ZP-2380-606-90/2014 Zakup telefonów komórkowych

Transkrypt

ZP-2380-606-90/2014 Zakup telefonów komórkowych
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/19742,ZP-2380-606-902014
-Zakup-telefonow-komorkowych.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 00:30
ZP-2380-606-90/2014 Zakup telefonów
komórkowych
Przetarg nieograniczony
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 14.11.2014 15:00 165.24 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 14.11.2014 15:00 143.99 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy Data publikacji 14.11.2014 15:00 32 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Data publikacji 14.11.2014 15:00 68.38 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji 14.11.2014 15:00 78.03 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania Data publikacji 24.11.2014 13:53 66.8 KB
Metryczka
Data publikacji 14.11.2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień
Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty