Zadanie do zrobienia

Transkrypt

Zadanie do zrobienia
Używając adresów z sieci 200.100.50.128/25 zaadresować używając programu Packet Tracer elementy w sieci (schemat sieci można pobrać z www.math.uni.lodz.pl/~doliwa/zadanie.pkt): W sieci ma być zaimplementowany jako protokół routingu OSPF. Powinna istnieć możliwość uzyskania z dowolnego komputera komunikacji z każdym innym komputerem oraz każdym interfejsem routerów. Komputery PC5-­‐PC10 powinny dostawać wszystkie parametry konfiguracyjne automatycznie. Działające rozwiązanie odesłać w formacie pkt na adres [email protected] (w terminie do 25 maja godz. 11.00).