MODUŁ 8 - SKYPE, GOOGLE HANGOUTS i GOOGLE+

Transkrypt

MODUŁ 8 - SKYPE, GOOGLE HANGOUTS i GOOGLE+
www.web2work-project.eu
Szkolenie dla trenerów z wykorzystywania sieci społecznościowych
w procesie poszukiwania pracy przez osoby 45+
Termin
Organizator
Miejsce
13 kwietnia oraz 17 kwietnia 2015r; godz 13:00 – 16:00
Społeczna Akademia Nauk
Łódź, ul. Gdańska 121
AGENDA
13:00 – 13:30
Zaprezentowanie projektu Web2Work
13:30 – 14:30
Omówienie przygotowanych materiałów dla trenera
14:30 – 16:00
Praca z platformą ELGI
Lista modułów stanowiących treść kursu:
•
Moduł 1: Czemu używać technologii web 2.0 w poszukiwaniu pracy?
•
Moduł 2: Metodologia dla trenerów
•
Moduł 3: „Kim jestem w sieci?”
•
Moduł 4: Wprowadzenie do technologii WEB 2.0 – poszukiwanie ofert pracy
•
Moduł 5: Facebook
•
Moduł 6: LinkedIN
•
Moduł 7: Twitter
•
Moduł 8: Skype and Google Hangout, Google(+) narzędzia
•
Moduł 9: Łączenie metod on-line i off-line
•
Moduł 10: Studium przypadków
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentowane treści odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Biuro projektu: [email protected] ; tel. 42 664-22-78;
www: www.dpf.spoleczna.pl

Podobne dokumenty