Kiedy przysługuje odwołanie? Jaki jest sposób i termin wniesienia

Transkrypt

Kiedy przysługuje odwołanie? Jaki jest sposób i termin wniesienia
Kiedy przysługuje odwołanie?
Jaki jest sposób i termin wniesienia odwołania?
Jaki jest wpływ odwołania na wykonanie decyzji?
Jakie są skutki odwołania?
Jakie są rodzaje decyzji organu odwoławczego?
Co oznacza zakaz reformationis in peius?
Kiedy przysługuje zażalenie?
Jakie są skutki wniesienia zażalenia?
Jakie są przesłanki wznowienia postępowania?
Jaki jest tryb i termin wznowienia postępowania?
W jakiej formie następuje wznowienia lub odmowa wznowienia postępowania?
Jakie są rodzaje decyzji kończących postępowanie?
Kiedy decyzja może być uchylona lub zmieniona?
Jakie są przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji?
Jak wygląda postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?