic. CEE v Ostravě má proto
doplnit odborná centra v Praze
a Hradci Králové a umožnit kromě
výzkumu a zavádění nových metod
také průběžný nácvik postupů
moderní endoskopie všem lékařům,
kteří o trénink budou mít zájem.
Výuka endoskopistů se dosud
prováděla v průběhu léčby nemocných.
„Tento postup je ale málo efektivní.
Proces výuky nových endoskopických
metod lze v určité fázi výrazně urychlit
tréninkem. K tomu se využívají nácviky
na modelech zhotovených z orgánů
mrtvých zvířat. Endoskopista tedy
trénuje metodu na modelu. Jde o něco
jako trenažér v autoškole,“ přibližuje
laikům vysoce odbornou činnost CEE
MUDr. Ondřej Urban, primář Centra
péče o zažívací trakt Vítkovické
nemocnice v Ostravě a pedagog
Lékařské fakulty naší univerzity, který
se bude podílet na výzkumu v centru.
Centrum bylo vybudováno a vybaveno
ve spolupráci se Vzdělávacím
a výzkumným institutem AGEL o.p.s.,
a firmou OLYMPUS.
Nové CEE tedy umožní endoskopistům trénink na modelech pod vedením
špičkových odborníků pro jednotlivé
metody. Vedle toho bude rozvíjet
výzkum. „Jsme přesvědčeni, že centrum
citelně zvýší kvalitu endoskopické péče
v nemocnicích nejen v Moravskoslezském kraji,“ doplnil prof. MUDr. Jan
Lata, CSc., prorektor pro řízení vědy
a vnějších vztahů naší univerzity.
Naše univerzita v posledních dvou
letech významně posiluje vědu a výzkum
v oblasti medicíny, a to ve spojení
s ostatními profilovými obory
univerzity. Loni mimo jiné dokončila
vybudování základního pracoviště
takzvané Biobanky, která je jejím
společným pracovištěm s Fakultní
nemocnicí Ostrava (FNO). Banka
je zaměřena na výzkum různých typů
krevních nádorů.
V tuto chvíli už běží projekt sběru
vzorků pacientů s možnou nebo
prokázanou heparinem vyvolanou
trombocytopenií. Jde o snížení
množství krevních destiček a z toho
vyplývající riziko krvácení.
Projekt je založen na kooperaci
s dalšími centry v rámci České republiky
a pracuje také v rámci Mezinárodního
akčního plánu na shromažďování
vzorků periferní krve pacientů
s onemocněním amyloidózou
(jde o ukládání patologické proteinové
hmoty v těle). Současně dochází
k plánování a postupné realizaci
zapojování Biobanky do národních
a mezinárodních projektů.
Vedle Biobanky vzniká ve spolupráci
s kanadskou University of Alberta
a americkou University of Arkansas
a s českými výzkumnými pracovišti
Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy
nové významné výzkumné centrum.
Pod názvem Life Science Research
Center Ostrava se zaměří na problematiku molekulární biologie, genetiky
a bioinformatiky. V Ostravě by mělo
začít růst během nového programového
období operačních programů Evropské
unie v letech 2014 až 2020.
Centrum by mělo být umístěno
v plánované dostavbě areálu
Přírodovědecké fakulty OU ve Slezské
Ostravě na Hladnově, která by byla
financována z nových operačních
programů, investičního financování
NAŠE UNIVERZITA / 3
LETOŠNÍ UNIVERZITNÍ PLES
MŠMT a vlastních zdrojů Ostravské
univerzity. Vznik a provoz centra
si vyžádá okolo 200 milionů korun.
Do třetice naše univerzita chystá ve
spolupráci a Masarykovou universitou
a pracovníky britské University College
London rozsáhlý vědecký projekt
„Vliv kvality ovzduší na zdravotní stav
obyvatel“. I tento projekt, který má na
vědecké bázi ukázat vliv znečištěného
volného ovzduší na zdravotní stav
populace ve specifických podmínkách
ostravsko-karvinského regionu, se
chystá se spuštěním dalšího financování Evropské unie. Tento rozsáhlý
projekt počítá s náklady ve výši zhruba
100 miliónů korun.
(upr., euractiv.cz – main, 4. března 2014)
Proč právě endoskopie?
Šedesátiletou lékařku ze Slovenska
měli zbavit zhoubného nádoru jícnu.
Na poslední chvíli se rozhodla pro
šetrnější léčbu metodou endoskopické
resekce. Přijela za ní až do Vítkovické
nemocnice (VN) v Ostravě. Cestování
přes hranice se jí rozhodně vyplatilo.
„Dnes ráno jsem udělal kontrolní
vyšetření. Rok po zákroku je pacientka
v pořádku,“ spokojeně líčil primář
Centra péče o zažívací trakt VN MUDr.
Ondřej Urban, Ph.D., lékařům a dalším
hostům při otevření nového Centra
experimentální endoskopie v areálu
naší LF. (MF Dnes, 5. března 2014, I.
Lesková, upr., krác.)
Fota: Hana Jenčová
4 / NAŠE UNIVERZITA
Krachun a BalitskiJ nejlepšími
matematiky
Za účasti primátora města
Ostravy Petra Kajnara byly
v sobotu 5. dubna 2014 v aule
Ostravské univerzity v Ostravě
předány zbrusu nové ceny
vítězům 24. ročníku Mezinárodní
matematické soutěže Vojtěcha
Jarníka. První kategorii vyhrál
Dmitry Krachun z univerzity
ze Saint Peterburgu v Rusku.
Vítězem druhé kategorie se stal
další Rus Alexej Balitskij
z univerzity v Moskvě.
Další příčky vedle vítěze Dmitrije
Krachuna v první kategorii, určené
studentům prvního a druhého ročníku
vysoké školy, obsadili na této nejstarší
mezinárodní matematické soutěži
pro univerzitní studenty v Evropské
unii Štěpán Šimsa z pražské Univerzity
Karlovy, o třetí příčku se dělili hned tři
studenti: Michail Grigorev z moskevské
univerzity, Otte Heinävaara z univerzity
ve finských Helsinkách a Artsem
Žukem rovněž z Moskvy.
Ve druhé kategorii, určené
studentům třetího, čtvrtého a pátého
ročníku VŠ, vedle jejího vítěze Alexeje
Balitského uspěli hned čtyři studenti,
kteří společně obsadili druhou příčku:
Jędrzej Garnek z univerzity v polské
Poznani, Miroslav Olšák z pražské
Univerzity Karlovy, Alexander Tsigler
z Moskvy a Michał Zając z univerzity
v polském Krakowě.
Mezinárodní matematickou soutěž
Vojtěcha Jarníka každoročně pořádá
katedra matematiky Přírodovědecké
fakulty (PřF) Ostravské univerzity
v Ostravě (OU). „Porota měla letos
o něco méně práce. Každá z univerzit
vždy pošle do soutěže v průměru tak
jeden až dva příklady, letos jich bylo
méně,“ řekl hlavní garant této soutěže
Jan Šustek z katedry matematiky
PřF OU. „Na samotné soutěži pak
každý účastník řeší celkem čtyři
příklady, máme dvě soutěžní kategorie
a celkem je to tedy osm příkladů.
Všichni účastníci jedné kategorie mají
stejné příklady,“ dodal Šustek.
„Já jsem se na tu akci strašně těšil.
Prostě mám rád matematiku. Mnoha
lidem to dá dost zabrat, zkrátka
nemají matematiku moc v lásce,
ale nebudu jim ji vnucovat,“ řekl nám
s nadšením jeden z účastníků soutěže
Karel Šnajdr, student z pořadatelské
fakulty Ostravské univerzity.
Soutěžícími jsou často vítězové
či úspěšní řešitelé matematických
olympiád v jednotlivých státech.
Mezi univerzitami s vysoce kvalitním
obsazením můžeme zmínit Prahu,
Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť,
Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další.
V minulých letech se této prestižní
soutěže zúčastnili například
i soutěžící z Číny.
Na soutěž se rok co rok sjíždějí
nejlepší studenti matematiky z desítek
nejen evropských univerzit. Letos
z celkem 36 většinou evropských
univerzit. Stabilně se soutěže
účastní studenti z Petrohradu,
Moskvy (Rusko), Kyjeva (Ukrajina)
a Barcelony (Španělsko).
(Rozhovory se zakladatelem soutěže
prof. RNDr. Jaroslavem Hančlem, CSc.,
garantem soutěže RNDr. Janem
Šustkem, Ph.D., a jedním ze soutěžících Karlem Šnajdrem najdete na str.
17-18.)
Mgr. Hana Jenčová,
[email protected]
a
RNDr. Jan Šustek, Ph.D.,
hlavní garant soutěže,
jan. [email protected]
Fota: Mgr. Hana Jenčová
FILOZOFICKÁ FAKULTA / 5
PROFESOR ALEŠ ZÁŘICKÝ
ZNOVU DĚKANEM
Akademický senát Filozofické fakulty zvolil 20. března 2014 do čela
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě opětovně
profesora PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. Profesor Zářický povede
fakultu, v jejímž čele stojí již od roku 2010, až do roku 2018.
Z patnácti senátorů dalo hlas
staronovému děkanovi třináct, dva se
zdrželi. „Profesor Aleš Zářický prokázal
v předchozím funkčním období, že
je osobností, která dokáže realizovat
jasnou vizi o profilu naší fakulty,“ komentoval výsledky volby předseda
Akademického senátu Filozofické
fakulty doc. Jaroslav David.
„Největším cílem pro další funkční
období je zvládnutí klíčových úkolů,
které se týkají rozvoje jednotlivých
oborů, kateder a vědecké činnosti,“
uvedl po svém zvolení profesor
Zářický. V druhém funkčním období
chce nový děkan zabezpečit především
pokračování pozitivních směrů
a tendencí z předchozích let, kdy se
Filozofická fakulta OU vyprofilovala
na pozici uznávaného vědeckého
pracoviště v rámci českého i středoevropského vysokoškolského prostředí.
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., je absolventem odborné jednooborové
historie na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity v Ostravě
(1993–98) a doktorského studia
hospodářských a sociálních dějin
u školitele prof. dr. Milana Myšky
tamtéž (2000–2002). V roce 2006
se habilitoval v oboru české a československé dějiny se zaměřením
na hospodářské a sociální dějiny,
v tomtéž oboru byl v roce 2011
jmenován profesorem. V letech
2005–2010 zastával akademickou
pozici proděkana pro vědu, výzkum
a zahraniční styky. Od roku 2010
zastává funkci děkana Filozofické
fakulty OU. K jeho úspěšným
manažerským aktivitám se řadí vysoké
procento úspěšnosti FF OU při
získávání grantů, jak celonárodních,
tak univerzitních, a výrazné rozšíření
styků se zahraničními univerzitami.
Pedagogicky působí na katedře
historie FF OU. Aktivně se podílí
na výchově mladých adeptů vědecké
práce jako školitel a oponent
doktorských, habilitačních a profesorských řízení, je členem habilitačních
a profesorských komisí na zahraničních
univerzitách.
Profesor Aleš Zářický je zároveň
vědeckým ředitelem Centra pro
hospodářské a sociální dějiny FF OU,
jež je pracovištěm excelentního
výzkumu s mezinárodně srovnatelnou
kvalitou. Zde realizuje své badatelské
aktivity zaměřené především
na hospodářské a sociální dějiny
19. a 20. stol., speciálně na problematiku související s moderní industrializací.
K této tematice se váží jeho dvě
monografie (Ve stínu těžních věží
a Rothschildové a ti druzí), série doma
i v zahraničí publikovaných prací
i kolektivních monografií, na jejichž
redigování se podílel.
V současné době je řešitelem
projektu GAČR Historický proces
modernizace (na příkladu Rakouského
Slezska) a projektu specifického
výzkumu Industrializace a její význam
při formování moderní občanské
společnosti v moravskoslezském
regionu.
Mgr. Jana Bolková,
děkanát Filozofické fakulty,
[email protected]
↑
Staronový děkan Filozofické fakulty
prof. PhDr. Aleše Zářický, Ph.D., při
své první slavnostní inauguraci
rektorem naší univerzity prof. RNDr.
Jiřím Močkořem, DrSc.
Foto: denik.cz
Devátý Den s překladem
Jedenáctý březen 2014 byl již
devátým Dnem s překladem:
v letošním roce se po deváté
zúčastnila více než stovka
studentů celostátní
překladatelské soutěže.
Více než devět desítek studentů
a pedagogů si přišlo poslechnout
přednáškový program připravený
devíti organizátory – členy jazykových
kateder s cennou pomocí
Mgr. Jany Bolkové, asistentky děkana.
Devatero úspěšných ročníků svědčí
o neutuchajícím zájmu studentů
o překlad i o tom, kolik z nich je stále
ochotno věnovat nemálo času
a energie práci jen pro radost.
I letos přinesl Den pestrou paletu
témat a hostů: dr. A. Alchazidu
z Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity (FF MU) přednášela o vlivu
globalizace na jazyk, text i úlohu
překladatele. Mgr. Gańczarczyk
představila práci komunitních
tlumočníků a organizace META o.p.s.
Dr. M. Djovčoš z Univerzity M. Bela
v Banské Bystrici (FIF UMB) zaujal
výsledky svého originálního výzkumu
překladatelského trhu a překladatelské
praxe. Doc. M. Černý z katedry
anglistiky OU obrátil pozornost posluchačů k překladu uměleckému, a to
prostřednictvím vlastních zkušeností
z překladu legend severoamerických
indiánů kmene Šošonů.
Odpoledne patřilo překladatelským
dílnám na jazykových katedrách.
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,
katedra anglistiky a amerikanistiky,
[email protected]
↑
Zleva dr. A. Alchazidu z katedry
romanistiky FF MU, dr. Vítězslav
Vilímek z katedry slavistiky FF OU
a dr. M. Djovčoš z katedry anglistiky
a amerikanistiky FIF UMB.
Foto: Chia-hua Lin
6 / FILOZOFICKÁ FAKULTA
FF / fakulta umĚNÍ / 7
OBČANEM ČR? PO ZKOUŠKÁCH
Z ČEŠTINY NA FF!
Od ledna 2014 je katedra
českého jazyka Filozofické
fakulty naší univerzity jediným
zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z
jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR.
Zkoušky jsou určeny všem cizincům,
kteří potřebují doložit komunikační
kompetenci v češtině na požadované
úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (SERR)
a znalost ústavního systému
České republiky a základní orientaci
v kulturně-společenských, zeměpisných
a historických reáliích České republiky.
Odbornou garanci zkoušek pro
Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje Ústav
jazykové a odborné přípravy Univerzity
Karlovy v Praze (www.ujop.cuni.cz).
Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
katedra českého jazyka FF,
[email protected]
STUDENTI TLUMOČENÍ OBJEVUJÍ SVĚT
Potkáte-li na svých cestách
Ostravou skupinku dvanácti
osob tlumočících z češtiny
do němčiny průvodcovský
výklad, pak jste potkali studenty
předmětu Konsekutivní tlumočení v turismu. Realizuje jej za
vedení dr. Evy Marie Hrdinové
jako volitelný předmět na oboru
Němčina pro překladatelskou
praxi katedra germanistiky FF
naší univerzity.
Studenti mají za úkol vytvořit
průvodcovský výklad k určité ostravské
památce a tento výklad přetlumočit,
případně tlumočí výklad místního
průvodce. Dne 19. února 2014
tak tlumočili v Katedrále Božského
Spasitele průvodní slovo k historii
katedrály, jež připravil
doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD.,
mj. také externí vyučující katedry
sociologie FF OU, který seznámil
studenty i s vybranými lexémy
německé církevní terminologie.
Dne 5. března 2014 se zase
tlumočilo v ostravském Klubu Atlantik,
kde Mgr. Vladimír Šmehlík pohovořil
například o aktivitách Centra kultury
a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o.,
a představil přípravy letošních
Česko-německých kulturních dnů
v Ostravě.
Na okraj podotkněme, že zmíněný
výukový předmět, konaný přímo
v terénu, je v kontextu translatologické
výuky tlumočení ojedinělý a že
studenti si tak mají možnost prakticky
procvičit tlumočení v terénu, s reálným
mluvčím, zažít za svými zády reálné
šumy atd. Do budoucna se plánuje
například návštěva Českého rozhlasu,
Divadla Antonína Dvořáka, TV NOE
anebo Staré a Nové radnice.
Na Facebooku katedry se počítá
s fotografickým seriálem na pokračování, který bude dokumentovat
všechna místa, kde se studenti budou
učit tlumočnickým dovednostem
v oblasti cestovního ruchu ...
Katedra germanistiky tímto děkuje
oběma mluvčím, doc. Andreji Slodičkovi
a Mgr. Vladimíru Šmehlíkovi, za připravené projevy a ochotu proslovit
zhruba hodinový tlumočený výklad
a v neposlední řadě za trpělivost, že
to s námi, studenty a kolegy, vydrželi
a snad i vydrží do budoucna.
Mgr. Milan Pišl, Ph.D.,
Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
Mgr. Eva Bajerová, Ph.D.,
katedra germanistiky
Antika a renesanční kultura nebo
Renesance a antická kultura?
Pojmy antika a renesance v nás vyvolávají velmi romantické
asociace, představu harmonie a krásy o samotných epochách,
které označují. V jejich vzájemném vztahu však vládne řada
zjednodušujících představ, mnohdy pevně zabydlených i v učebnicích
a dokonce ve vědeckých publikacích.
Tajemství období renesance
a návratu zpět k antické kultuře se
snažili poodhalit doc. Lubor Kysučan,
(vedoucí katedry klasické filologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci) a Mgr. Jan Herůfek
(katedra filozofie Filozofické fakulty
Ostravské univerzity) v rámci
únorového Science Café, které se
uskutečnilo 26. února 2014
v ostravském klubu Atlantik.
Cílem přednášky bylo nejen upravit
do reality mnohdy notně vzdálené
mýty, ale zároveň se zamyslet
nad tím, jak to doopravdy bylo se
vztahem antiky a renesanční kultury.
Přednášející, kteří se v rámci své
odborné specializace dlouhodobě
zabývají latinskou filologií, antickými
tradicemi a renesanční filozofií,
vysvětlovali složitost vztahu antické
a renesanční kultury.
Hosté této přednášky se tak
přenesli například do doby karolínské
renesance, kdy začala obroda kultury
a vzdělanosti říše Karla Velikého,
který se výrazně zasloužil o evropskou
kulturu a pozvedl význam vzdělanosti.
Dozvěděli se, proč byla důležitá
jazyková reforma, kdy docházelo
k obnově jednotné spisovné latiny,
a zakládaly se proto školy, jaká byla
cesta opětovnému návratu k antickým
textům a antiky do evropského
prostředí.
Hovořilo se i o renesanci 12. století,
kdy vznikaly první univerzity, a také
o strastiplné cestě latiny od její
výrazné obnovy přes nový styl latiny
až k jejímu postupnému izolování kvůli
vzniku nových živých jazyků.
Přednášející také představili „otce“
humanismu Francesca Petrarcu, jeho
korespondenci s Karlem IV. i jeho
aktivity v oblasti filozofie a politiky,
a také další významné osobnosti,
které měly vliv na tuto celou epochu.
Další přednáška v rámci Science
Café se uskuteční 21. května 2014
na téma „Mikroorganismy a člověk“.
Přednášet budou prof. Ivan Čižnár
a Mgr. Vladimír Beran, oba z Lékařské
fakulty Ostravské univerzity.
Tato akce se konala v rámci
projektu OPVK „Posílení vědeckých
týmů Ostravské univerzity v Ostravě“
(registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/30.0010). Tento
projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
-skla Fota: -oua-
NOVÉ VYDÁNÍ KULTURNĚ-HISTORICKÉ
ENCYKLOPEDIE
Nové, aktualizované a rozšířené
vydání Kulturně-historické
encyklopedie českého Slezska
a severovýchodní Moravy
je na světě.
Ústav pro regionální studia
Filozofické fakulty naší univerzity završil
začátkem roku 2014 své několikaleté
úsilí o vydání široce aktualizované
regionální encyklopedie, jejíž první
vydání s názvem „Kulturněhistorická
encyklopedie Slezska a severovýchodní
Moravy“ bylo vydáno roku 2005.
Prezentace nového vydání
(Kulturně-historická encyklopedie
českého Slezska a severovýchodní
Moravy, Ostrava: Ústav pro regionální
studia Filozofické fakulty Ostravské
univerzity, 2013, 2 svazky + CD-ROM)
se konalo 1. dubna 2014 od 16 hodin
v Knihcentru na Smetanově náměstí
v Ostravě. Uvedla jej současná
ředitelka Ústavu pro regionální studia
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Na práci na původní verzi encyklopedie zavzpomínali někdejší vedoucí
redaktoři prof. PhDr. Jiří Svoboda,
DrSc., prof. PhDr. Lumír Dokoupil,
CSc., a prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
O změnách v novém vydání a jeho
přednostech informovali jeho redaktoři
Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D., a Mgr. Jakub
Ivánek, Ph.D. Součástí prezentace
bylo permanentní promítání bohaté
ilustrační přílohy nové encyklopedie.
Prof. PhDr. Svatava
Urbanová, CSc.,
ředitelka Ústavu pro regionální
studia FF OU,
[email protected]
a
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.,
vědecký pracovník Ústavu
pro regionální studia FF OU,
[email protected]
ZBYNĚK JANÁČEK ZÍSKAL CENU
VLADIMÍRA BOUDNÍKA
Zbyněk Janáček, děkan Fakulty
umění Ostravské univerzity,
se stal dalším z laureátů prestižního ocenění – Ceny Vladimíra
Boudníka.
Zapálený grafik
„Zbyněk Janáček patří k nejzapálenějším tvůrcům současné české grafiky.
Volné grafice se věnuje dlouhá léta –
z počátku, po absolutoriu studií
na Palackého univerzitě v Olomouci
to byly hlavně techniky tisku z výšky
a v rámci svého působení v různých
výtvarných redakcích i grafický design.
V posledních letech se soustředil
na serigrafii a na v mnohém ohledu
pionýrské pokusy v oblasti
počítačové grafiky. Stal se postupně
respektovanou a výraznou osobností
české výtvarné scény,“ říká známý
teoretik umění Jíří T. Kotalík,
někdejší rektor pražské Akademie
výtvarných umění.
Experimenty
Pro dílo Zbyňka Janáčka platí, že
jeho výtvarná tvorba má povahu
experimentu pokoušejícího se o nové
vypovídací možnosti zvoleného média.
Dokazují to i jednotlivé etapy jeho
práce, prezentované na nedávných
tematických výstavách, včetně
nejnovějších prací věnovaných
tiskařským interpretacím ornamentálních struktur. V Galerii výtvarného
umění v Ostravě je prezentoval
ve skleněných a plexisklových boxech
nebo jako soubory variant jednoho
motivu.
Pedagog
„Janáčkova tvorba je úzce spojena
s činností pedagogickou. V roce 1991
nastoupil jako asistent oboru grafika
– kresba na Pedagogické fakultě
Ostravské univerzity, kde se
spolupodílel na zavedení uměleckého
studijního oboru a jeho postupné
profilaci – Katedry výtvarné tvorby,
Institutu výtvarné tvorby a v roce
2008 Fakulty umění, jejímž prvním
děkanem byl zvolen. Spolu s profesorem Eduardem Ovčáčkem stál
i u zrodu Serigrafického centra
v Ostravě a u vzniku rozsáhlé sbírky
české serigrafie. Udělení Ceny
Vladimíra Boudníka Zbyňkovi Janáčkovi
je výrazem ocenění laureátovy
oddanosti oboru, celoživotní práce
na poli grafiky, její prezentace
a popularizace,“ charakterizuje
Janáčkovu osobnost Jiří T. Kotalík.
(Moravskoslezský deník 11. března
2014, Břetislav Uhlář)
↑
Zbyněk Janáček, laureát Ceny
Vladimíra Boudníka.
Foto: Miloš Polášek
8 / LÉKAŘSKÁ FAKULTA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA / 9
NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY
NADÁNÍ A MYŠLENÍ V SOUVISLOSTECH
Dne 28. února 2014 měli studenti Lékařské fakulty naší univerzity
a členové IFMSA CZ Ostrava možnost prezentovat své projekty
v OC Avion Shopping Park.
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., vystudovala učitelství fyziky
a chemie na Přírodovědecké fakultě naší univerzity. Poté tamtéž
získala doktorát z didaktiky fyziky. Učí na Gymnáziu Mikuláše
Koperníka v Bílovci, ale její hlavní úvazek je na Ostravské univerzitě,
kde působí jako akademický pracovník.
Představili projekt Nemocnice pro medvídky, který nejvíce docenily malé
ratolesti. Děti si mohly vyzkoušet roli doktora na sále a operovaly plyšového
medvěda.
Dále se veřejnost mohla přiučit základním znalostem v oblasti první pomoci
a vyzkoušet si například kardiopulmonální resuscitaci.
Tento projekt se nazývá Pro život a členové IFMSA CZ Ostrava s ním mají
spoustu dobrých zkušeností, ale především pozitivních ohlasů na základních
i středních školách.
Zkrátka nepřišli ani nadšenci zdravého životního stylu, kteří mohli využít
nutričního poradenství a informovat se o vyváženém jídelníčku, bio potravinách,
mohli si nechat změřit tuk v těle nebo také tlak. Všechny výsledky studenti se
zájemci pečlivě prokonzultovali. V případě potřeby doporučili změny v životním
stylu či návštěvu lékaře.
Během akce dorazila i média, a to konkrétně televize Relax v čele
s moderátorkou Lucii Cochlarovou. Celou událost hodnotím kladně a v budoucnu
bychom ji rádi zopakovali a zařadili více takových preventivních projektů
pro veřejnost.
http://www.tvpohoda.cz/zpravodajstvi/1513/aktualne-z-moravskoslezskeho-kraje/
Paní docentka má zkušenosti také
z působení na Masarykově univerzitě
v Brně, kde téměř deset let vyučovala
předměty pedagogického zaměření.
Z pedagogiky má hodnost Ph.D.
a je v ní také habilitována. Jejím
velkým zájmem je práce s nadanými
žáky, zejména s přírodovědně
nadanými studenty.
Vážená paní docentko, vy jste se
nedávno vrátila z mezinárodní
konference ve Spojených státech
amerických, která se zabývala
problematikou nadaných dětí.
Kdo ji pořádal, kde a kdy se konala?
Tuto akci pořádala světová
organizace se zkratkou WCGTC
(World Council for Gifted and Talented
Children) jako svou 20. bienální
konferenci, tentokrát v Louisville ve
státě Kentucky.
Anna Serafinová,
studentka LF OU,
LPR IFMSA CZ Ostrava
→
Cílem projektu Nemocnice pro medvídky je pomoci dětem předškolního
věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“. Děti si s sebou do školky nebo na
jiné místo konání projektu přinesou svého oblíbeného plyšového medvídka
(či jakoukoli oblíbenou plyšovou hračku), pro kterého vymyslely nějakou
nemoc. Tím se dostávají do role rodiče pacienta a mohou tak beze strachu
přihlížet základním vyšetřením, která jsou medvídkovi prováděna. Spolu
s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost
a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. Děti si snáze uvědomí, že cílem
lékaře není ubližovat, ale naopak pomáhat. (ifmsa.cz)
Fota: lfa
WORDL AIDS WEEK 2013
World AIDS Week neboli Světový
týden boje proti AIDS (dále jen
WAW) se v Ostravě uskutečnil
již potřetí. Lidé tradičně
mohli navštívit přednášky,
promítání fotografií a bylo pro
ně připraveno také bezplatné
testování na HIV.
Letošní ročník týdne boje proti AIDS
v moravskoslezské metropoli pořádala
ostravská pobočka Mezinárodní
asociace studentů medicíny
(IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost
AIDS pomoc (ČSAP) a ROZKOŠ bez
RIZIKA, o. s., ke kterým se letos navíc
přidala organizace Lékaři bez hranic
(Medécins sans frontieres, MSF).
Minulý rok jsme akci zahajovali
poněkud netradičně, a to spojením
akce Movember a World AIDS Week
na společné party, která se konala
v klubu Alexandria. Letos jsme v této
spolupráci pokračovali. Účastníci měli
možnost se nechat na párty bezplatně
vyšetřit pracovníkem ČSAP pomocí
slinných testů na HIV. Účast byla
hojná, všichni se skvěle bavili. Sliny
pro svůj test poskytlo celkem
16 zájemců, z toho čtyři muži a 12 žen.
V pondělí 2. prosince vypravil
Dopravní podnik Ostrava a.s. ve
spolupráci s ČSAP tradiční "TRAMVAJ
PROTI AIDS". Tramvaj vyjela
ve 12:00 hodin ze zastávky Výstaviště
a celé odpoledne jezdila
po frekventovaných trasách.
Cestující měli příležitost seznámit
se s výskytem a možnostmi nákazy
virem HIV, rozdávány byly preventivní
materiály s informacemi o možnosti
testování na protilátky viru HIV.
V tramvaji byl také přítomen
odborník na danou problematiku, který
sdělil zájemcům podrobnější informace.
V tramvaji probíhala také sbírka
„Červená stužka”, s níž vypomáhali
studenti Obchodní akademie z Ostravy-Poruby. Výtěžek z této sbírky je určen
především na prevenci HIV/AIDS.
V úterý 3. prosince 2013 se nejen
studenti, ale i široká veřejnost
zúčastnili přednášky, týkající se témat
prevence a léčby AIDS. MUDr. Irena
Martinková z Krajské hygienické
stanice MSK očima odborníka tuto
problematiku přiblížila.
Dále se s posluchači podělila
o cenné informace paní Mgr. Střelková
z organizace Rozkoš bez Rizika o. s.,
konkrétně s činností sdružení, situací
v sexbyznyse v ČR a pravidly při
používání kondomů. V přednáškovém
bloku byly promítnuty fotografie
Lékařů bez hranic a organizace Rozkoš
bez Rizika, o. s.
Přednášky probíhaly v areálu
Lékařské fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě. Na konci přednáškového
bloku měli účastníci možnost prohlédnout si vybavení pojízdné gynekologicko-venerologické ambulance – sanity
organizace R-R. Večer od 21:00 do
23:00 pak sanita parkovala na konci
Stodolní ulice, kde pracovnice R-R
nabízely bezplatné testování na HIV,
u Night klubu Lucerna. Celkem bylo
provedeno 19 rychlotestů na HIV,
nejčastějším důvodem k testování byl
nechráněný náhodný pohlavní styk.
Všichni testovaní odcházeli s potvrzením
negativního výsledku.
Ve středu 4. prosince se uskutečnilo
v 17:00 hodin MediCafé v klubu
Atlantik, v němž měli všichni přítomní
možnost se zapojit do diskuze s HIV
pozitivním mužem a jeho manželkou,
která je HIV negativní, a k tomu si dát
šálek dobré kávy. Zájemci o anonymní
testování na HIV mohli v době od
17:00 do 20:00 opět využít screeningové testy v sanitě R-R. Tentokrát
tuto nabídku využilo 29 osob,
opět ani jeden z výsledků nebyl
naštěstí pozitivní.
Celá akce se konala pod záštitou
děkana Lékařské fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslava
Nováka a náměstkyně primátora
města Ostravy Ing. Simony Piperkové.
Tímto bychom chtěli také rádi
poděkovat všem, kteří se aktivně
na tomto projektu podíleli, konkrétně
koordinátorce projektu Lence
Znišťalové, spoluorganizátorovi
Jakubovi Vysockému, paní Mgr. Monice
Střelkové, panu Bc. Petrovi Hanzlíkovi
a koordinátorce MediCafé Kláře
Hruškové.
-lfa-
Pokud vím, chtěla být tato
konference arénou inovativních
vzdělávacích postupů, práce
s nadanými v novém světě. Také
se chtěla podělit o své obavy.
O jaké především? Je zcela zřejmé,
že starší způsoby a přístupy
práce již jsou zcela nedostatečné,
že ano?
Odborníci z celého světa se
opakovaně setkávají na konferencích,
kde si sdělují své názory, zkušenosti,
ale zejména výsledky nejnovějších
výzkumů z oblasti práce s nadanými
jedinci. Ekonomicky silné země dávno
pochopily, že jim podpora a péče
o nadané od útlého dětství přinese
v budoucnosti prospěch. Obavy,
o kterých se zmiňujete, spočívají ze
strany odborné veřejnosti v touze
poskytnout nadaným dětem adekvátní
vzdělávací strategie, přístupy a metody
edukace tak, aby nebylo jejich nadání
zmařeno, aby se kreativně a plně
rozvíjelo. Je velice inspirující, když vidíte
snahu skvělých odborníků ze světových vědeckých institucí, zabývajících
se pouze problematikou nadání
a nadaných, o jejich společenskou
inkluzi. Bohužel, naše země patří mezi
ty, které mají v práci s nadanými
mnoho rezerv. Nejde ani tak
o nedostatečnost starších vzdělávacích
přístupů k práci s nadanými, jako
o podporu práce učitelů, kteří by byli
motivovaní a také patřičně ohodnocení.
Když jste o této významné akci
referovala na konferenci Společnosti pro talent a nadání nazvané „Myšlení v souvislostech" konané před nedávnem
v Praze, zaujal mne referát Josepha S. Renzulliho z Národního
výzkumného centra pro nadané
a talentované, USA. Zabývá
se totiž tzv. „sociálním kapitálem"
a říká: „Lidé s vysokým
potenciálem se často objevují ve vedoucích pozicích a mohou
politicky rozhodovat ve všech
oblastech života."
Jenže, u nás tomu třeba po
listopadu 1989 tak v řadě případů
nebylo. Mnoho lidí, kteří se chlubili
svým vysokým IQ, někteří z nich
i členstvím v mezinárodní organizaci
Menza, nepřispívali k vytváření většího
sociálního kapitálu, ale obhajovali
myšlenku krátkozrakého liberalizmu,
která se dá shrnout slovy: „Každý sám
pro sebe". Co o takovém použití
mimořádné inteligence soudíte?
Můj názor na tuto otázku lze pravděpodobně s úspěchem předpokládat.
Myšlenku krátkozrakého liberalizmu
z hlediska dlouhodobé společenské
perspektivy nepřijímám – otázkou také
zůstává, zda jedinci, deklarující své
vysoké IQ, vědí, o čem hovoří.
Domnívám se však, že by se jedinci
s „vysokým IQ" (jehož hodnota sama
o sobě vypovídá jen málo o skutečné
osobnosti nadaného) měli samozřejmě
podílet na vytváření ekonomického
a sociálního rozvoje své země. Měli by
podporovat demokratické smýšlení
a být určitým vzorem populaci, kterou
můžeme vzhledem k nadaným označit
jako standardní. Problém je však
v tom, že současné přístupy ke vzdělávání nadaných nejsou systémově
ošetřeny, také pozdější společenské
ocenění jejich přínosu pro vědu
a výzkum není mnoho vidět.
Proto nelze očekávat, že by se skupiny
nadaných jedinců altruisticky ujímaly
moci a pracovaly pro společnost.
Je nejprve potřeba poznat a pochopit
potřeby nadaných, vyjít jim vstříc
a pomoci jim najít místo ve společnosti,
která je k nim přátelská. Potom může
tato společnost očekávat, že se jí
vynaložená péče vrátí. Když zde byl asi před dvěma lety
na konferenci o neformálním
vzdělávání jeden význačný
skautský činovník a vychovatel,
trpce si stěžoval: „Teprve když
vypukly v Anglii bouře mládeže,
mladí lidé ve městech zapalovali
auta a podobně, tak jsme
pochopili, že jsme v posledních
desetiletích zanedbali výchovu
charakteru na úkor rozvoje
speciálních vědomostí (přibližná
citace). Ještě konference ani
neskončila a už se někteří naši
a vzdělávání v oblasti speciálních
oborových vědomostí, dovedností,
návyků apod. Pokud budeme hovořit
o zanedbání výchovy čehokoli, nejprve
bych se obracela do řad rodičů,
kteří jsou prvními a zejména hlavními
vychovateli. Pedagogové nemohou
a ani není v jejich silách suplovat
rodičovskou funkci.
↑
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,
z katedry pedagogiky a andragogiky
Pedagogické fakulty naší univerzity.
Foto: http://www.gmk.cz/
pedagogové ptali. A co že je to
vlastně ten charakter? Co vy na to?
Zamysleme se nad tím, zda je
možno vychovat charakter – ve smyslu
zanedbání výchovy charakteru, jak
je uvedeno v otázce. Prof. Rudolf
Kohoutek z Masarykovy univerzity
v Brně uvádí: „Charakter považujeme
za složku, součást, morální jádro
psychiky a osobnosti, jehož podstatou
je svědomí (internalizované morální
řízení individuálního chování).
Vlastnosti osobnosti se navenek
projevují relativně stálým chováním
k vnějšímu světu, zvláště sociálnímu,
k hodnotám, k práci i k sobě samému …
Pojem charakter má v psychologii
osobnosti širší význam než v běžné
řeči. V lidovém pojetí se spojuje slovo
charakter s kladnými morálními
vlastnostmi člověka. Bezcharakterní
je ten, kdo má špatné morální
vlastnosti. Ryze psychologické pojetí
je však širší (není tak výlučně spjato
s etickým hodnocením)."
Vnější projevy vlastností osobnosti
můžeme hodnotit například z pedagogického hlediska. Ale to se dostáváme
k hodnocení, ne k výchově charakteru.
Vzhledem k tomu, že ekvivalentem
pojmu charakter je pojem povaha, není
podle mého názoru možné posuzovat
jeho výchovu ve vazbě na výchovu
Francis Fukuyama, autor myšlenky
sociálního kapitálu, píše: „Podobně
jako hmotný kapitál (půda,
budovy, stroje) a lidský kapitál
(znalosti a dovednosti, které tak
řečeno nosíme v hlavě), i sociální
kapitál plodí bohatství, a proto
má ekonomickou hodnotu pro
národní hospodářství. Je také
nepostradatelný pro všechny
formy skupinového úsilí, s nimiž
se setkáváme v moderní společnosti, od provozování prodejny
potravin na rohu ulice po lobování
v parlamentu a výchovu dětí."
„Co způsobuje, že někteří
z těchto lidí používají své nadání
pro utváření světa jako lepšího
místa pro život?" ptá se Joseph S.
Renzulli. Já bych ale rád znal
spíše Váš pohled na věc. Co o tom
na základě své dlouholeté
zkušenosti soudíte Vy?
Odpovědět na takovou otázku je
velice těžké. Na utváření a využívání
„prospolečenské" práce nadaných,
která by byla globálně prospěšná,
se podílí mnoho vlivů. Nadaný jedinec
je obvykle nesmírně složitá osobnost.
Musí se tedy navzájem setkat
například zdravé osobnostní rysy
nadaného s jeho správnou výchovou
v rodině, motivující a chápavé sociální
okolí a také dlouhodobě pozitivní
společenské klima. Svou významnou
roli hraje také náhoda. Nadaný člověk
musí na své cestě potkat „ty správné
lidi". Na počátku stojí kromě rodiny
zejména škola. Opět se dostáváme
k práci učitelů a jejich pregraduální
přípravě. V naší republice již v nabídce
vysokoškolských kurzů existují
předměty, které připravují budoucí
učitele na přítomnost nadaných
jedinců v jejich třídách. Sally M. Reis z University
v Connecticutu v USA vystoupila
s přednáškou, která navrhuje,
co by mělo být nejdůležitějším
cílem programů pro nadané
a talentované. Je jím rozvoj zvídavosti, angažovanost, radostné
učení, chování a kreativita. To by
mělo být samozřejmé. Ale jak to
vypadá, není, že ano?
Nemohu soudit. Znám osobně
mnoho kvalitních učitelů a pracovníků
z oblasti psychologické podpory
nadaných, kteří dělají, co mohou.
Dovolím si také položit několik otázek:
„Myslíte si, že je snadné rozvíjet
→ str. 10
10 / PEDAGOGICKÁ FAKULTA
zvídavost, angažovanost, radostné
učení, chování a kreativitu?" „Kdo má
plnit tento úkol?" „S jakými postupy,
metodami, strategiemi má pracovat?"
„Od koho se tato činnost očekává?"
„Má být tím člověkem zase učitel?"
Pak si položme další otázku: „Jaké
podmínky (zejména společenské
postavení) učitelům připravujeme?"
Nestěžuji si, nementoruji, pouze
konstatuji. Prosím každého čtenáře
o zamyšlení.
Paní Sally M. Reis upozorňuje na
potřebu, aby pedagogové přijali
kreativitu a inovace jako základní
zaměření služeb a programů
pro vzdělávání nadaných. Proč je,
podle Vás tento cíl (jak říká
Sally M. Reis) v rozporu
s aktuálními trendy a cíli jak
všeobecného vzdělávání, tak
některých vzdělávacích programů
pro nadané?
Nemyslím si, že by zde byl rozpor.
Pedagogové, kteří s nadanými
pravidelně pracují, kreativitu a inovace
jako základní zaměření svých služeb
a programů pro vzdělávání nadaných
respektují a řídí se jimi. Tito
pedagogové jsou vynikající odborníci
a v naší republice již nějaké máme.
Pedagogové, kteří s nadanými
nepracují nebo pracovat nechtějí, výše
uvedené parametry za svou pracovní
normu nepřijmou.
Co vám nejvíce vadí na současném přístupu k nadaným u nás,
zvláště v poslední době? A také
naopak. Co byste v naší zemi
v této oblasti nejvíce ocenila?
Nejsem nespokojená. Také v našich
podmínkách se kvalitní informace
o nadaných dětech dostávají
k rodičům i do škol. Na ministerské
úrovni se o podchycení problematiky
nadaných již několik let diskutuje.
Některé vysoké školy nabízí kurzy pro
práci s nadanými. Bohužel nesystematicky a pomalu. Mnohdy je dokonce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA / 11
těžké přesvědčit samotné rodiče, že
jejich „zvláštní" dítě může být nadané
a měli by ho nechat diagnostikovat
a měli by si nechat odborně poradit.
Někdy je těžké přesvědčit učitele,
že ten „zvláštní" žák může být nadaný.
Ale celkově se domnívám, že trend
péče o nadané je v naší republice již
nastaven a při velkém úsilí
angažovaných odborníků a troše
trpělivosti se nadaní lidé dočkají nejen
správné péče, ale také ocenění jejich
schopností a tolerance jejich specifik.
(www.talentovani.cz)
Otázky kladl
Miroslav Žák
Vánoční koncert studentů katedry
hudební výchovy
Dne 16. prosince 2013 se v Aule
Ostravské univerzity v Ostravě
uskutečnil tradiční Vánoční
koncert studentů katedry
hudební výchovy OU.
Zahájení koncertu se ujal vedoucí
katedry PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. Začátek
vystoupení patřil Vysokoškolskému
pěveckému sboru, který se představil
s krátkým programem, kde nechyběly
spirituály „I´m gonna sing“, „Gloria!
Sing! Praise! Alleluya!“ od Gerryho
Halquista, skladby „Alleluya“ Gordona
Younga a „Per crucem tuam“ Piotra
Palky. Z lidové tvorby zazněla skladba
„Bodaj by vás čerti vzali“ slovenského
skladatele Eugena Suchoně. Program
dirigovali studenti navazujícího
magisterského oboru Učitelství
sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ
Olesia Adamovich, Kamila Sobotková,
Tomáš Mička a Soňa Hrušková.
Následovala čísla sólových výstupů
nejen klasické hudby. Vynikající výkon
předvedla například Aneta Osiková,
která na klavír zahrála „Rej skřítků“
od Ference Liszta. Violoncello zaznělo
v podání Tomáše Mičky s doprovodem
klavíru Olesie Adamovich, kteří zahráli
skladbu Arutjuana Alexandra
Grigorjeviče „Impromtu“, a nechyběl
také zpěv. Vánoční píseň „Panis
Angelicus“ Césara Francka a anglickou
koledu „The First Noel“ zazpívala
Kateřina Hoňková za klavírního
doprovodu Daniely Sniehottové.
Zcela výjimečným číslem bylo
akordeonové duo Soni Hruškové
a Kamily Sobotkové, prezentující dílo
Jaroslava Bílka „Pozdrav z Francie“
a „Argentinskou siestu“.
Závěr koncertu navodil vánoční
atmosféru. Komorní pěvecký sbor
zazpíval pod taktovkou studentů
EduBase
Dne 17. prosince 2013 se
uskutečnil na Katedře informačních a komunikačních technologií
Pedagogické fakulty workshop
pro studenty 1. ročníku oboru
Informační technologie ve
vzdělávání.
Workshop byl veden panem Petrem
Slípkem, majitelem firmy DOSLI.
Pan Slípek prezentoval možnosti
systému EduBase, který patří mezi
výkonné e-learningové nástroje
využívané ve školství i firemním
vzdělávání.
Na workshopu si studenti mohli
prakticky vyzkoušet možnosti nejen
↑
Vysokoškolský pěvecký sbor OU,
sbormistryně Olesia Adamovich.
Text a fota: -kik-
SVĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
OČIMA STUDENTŮ
Dne 19. února 2014 se uskutečnila v pořadí druhá konference
studentů katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty naší
univerzity, která se koná co dva
roky. Nesla název „Svět speciální
pedagogiky očima studentů“.
Aktivními účastníky konference
byli převážně studenti oboru
speciální pedagogika.
zmíněného sbormistrovského oboru
Jiřího Valcháře a Markéty Myškové
vánoční koledy v úpravách Bohuslava
Korejse a Antonína Tučapského.
Tečkou za koncertem byl proslov
děkana Pedagogické fakulty
doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.
Celým programem velmi
vydařeného koncertu provázela
Mgr. Jitka Hoňková.
Text a foto:
Bc. Markéta Myšková,
studentka 2. ročníku NMgr. studia,
[email protected]
e-learningu, ale také využití systému
EduBase přes své mobilní telefony
(m-learning). Na workshopu byly
prezentovány i autorské nástroje,
které lze při vytváření studijních
materiálů využívat.
Studenti si workshopem rozšířili
své znalosti v oblasti informačních
technologií a získali podvědomí,
že existují i další LMS systémy.
Workshop byl pilotním projektem
spolupráce s firmou DOSLI, se kterou
bychom chtěli jako katedra spolupracovat při výzkumných aktivitách
i řešení kvalifikačních prací studentů.
Konference byla tematicky
rozdělena do tří bloků: pedagogická
rehabilitace osob se zdravotním
postižením, pracovní a sociální
rehabilitace osob se zdravotním
postižením, studenti se specifickými
potřebami na VŠ.
Celkem svůj příspěvek prezentovalo
14 studentů bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru
speciální pedagogika. Svůj příspěvek
na konferenci prezentoval také
student doktorského studijního
programu Hudební teorie a pedagogika.
Celý organizační tým mile překvapil
velký počet aktivních i pasivních
účastníků konference.
V prvním bloku, týkajícím se pedagogické rehabilitace osob se zdravotním
postižením, studentka Lada Langová
v úvodním příspěvku seznámila
s úlohou logopedického asistenta při
zápisu k povinné školní docházce.
Příspěvek Kláry Kozielové zavedl
posluchače do prostředí mateřské
školy pro zrakově postižené a přiblížil
jim systém podpůrných opatření, která
jsou uplatňována u dětí se zrakovým
postižením v předškolním věku.
Podobné téma si zvolila také
Soňa Špitálská, která se zaměřila na
efektivní přístupy pedagogů k žákům
se zrakovým postižením v povinném
vzdělávání. Zajímavé téma si vybrala
Vendula Huvarová, která prezentovala,
jak jedinci se sluchovým postižením
vnímají rytmus.
Petra Šnirchová působila nějaký
čas až v dalekém Tibetu, zavedla nás
proto ve svém příspěvku do tamní
školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Student doktorského
studia Jiří Mazurek věnoval svůj
příspěvek kurikulu anglického školství,
v němž se zaměřil mj. na systém
vzdělávání žáků se zdravotním
postižením.
Ve druhém tematickém bloku se
studenti zaměřili na sociální rehabilitaci
osob se zdravotním postižením.
Úskalí procesu vyřizování sociálních
dávek u osob se zdravotním postižením
odhalila Denisa Madecká.
Do nelehké práce dobrovolníka na
telefonické krizové lince zasvětila
posluchače Lucie Míková. Veronika
Bachová odůvodnila potřebnost
osobní asistence u osob
se zdravotním postižením.
S podobným tématem vystoupila
Alena Cholevová, která se věnuje
dobrovolnictví v oblasti sociálních
služeb. Adéla Prudká hovořila
o problematice uplatnění osob
se zdravotním postižením na trhu
práce a přednesla vlastní návrhy,
jak tuto situaci řešit.
Poslední blok konference byl
zaměřen na oblast studia osob se
specifickými vzdělávacími potřebami
na vysoké škole. S podmínkami
vzdělávání studentů se specifickými
poruchami učení na naší univerzitě
seznámila účastníky konference
Andrea Malantová.
↑↑
Vyučující katedry speciální pedagogiky a děkan Pedagogické fakulty
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
↑
Kulturní vystoupení uživatelů
občanského sdružení PRAPOS.
→ str. 12
PEDAGOGICKÁ FAKULTA / 13
12 / PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Jaká další úskalí představuje
studium se zdravotním postižením
na vysoké škole posluchačům sdělily
Gabriela Sedmidubská a Aneta
Marcalíková. Po každém výstupu měli
zúčastnění možnost zapojit se do
diskuze na téma týkající se prezentovaného příspěvku, čehož mnozí využili.
Prezentující studenty přišli podpořit
nejen vyučující mateřské katedry
speciální pedagogiky, ale také
děkan Pedagogické fakulty
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. Úvodní
slovo pronesli garanti konference
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
a doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
V úvodu vystoupili s kulturním
programem uživatelé z občanského
sdružení PRAPOS. Připravili si pro nás
několik písní ze svého repertoáru
country písní, které přednesli za
doprovodu rytmických a melodických
hudebních nástrojů. Odměnou byl
všem účinkujícím bouřlivý potlesk.
Součástí konference byla také
prodejní výstava keramických výrobků.
Tuto výstavu organizovali uživatelé
zařízení pro osoby se zdravotním
postižením Čtyřlístek – elokované
pracoviště v Třebovicích.
Za organizační tým
Bc. Veronika Hořínková,
Bc. Ludmila Macurová
a Bc. Vladimíra Vanková
Fota: organizační tým konference
VÍCE NEŽ 100 DĚTÍ Z DOMOVŮ PROŠLO
„KURZEM SAMOSTATNOSTI“
a DD
Pedagogická fakulta naší
univerzity úspěšně končí více než
roční sérii kurzů pro děti
z dětských domovů a výchovných
ústavů. Přes sto dětí získalo
průpravu, jak zvládnout první
kroky k samostatnosti.
Na kurzech se chlapci a dívky učili
základům etikety, finanční gramotnosti,
sociálním dovednostem nebo například
trénovali pracovní pohovor. Lektoři
dětem v kurzu formou her vysvětlovali
také zásady společenského chování.
Projekt Abeceda aneb „První
kroky do života“, reg. číslo
CZ.1.07/1.2.25/01.0058, pořádala
Pedagogická fakulta naší univerzity,
katedra sociální pedagogiky
z prostředků Evropského sociálního
fondu a rozpočtu České republiky.
Poskytovatelem dotace byl Moravskoslezský kraj.
Od listopadu 2012 až do listopadu
2013 se uskutečnilo celkem pět běhů,
které úspěšně absolvovalo 103 mladých
lidí ve věku 15 až 20 let (63 chlapců
a 40 dívek) z 16 zařízení institucionální
péče Moravskoslezského kraje
(15 dětských domovů a jeden
výchovný ústav).
V únoru a březnu 2014 se konal
poslední, 6. běh zážitkového programu, kterého se zúčastnilo 20 mladých
dospělých z DD Ostrava-Slezská
Ostrava, Na Vizině; DD Nový Jičín
Frýdek-Místek. Kurz se
uskutečnil v Ostravě a v krásném
prostředí Beskyd.
Celý projekt ukončila závěrečná
konference 25. března v aule
Ostravské univerzity na Českobratrské
ulici.
Kateřina Piechowicz
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA VÍTĚZEM
PRESTIŽNÍHO HOKEJOVÉHO DERBY!
Dne 5. března 2014
se uskutečnil hokejový zápas
mezi VŠB-TUO a naší univerzitou.
Hokejové výběry obou vysokých
škol se již v minulosti několikrát
utkaly v rámci akademického
mistrovství republiky, nicméně
poprvé byl zápas koncipován
jako ostravské hokejové derby.
Organizátoři zápasu se inspirovali
utkáním brněnských vysokých škol,
které má již letitou tradici. Jedním
z hlavních záměrů akce je propagace
univerzitního hokeje, akademického
sportu obecně a samozřejmě
prezentace zúčastněných univerzit.
Především se tedy jednalo o sportovní
akci univerzitního charakteru, nicméně
obrovský zájem fanoušků z obou škol
(cca 4 500 diváků!), médií, zástupců
magistrátu i jiných subjektů z ní udělal
akci celospolečenského významu.
Náš tým nebyl před zápasem
zdaleka považován za favorita.
Příprava týmů začala dva týdny před
samotným utkáním. Jelikož nemáme
tak širokou hokejovou základnu jako
náš konkurent, pohled na širší
soupisku obou kádrů byl až úsměvný.
VŠB-TUO vybírala zhruba z šedesáti
hráčů, náš tým se musel spokojit
s necelou dvacítkou hokejistů. Navíc
v den utkání někteří hráči základního
kádru plnili své povinnosti ve svých
mateřských klubech (1. a 2. liga),
a tak jsme v derby nastoupili pouze
s patnácti hráči (dva brankáři,
čtyři obránci, devět útočníků).
Ovšem úspěch ve sportu není
zaručen pouze papírovými předpoklady.
O konečném výsledku rozhodují rovněž
týmový duch, obětavost a umění
podat maximální výkon v pravý čas.
A to vše se podařilo! Naši hráči se
nezalekli početní převahy soupeře
a od začátku utkání mohli diváci
sledovat dramatický a vyrovnaný boj.
Akce střídala akci, šance se rodily
na obou stranách.
Úroveň hry by se dala přirovnat
k úrovni české druholigové soutěže.
V týmu naší univerzity jsou zastoupeni
hráči různých soutěží, od městského
přeboru až po extraligu. Nejzkušenějšími hráči derby byli útočníci Petr
Strapáč (HC Vítkovice), Adam
Červenka (po řadu let hráč prvoligových mužstev) a brankář Marek Čaladi
(byl členem extraligového týmu
Pardubic). Nicméně na konečném
úspěchu se podíleli všichni hráči týmu
takřka stejnou měrou, vždyť zodpovědně plnili dané taktické pokyny
a dohrávali na hranici absolutního
fyzického vyčerpání.
Kluci, děkujeme za krásný zážitek
a skvělý výsledek!
Mgr. Radim Kofránek,
trenér týmu, vedoucí sportovní
reprezentace OU,
radim.ko[email protected]
Vysoká škola báňská – TU Ostrava
– Ostravská univerzita 2:5
Branky a nahrávky:
7. Ružbašan,
59. Barnáš (Gregor, Kalina),
3. Dominec (Spusta),
28. Jelšík (Strapáč),
39. Foltýn (Strapáč),
45. Foltýn (Jelšík),
55. Spusta (Vaněk)
Ostravská univerzita: Čaladi
(Richtar) – Spusta, Mareček – Hrdlička,
Majerek – Strapáč, Červenka, Smeták
– Vaněk, Foltýn, Wrožyna – Dominec,
Jelšík, Kopecký
↑↑
Hokejový tým naší univerzity.
Foto: es.foursquare.com
↖
Největší hvězda našeho týmu
Petr Strapáč.
←
Kapitán Adam Červenka přebírá
vítězný pohár.
Fota: -oua-
14 / PEDAGOGICKÁ FAKULTA
přírodovědecká FAKULTA / 15
DUKLA – CO BYLO A CO BUDE
Když jsem jako „netělocvikář“
na jaře v 2010 začal psát svůj
příspěvek do připravovaného,
ale nevydaného Almanachu
k 50. výročí založení katedry
tělesné výchovy (KTV)
Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity (bylo to na přání
Vojty Gajdy), nemohl jsem
vynechat ani zmínku o své účasti
na Dálkové jízdě vysokoškoláků
na Duklu. Aby bylo jasno – jelo se
na běžkách.
a PaedDr. Marcela Šubertová-Skořepová (ČJ–TV). Vedoucím
a desátým byl Zdeněk Svoboda z KTV.
Později učil na gymnáziu v Opavě.
Jízdu jsme zahájili v Jablunkově,
z Gírové sjeli do Oščadnice
a v mrazivém večeru vystoupali
k přenocování do malé horské chaty
pod Velkou Račou. A pak stále
na východ po čs. polské hranici a sjezd
do Ružomberka. Pod Tatrami vlakem
do Spišské Nové Vsi a potom už zase
na běžkách do Svidníku. Poslední
dost. Na běžkách jsme překonali
vzdálenost, únavu i přírodní síly.
Večer se besedovalo s generálem
Ludvíkem Svobodou a s občany.
Kdo by si z nás pomyslel, že za rok
a půl bude prezidentem ČSSR?
Už nevím, kolik skupin tehdy na Duklu
dojelo. Vzpomínám na vysokoškoláky
z Liberce a Brna. Ale jistě tam byli
i z dalších škol.
V loňském roce mi přišla na mysl
otázka: byli by dnes vysokoškoláci,
akademická obec nebo Česká asociace
univerzitního sportu ochotni a schopni
takovou jízdu připravit a realizovat?
O jejich akcích slýcháváme mnoho
dobrých zpráv z vrcholového sportu
a z reprezentace, především ale
z univerziád. Taky o sportovcích z OU.
Ale kde by sami vysokoškoláci
konkrétně připomínali momenty
národně-osvobozovacích bojů
(jistě tomu tak není u 17. listopadu),
tak tam vídávám nejčastěji nebo
pouze studenty Univerzity obrany
(ale jsou psány diplomové práce
na civilních školách na tato témata).
Ovšem bitva na Dukle – to nebyl
žádný „moment“ z těchto bojů. To je
jedna z velikých kapitol! A proto si
zaslouží úctyhodnou připomínku
nejen od veteránů a armád,
od renomovaných historiků, od členů
Samozřejmě nevím, jestli by bylo
nutné ze všech míst ČR (ale i ze SR,
možná z Polska, Ukrajiny, Běloruska
nebo Ruska) přijet na Duklu
na běžkách. Více by se mi dnes
zamlouvalo kolo a tím taky širší
časová volba, vhodnější počasí
i ubytovací možnosti v cílech etap.
Současné materiálové, komunikační
a navigační prostředky společně
s hustou sítí meziuniverzitních vztahů
jakékoliv problémy anulují.
Jenom ještě aby byli studenti,
kteří by na ta kola nasedli a vyjeli.
Myslím hlavně na ty z Ostravské
univerzity z různých kateder.
To by se mi líbilo nejvíce! Živě si
představuji Petra Kutáče,
Michala Skeřila nebo Radima Kofránka
z KTV v čele ostravské akademické
mládeže, jak tam vedou peleton
tělocvikářů, historiků aj. k důstojnému
pietnímu aktu.
Že by to šlo, tak o tom mě dávno
přesvědčila mnohá setkávání právě
se studenty na kurzech okolo
Budišova nad Budišovkou, nebo
na Osoblažsku (já jsem tam jezdíval
se svými žáky ze zvláštních škol,
které jsem učil). Např. jízda OstravaDukla by severní trasou přes Osvětim
a Jaslo trvala max. 4 dny.
Dálkovou jízdou studentů na Duklu
v roce 2014 by tak vysokoškoláci
důstojně se „zainteresovanými“
oslavili toto 70. výročí. Široké
veřejnosti by připomenuli nejlepší
tradice staletých aktivit našich
vzdělanců – vlastenců, kazatelů,
buditelů, učitelstva, lékařů, inženýrů,
sokolů, legionářů a určitě i všech
bojovníků z let 1939/1945.
Mám dojem, že by tím i smetli
ojedinělá tvrzení o ignorantství
nynějších studentů. Udělali by ale
především mnoho pro sebe.
Tak co? Studenti a odborní
asistenti, katedry a fakulty,
uskutečníte ve spolupráci s ČSBS
a případně s dalšími vysokými školami
takovou akci? Já bych přijel taky.
PaedDr. Karel Sýkora,
v letech 1965–1969 student PdF
Jízda se uskutečnila ve dnech
27. ledna – 4. února 1967.
Bylo nás – studentů Pedagogické
fakulty Ostrava devět – dva muži
a sedm dívek. Převažovaly tělocvikářky.
Mezi námi byli i nynější manželé
PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.,
etapa vedla do Vyšného Komárníku
a k Památníkům.
Podmínky byly různé. Nejvíce mi
utkvěla v paměti neskutečná vrstva
toho nejjemnějšího prašanu
při hřebenové etapě z V. Rače
a do Vychylovky. Závěr byl už po silnici
bez sněhu a měli jsme toho opravdu
KVH nebo od členů ČSBS a SZPB,
ale taky od mladé inteligence.
Letos si připomeneme 70. výročí,
kdy československé jednotky s Rudou
armádou Dukelským průsmykem
a s obrovskými ztrátami postoupily
na československou půdu a na pomoc
Slovenskému národnímu povstání.
↖
Jablunkov 27. ledna 1967.
Zleva: Jiřina (Šariková) Wojtasová,
Jan Šubert, čtvrtá Marcela
(Šubertová) tehdy Skořepová,
vpravo Karel Sýkora.
24. ročník mezinárodní matematické
soutěže v. Jarníka
16 / přírodovědecká FAKULTA
Vyhlášení vítězů
přírodovědecká FAKULTA / 17
„DOŠEL NÁM PAPÍR!“ ANEB 24. „JARNÍK“
Rozhovory s hlavním garantem
soutěže RNDr. Janem Šustkem,
PhD., zakladatelem soutěže
prof. RNDr. Jaroslavem Hančlem,
CSc., doktorandem Mgr. Lukášem Novotným a jedním ze
soutěžících Karlem Šnajdrem se
uskutečnily v den konání
soutěže a bezprostředně po ní.
• RNDr. Jan Šustek, PhD.,
hlavní garant soutěže (JŠ):
Soutěž probíhá ve třech budovách
Ostravské univerzity, váš tým je
početný, jak mezi sebou po celou
dobu komunikujete, aby se nic
nezadrhlo?
Mohl byste nějaký uvést?
Máme balíček karet a ten mícháme
specifickým způsobem tak, že karty
rozdělíme na dvě hromádky a po jedné
kartě je mícháme do sebe. Balíček
takto zamícháme osmkrát. Ve výsledku
dostaneme pořadí karet stejné jako
před zamícháním. Otázka zní, kolik
karet je v balíčku. Tento příklad je
z univerzity v maďarském Szegedu.
• Prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.,
zakladatel soutěže (JH):
Podporuje Ostravská univerzita
soutěž dostatečně?
Ano, ale mohla by ji podporovat i víc.
Co jste dělali?
Rezervovali jsme aulu, zhruba
tři čtvrtě roku dopředu sháněli
sponzory, před půl rokem jsme
vyhledávali a oslovovali nové
univerzity – hledali na internetu tu
správnou osobu, která naši nabídku
nehodí do koše. V září, říjnu už
sestavujeme detailní harmonogram
soutěže.
Využíváme moderní technologie,
chatujeme na internetu. Je to rychlé
a efektivní, třeba když v některé
učebně náhle chybí papír, jako letos.
Proč nevyužíváte esemesky?
Nejsou zadarmo a trvá to déle, než
to člověk napíše a pak, na chatu to vidí
všichni a mohou rychleji zareagovat.
Čím se liší ten letošní ročník
od toho loňského?
Porota měla letos o něco méně
práce. Každá z univerzit (letos jen 36)
vždy pošle do soutěže v průměru
tak jeden až dva příklady, letos jich
bylo méně. Na samotné soutěži pak
každý účastník řeší celkem čtyři
příklady, máme dvě soutěžní kategorie
a celkem je to tedy osm příkladů.
Všichni účastníci jedné kategorie mají
stejné příklady.
Z jakých oblastí matematiky letos
příklady jsou?
Z matematické analýzy, algebry,
kombinatoriky a geometrie.
JŠ:
Financovala soutěž jenom
univerzita?
Ne, podařilo se nám sehnat i sponzory (C&SLUNO, magistrát města Ostravy,
radnici Moravské Ostravy a Přívozu,
OCHI inženýring, s.r.o.). Díky podpoře
sponzorů jsme např. mohli nechat
vyrobit zajímavé ceny u každé kategorie a zajistit občerstvení pro porotu.
Vyskytly se i nějaké potíže?
Ano, kvůli složité situaci nepřijeli
tradiční účastníci – studenti z Ukrajiny
a pro nedostatek peněz nepřijeli
ani Rusové a Poláci.
Matematika je obvykle doménou
mužů, ale všimla jsem si, že mezi
soutěžícími dívky jsou.
Ano, každý rok tvoří dívky
zhruba 10 procent z celkového počtu
účastníků.
Kdy začaly přípravné práce na
aktuálním ročníku soutěže?
Začaly hned po skončení toho
minulého.
Kdo je předsedou letošní jury?
Předsedou je Géza Kós z Budapešti
– už jako středoškolák byl velmi
úspěšný, několikrát vyhrál Mezinárodní
matematickou olympiádu. Letos má
jury cca jen 30 členů, poněvadž ne
všichni studenti přijeli s doprovodem.
Co se děje poté, až jsou soutěžní
práce opraveny?
Výsledky umístíme na internet,
studenti se na ně podívají a někdy
se stane, že je špatně opraveno, pak
mohou interpelovat jury. Každý příklad
opravují tři lidé a musí se shodnout
na počtu bodů pro každého studenta.
Když se shodnou, dodají nám bodové
hodnocení a my je dáme na internet,
před 16. hodinou máme první výsledky
a ty poslední kolem 23. hodiny.
Na každý příklad jsou vybráni jako
hodnotitelé tři lidé, příklady jsou čtyři
pro dvě kategorie, tj. tedy celkem
24 porotců.
Kdo tvořil realizační tým?
Náš tým byl zhruba ve stejném
složení jako loni. Přibyli nám noví
doktorandi, snažíme se zjednodušit si
práci, aby dva lidé nedělali totéž.
Podporujeme studenty, všechno pro
soutěž se snažíme získat sami
vlastními silami. Pro celý tým je
soutěžní týden všestranně náročný.
Soutěžící jsou speciálně
rozesazeni …
Ano a nejen to, každý z nich má
na stole tužky, papíry, občerstvení
a složku se svým jménem a čtyřmi
soutěžními příklady.
Kdy na soutěž přijíždějí?
Porotci už ve středu, aby ve čtvrtek
mohli vybírat příklady. Ale studenti
většinou až čtvrtek.
Informujeme je, jaké jsou tu památky,
např. Stodolní (smích), stará radnice,
nová radnice … Většinou mají
individuální program. Ubytování si
vybírají ze seznamu hotelů, který jsme
pro ně umístili na internetu.
Máte nějaké perličky?
Někdy řešíme kuriózní situace.
Třeba ve čtvrtek chtěl jeden delegát
z Bratislavy večer v Ostravě vyměnit
peníze.
Myslíte, že někdo ze členů vašeho
týmu dokázal všechny soutěžní
úlohy vyřešit?
Ani jeden, potřebovali by další
znalosti, protože ty příklady,
to je úplně jiná liga.
↖
RNDr. Jan Šustek, PhD., hlavní
garant soutěže z katedry
matematiky PřF.
↑
Zakladatel soutěže a pedagog
katedry matematiky PřF
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
→ str. 18
18 / přírodovědecká FAKULTA
• Mgr. Lukáš Novotný,
doktorand PřF OU:
matematiku moc nemusí, ale nebudu
jim to vnucovat.
Soutěžící jsou ti nejlepší
z nejlepších … Nemohou mít všichni
plný počet bodů. Ty příklady musí být
těžké, aby i ti nejlepší s nimi měli
problém.
Z které střední školy jste
na fakultu přišel?
Chodil jsem na matematické
gymnázium v Bílovci, ale matematiku
jsem měl rád už na základní škole,
vždycky jsem s ní pracoval.
• Jeden ze soutěžících,
Karel Šnajdr,
student PřF OU:
Jaké to bylo?
Řešit příklady nebyl problém,
hlavní bylo najít nějakou myšlenku,
jak nám říkali na fakultě. Myšlenku,
se kterou se dá příklad vyřešit.
Bylo těžké najít ji?
Já si myslím, že ne, ale myšlenka
ještě není řešení. Může být špatná.
Pro někoho to bylo naprosto snadné
najít tu správnou.
Proč jste tady?
Já jsem se na tu akci strašně těšil.
Prostě mám rád matematiku. Mnoha
lidem se to zdá dost divné, protože
přírodovědecká FAKULTA / 19
VÝZKUM MECHOROSTŮ
SMĚŘUJE DO PAŘÍŽE
Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecké fakulty OU
získala grant Evropské unie.
Jak ji uplatníte v praxi?
Vidím to jako nějaké fuzzy modelování, optimalizaci výroby apod.
Kdybych se rozhodl pro něco jiného,
třeba i při čtení zákonů, protože
i ty jsou psané podle zákonů logiky.
Ve volném čase vytvářím webové
stránky a myslím si, že kdybych nebyl
matematik, měl bych to o hodně těžší.
Jaké byly vaše pocity po zadání
příkladů?
Smíšené. Věděl jsem, že to jde
nějak vyřešit, ale i zděšení z pohledu
na zadání. Pro někoho to ale mohlo
být i lehké.
Mgr. Hana Jenčová
↑
Jeden ze soutěžících, Karel Šnajdr,
student PřF OU.
Tento grand jí umožní prostudovat
mechorosty jedné z největších
evropských herbářových kolekcí
v Národním muzeu v Paříži.
Projekt, nazvaný SYNTHESYS
č. FR-TAF-3686, využije laboratoř
bryologie ke studiu zejména
herbářových položek jihoamerických
zástupců epifytických mechů.
Touto skupinou rostlin se dlouhodobě
zabývá doc. RNDr. Vítězslav Plášek,
Ph.D., který se do Paříže poprvé vydal
již koncem března tohoto roku.
Výsledky výzkumu budou následně
publikovány v odborné literatuře.
Fota: str. 15–18 Hana Jenčová
PREMIÉROVÉ ZOOLOGICKÉ DNY
OSTRAVA 2014 SLAVÍ ÚSPĚCH
Největší tuzemské setkání zoologů, studentů zoologických oborů
a všech zájemců o zoologii se letos premiérově uskutečnilo
v Ostravě ve dnech 6.–7. února 2014.
Organizaci této prestižní akce
zajišťovali zoologové z katedry biologie
a ekologie Přírodovědecké fakulty naší
univerzity pod záštitou rektora OU
prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc.,
ve spolupráci s Českou zoologickou
společností, Akademií věd ČR, ZOO
Ostrava a za podpory níže uvedených
společností, které na zajištění
konference poskytly finanční dotaci.
Zoologické dny Ostrava 2014 byly
realizovány jak v prostorách budovy
Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity na ulici Chittussiho 10,
tak v prostorách Multifunkční auly
Gong v Dolní oblasti Vítkovice.
Ostrava na této akci hostila téměř
500 českých, slovenských a polských
zoologů z 18 univerzit, 10 vědeckých
ústavů a mnoha dalších institucí.
Na konferenci byly prezentovány
stovky příspěvků, převážně nových
objevů z různých oblastí výzkumu
živočichů.
Diskutovalo se například na téma
zájmu médií o propagaci vědy,
rodičovská péče u živočichů, genetika
vlka a psích plemen nebo proč jsou
ptáci tak chytří, když mají tak malé
mozky. Přednášely významné osobnosti, ke kterým patří například profesor
Szymura z Krakova, profesor Storch
z Karlovy univerzity nebo zpěvák
Dan Bárta.
Více než polovina účastníků
konference byli vysokoškolští studenti,
což dokazuje, že má tradičně kvalitní
zoologický výzkum u nás budoucnost.
Největší zastoupení účastníků
z univerzit měla Univerzita Karlova,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
pak naše Ostravská univerzita,
Masarykova univerzita a Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích.
Kromě konference probíhaly také
doprovodné workshopy a komentovaná
prohlídka ZOO Ostrava.
Poděkování patří kromě organizátorů
také sponzorům konference: Academia,
Arsenal, AV Media, Biotech, Česká
zoologická společnost, Exasoft, Grund,
katedra biologie a ekologie PřF OU,
KRD, Moravskoslezský kraj, Nadace
ČEZ, Olympus, Povodí Odry, Statutární
město Ostrava, Ústav biologie
obratlovců AVČR.
-prfa Fota: J. Hodeček
-pla,besFota:
doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ N-TROPHY
Ti nejlepší z nejlepších středoškoláků Moravskoslezského
kraje, kteří mají rádi biologii,
chemii, fyziku a logiku,
se 1. března 2014 utkali
v krajském kole v přírodovědné
soutěži N-trophy.
Soutěž se konala v prostorách
Přírodovědecké fakulty naší univerzity.
V tříčlenných týmech plnili složité
úkoly hodné výzkumného týmu vědců,
realizovali různé experimenty
a bádali nad řešením těchto
rozmanitých úkolů z oblasti biologie,
chemie, fyziky a logiky.
Klání trvalo celý den, byla plná
napětí i zábavy, je neuvěřitelné,
s jakou energií a nadšením studenti
experimentovali a řešili zadané
úkoly. První tři týmy této mezinárodní
prestižní soutěže postupují
do superfinále, kde na teenagery,
talentované v přírodovědných
oborech, čeká tajemství jako
od Sherlocka Holmese…
Podrobnosti o soutěži N-trophy
a výsledky soutěže: http://ntrophy.cz
-prfa Fota: Ing. Beáta Sklářová
20 / přírodovědecká FAKULTA
přírodovědecká FAKULTA / 21
jsou významnými hráči ve fungování
globálního ekosystému a jejich činnost
přímo ovlivňuje zemské klima.
Někteří protisté jsou odpradávna
využíváni jako zdroj potravy (vzpomeňte třeba na sushi – to tmavé okolo je
mořská řasa ruducha) a velká řádka
dalších se stává předmětem intenzivního zájmu coby organismy perspektivní pro biotechnologické využití.
Marek Eliáš na katedře biologie
a ekologie Přírodovědecké fakulty naší
univerzity nejen vyučuje, ale také vede
výzkumné oddělení „Life Science
Research Centre“, které má za cíl
vybudovat na Ostravské univerzitě
platformu pro realizaci ambiciózních
projektů základního výzkumu v oblasti
moderní biologie a biomedicíny.
V tomto centru s kolegy zkoumají
různé zajímavé otázky s využitím
metod genomiky a bioinformatiky.
Kromě této vědecké práce se chystají
založit i nový magisterský studijní
obor, v němž by připravovali novou
generaci odborníků právě na genomovou biologii a bioinformatiku.
Marek Eliáš se jako člen mnoha
velkých mezinárodních týmů podílel
na projektech sekvenování („čtení“)
a analýzy genomů řady eukaryontních
organismů, především právě protistů,
dále se zabývá studiem evoluce
a funkce obrovské skupiny genů,
které se v odborné hantýrce říká
„GTPasy Ras nadrodiny“.
Poškození některých zástupců
této skupiny genů je přímo spojeno
s rakovinnými onemocněními.
Při výzkumu diverzity a taxonomie
jednobuněčných řas se spolupracovníky
popsal již pět nových rodů a sedm
dříve neznámých druhů a jeho články
publikují v mezinárodních časopisech,
včetně nejprestižnějších titulů,
jako je Nature a Science.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Letošní Dny otevřených dveří
Přírodovědecké fakulty naší
univerzity, které se konaly na
všech budovách fakulty ve dnech
10. a 11. ledna 2014, byly
realizovány popularizační
formou.
Zájemci o studium na naší fakultě
měli kromě klasického zhlédnutí
učeben i laboratoří a vyslechnutí
informací o studiu možnost vidět
například efektivní pokusy
v laboratořích chemie, vyzkoušet si
některé experimenty v laboratořích
fyziky či biofyziky, nechat se vyfotit
termo kamerou, prohlédnout si
historické počítačky i počítače,
nebo si třeba pohrát s robotem.
Všem, kteří se rozhodnou studovat
na Přírodovědecké fakultě naší
univerzity, přejeme hodně štěstí
při přijímacích zkouškách a těšíme se,
že se v září 2014 uvidíme!
Tato akce byla realizována v rámci
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Text a foto: Ing. Beáta Sklářová
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.,
katedra biologie a ekologie,
Environmentální centrum PřF OU,
[email protected]
↑
Marek Eliáš v pražském Karolinu
při předávání ceny Učené
společnosti České republiky. Foto: Stanislava Kyselová,
Akademický bulletin.
Foto: -prfa-
→
Zástupce jedné ze skupin
protist - eustigmatofytní řasa
rodu Vischeria.
Foto: Marek Eliáš
FASCINUJÍCÍ SVĚT MÁLO PROBÁDANÝCH
ORGANIsMŮ
O tom, že na naší univerzitě
působí velké množství odborníků respektovaných širokou
vědeckou obcí v České republice
i mimo ni, není pochyb. Lze to
demonstrovat i na úspěchu
pracovníka katedry biologie
a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Marka
Eliáše, který v loňském roce
získal cenu Učené společnosti
České republiky v kategorii
mladých vědeckých pracovníků.
Marek Eliáš je nejen originální v tom,
že cenu pro mladé vědce v pražském
Karolinu přebíral oděn do kroje,
kterým se hrdě hlásí k našemu
Moravskoslezskému regionu,
ale dosáhl mimořádných úspěchů díky
tomu, že využil příležitost, kterou
nabízí současný prudký rozvoj
genomiky. Jde o obor biologie, který
se zabývá studiem genomů organismů.
Cenu Učené společnosti České
republiky získal Marek Eliáš za elegantní
analýzy genomů protistů.
 Protisté jsou živé organismy,
kterými nejsou ani živočichové ani
rostliny ani houby, byť vlastně
nepředstavují žádnou ucelenou
a homogenní skupinu. Mezi protisty
se počítají prvoci a dále také nejrůznější
řasy, od jednobuněčných „zelených
kuliček“ po složité mnohobuněčné
mořské chaluhy, u nichž se ovšem
mnohobuněčnost vyvinula nezávisle
na pravých rostlinách.
„Protisté jsou rozmanitá kolekce
zcela svébytných typů vykazujících
nejrůznější unikátní vlastnosti
a pozoruhodné evoluční „vynálezy“,
jsou jednoduše fascinující a dosud
stále málo probádané organismy
a při jejich studiu lze často a poměrně
snadno přicházet na překvapivé
objevy“, přibližuje Marek Eliáš důvod,
proč věnuje úsilí výzkumu právě
těchto organismů.
Výzkum protistů je důležitý i proto,
že protisté jsou přímo či nepřímo
těsně propojeni s každodenními životy
lidí. Největší zájem z pochopitelných
důvodů směřuje k nejrůznějším
parazitickým formám, působícím řadu
závažných a obtížně léčitelných
chorob, v prvé řadě malárie,
ale i spavé nemoci, toxoplazmózy,
nejrůznějších průjmových onemocnění.
Mezi protisty patří i velké množství
patogenů napadajících domácí zvířata
nebo hospodářské plodiny. Jiné
skupiny protistů, např. mořské
planktonní řasy nebo půdní prvoci,
BEZPLATNÉ IT VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH
PRACOVNÍKŮ
Akademičtí i ostatní pracovníci
naší univerzity mají možnost
účastnit se bezplatných kurzů u
oblasti ICT díky projektu
„Inovace výuky informatických
předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity
(CZ.1.07/2.2.00/28.0245)“.
Kurzy zdokonalování gramotnosti
akademických i neakademických
pracovníků v oblasti ICT jsou bezplatné
a umožňují rozšíření znalostí
při využívání informačních systémů
univerzity a dalších informačních
technologií.
V rámci těchto kurzů je možné
naučit se pracovat s moderními
videokonferenčními technologiemi
a využít je pro svou výuku nebo
ve vědeckém výzkumu. Vzdálená výuka
pomocí videokonferenčních nástrojů
může, a začíná běžně doplňovat
e-learnigové možnosti kurzů v Moodle.
Mezi další kurzy patří „Pokročilé
principy vyhledávání informací na
Internetu“. Tento kurz řeší i nutnost
zamyšlení se nad věrohodností
informací na internetu. Absolvent
získá kompetence, jak se na internetu
orientovat a jaké možnosti
při vyhledávání informací máme
pro posouzení jejich relevantnosti.
→ str. 22
22 / přírodovědecká FAKULTA
Informace o projektu a podrobnou
nabídku kurzů naleznete na stránce:
http://projekty.osu.cz/inovace/
Kromě podpory vzdělávání pracovníků univerzity je projekt zaměřen
především na inovaci obsahu
informatických předmětů pro všechny
obory vyučované na naší univerzitě
a na inovaci informatických oborů naší
Přírodovědecké a Pedagogické fakulty.
V rámci tohoto projektu jsou
vytvářeny nové a inovované distanční
výukové opory, kompletní e-learningové
materiály v LMS Moodle a multimediální
výukové materiály v prostředí
MediaSite. Z prostředků projektu jsou
také realizovány modernizace
a inovace specializovaných informatických učeben.
Projekt umožňuje studentům
zúčastnit se výuky vedené pomocí
moderních vzdělávacích metod,
v moderně vybavených učebnách,
za podpory nově vytvořených
a inovovaných studijních opor studovaných předmětů.
Do projektu jsou zapojeny všechny
fakulty naší univerzity. Projekt řeší
integraci výuky a spolupráci
v mezioborových studiích. Inovuje
20 informatických studijních oborů
a v nich 91 současně vyučovaných
předmětů, dále 34 informatických
předmětů, vyučovaných v celkem 114
neinformatických studijních oborech
na celé Ostravské univerzitě. Všechny
inovované předměty projdou pilotním
ověřením ve výuce na skupině
2 000 studentů.
Tento projekt je realizován od
1. ledna 2012 do 31. prosince 2014,
jeho garantem je doc. Ing. Cyril
Klimeš, CSc., realizační tým vede
ing. Eva Burianová, Ph.D.
-prfa Fota: Ing. Beáta Sklářová
SVĚT VĚDY – ZÁHADNÝ I ZÁBAVNÝ VZDĚLÁVÁ
I V KOMUNIKACI VĚDY A VÝZKUMU
Díky projektu, který se komplexně
zaobírá tématem popularizace,
medializace a komercionalizace
vědy a výzkumu na naší univerzitě,
vzděláváním akademických
a dalších pracovníků i studentů
v této oblasti a podporou
a rozvíjením systematické práce
se studenty a žáky v oblasti
seznamování se s vědou
a výzkumem, mají akademičtí
i neakademičtí pracovníci
možnost absolvovat kurzy
Efektivní komunikace.
Tento cyklus kurzů začal v listopadu
roku 2013 kurzem „Efektivní
komunikace s médii“, jehož lektorem
byl Václav Moravec, český redaktor
a moderátor.
V lednu 2014 se uskutečnily
dva kurzy, první na téma „Fungování
přírodovědecká FAKULTA / 23
tištěných a televizních médií“
s lektorem Radkem Bajgarem
(producent, publicista, novinář, lékař).
Druhý na téma „Tiskové zprávy,
písemný projev“, který realizoval Jozef
Ftorek (zkušený redaktor i reportér,
tvůrce a garant projektu MEDIA
LEKTOR.CZ a autor několika úspěšných
knih na téma Public relations).
V březnu se uskutečnil praktický
kurz „Rétorika“,vedený hercem
Janem Přeučilem. Na zbývající období
do konce projektu do května 2014
se chystá kurz z oblasti medializace
a popularizace vědy.
Popularizace vědy a komunikace
s veřejností je nezbytná pro propagaci
vědeckovýzkumné práce. Sdělování
srozumitelných a atraktivních informací
o vědě novinářům a veřejnosti
není vůbec jednoduché.
Cílem těchto kurzů je poradit, jak
komunikovat s médii a popularizovat
vědecké výsledky tak, aby dospělí
i děti mohli krásu i potřebnost vědy
pochopit, aby je to obohatilo a ideálně
podnítilo k zájmu o vědu i výzkum.
Tyto akce jsou realizovány v rámci
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který
je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Text a fota: Ing. Beáta Sklářová
PROJEKT ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ
AKADEMIKŮ V CÍLI
Druhé a zároveň závěrečné
hodnocení nového systému
zvyšování odborných kompetencí
akademických pracovníků
v rámci projektu „Zvyšování
odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské
univerzity v Ostravě a Slezské
univerzity v Opavě (OKAPOUSU)“
proběhlo ve dnech 28. a 29.
listopadu 2013 v hotelu Belaria
v Hradci nad Moravicí.
Na tomto setkání prezentovali
účastníci své tzv. balíčky odborných
kompetencí, obdrželi druhý díl
Sborníku rozšířených anotací těchto
balíčků a byly shrnuty informace
o celém projektu včetně jeho výstupů.
Obsahem projektu byla podpora
zvyšování odborných kompetencí
akademických pracovníků a studentů
Ostravské univerzity a Slezské
univerzity pomocí tzv. balíčků
odborných kompetencí s novou
odbornou tematikou a tím
zvýšení kvality vzdělávání na obou
univerzitách.
Vybraní akademičtí pracovníci
obou univerzit (majitelé tzv. balíčku
odborných kompetencí) obdrželi
finance na získávání vědomostí
a dovedností u špičkových odborníků
v ČR. Na základě získaných znalostí
a dovedností pak majitelé těchto
balíčků zpracovali odborný text
a připravili kurz v e-learnigové podobě
jak pro studenty, tak pro akademické
pracovníky obou univerzit.
Projekt byl řešen na základě kvalitní
spolupráce mezi subjekty univerzit
a dalších odborníků z VŠ, případně
z AV nebo z jiného špičkového
pracoviště v ČR. Anotace odborných
textů akademiků, zapojených v tomto
projektu, byly vydány ve dvou dílech
Sborníků rozšířených anotací Balíčků
odborných kompetencí. Vytvořené
odborné texty, kurzy a sborníky jsou
nyní k dispozici k dalšímu využití
na obou zúčastněných univerzitách.
Řešitelů balíčků bylo celkem 68,
z toho 31 mužů, 37 žen, 57 řešitelů
je z naší univerzity (nejvíce řešitelů
je z Přírodovědecké fakulty OU)
a 11 řešitelů je ze Slezské univerzity
v Opavě. Konzultovaných témat
bylo celkem 67 a mezi místa, kde se
konzultovalo, patří například v Ostravě
Tieto Czech s. r. o., v Plzni Západočeská
univerzita, v Praze Univerzita Karlova,
Ústav pro jazyk český AV ČR, Státní
zdravotní ústav, Národní galerie –
Sbírka orientálního umění, ČVUT, Ústav
informatiky AV ČR, v Brně Masarykova
Univerzita, v Olomouci Univerzita
Palackého. Kurzy, které byly jedním
z výstupů projektu, probíhaly jak
v zimním semestru roku 2012
(12 kurzů), tak v roce 2013
v letním (36 kurzů) i v zimním
semestru (19 kurzů).
Tento projekt řeší Centrum
celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní
koordinátorkou projektu Ing. Evou
Burianovou, Ph.D., a je realizován
od 1. února 2011 do 31. ledna 2014.
Bližší informace o projektu včetně
obou dílů Sborníků rozšířených anotací
Balíčků odborných kompetencí
naleznete zde:
http://projekty.osu.cz/okapousu/
Další reportáže z tohoto projektu:
Příklad dobré praxe aneb OKAPOUSU
na OSU.
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=32&id=11394
Jak funguje nový systém rozšiřování
odborných znalostí akademiků?
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=32&id=10779
Akademici si rozšiřují své odborné
znalosti
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=119&id=9882
Ing. Beáta Sklářová,
Foto: Pavla Janoschová
24 / přírodovědecká FAKULTA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA / 25
PROSINCOVÝ
MARATÓN POPULARIZAČNÍCH AKCÍ
Prosinec 2013 byl na popularizaci
přírodovědných oborů velmi
bohatý, šlo doslova o maratón
akcí, jejichž běh ukončily nadcházející vánoční svátky.
První prosincovou akcí byla
chemická Mikulášská besídka, kterou
tradičně chystají studenti učitelství
chemie. Letos se příběh odehrával
v pekelné čertí škole, kde se čerti
připravovali na závěrečné zkoušky
čerta prvního řádu. Z nich se pak
vybíral pomocník pro Mikuláše.
Do jednodušších a bezpečných
pokusů byly zapojeny i děti z publika,
pro efekt ale nechyběly například
ohnivé experimenty s plameny
a kouřem. Letošní Mikulášská besídka
se konala celkem ve třech termínech
(4., 10. a 11. prosince) a viděly ji nejen
děti ze základních i středních škol, ale
i děti z mateřské školy.
Šestého prosince se naši studenti
bakalářského studia biologie
a navazujícího magisterského studia
učitelství biologie zúčastnili exkurze
v Brně. Navštívili jak Kapucínskou
kryptu na Kapucínském náměstí, kde
jsou vystaveny mumie ze 17.–18. století, tak pavilon Anthropos, který je
součástí Moravského zemského
muzea, kde zhlédli stálou expozici
evoluce člověka, výstavu obrazů
Zdeňka Buriana a výstavu o Africe.
Doc. Aleš Dolný z katedry biologie
a ekologie přednášel 10. prosince na
Střední průmyslové škole chemické
akademika Heyrovského a Gymnáziu
v Ostravě-Zábřehu, což je fakultní
škola Ostravské univerzity. Přednášky
se zúčastnili studenti 4. ročníků.
První část přednášky byla věnována
otázkám studia biologických oborů na
naší Přírodovědecké fakultě, ale také
na vysoké škole obecně.
Druhá část přednášky byla
zaměřena na problematiku terénních
výzkumů biologa se zaměřením na
tropické deštné lesy, které hostí
zřejmě více než padesát procent všech
žijících druhů a zásadním způsobem
ovlivňují charakter světové biodiverzity.
Premiérovou událostí byl
11. prosince Geografický den na
katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty
naší univerzity. Akce měla několik cílů.
Primárním záměrem bylo seznámit
studenty geografických oborů
s aktuálním děním na katedře
a informovat je o nových způsobech
výuky a prezentace geografie, ale také
poskytnout informace o zahraničním
studiu v rámci programu Erasmus+,
a to i z pohledu studentů, kteří již
v zahraničí studovali nebo pracovali.
V průběhu odpoledne proběhly také
dvě přednášky se zajímavým obsahem. Na jedné z nich referoval Jan Fric
o chodu Královské geografické
společnosti ve Velké Británii, která
se originálním způsobem stará
o celosvětovou propagaci geografie
jako zajímavého, důležitého
a perspektivního oboru.
Přednášející představil postřehy
a zkušenosti z měsíční pracovní stáže
na této instituci a také návody, jak
propagovat geografii ze strany České
geografické společnosti a Ostravské
univerzity.
Program Geografického dne pak již
v neformálních prostorách A-Klubu
na Hladnovských kolejích završil
prof. Vladimír Baar přednáškou
o Francouzské Polynésii, kde v průběhu
letních měsíců uskutečnil výzkumný
pobyt.
Akce, která se ke spokojenosti
účastníků protáhla až do nočních
hodin, se zúčastnilo vedle
akademických pracovníků i více než
50 studentů. „V dalších letech
budeme
na tuto a další popularizační aktivity
s našimi studenty navazovat. Cílem je
jednak přitáhnout jejich pozornost
k dění na naší instituci, ale také
vyslechnout jejich názory, postřehy
a motivovat je tímto i k prohloubení
jejich identity geografa a studenta
naší univerzity,“ sdělil prof. Vladimír
Baar, vedoucí katedry sociální
geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty naší univerzity.
Katedra informatiky a počítačů
uspořádala 16. prosince pro studenty
Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě přednášku
„Trendy v oblasti vývoje SW
a počítačových sítí“.
Na přednášku dorazil vysoký počet
studentů prvního ročníku, kteří jsou
momentálně v rozhodovací fázi,
kterým směrem se budou dále ubírat
ve svém studiu – rozhodují se mezi
programováním a elektrotechnikou.
Přednáška studenty velmi bavila,
diskutovali a zajímali se i o širší
témata, než jaká byla v přednášce
zmíněna. Ukázala jim možnosti, které
by mohli mít v případě výběru své
specializace v rámci softwaru
a programování.
O pár dní později ještě katedra
informatiky a počítačů prezentovala
na této střední škole konkrétní
možnosti studia informatiky na naší
fakultě.
→ str. 25
AKČNÍ
SVĚT VĚDY BAVÍ I UČÍ
18. prosince pořádala katedra
biologie a ekologie v ostravském
muzeu workshop s názvem „Příroda
Ostravska známá i neznámá“, který
byl určen učitelům přírodopisu,
biologie a příbuzných předmětů
vyučovaných na základních a středních
školách ostravského regionu.
V první části workshopu byly
prezentovány zajímavé biologicko-ekologické poznatky o flóře Ostravska
s důrazem na ohrožené a chráněné
druhy, se kterými se můžeme ve volné
přírodě setkat.
Druhá část workshopu měla
pracovní charakter a byla realizována
v prostoru přírodovědné expozice
Příroda a krajina Ostravska, v níž
učitelé řešili ekologické úkoly. Vyřešení
těchto úkolů bylo vázáno na bádání
v jednotlivých ekosystémech expozice.
Katedra matematiky realizovala na
středních školách nejen prezentace
možnosti studia matematiky na naší
fakultě, ale 20. prosince zorganizovala
také exkurzi do Národního technického
muzea v Praze, které se zúčastnilo asi
dvacet studentů naší fakulty. Národní
technické muzeum disponuje velkým
množstvím rozsáhlých sbírek z mnoha
technických oborů, přírodních
a exaktních věd a průmyslu na území
dnešní České republiky.
Největší atrakcí pro všechny
zúčastněné byla expozice Technika
hrou, kde si každý z návštěvníků může
vyzkoušet, zda by byl například
dobrým špionem, najít skryté kamery,
odposlechnout tajné konverzace,
odemknout zámek od bezpečnostního
trezoru, pokusit se schovat kamery
nebo přelstít senzory, vstoupit do
vysoce zabezpečené oblasti, která je
pod stálým dohledem, či rozluštit šifru.
Všechny tyto akce se snaží přiblížit
vědu společně s nejnovějšími výsledky
vědy přírodovědných oborů a výzkumu
široké veřejnosti, jde o objevování
přírodních či technických zákonitostí,
rozvoj praktické dovednosti studentů
v oblasti realizace výstupů výzkumu,
medializace a popularizace vědy,
snažíme se atraktivní formou motivovat školáky pro studium přírodovědných oborů a nezapomínáme ani
na učitele přírodovědných oborů.
Tyto akce byly realizovány v rámci
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Ing. Beáta Sklářová
Fota: Martin Mucha, Tomáš Drobík,
studenti PřF OU
Popularizace přírodovědných
oborů v rámci projektu Svět vědy
– záhadný i zábavný sice míří
pomalu do finále, ale i leden
přinesl řadu akcí pro žáky
a studenty základních i středních
škol, učitele těchto přírodovědných předmětů a také pro naše
vysokoškoláky z Přírodovědecké
fakulty naší univerzity.
Geografové z katedry fyzické
geografie a geoekologie připravili
pro žáky havířovské základní školy
přednášku o kartografii a kartografických kuriozitách, dále žáci pracovali
s mapami v počítači i s Google Earth
a vyzkoušeli si také geodetické
techniky. Na závěr děti absolvovaly
zábavný kontrolní test.
Katedra chemie pořádala
ve svých laboratořích krajské kolo
chemické olympiády kategorie B
pro střední školy a se studenty naší
fakulty vyrazili na exkurzi do Vizovic
do firmy R. Jelínek a do sklárny Glass
Atelier. Na této exkurzi se seznámili
s výrobou skla a destilátů.
Na katedře informatiky
a počítačů měli středoškoláci možnost
absolvovat cyklus pěti seminářů
na téma Moderní programování.
Katedra fyziky se zúčastnila
speciální dětské tiskové konference
pro děti a mládež ostravských školních
časopisů na téma Optické klamy.
Zástupci ZŠ z okolí, kteří jsou novináři
v jednotlivých školních časopisech,
zpovídali naši kolegyni z katedry fyziky,
jaké jsou příklady optických klamů
a jaká je nedokonalost lidského oka.
Mladé novináře zajímalo, jak vidí
různá zvířata, proč nás třeba kůň vidí
zvětšeně a proč musíme mrkat, a že
mrkáním strávíme denně až neuvěřitelných 20 minut! V rámci konference
proběhla malá soutěž, v níž samotní
mladí novináři zkusili vymyslet a nakreslit nějaký optický klam. Na závěr
samotné tiskové konference proběhla
autogramiáda.
Dále katedra fyziky uspořádala
pro naše vysokoškoláky exkurze do
Science Centra Techmania v Plzni,
hvězdárny Rokycany a pivovaru
Plzeňský Prazdroj. Studenti tak viděli
například první 3D planetárium v ČR
– představte si dvoumetrový globus,
který se takřka vznáší v prostoru a vy
jej můžete dotykem ovládat, měnit,
promítat na něm třeba krátké filmy
zachycující proměny Země v čase,
pozorovat bouřící tornáda nebo
stopovat zemětřesení.
Matematici pořádali již tradiční
Seminář matematiky pro středoškolské
profesory a učitele základních škol
(letos to byl 20. ročník). Účastníci si
vyslechli přednášky „Kombinatorika
a pravděpodobnost kolem nás a ve
škole“ (prof. Adam Plocki) a „Motivační
a zajímavé úlohy“ a „Mat+“ (dr. Josef
Kubát) a pak se v tzv. dílničkách
pro učitele ZŠ a SŠ věnovali tématům
„Matematika s radostí – interaktivní
výukové materiály a hry“ a „Využití
moderních výukových pomůcek
pro úpravy algebraických výrazů“.
Multioborovou a velmi oblíbenou
akcí bylo „Okénko Přírody pro ZŠ“,
na které se tentokrát podílely obory
matematika, fyzika, chemie a informatika. Žáci se zábavnou formou
seznámili například s některými jevy
či zákonitostmi, vyzkoušeli si řadu
experimentů, viděli 3D projekci či
robota skládajícího Rubikovu kostku
a pohráli si s matematikou.
Tyto akce byly realizovány v rámci
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Text: Ing. Beáta Sklářová
Fota: Beáta Sklářová, Martin Mucha,
studenti PřF OU
26 / PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA / 27
EXPERIMENTY, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY
A EXKURZE DO ÚNOROVÉHO SVĚTA VĚDY
Hned na začátku měsíce, 4. února
2014, navštívily laboratoře
katedry chemie Přírodovědecké
fakulty naší univerzity děti
z Klubu nadaných dětí v Ostravě.
Nadšeně prováděly chemické
experimenty a rozšiřovaly si bádáním
další znalosti z oboru chemie. Katedra
chemie dále uspořádala 18. února
pro budoucí učitele chemie přednášku
na téma Bezpečnost práce v chemické
laboratoři.
Lektorkou přednášky byla
Ing. Jarmila Austová ze SPŠ chemické
akademika Heyrovského a gymnázia.
Na přednášce se studenti seznámili
s platnou legislativou, označením
chemikálií výstražnými symboly, používáním ochranných pomůcek,
s pravidelným proškolováním žáků
a personálu, vybavením laboratoře
a se zásadami pro nakládání
s chemickými látkami.
Katedra fyzické geografie a geoekologie realizovala ve dnech
13. a 20. února cyklus přednášek
„Přírodní hazardy a rizika“, které byly
určeny studentům naší Přírodovědecké
fakulty, zejména pro obory ochrana
a tvorba krajiny a fyzická geografie
a geoekologie.
V tomto cyklu přednáší vždy externí
odborníci z praxe. V únorovém cyklu
přednášeli dr. Štěpančíková a dr. Klimeš
z Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV ČR. Přednášky byly zaměřeny
na oblast geomorfologických rizik.
Katedra biologie a ekologie připravila pro studenty učitelství biologie
pro SŠ dne 24. února workshop
s názvem „Moderní aktivizující metody
v biologickém vzdělávání“.
Cílem přednášky Mgr. Michaely
Drozdové z Vyšší odborné školy AHOL
bylo prezentovat nový přístup k metodické práci učitele s ICT ve výuce
a možnosti využití těchto edukačních
prostředků na střední škole.
Stěžejní částí workshopu bylo
předvedení souboru námětů pro práci
se softwarem SMART Notebook
a složitějších interaktivních cvičení,
které byly podpořeny zdařilým
metodickým postupem jejich tvorby.
Únorové bádání ve světě vědy
uzavřela 28. února exkurze do Varšavy
do Centra nauki Kopernik. Katedra
matematiky na ni pozvala zájemce
z řad studentů a pedagogů Přírodovědecké fakulty naší univerzity.
Centrum nauki Kopernik je centrem
s exponáty, u kterých nezapojíte jen
zrak, ale také čich a především hmat.
Poznávání podstaty jevů kolem nás
je tak dokonalejší, hlubší a trvalejší.
Našim studentům i pedagogům
se exkurze samozřejmě líbila, díky
stovkám interaktivních exponátů,
několika výstavám, laboratořím
a planetária si odvezli mnoho
zajímavých informací a zážitků.
Tyto akce byly realizovány v rámci
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Fyzika i sledování pohybu očí
11., 24. a 25. března 2014 katedra
fyziky uspořádala pro střední školy
popularizační přednášky, které byly
zaměřené na zajímavosti z optiky,
termiky a měření voltampérové
charakteristiky. Studenti si nejen
rozšířili své vědomosti, ale prováděli
sami celou řadu experimentů.
28. března 2017 se konala atraktivní
přednáška prof. Władysława Błasiaka
z Pedagogické univerzity v Krakově
v Polsku. Hovořil na téma Eye tracking,
neurodidaktika a popularizace vědy.
Účastníci této přednášky se dozvěděli,
které části mozku člověk zapojuje
při počítání a jak moc, kolikrát si žáci
přečtou zadání úlohy a jak postupují
při výběru odpovědí, i jak se snaží
popularizovat přírodní vědy v Krakově.
Přírodní hazardy a rizika
Celý letošní březen pokračoval
na katedře fyzické geografie
a geoekologie cyklus přednášek
Přírodní hazardy a rizika, který je
určen studentům PřF OU, zejména
pro obory ochrana a tvorba krajiny
Ing. Beáta Sklářová
Fota: Beáta Sklářová, studenti PřF
Březnová aktivita na katedře
biologie a ekologie
14. března 2014 byl realizován
seminář pro všechny zájemce z řad
učitelů, kteří jsou příznivci badatelsky
orientované výuky přírodních věd.
Stěžejní částí semináře, kromě
prezentace současných trendů
v environmentální výchově žáků, byla
práce s pracovními listy a praktické
ověření badatelských pokusů ve vazbě
na abiotické faktory prostředí.
18. března 2014 se uskutečnilo
a fyzická geografie a geoekologie.
Jako přednášející jsou zváni externí
odborníci z praxe. Přednášeli
pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu a České inspekce
životního prostředí. Přednášky byly
zaměřeny na oblast meteorologických
a hydrologických rizik.
Nezapomínáme ani na vzdělávání
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
28. března 2014 se konal pro
studenty učitelství informatiky seminář
Využití ICT při studiu studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Seminář byl realizován přímo v centru
podpory studentům se specifickými
potřebami Pyramida na naší univerzitě.
Budoucí učitelé se tak mohli seznámit
s prostory Pyramidy, službami centra
a technickými pomůckami, které
mohou studenti naší univerzity
využívat. Zvláštní pozornost věnovali
programu s hlasovým výstupem,
který umožňuje práci s počítačem
i studentům nevidomým.
Jak jsou na tom absolventi?
17. března 2014 se mohli studenti
PřF OU díky velmi zajímavé přednášce
s názvem Střet s realitou seznámit
s tím, co je čeká po absolvování vysoké
školy. O tom, jaký je střet s realitou
po absolvování vysoké školy, hovořila
bývalá absolventka naší Přírodovědecké
fakulty.
Rétorická laboratoř
V březnu se v rámci cyklu kurzů
Efektivní komunikace zúčastnili
pracovníci naší univerzity praktického
kurzu rétoriky, který vedl herec
Jan Přeučil. Tento kurz byl naprosto
nevšedním a úžasným zážitkem.
Tyto akce byly realizovány v rámci
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Ing. Beáta Sklářová
Fota: Ing. Beáta Sklářová,
studenti a akademici PřF OU
PUBLIKACE
Bioindikační terénní průvodce
o indonéských vážkách: Vážky
Sungai Wainu
Ekologický terénní průvodce vážek
nížinných smíšených dipterokarpových
lesů jihovýchodního Kalimantanu,
autoři: Dan Bárta & Aleš Dolný
JARNÍ POPULARIZAČNÍ
AKTIVITY ZE SVĚTA VĚDY
Popularizace přírodovědných
oborů v rámci projektu Svět vědy
– záhadný i zábavný neúnavně
pokračuje celou sérií akcí pro
středoškoláky, vysokoškoláky,
akademiky i neakademiky
a učitele základních i středních
škol.
se seznámili se suchomilnou vegetací,
ale také se zástupci rostlin nížinného
deštného lesa, jemuž je vyhrazena
převážná část skleníku Fata Morgana.
Nejvíce zaujal chlazený skleník
simulující vysokohorské tropy s vegetací
stolových hor s vysazenými masožravými heliamforami. Část studentů pak
navštívila ZOO Praha, kde se jim líbily
především nové přírůstky, zatímco více
botanicky zaměření studenti se
věnovali prohlídce venkovních částí
zahrady s právě rozkvétajícími jarními
cibulovinami a kvetoucí japonskou
zahradou.
v Botanické zahradě katedry biologie
a ekologie PřF naší univerzity
determinační praktikum pro učitele
biologie. Učitelé gymnázií z ostravského regionu se seznámili se základními
zástupci a morfologií izosporních
a heterosporních, suchozemských
i vodních kapradin flóry České republiky.
Poté měli možnost sami si vyzkoušet jejich určování s pomocí herbářových položek herbária katedry biologie
a ekologie, determinačního klíče
a binokulární lupy. V druhé části
praktika se účastníci zabývali
nahosemennými, a to především
zástupci rodu Juniperus včetně
nejčastěji pěstovaných kultivarů.
27. března 2014 se studenti
katedry biologie a ekologie zúčastnili
odborné biologické exkurze. Navštívili
Botanickou zahradu hlavního města
Prahy a ZOO Praha. V dopoledni části
Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.,
z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty naší univerzity
společně s Danem Bártou v nové knize
shrnuje výsledky podrobného výzkumu
vážek z let 2008–2010 v jihovýchodní
části Bornea, konkrétně z území
chráněného deštného lesa Sungai
Wain Protection Forest.
Cílem bylo nejen sestavit seznam
druhů žijících v této oblasti, ale také
zachytit a popsat změny, které
se projeví na skladbě druhů vážek
v krajině, když dojde k nějakému jejímu
narušení. Od drobného k masivnímu,
od marginálního k nenapravitelnému,
od jednorázového k periodickému.
Tropické deštné lesy jsou totiž
biologicky nejbohatším ekosystémem
na Zemi, přitom jejich destrukce
je alarmující, každým rokem dojde
k úplnému zničení tropického lesa
zhruba o rozloze Belgie. Typickým
příkladem území s masivním odlesňováním je právě Indonésie, resp.
Kalimantan (indonéská část Bornea),
pokrývající zhruba dvě třetiny tohoto
třetího největšího ostrova na Zemi.
Kniha dokládá, že vážky odrážejí
velice věrně změny v krajině a že
svou přítomností či nepřítomností
přímo odkazují ke stavu, v jakém se
pozorovaná příroda momentálně
nachází. Že jsou zkrátka dobrými
bioindikátory. A to je i určitý návod,
jak vnímat tuto knihu. Jde vlastně
o bioindikační terénní příručku
pro ty návštěvníky Bornea, kteří
chtějí vědět, v jakém stavu les
a krajina kolem nich jsou.
totiž především o fotografickou
publikaci, obsahující kromě standardních snímků vážek a jejich biotopů
také unikátní skeny živých jedinců.
Během exkurzí autoři vážky
pochytali, odnesli do „polní laboratoře“,
tam vyrobili generátorem trochu
proudu, živé vážky zafixovali
na stolní skener, pořídili jejich snímek
z boku a shora a vypustili je zpátky
do přírody.
Pozornost si kniha tedy zaslouží
jak díky svým estetickým kvalitám,
tak i s ohledem na výše zmíněné
rychlé a nezadržitelné změny v přírodě
jihovýchodní Asie.
Kniha je v celém rozsahu trojjazyčná,
s anglickým, českým i indonéským
textem.
Kniha je však určena všem, které
zajímá, jak a kde vážky žijí, jak se
jmenují a také, jak jsou hezké. Jde
Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.,
katedra biologie a ekologie,
[email protected]
28 / sus, univerzitní knihovna
univerzitní knihovna / 29
MAJÁLES ZNOVU OVLÁDNE VÍTKOVICE!
A letos i s Gongem. Svátek jara,
hudby a studentského života se
v Ostravě drží už dvě desetiletí.
A s každým rokem přichází něco
nového. Co přinese Majáles
Ostrava 2014?
slyšet hudba, umělci se utkají v graffity
battle, železné konstrukce můžete
pozorovat v čajovně, na trávníku nebo
třeba v relax zóně. Připravena bude
také barmanská show a chytrá mobilní
aplikace, díky níž vám neunikne žádná
zajímavost.
Obrovský areál
Minulý rok se majáles poprvé přesunul do Dolní oblasti Vítkovic, a to na
přání samotných studentů. Spojení
industriální architektury s hudebním
festivalem slavilo úspěch, a tak pod
Vysokými pecemi zůstane i letos. Rozroste se ale o mnohá zákoutí a bývalý
Plynojem – multifunkční aulu Gong.
Majálesový měsíc
Literární noc, koncerty
v ostravských klubech,
sportovní turnaje,
kulturní odpoledne
v amfiteátru VŠB. To je
jen malá ochutnávka z výběru bohatého Doprovodného programu, který
začal už 1. 4. na Masarykově náměstí
a potrvá až do hlavního majálesového
dne. A ten začne jak jinak než tradiční
zkouškou studentské kreativity, majálesovým průvodem masek.
Mnoho hudebních stylů
Bude z čeho vybírat. Dvě hlavní
stage zaplní umělci mainstreamu, ale
i spíše undergroundových vod. Na své
si přijdou také fanoušci hip-hopu na
zcela nové šapitó scéně, chybět nebude
ani elektro scéna a koutek s trance
a house žánrem. Gong chytne ostravské patrioty – bude patřit místním
rodákům, písničkářům a Janáčkově
filharmonii s filmovým repertoárem.
Pohodovku obstará chill-out zóna
Rádia Kolej a šanci zazářit dostanou
také mladí umělci na netradičně pojaté
Studentské scéně.
Překvapení
Které hudební hvězdy na Majálesu
Ostrava potkáme, budou organizátoři
ze Stavovské unie studentů Ostrava
odhalovat postupně, a to na stránkách
akce www.majalesostrava.cz a na
Facebooku www.fb.com/MajalesOstrava.
Co už ale tajemstvím není, je datum
Majálesu Ostrava – 7. 5. 2014.
Tým SUS Ostrava
– Dotváříme studentský život
Fota: Matyáš Theuer
15 LET BUDOVY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY
V úplných počátcích, kdy ještě
nestála hlavní budova knihovny
v Bráfově ulici, se zakládaly oborové
studovny na jednotlivých fakultách
naší univerzity, v jejichž volných
výběrech bylo umístěno k prezenčnímu
studiu zhruba 23 tisíc knihovních
jednotek.
Tou úplně první byla studovna
Filozofické fakulty v ulici Čs. legií.
Nicméně už od samého začátku nově
nastupujícího rektora prof. Jiřího
Močkoře se diskutovalo o jedné
z největších budoucích priorit –
vybudování jedné centrální budovy
v oddělení Mediotéky interním
uživatelům k dispozici 5 čteček knih
značky PocketBook. V této studovně
se čtenáři mohou usadit mimo jiné
i v pohodlných sedacích vacích firmy
Fatboy®Original, nebo se občerstvit
v předsálí, jež nabízí i vhodné prostředí
pro neformální setkávání.
Ve studovně časopisů přibyl individuální
koutek určený jak pro samostatné
studium, tak i pro skupinové setkávání.
Velmi přínosným se ukázal být
Bibliobox umístěný před vstup do
hlavní budovy knihovny. Do něj můžete
vracet knihy, pokud je knihovna zrovna
uzavřena. Bibliobox je určen pouze pro
knihy vypůjčené v Půjčovně a vracet
je můžete 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Vrácené knihy Vám budou ze čtenářského konta odečteny následující
pracovní den.
Zájemci o seznámení se s prostory
dnešní centrální budovy a službami,
které knihovna poskytuje, se mohou
zúčastnit exkurze „Pod pokličkou
knihovny“. Pokud máte jakékoliv
dotazy týkající se chodu knihovny,
využijte online službu „Zeptejte se
knihovny“. Jako prostor pro zpětnou
vazbu a komunikaci s Vámi funguje
také náš facebookový profil.
Neváhejte tedy, a staňte se našimi
fanoušky.
Pár měsíců po otevření centrální
budovy napsal pracovník ICT
Ing. Lubor Binar v Listech Ostravské
univerzity (č. 4, roč. 7, 1999): „Musím
říci, že univerzitní knihovna byla pojata
docela velkoryse. Nevyznačuje se sice
nezřízeně velkou kapacitou, ale zato
oplývá neobyčejnou útulností… Když
vstoupíte do naší nové knihovny, dýchne
na vás, troufám si říci, domácká
atmosféra.“ Pevně věříme, že se
pohled uživatelů na knihovnu ani
v roce 2014 nezmění, o čemž alespoň
hovoří počet návštěvníků, jenž rok
od roku narůstá.
Mgr. Denisa Illíková,
Mediotéka,
[email protected]
Bude to stát za to!
Víc než jen hudbu
Nejen hudební nabídka bude stát
za to. Areál bude posetý zajímavými
atrakcemi a nudit se nebude kde.
K prohlídce bude vybízet městečko
studentských organizací, zavítat můžete
do stanu, kde se tančí, i když není
Vážení a milí příznivci Univerzitní
knihovny, v letošním roce slaví
budova Univerzitní knihovny
15 let od svého vzniku.
Připomeňme si touto cestou ty
nejdůležitější události a změny,
které se během těchto let
v knihovně udály.
Od roku 2000 mají uživatelé zajištěn
přístup ke dříve nebývalému množství
informací z celého světa prostřednictvím
elektronických informačních zdrojů,
ať už bibliografických, faktografických
či plnotextových, a to především díky
grantovým programům MŠMT pro
podporu vědy a výzkumu na vysokých
školách. Od zavedení Internetu
si uživatelé mohou zdarma objednat
dokumenty, které nejsou součástí
našeho knihovního fondu, přes
tzv. Meziknihovní a Mezinárodní
meziknihovní službu.
Dnes uživatelé přistupují k on-line
katalogu pomocí systému Aleph
společnosti Ex Libris. Přes čtenářské
konto mohou čtenáři sledovat stav
svých výpůjček, provádět objednávky
a rezervace titulů či prodlužovat
aktuální výpůjčky, sledovat stav svého
peněžního konta, případně měnit
vlastní uživatelský profil.
Knihovna se samozřejmě snaží
vyhovět současným nárokům moderní
informační a komunikační techniky.
Na všech odděleních naleznete
odpovídající technické zařízení: PC,
samoobslužné skenery, tiskárny,
kopírovací stroje, ve Školicím středisku
pak notebooky, dataprojektor
a komplex audiovizuální techniky.
Od prosince minulého roku je
univerzitní knihovny od základů
tak, aby odpovídala všem
legislativním normám.
Profesoři, studenti i široká
veřejnost se tohoto významného
kroku nakonec dočkali – 22. ledna
1999 byla slavnostně zahájena
činnost nových krásných prostor na
ulici Bráfova za přítomnosti tehdejšího
ministra školství Eduarda Zemana.
S realizací stavby, na které se
velkou měrou podílela investiční
technička Alena Gardavská, se
započalo v září 1997. Projekt výstavby
vypracoval TECHNOPROJEKT a.s.
Ostrava a samotnou stavbu zhotovila
firma a.s. UNIPS Ostrava. Během
prvního roku působení bylo nutné
do skladů v nově postavené centrální
budově přestěhovat knihovní fondy
z odlehlých skladišť (Michálkovice,
Reální).
Již od roku 1998 měl uživatel
možnost přístupu k elektronickému
katalogu T-Series (dříve
nazývaný TINLIB)
dostupného přes
internetové připojení.
K elektronickému
katalogu bylo tehdy
možné přistupovat
z celkem 4 PC umístěných
v přízemí budovy a 8 PC
umístěných v Mediotéce
v 2. patře. T-Series byl
po osmi letech nahrazen
modernějším knihovním
systémem DAIMON,
jenž je synchronizován se
studijní agendou STAG OU.
→
Budova
Univerzitní knihovny
naší univerzity
Foto: Mgr. Daniela
Kolářová Jasenská,
ředitelka UK OU
NOVINKY V E-ZDROJÍCH Univerzitní
knihovny PRO ROK 2014
Rádi bychom vás informovali
o novinkách v oblasti
elektronických informačních
zdrojů.
Od letošního roku je zajištěn
přístup do kolekce SAGE Journals
– přístupná přes web knihovna.osu.cz
– záložka E-zdroje – E-zdroje-seznam.
Kolekce obsahuje 481 plnotextových
titulů s retrospektivou od roku 1999
z oblasti vzdělávání, psychologie,
filozofie, lingvistiky, literatury,
muzikologie, mediálních studií,
managementu, historie, etnografie,
religionistiky, archeologie, tituly
z oblasti sociálních věd aj.
Další novou databází je
multioborová databáze CEEAS
(Central & Eastern European Academic
Source). Obsahuje více než 375
plnotextových publikací z mnoha
akademických oborů, např. obchodu
a ekonomiky, lékařské vědy, politologie,
práva, knihovnictví a informační vědy,
literatury, lingvistiky, historie
a sociologie, které jsou věnovány
tomuto zeměpisnému regionu. Tato
databáze je jednou týdně aktualizována
pomocí systému EBSCOhost.
Nové je také vyhledávací rozhraní
databáze Web of Knowledge
(Web of Science) společnosti
Thomson Reuters.
Veškeré informace o e-zdrojích
naleznete na našich aktualizovaných
webových stránkách http://knihovna.
osu.cz/index.php?kategorie=36063.
Text i obrázek: Mgr. Daniel
Kolářová Jasenská,
ředitelka Univerzitní knihovny,
[email protected]
30 / inzerce
ZÍSKEJ POJIŠTĚNCE,
ZÍSKÁŠ BONUS 500 KČ!
Přehlaste k ČPZP své příbuzné, přátele, známé…
REGISTRACÍ 6 NOVÝCH
POJIŠTĚNCŮ ZÍSKÁTE
PŘÍSPĚVEK 3000 KČ
NA REGENERACI
A POHYBOVÉ AKTIVITY
tiskové zprávy / 31
FULBRIGHTOVA KOMISE NABÍZÍ VLÁDní
STIPENDIUM PRO STUDIJNÍ NEBO
VÝZKUMNÉ POBYTY V USA
Komise J. Williama Fulbrighta
vyhlašuje nové kolo výběrů do
programu stipendií pro postgraduální studium a výzkum v USA
se začátkem pobytu od podzimu
2015.
Vládní stipendia Fulbrightova
programu jsou určena studentům
a absolventům vysokých škol, kteří
do 1. září 2014 získají již alespoň
bakalářský titul. Stipendium se uděluje
na jeden školní rok a pokrývá životní
náklady, základní zdravotní pojištění,
zpáteční letenku a případně i školné
do výše maximálně 15 tisíc dolarů.
Zájemci musí odeslat on-line
přihlášku a dodat další podklady pro
výběrové řízení, jako např. doporučující
dopisy, kopie studijních výsledků
a výsledky požadovaných testů,
do uzávěrky 1. září 2014.
Cílem pobytu v USA může být
absolvování celého studijního
programu a získání titulu na americké
univerzitě (kategorie „degrese“), nebo
pouze jednoroční hostování (kategorie
„non-degree“). Nejobvyklejší je
kategorie „visiting research student“
určená pro práci na samostatném
výzkumném projektu, např. dizertační
práci. V tomto případě musí žadatel
k přihlášce přiložit také již pozvání
z instituce v USA.
„Každý rok Fulbrightovo stipendium
do USA podpoří kolem osmi studentů
a vzhledem k tomu, že obvykle
obdržíme přibližně třicet kvalitních
přihlášek, má dobrý student značnou
šanci na úspěch,“ říká ředitelka
Fulbrightovy komise Hana Ripková.
Hlásit se mohou uchazeči
o stipendium ve všech oborech
s výjimkou klinické medicíny a MBA.
Přednost mají uchazeči, kteří v USA
ještě dlouhodobě nestudovali.
Základním předpokladem jsou
výborné studijní výsledky během
studia, české občanství a trvalý pobyt
na území ČR. Uchazeč by měl mít
v době uzávěrky již výsledky testů –
jazykové zkoušky TOEFL iBT s minimálním skóre 80 a případně také test
studijních předpokladů GRE.
Vzhledem k tomu, že vyhodnocení
zkoušek nějakou dobu trvá, měli by
zájemci tyto testy skládat do konce
července 2014.
Detailní informace včetně online
přihlášky a podrobného popisu
programu i požadavků najdete v sekci
STIPENDIA na www.fulbright.cz.
Komise J. Williama Fulbrighta je
česko-americká organizace založená
na základě mezivládní dohody v roce
1991 za účelem podpory vzdělávacích
a kulturních výměn mezi Českou
republikou a Spojenými státy.
Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu
a některé další stipendijní a grantové
programy. Zároveň poskytuje
bezplatné poradenství a informační
služby zájemcům o studium a výzkum
v USA, včetně informací o amerických
standardizovaných jazykových
a přijímacích testech, jako je TOEFL,
GMAT a GRE. Bližší informace
o Fulbrightově komisi, včetně seznamu
českých a amerických stipendistů,
naleznete na www.fulbright.cz.
Andrea Semancová,
koordinátorka programu,
tel.: 222 718 452,
[email protected]
pomůžeme vám po vysoké získat práci
Mít „jen“ vysokou školu mnohdy
nestačí k tomu, abyste jako
absolventi našli ihned uplatnění
na trhu práce. Ing. Jana Křenová
se již mnoho let zabývá
ve své personální a vzdělávací
společnosti MANERA CONSULTA
řešením i tohoto dilematu.
„Sama jsme si jako každý absolvent
a pak maminka po rodičovské
dovolené prošla obdobím, kdy jsem
práci hledala. A věřte mi, není to
jednoduché,“ usmívá se Křenová.
„Ve své praxi jsem mohla také vidět,
jak se s výběrem a následně rozvojem
zaměstnanců zachází. Rozhodla jsem
se být prostředníkem mezi firmami
a uchazeči o práci. Těmi jsou často
absolventi.“
„Věřím, že když se spojí důkladně
vyspecifikovaná pracovní pozice
a dobře vybraný uchazeč, spokojenost
je pak oboustranná,“ pokračuje
Křenová. „A poté, co jsou mí personální
klienti na těch správných místech,
poskytujeme spolu s našimi lektory
možnost školení. Pro nováčky
i ostřílené specialisty. Od měkkých
dovedností přes účetnictví
až po praktickou aplikaci práva.
Jsme schopni připravit školení
i na míru, podle požadavků
jednotlivých firem,“ vyjmenovává
rozsah svých aktivit Křenová.
Aby vám pomohla v počátcích na
trhu práce, napsala Ing. Jana Křenová
publikaci „Jak si najít práci dle
svých představ“. Má svůj vlastní
pořad na LTV Plus „Máte pro mě
práci?“, kde v rozhovorech s jinými
odborníky poskytuje divákům rady
ohledně úskalí světa práce. Nyní se
rozhodla uspořádat pro studenty
Ostravské univerzity přednášku
s následnou debatou na téma
„Jak si najít práci po škole“.
Další možností pro vás, studenty,
je absolvování kurzů měkkých
dovedností a práce na vlastní osobě
za speciální studentské ceny.
Lektorka Mgr. Gabriela Sáčka
je absolventkou Ostravské univerzity
s praxí v sociálních službách.
Návrhy témat kurzů pro studenty:
• Úskalí komunikace s klienty
a pacienty
• Krizová pomoc v praxi
• Jak hořet a nevyhořet
aneb úskalí pomáhajících
profesí
• Jak se nestresovat ve své
nové práci
Více informací o kurzech a konkrétní
datum přednášky naleznete v nejbližší
době na nástěnkách Filozofické,
Lékařské a Pedagogické fakulty
a webových stránkách
www.manera.cz a www.krenova.cz.
Ing. Jana Křenová,
vedoucí Moravskoslezské regionální
sekce Klubu personalistů,
[email protected]
tel.: 774 789 097
Foto: Ing. Beáta Sklářová
32 / NATOČILI • NAPSALI O NÁS
NOVÁ METODA LÉČBY OBEZITY
Vědci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity pracují na nové
unikátní endoskopické metodě, která pomůže v léčbě obezity.
Naďa Chattová, redaktorka:
Je juno, ideální magnetický bypass.
Složitý název pro jednoduchý zákrok,
díky kterému se obézní pacienti zbaví
desítek nadbytečných kil. Marek Bužga, vedoucí výzkumného
týmu, Lékařská fakulta OU:  V tuto chvíli připravujeme v našem
centrum (nesrozumitelné) studii,
neboli poprvé studii na lidech,
ověřenou a bezpečnou. Je to metoda,
která nevyžaduje chirurgický zákrok.
Evžen Machytka, lékař interní kliniky,
Fakultní nemocnice Ostrava: Do dvou částí tenkého střeva
implantuje speciální magnet, tyto dva
magnety vlastně spojí tyto dvě části
střeva, takže část potravy jde normální
cestou a část potravy odchází rovnou
do střeva tlustého a tím pádem je
vyřazeno ze vstřebávání a díky tomu
dochází k hubnutí. Naďa Chattová, redaktorka: Kritéria pro výběr pacientů jsou ale
přísná. Například nesmí mít za sebou
žádnou břišní operaci nebo problémy
se žaludkem. Pan Milan podstoupil
léčbu obezity jiným způsobem,
s úbytkem váhy je ale spokojen. Naďa Chattová, redaktorka:
Nová metoda, kterou zatím
na světě nikdo nevyzkoušel, je určena
pro lidi s vysokou obezitou.
Milan, pacient: Měl jsem těch 212 kilo, a prostě
špatná pohyblivost, jedno s druhým,
špatně se dýchalo. Zhubl jsem těch,
myslím, 46 kilo a už to je o něčem
jiném.
Marek Bužga, vedoucí výzkumného
týmu, Lékařská fakulta OU:
Body mass index mezi 45 a 55,
a nás budou zajímat pacienti, kteří
jsou jak nediabetici, tak zároveň
diabetici. Marek Bužga, vedoucí výzkumného
týmu, Lékařská fakulta OU: Tady to je pacient, který je teda
chirurgický, ale který má provedený
bypass, celkový úbytek je 62 kilogramů za 2 roky, což je poměrně velký
extrém a je to velký úspěch bariatrické
chirurgie. My nepředpokládáme,
že by ty váhový úbytky byly až tak
výrazné u té endoskopické léčby. Evžen Machytka, lékař interní kliniky,
Fakultní nemocnice Ostrava: To je vlastně ambulantní výkon,
jo, zákrok se provede během
půl hodiny endoskopicky a pacient
odchází domů.
Naďa Chattová, redaktorka: První pacient by mohl z ordinace
ve Fakultní nemocnici v Ostravě odejít
už na podzim. Naďa Chattová, Česká
televize, Ostrava. (ČT 1, 15. dubna.2014, 18:13:19,
Události v regionech – Ostrava,
H. Dohnalová,)
VÝTVARNÍK JANÁČEK ZÍSKAL ZA „ODDANOST
OBORU“ PRESTIŽNÍ CENU ZA GRAFIKU
Výtvarník a děkan umělecké fakulty na Ostravské univerzitě
Zbyněk Janáček získal cenu Vladimíra Boudníka za „oddanost oboru“,
celoživotní práci na poli grafiky, její prezentaci a popularizaci.
„Patří k nejzapálenějším tvůrcům
současné české grafiky,“ říká uznávaný
historik umění Jiří T. Kotalík.
Zbyněk Janáček získal významné
ocenění v rámci celostátní soutěže
Grafika roku. Jedná se o prestižní
ocenění, které se letos uděluje
po devatenácté a je určeno žijícímu
českému výtvarníkovi působícímu
v oblasti umělecké grafiky.
Cenu propůjčuje od roku 1995 sdružení
Inter Kontakt-Grafik Praha, a to
za významný tvůrčí grafický přínos.
„Určitě bych byl pokrytec, kdybych
neměl z ocenění radost. Když se
ohlédnu za předchozími ročníky,
za těmi jmény, výtvarníky, kteří už cenu
dostali, jako jsou Ladislav Čepelka,
Michal Cihlář, Oldřich Kulhánek a další,
tak jsem v dobré partě. Ocenění
jménem Vladimíra Boudníka je pro
mne veliká pocta, jednak jako bilanční
cena, ale také jako ocenění pro
mimořádný přínos. Ale jinak je to malá
radost, velká starost, umění není
sport,“ řekl Zbyněk Janáček.
Název významného ocenění
odkazuje k jedné z nejvýznamnějších
osobností českého poválečného
umění, zakladateli české moderní
grafiky, objeviteli a inovátorovi
mnoha grafických technik Vladimíru
Boudníkovi (1924–1968).
Ocenění, které může umělec získat
pouze jednou za život, vyhodnocuje
odborná komise složená z teoretiků
umění a předních osobností grafiky.
Každoročně je laureátovi předáváno
na slavnostním zahájení prezentace
výsledků soutěže Grafika roku.
Zbyněk Janáček se dlouhá léta
věnuje volné grafice. „V posledních
letech se soustředí na serigrafii
a na v mnohých ohledech objevitelské
pokusy v oblasti počítačové grafiky.
Ve své tvorbě mimo jiné nápaditě
pracuje s prvky optické iluze,
s úvahami o elementárních zákonech
geometrie, barevné stavbě a energii
světla,“ dodává historik umění
Jiří T. Kotalík. Janáčkova tvorba podle
odborníků zkrátka dokáže diváka
vtáhnout do hry obrazové plochy.
„Janáčkova výtvarná tvorba je úzce
spojena s jeho pedagogickou činností.
Byl to právě on, kdo stál u zrodu
nynější fakulty umění,“ sdělil rektor
Ostravské univerzity Jiří Močkoř.
(ostravaidnes.cz, 11. března 2014,
15:33, M. Janoušek)
↖
Výtvarník Zbyněk Janáček
obdržel tuzemské nejprestižnější
ocenění uměleckých grafiků cenu Vladimíra Boudníka.
Foto: Vít Šimánek
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 30. května 2014
LISTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, časopis zaměstnanců a studentů univerzity, č. 4/2013, roč. 21, vyšlo 30. dubna 2014
• Vydává: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1 • Registrace: MMO – 71/93-PP • Kontakt na šéfredaktorku:
[email protected], 774 642 229 • Redakční rada: šéfredaktorka – Mgr. Hana Jenčová, členky redakční rady – PhDr. Hana Císovská,
Ph.D., PaedDr. Milena Frydrychová, Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.; prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.; Pavla Nemethová, Leona
Pavlíková, Ing. Beáta Sklářová, RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.; Agáta Vřeská • Archiv všech čísel na: http/www.osu.cz
(Ze života OU/ Listy Ostravske univerzity)

Podobne dokumenty