MAŞINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ Model: HWM-6010

Komentarze

Transkrypt

MAŞINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ Model: HWM-6010
MAŞINĂ DE SPĂLAT AUTOMATĂ
Model: HG-150SS



Maşină de spălat rufe
Capacitate de încărcare: 6Kg
Viteză de centrifugare: 1000 rpm
Cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul
www.heinner.ro
Model: HWM-6010
www.heinner.com
Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!
I. INTRODUCERE
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile şi să păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucţiunile necesare referitoare la instalarea,
utilizarea şi întreţinerea aparatului.
Pentru utilizarea corectă şi în siguranţă a aparatului, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de
instrucţiuni, înainte de instalare şi utilizare.
II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ
II.



Maşină de spălat rufe
Manual de utilizare
Certificat de garanţie
1
www.heinner.com
III. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Dacă observaţi deteriorări ale capătului cablului de alimentare, nu încercaţi să îl reparaţi decât în cazul în
care aveţi cunoştinţe tehnice de specialitate. Cereţi sfatul unui specialist sau contactaţi un tehnician
calificat.
Vă rugăm să utilizaţi furtunurile noi, livrate împreună cu maşina de spălat.
Furtunurile vechi nu pot fi refolosite.
Maşina de spălat nu poate fi folosită decât în interior.
Gurile de aerisire ale maşinii de spălat nu trebuie sa fie acoperite materiale textile sau alte obiecte.
Această maşină poate fi utilizată de către copii cu vârste începând de la 8 ani şi de către persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experienţă sau cunoştinţe, numai dacă
acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce priveşte utilizarea în siguranţă a maşinii şi dacă
înţeleg pericolele pe care le implică utilizarea.
Copiii nu au voie să se joace cu maşina de spălat.
Înaintea efectuării operaţiilor de curăţare sau întreţinere, scoateţi din priză ştecărul cablului de
alimentare.
Asiguraţi-vă că toate buzunarele hainelor sunt goale. Obiectele ascuţite şi rigide, precum monedele,
broşele, cuiele, şuruburile şi pietrele pot produce defecţiuni grave.
După finalizarea spălării operaţiei de spălare, scoateţi ştecărul din priză şi opriţi alimentarea cu apă.
Înainte de a deschide uşa, asiguraţi-vă că apa din cuvă s-a scurs. Nu deschideţi uşa în cazul în care
observaţi apă în cuva maşinii de spălat.
Verificaţi maşina de spălat înainte de fiecare utilizare.
În timpul funcţionării maşinii de spălat, uşa din sticlă se poate încălzi.
În timpul funcţionării, nu lăsați copiii şi animalele de casă în preajma aparatului.
Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa electrică a sursei de alimentare sunt identice cu cele ale maşinii de
spălat.
Nu utilizaţi o priză nepotrivită pentru alimentarea maşinii de spălat. Nu scoateţi ştecărul din priză cu
mâinile ude.
Pentru siguranţa dumneavoastră, ştecărul cablului de alimentare trebuie introdus într-o priză cu
împământare.
Nu lăsați copiii cu vârste sub 3 ani în preajma aparatului, decât dacă aceştia sunt supravegheaţi
neîntrerupt.
Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsaţi ambalajele (pungile din plastic, din spuma) la
îndemâna copiilor.
Mașinile de spălat nu pot fi amplasate în băi sau camere cu multă umezeală, în camere cu gaze explozive
sau corosive.
Asigurați-vă că aparatul este racordat la apă şi curent electric de către un tehnician calificat, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului şi reglementările locale pentru siguranţă.
Înainte de a utiliza acest aparat, îndepărtaţi ambalajele şi dispozitivele de siguranţă pentru transport. În
caz contrar, maşina de spălat poate suferi defecţiuni în timpul spălării hainelor.
Înainte de a spăla pentru prima dată, maşina trebuie să realizeze un ciclu complet de spălare, făra haine
înauntru.
2
www.heinner.com
Mașina de spălat cu un singur ajutaj de admisie a apei se conectează numai la sursa de apa rece. Maşina de
spălat cu ajutaj dublu de admisie a apei se conectează la sursa de apă rece şi la sursa de apă caldă.
Maşina de spălat este destinată uzului casnic şi spălării textilelor care pot fi spălate la maşină.
Nu folosiţi substanţe inflamabile, explozive sau solvenţi toxici. Benzina, alcoolul etc. nu pot fi folosite ca
detergenţi. Alegeţi numai detergenţi potriviţi pentru spălare.
Este interzisa spălarea covoarelor.
Aveţi grija să nu vă opăriţi în momentul evacuării apei calde.
În timpul spălării, nu alimentaţi maşina cu apă manual.
După terminarea programului de spălare, aşteptaţi 2 minute înainte de a deschide uşa.
Nu uitaţi să deconectaţi maşina de spălat de la sursa de apă şi de la cea de curent electric, imediat după
spălarea hainelor.
Nu vă urcaţi şi nu vă aşezaţi pe capacul maşinii de spălat.
Nu vă sprijiniţi de uşa maşinii de spălat.
Nu închideţi uşa cu forţa. Daca uşa se închide greu, verificaţi dacă sunt prea multe haine în cuvă sau dacă
sunt distribuite adecvat.
Această maşină de spălat nu este încorporabilă.
Atenţie
1.
După transport, şuruburile maşinii de spălat trebuie reinstalate de către o persoană calificată.
2.
Apa acumulată trebuie să fie evacuată din maşina de spălat.
3.
Manevraţi maşina de spălat cu grijă. Atunci când ridicaţi maşina de spălat, nu o ţineţi de părţile
proeminente. În timpul mutării maşinii, uşa acesteia nu poate fi folosită drept mâner.
3
www.heinner.com
IV. PREZENTAREA MAȘINII DE SPĂLAT
V. DESPACHETAREA MAȘINII DE SPĂLAT
Despachetați mașina de spălat şi verificaţi dacă aceasta a fost avariată în timpul transportului. Asiguraţi-vă ca aţi
primit toate componentele suplimentare. Daca maşina de spalat a fost avariată în timpul transportului sau dacă
lipseşte vreo componentă, contactaţi imediat distribuitorul local.
VI. ELIMINAREA AMBALAJELOR
Ambalajele în care este livrată maşina de spălat pot fi periculoase pentru copii. Eliminaţi ambalajele într-un mod
corespunzător şi asiguraţi-vă că nu sunt lăsate la îndemâna copiilor. Eliminaţi materialele folosite la ambalare în
conformitate cu reglementările locale. Nu eliminaţi ambalajele împreună cu deşeurile menajere.
4
www.heinner.com
VII. ÎNDEPĂRTAREA ŞURUBURILOR PENTRU TRANSPORT
Înainte de a folosi maşina de spălat, îndepărtaţi şuruburile de transport de pe partea din spate a acesteia.
Respectaţi următoarele etape:
1. Slăbiţi şuruburile cu o cheie şi scoateți-le.
2. Acoperiţi orificiile rămase cu capacele furnizate.
3. Păstraţi şuruburile, pentru a le putea folosi în viitor.
VIII. ALEGEREA LOCULUI AMPLASĂRII MAȘINII DE SPĂLAT
Înainte de a instala mașina de spălat, trebuie să alegeţi un loc de amplasare stabil, uscat şi plan (dacă locul nu
este plan, daţi maşina la o parte şi consultaţi desenul furnizat la capitolul „Reglarea picioarelor”).
- Evitaţi amplasarea în lumina directă a soarelui.
- Asiguraţi-va că locul este aerisit suficient.
- Temperatura ambiantă trebuie să depăşească 0°C.
- Nu amplasaţi maşina în apropierea surselor de căldură pe bază de cărbuni sau gaz.
- Asiguraţi-vă că maşina nu stă pe cablul de alimentare.
- Nu amplasaţi maşina de spălat pe covor.
5
www.heinner.com
IX. REGLAREA PICIOARELOR
1.
Înainte de a amplasa maşina de spălat, asiguraţi-vă că picioarele sunt prinse bine de carcasa
acesteia. În caz contrar, reaşezaţi-le în poziţia iniţială cu mana sau cu ajutorul unei chei, apoi
strângeţi piuliţele cu o cheie potrivită.
2.
Ulterior poziţionării, apăsați pe rând cele patru colţuri din partea superioară a maşinii de spălat.
Dacă maşina nu este stabilă în momentul apăsării pe unul dintre colţuri, piciorul care corespunde
acelui colţ trebuie reglat.
3.
Asiguraţi-vă că maşina este poziţionată corect. Slăbiţi contrapiuliţa cu o cheie şi rotiţi piciorul până
când acesta atinge podeaua. În timp ce apăsaţi piciorul maşinii cu o mână, strângeţi piuliţa pe
carcasă cu cealaltă mână.
4.
După strângerea picioarelor, apăsaţi din nou pe cele patru colţuri, pentru a vă asigura că picioarele
maşinii sub fost reglate corect. Dacă maşina este încă instabilă, repetaţi paşii 2 şi 3.
5.
Aşezaţi un cilindru solid (de exemplu, o doză de suc) pe capacul maşinii de spălat, în stânga,
dreapta, faţă şi spate. Dacă cilindrul rămâne pe loc, maşina de spălat este dreaptă. Daca cilindrul se
rostogoleşte, maşina de spălat nu este poziţionată corect. Picioarele din zona către care cilindrul se
rostogoleşte trebuie ridicate în acelaşi timp, până când maşina de spălat este dreaptă. Repetaţi
paşii 1-3 pentru a apropia picioarele de podea, având grijă ca piuliţele să fie strânse bine.
X. RACORDAREA FURTUNULUI DE ADMISIE
Racordați furtunul de admisie aşa cum este indicat în imagine. Pentru modelul cu ajutaj pentru apă caldă,
racordați ajutajul la robinetul de apă caldă. Consumul de energie electrică va scădea automat în cazul anumitor
programe de spălare.
6
www.heinner.com
XI. INSTALAREA FURTUNULUI DE ADMISIE
1.
Conectaţi cotul la robinet şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic.
2.
Conectaţi celălalt capăt al furtunului de admisie la ajutajul de admisie din partea din spate a maşinii de
spălat şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
Atenţie!
După conectare, în cazul în care există scurgeri, repetaţi paşii de instalare a furtunului de admisie. În mod
normal, alimentarea cu apă se face de la un robinet standard. Dacă robinetul este prea mare sau are o formă
atipică, acesta trebuie înlocuit cu unul standard.
XII. POZIŢIONAREA FURTUNULUI DE EVACUARE
Furtunul de evacuare poate fi poziţionat în două moduri:
1.
În chiuvetă:
`
7
www.heinner.com
2. Racordat la ţeava principală de scurgere a chiuvetei:
Aşezaţi corect furtunul de evacuare, astfel încât scurgerile de apă să nu afecteze podeaua.
Atenţie!
Dacă maşina de spălat este dotată cu suport exterior pentru furtun, montaţi-l conform imaginilor.
Atunci când instalaţi furtunul de evacuare, prindeţi-l bine cu o sfoară.
- Amplasaţi furtunul de evacuare astfel încât pardoseala să nu fie deteriorată de eventualele scurgeri de
apă.
- Dacă furtunul de evacuare este prea lung, nu încercaţi să îl împingeţi în maşina de spălat, deoarece va
produce sunete neobişnuite.
8
www.heinner.com
XIII. CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Curentul electric care trece prin aparat nu trebuie să depăşească 10A; atunci când folosiţi funcţia
de încălzire, asiguraţi-vă ca sistemul de alimentare cu energie electrică din locuinţa dumneavoastră
(tensiune, material de fabricaţie) este compatibil cu aparatul electrocasnic.

Introduceţi ştecărul cablului de alimentare într-o priză montata corect şi prevăzută cu
împământare.

Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei electrice corespunde cu cea menţionată pe plăcuţa cu date
tehnice a maşinii de spălat.

Ştecărul trebuie să se potrivească în priză, iar carcasa trebuie să fie legată la pământ în mod
corespunzător.

Nu folosiţi prelungitoare.

Nu introduceţi/scoateţi cablul din priză cu mâinile ude.

Atunci când scoateţi cablul din priză, ţineţi bine de priză şi trageţi de ştecăr. Nu trageţi de cablu cu
putere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special,
aprobat de către producător.
Atenţie!

Această maşină de spălat trebuie conectată la o priză prevăzută cu împământare. În caz de
scurtcircuit, împământarea poate reduce pericolul de electrocutare.

Maşina de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare care include un ştecăr şi cablu pentru
legare la borna de împământare.

Maşina de spălat trebuie conectată la o priză care se află pe un circuit separat de circuitul care
alimentează alte aparate electrice. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul de protecţie să fie
deteriorat sau riscul de ardere a siguranţei.
XIV. UTILIZAREA MAŞINII DE SPĂLAT
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste informaţii, pentru a evita defectarea maşinii sau deteriorarea rufelor.

Aplicaţi detergent lichid pe un prosop alb şi ştergeţi cu acesta părţi mai puţin vizibile ale rufelor;
verificaţi dacă prosopul de pătează.

Eșarfele şi alte articole care se decolorează uşor trebuie spălate separat.

Petele de pe manşete, gulere şi din dreptul buzunarelor trebuie acoperite cu detergent lichid şi frecate
cu o perie moale. Pentru a obţine un rezultat ideal, spălaţi-le ulterior şi în maşina de spălat. Hainele
sensibile la temperaturi ridicate trebuie spălate conform etichetelor acestora. În caz contrar, acestea se
port decolora sau deteriora.
9
www.heinner.com
Nu uitați:
Nu lăsaţi rufele murdare în maşina de spălat pentru o perioadă lungă de timp. Acestea pot mucegăi sau se
pot păta. Prin urmare, vă recomandăm să spălaţi hainele la timp.
Articolele vestimentare îşi pot schimba culoarea sau se pot deteriora şi în cazul în care nu sunt spălate
conform instrucţiunilor menţionate pe etichete.
Rufe care nu pot fi spălate în maşina de spălat
Articolele de îmbrăcăminte care pot fi deteriorate dacă sunt introduse în apă:

Cravatele, vestele, hainele din piele întoarsă şi paltoanele din lâna pot intra la apă; hainele din
fibre artificiale se pot decolora.

Articolele din material şifonat, creponat, cu răşini naturale etc. se pot deforma atunci când sunt
introduse în apă. Pe lângă ţesăturile din bumbac şi lână, se pot deforma în apă hainele din mătase
creponată, cele din blană sau cele cu ornamente din blană.

Hainele cu ornamente, rochiile de seară şi hainele tradiţionale sunt articole care se decolorează
uşor.

Nu spălaţi articolele de îmbrăcăminte care nu au etichete sau instrucţiuni de spălare.

Nu spălaţi articole de îmbrăcăminte pătate cu chimicale precum benzină, petrol, benzen, diluant
pentru vopsea şi alcool.
Atenţie la detergenţi!

Trebuie să folosiţi detergenţi care nu produc foarte multă spumă sau detergenţi speciali pentru
maşina de spălat rufe, care să corespundă tipurilor de fibre care sunt spălate (bumbac, fibre
sintetice, articole delicate sau din lână) şi culorilor, temperaturilor de spălare, nivelurilor de
murdărie şi tipurilor de pete. În caz contrar, se poate forma prea multa spumă, aceasta
putându-se revărsa şi putând provoca accidente.

Înălbitorul poate deteriora hainele, fiind recomandat să folosiţi cât mai puţin posibil.

Detergenţii sub formă de pudră pot lăsa reziduuri în rufe şi pot genera mirosuri neplăcute; prin
urmare, hainele trebuie să fie clătite bine.

Dacă apa este prea rece sau dacă se pune prea mult detergent, acesta nu se dizolvă complet şi
poate rămâne pe rufe, în furtunuri sau chiar în cuva, murdărind alte rufe.
10
www.heinner.com

Programul de spălare trebuie selectat în funcţie de greutatea rufelor, de gradul de murdărie, de
duritatea apei, dar şi de recomandările producătorilor de detergent. Vă rugăm să luaţi legătura
cu societatea de furnizare a apei pentru mai multe detalii cu privire la duritatea apei din zona
dumneavoastră.
Atenţie!
Păstrați detergenţii şi aditivii în locuri sigure şi uscate, unde copiii nu au acces.
Scoateți toate obiectele din buzunare
Verificați buzunarele hainelor care urmează să fie spălate, îndepărtaţi obiectele rigide (monede sau
ornamente); în caz contrar, aparatul se va defecta sau va funcţiona necorespunzător.
Articolele de îmbrăcăminte trebuie sortate în funcţie de următoarele criterii:

Simbolurile de pe etichetă
o Hainele sunt clasificate în: haine din bumbac, din amestec de fibre, din fibre sintetice, din
mătase, din lână şi fibre artificiale.

Culoare: separaţi rufele albe de cele colorate. Toate articolele colorate noi trebuie spălate
separat.

Dimensiune: spălaţi împreună articolele de dimensiuni diferite, pentru a mări eficienţa spălării.

Grad de delicateţe: articolele delicate trebuie spălate separat. Pentru articolele din lână pură,
perdele şi mătăsuri, trebuie să selectaţi programul de spălare adecvat. Consultaţi etichetele
tuturor articolelor.
Sortaţi rufele înainte de spălare. Înainte de a spăla perdelele, scoateţi inelele cu care acestea sunt
prevăzute.
Ornamentele articolelor de îmbrăcăminte pot deteriora maşina de spălat. Se recomandă spălarea pe dos
a articolelor de îmbrăcăminte cu nasturi sau broderii.
Spălarea hainelor prevăzute cu fermoar
Închideţi fermoarele şi nasturii articolelor de îmbrăcăminte. Legaţi şnururile sau cordoanele.
Se recomandă să puneţi sutienele într-o faţă de pernă, pentru ca întăriturile acestora să nu iasă în cuva şi
să deterioreze maşina de spălat.
Articolele foarte delicate precum perdelele din dantelă, articolele de dimensiuni mici (şosete, batiste,
cravate etc.), trebuie puse într-un săculeţ.
Atunci când spălaţi un singur articol greu şi de dimensiuni mari, cum ar fi un prosop de plajă, o pereche
de blugi, o jachetă vătuită etc., cuva se poate dezechilibra. Prin urmare, se recomandă să mai adăugaţi
câteva articole de îmbrăcăminte, astfel încât evacuarea sa poată fi realizată corespunzător.
Îndepărtaţi praful, petele şi părul de animale de pe haine
Hainele pot fi deteriorate, iar efectele spălării pot fi afectate de frecarea dintre particulele de praf, pete,
păr şi ţesătură.
Protejarea pielii bebelușilor
Articolele pentru bebeluşi (hainele, prosoapele, scutecele) trebuie spălate separat.
Dacă sunt spălate împreună cu hainele adulţilor, acestea pot fi contaminate. Timpul de spălare trebuie
mărit, pentru ca hainele să fie spălate bine şi pentru eliminarea reziduurilor de detergent.
Se recomandă ca articolele care se murdăresc mai uşor, cum ar fi şosetele albe, gulerele şi manşetele etc.,
să fie spălate de mână înainte de a fi introduse în maşina de spălat, pentru a obţine rezultate optime.
Folosiţi detergent pudră sau lichid. Dacă folosiţi săpun, reziduurile acestuia ar putea rămâne în ţesături.
11
www.heinner.com
Respectați capacitatea cuvei:
Nu introduceţi o cantitate prea mare de rufe în cuvă; în caz contrar, pot fi afectate rezultatele spălării.
Respectaţi cantitatea maximă admisă de rufe, în conformitate cu următorul tabel:
Tipul de fibre
Capacitatea maxima de încărcare
Bumbac
6,0 Kg
Sintetice
2,5 Kg
Lână
1,5 Kg
Articolele de îmbrăcăminte care se scămoşează uşor trebuie spălate pe dos.
Articolele de îmbrăcăminte care se scămoşează uşor trebuie spălate separat; în caz contrar, celelalte
rufe din cuvă se vor umple de scame. Este de preferat ca rufele negre şi cele din bumbac să fie spălate
separat, pentru a se evita pătarea altor rufe spălate împreună cu acestea.
Nu spălaţi la maşină materialele impermeabile (costume de schi, muşamale, perdele de baie).
Vă recomandăm să nu spălaţi la maşină articolele din materiale care se îmbibă greu, precum pernele şi
hainele rezistente la apă (muşamale, pelerine de ploaie, umbrele, costume de schi, huse de maşină, saci
de dormit etc.). În caz contrar, apa se poate revărsa sau pot apărea vibraţii anormale şi periculoase în
timpul spălării şi în timpul evacuării apei, iar hainele pot fi deteriorate.
Avertizări în timpul evacuării apei.
Evacuarea apei în cazul rufelor normale: apa rezultată în urma spălării se scurge prin orificiul de
evacuare.
Evacuarea apei în cazul rufelor şi articolelor impermeabile: în modul normal de spălare şi de evacuare a
apei, apa din hainele şi produsele impermeabile nu poate fi evacuată, deoarece cantitatea de apă
utilizată pentru spălare se adună într-o singură direcţie, iar excentricitatea maşinii de spălat este prea
mare şi duce la vibraţii şi la deplasarea maşinii de spălat.
Atenție: Selectați viteza de centrifugare a mașinii de spălat conform următorului tabel!
Model
Opţiuni pentru viteza de centrifugare (rpm)
HWM-6010
0/400/600/800/1000
12
www.heinner.com
Panoul de comandă include 8 tipuri de funcții de spălare.
De exemplu:

Bumbac: cu temperaturile corespunzătoare: 20, 40, 60, 90˚C

Rapid – 15’: cu temperaturile corespunzătoare: 20, 40 ˚C, Rece

Sintetic: 20, 40, 60 ˚C, Rece

Bumbac Eco: 20, 40, 60, 90 ˚C, Rece

Lână: 20, 40 ˚C, Rece

Delicate: 20 , 40, 60, 90 ˚C, Rece

Autocurăţare: 90 ˚C

Rece: atunci când luminile care indică temperaturile (20, 40, 60, 90 ˚C ) sunt stinse,
înseamnă că apa este rece.
Atenţie!
Imaginea cu panoul de comandă este exemplificativă. Consultaţi produsul real ca standard.
Prima utilizare a maşinii de spălat rufe
Înainte de a spăla rufe pentru prima dată cu această maşină de spălat, maşina trebuie să
efectueze un ciclu complet de spălare, fără rufe, după cum urmează:
1.
Racordaţi mașina de spălat la curent şi la apă.
2.
Puneţi puţin detergent în sertar şi închideţi-l.
3.
Apăsaţi butonul “ON/OFF”.
4.
Apăsaţi butonul “Start/ Pauză”.
5.
Sertarul are următoarele compartimente:
a. Detergent pentru prespălare
b. Detergent pentru spălarea principală, balsam, înălbitor sau produse pentru
decontaminare, aditivi de spălare: balsam sau apret.
Adăugarea detergentului:
1.
Trageţi sertarul
2.
Puneţi detergent în compartimentul I (dacă este necesar)
3.
4.
Puneţi detergent în compartimentul II
Puneţi balsam în compartimentul
(dacă este necesar)
13
www.heinner.com
Atenție!
Dacă detergentul este aglomerat sau pre vâscos, vă recomandăm să îl diluaţi cu puţină apă înainte
de a îl adăuga în compartimentul pentru detergent, pentru a evita blocarea sertarului sau
umplerea cu apă a acestuia.
Alegeţi tipul de detergent potrivit, pentru diferitele temperaturi de spălare, pentru a obţine
rezultate optime, cu un consum minim de apă şi de energie electrică.
Punerea în funcţiune a maşinii de spălat rufe
Introduceţi în priză ştecărul cablului de alimentare. Verificaţi dacă furtunurile de apă sunt
racordate corespunzător. Deschideţi complet robinetul. Introduceţi rufele care trebuie spălate,
apoi detergentul şi apretul. Apăsați butonul “ON/OFF”. Alegeţi programul cu funcţiile adecvate
şi apăsaţi butonul “Start/ Pauză”.
Selectarea programului de spălare
Programele de spălare adecvate vor fi alese în funcţie de tipul de ţesătură, cantitatea de rufe şi
gradul de murdărire al rufelor care urmează sa fie spălate, în combinaţie cu temperaturile de
spălare de mai jos.
Mai întâi, rotiţi butonul de selectare la programul adecvat, în funcţie de tipul de ţesătură.
Selectaţi temperatura potrivită, în funcţie de gradul de murdărire al rufelor. În general, cu cât
temperatura este mai ridicată, cu atât consumul de energie electrică este mai mare.
În cele din urmă, selectaţi viteza de centrifugare. Cu cât viteza este mai mare, cu atât rufele vor
fi mai uscate, dar zgomotul produs va fi mai puternic.
Ţesăturile delicate vor fi şifonate, iar durata de utilizare a maşinii de spălat va fi scurtată.
Atenţie! Pentru a proteja rufele, se recomandă selectarea unei viteze de centrifugare mai
reduse pentru rufele delicate. Programele principale de spălare depind de tipurile de haine ce
urmează a fi spălate.
Principalele programe de spălare care pot fi selectate sunt următoarele:

Bumbac: Puteţi selecta acest program pentru a spăla hainele de zi cu zi. Durata de
programului de spălare este mai mare, iar intensitatea spălării este mai ridicată. Se
recomandă pentru spălarea articolelor uzuale din bumbac: lenjerii de pat, paturi
matlasate, feţe de pernă, cămăşi de noapte, lenjerie intimă etc.
14
www.heinner.com

Sintetic : Puteți selecta acest program pentru a spăla rufele delicate. Programul este
mai scurt decât cel pentru bumbac, iar intensitatea spălării este mai scăzută. Se
recomandă pentru spălarea articolelor sintetice: bluze, geci etc. Programul sintetic
este selectat şi pentru perdele şi articolele din dantelă. Atunci când spălaţi articole
tricotate, cantitatea de detergent trebuie redusă, pentru a se evita formarea unei
cantităţi pre mari de spumă.

Lână: Puteţi alege acest program pentru a spăla articolele din lână pe a căror etichetă
este menţionat faptul că pot fi spălate la maşina de spălat. Alegeţi temperatura
potrivită, în funcţie de instrucţiunile de pe etichetă. De asemenea, articolele din lână
trebuie spălate cu un detergent special.

Delicate: Acest program este creat special pentru spălarea rufelor delicate (lenjeriilor
intime), are o intensitate crescută a spălării şi realizează un ciclu în plus faţă de
celelalte programe.

Rapid: Acest program este adecvat pentru spălarea rapidă a unui număr redus de
articole de îmbrăcăminte, nu foarte murdare.

Bumbac Eco: Pentru îmbunătăţirea performanţelor de spălare, durata programului de
spălare este prelungită. Se recomandă pentru spălarea hainelor bebeluşilor sau ale
persoanelor cu pielea sensibilă.

Centrifugare: Program separat de centrifugare. Apa cu detergent sau apa pentru
clătire trebuie evacuată înainte de începerea centrifugării.

Curăţarea cuvei: Acest program este creat special pentru curăţarea cuvei şi a
furtunului. Se realizează la o temperatură de 90°C. Atunci când se realizează această
operaţiune, nu pot fi adăugate haine sau alte articole de spălat. Daca se adaugă şi o
cantitate adecvată de agent de curăţare (special pentru maşinile de spălat automate),
curăţarea tamburului va fi şi mai eficientă. Utilizatorul poate folosi această procedură
în mod regulat, în funcţie de nevoie.

Pornire întârziată: Cu acest buton se poate activa funcția de pornire întârziată pentru
circa 0-24 ore.
o Activarea funcției de pornire întârziată:

Selectaţi un program

Apăsaţi butonul „Pornire întârziată”, selectaţi intervalul de timp

Apăsaţi butonul „Start/Pauză” pentru a activa funcţia „Pornire
întârziată”
o Anularea funcţiei „Pornire întârziată” – ţineţi apăsat butonul „Pornire
întârziată” până când indicatorul luminos se stinge (produse 0-Led) sau
afişajul indică 0 h (produsele LCD şi LED).
15
www.heinner.com
Observații: Dacă furnizarea energiei electrice este întreruptă pe durata funcţionării maşinii, o
memorie specială stochează programul selectat, acesta fiind reluat în momentul restabilirii furnizării
energiei electrice.

Funcția pentru îndepărtarea spumei: Funcţia de verificare a cantităţii de spumă. Dacă este
utilizată o cantitate pre mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spumă, fiind
afectată eficienţa etapelor de spălare şi clătire. Această funcţie permite detectarea automată
a spumei în exces şi îndepărtarea acesteia. De asemenea, această funcţie va atenţiona
utilizatorul cu privire la faptul că, la următoarea spălare, cantitatea de detergent utilizată
trebuie să fie mai redusă.

Eliminare semnalelor acustice: Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu o funcţie de
semnalizare sonoră suplimentară. După dezactivaţi această funcţie, soneria va fi inactivă.
După ce porniti masina de spalat, apăsaţi butonul „Temp.” timp de 3 secunde şi veți auzi un
semnal sonor, după care soneria se va inchide. Pentru a reactiva funcţia de semnalizare,
apăsaţi din nou butonul „Temp.” timp de 3 secunde. Setarea se va menţine până la
urmatoarea resetare.
Atenţie! După ce dezactivaţi funcţia de semnalizare, sunetele nu se vor mai activa până cand
nu le veţi reseta.
Tabel informativ pentru programele de spalare
Program
Incarcatura
maxima (Kg)
Cutia detergentului
Zona I Zona II Balsam
1.5
X
Bumbac Eco
6
Centrifugare
Curatare cuva
6
0
X
X
Bumbac
Sintetice
Rapid
Lana
Delicate
Temperatura Durata implicita Viteza implicita
implicita (◦C)
(minute)
(rpm)
●
●
○
○
Rece
15
800
60
205
1000
90
12
73
1000
400
40
90
1000
40
84
800
40
83
400
40
98
800
X
X
X
X
X
6
X
3
X
1.5
X
6
X
●
●
●
●
○
○
○
○
● obligatoriu
○ opţional
X nu este necesar
16
www.heinner.com
Clasa energetică a produsului este A+
Programul de testare a energiei: Bumbac Eco: 60°C/40°C; Viteza: cea mai mare viteză; Celelalte
setări: cele prestabilite.
Jumătate de încărcare pentru maşina cu o capacitate de 6,0 kg: 3 kg.
„Bumbac Eco 60°C/40°C” sunt programele „Bumbac 60°C/40°C” şi programele de spălare standard
la care se referă informaţiile de pe etichetă şi din fişă, fiind potrivite pentru spălarea hainelor cu un
grad normal de murdărire, din bumbac, şi sunt cele mai eficiente programe din punctul de vedere
al consumului de energie electrică şi apă pentru spălarea acelui tip de articole din bumbac, astfel
încât temperatura reală poate fi diferită de temperatura declarată a ciclului.
Notă: Parametrii din acest tabel sunt furnizaţi ca puncte de referinţă. Parametrii reali pot fi diferiţi
de parametrii din tabelul de mai sus.
XV. ÎNTREȚINERE ŞI CURĂŢARE
Înainte de a efectua orice operaţiune de curăţare, scoateţi din priză ştecărul cablului de
alimentare sau opriţi curentul şi închideţi robinetul de alimentare cu apă.
Avertisment

Este interzisă folosirea solvenţilor, astfel încât să evitaţi deteriorarea maşinii de spălat,
emiterea de gaze toxice sau pericolul de explozie.

Nu stropiţi cu apă maşina de spălat rufe.

Este interzisă folosirea detergenţilor ce conţin PCMX pentru a curăţa maşina de spălat.
Curăţarea şi întreţinerea carcasei maşinii de spălat

Întreţinerea corectă a maşinii de spălat rufe poate prelungi durata de utilizare a
acesteia. Suprafaţa poate fi curăţată cu detergenţi diluaţi, neutri, non-abrazivi, atunci
când este necesar. Dacă apa se revarsă din maşină, folosiţi o cârpa umedă pentru a o
şterge imediat. Aveţi grijă ca obiectele ascuţite să nu deterioreze carcasa maşinii.
Nota: Este interzisă utilizarea acidului formic şi a solvenţilor diluaţi, precum şi a substanţelor
similare.
Curăţarea tamburului intern

Urmele de rugină lăsate în interiorul cuvei de către obiectele din metal trebuie
înlăturate imediat, folosind detergenţi care nu conţin clor.
Nu utilizaţi bureţi din metal.
17
www.heinner.com
În caz de îngheţ

Dacă temperatura scade sub 0°C, iar maşina de spălat îngheaţă, procedaţi astfel:
1.
Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a maşinii de spălat.
2.
Spălați robinetul cu apa caldă, pentru a putea scoate furtunul de admisie.
3.
Scoateţi furtunul de admisie şi scufundaţi-l în apă caldă.
4.
Turnaţi apă caldă în cuvă şi aşteptaţi 10 minute.
5.
Racordaţi din nou furtunul de alimentare la robinet şi verificaţi daca furtunurile de
admisie şi evacuare funcţionează normal.
Notă: Atunci când repuneţi maşina de spălat în funcţiune, asiguraţi-vă ca temperatura
mediului ambiant depăşeşte 0°C.
Protejarea împotriva îngheţului

Dacă maşina de spălat este amplasată într-o cameră în care poate îngheţa des,
scurgeţi toată apa din furtunul de evacuare şi din cel de admisie.

Eliminaţi orice urmă de apă din furtunul de admisie:
1.
Închideţi robinetul
2.
Deconectaţi furtunul de admisie de la robinet şi puneţi capătul acestuia într-un
recipient.
3.
Selectaţi orice program, in afara de cel de Spălare sau cel de Evacuare. Daca a mai
rămas apă pe furtunul de evacuare, aceasta va fi eliminată în aproximativ 40 de
secunde.
4.
Racordaţi din nou furtunul de admisie la robinet.
5.
Eliminați apa rămasă în pompa de evacuare.
Avertisment: Pentru a nu vă opări, efectuaţi această operaţiune după ce apa caldă din
interiorul maşinii se răceşte.
Curăţarea sertarului pentru detergent
 6.Apăsaţi pe clapeta indicată printr-o săgeată din interiorul
sertarului pentru detergent.

Ridicaţi clapeta şi scoateţi capacul compartimentului
pentru balsam, apoi spălaţi cu apă toate cele 3 zone.

Puneţi capacul la loc şi împingeţi sertarul în locaşul său.
18
www.heinner.com
Curăţarea filtrului de admisie

În cazul în care alimentarea cu apă este insuficientă sau
nu se realizează în momentul în care deschideţi robinetul,
filtrul de admisie trebuie curăţat.
Curăţarea filtrului de la robinet

Închideţi robinetul.

Selectaţi orice program, cu excepţia celui pentru
Spălare sau Evacuare

Apăsați butonul „ON/OFF” şi lăsaţi programul să
continue timp de 40 secunde.

Deconectați furtunul de admisie de la robinet.

Spălați filtrul cu apă.

Reconectaţi furtunul de admisie.
Spălarea filtrului din maşina de spălat

Deşurubaţi furtunul de admisie din partea din spate a maşinii.

Scoateţi filtrul cu un cleşte cu cioc lung, spălaţi-l şi introduceţi-l
la loc.

Reconectaţi furtunul de admisie.

Deschideţi robinetul şi asiguraţi-vă că nu există scurgeri.

Închideţi robinetul.
Notă: În general, se curăţă mai întâi filtrul de la robinet, apoi filtrul maşinii de spălat. Dacă spălaţi numai
filtrul maşinii, va fi nevoie să repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru filtrul de la robinet.
19
www.heinner.com
Atenție!
Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză înainte de spălare, pentru a evita riscul de
electrocutare. După folosirea maşinii de spălat, scoateți cablul de alimentare din priză şi închideţi bine
uşa maşinii de spălat, astfel încât să nu existe riscul de rănire a copiilor.
Îndepărtarea obiectelor străine
Filtrul pompei de evacuare. Filtrul pompei de evacuare poate reţine obiecte mici în timpul spălării.
Curăţaţi periodic filtrul, pentru a asigura funcţionarea normală a maşinii de spălat.
Avertisment
Mai întâi, evacuaţi apa cu pompa de evacuare şi apoi deschideţi pompa de evacuare pentru a
îndepărta obiectele străine din filtrul acesteia.
Dacă apa evacuată este fierbinte, aveţi grijă să nu vă opăriţi.
Curăţarea pompei
Important! În funcţie de nivelul de murdărire al rufelor şi de frecvenţa spălărilor, trebuie să verificaţi
şi să curăţaţi filtrul în mod regulat. Verificaţi pompa în cazul în care maşina nu evacuează apa sau nu
centrifughează, precum şi în cazul în care scoate zgomote neobişnuite în timpul evacuării, din cauza
obiectelor precum acele de siguranţă, monedele etc., care blochează pompa.
Urmaţi paşii de mai jos:
1.
Opriţi alimentarea cu energie electrică.
2.
Dacă este necesar, așteptați până când apa se răceşte.
3.
După ce nu mai curge nicio picătură de apă, deşurubaţi capacul pompei şi scoateţi-l. Ţineţi
o lavetă la îndemână, pentru a şterge apa ce se va scurge atunci când scoateţi capacul.
4.
Îndepărtaţi obiectele de pe rotorul pompei, rotindu-l.
5.
Înşurubaţi la loc capacul pompei.
6.
Închideţi capacul panoului.
Avertisment
În funcţie de programul de spălare selectat, există posibilitatea ca în pompa de evacuare să fie apă
fierbinte. Nu scoateţi capacul pompei în timpul spălării, aşteptaţi până la terminarea ciclului de
spălare şi golirea maşinii de spălat. Atunci când puneţi capacul la loc, asiguraţi-vă ca este strâns bine,
astfel încât sa nu aibă loc scurgeri, iar copiii să nu îl poată scoate.
20
www.heinner.com
XVI. DETECTAREA SI REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR TEHNICE
Problemă
Cauză
Maşina de spălat nu
Soluţie
Verificaţi dacă uşa maşinii este bine închisă.
porneşte
Verificaţi dacă ştecărul cablului de alimentare este
introdus bine în priză.
Verificaţi dacă robinetul de apă este bine închis.
Verificaţi dacă a fost apăsat butonul ”Start/
Pauză".
Verificaţi daca a fost apăsat butonul „ON/OFF”
Uşa nu se deschide
Sistemul de siguranţă al maşinii
Opriți alimentarea cu energie electrică.
nu funcţionează
Apa nu se încălzeşte
Ţeava de apă calda este veche
Puteţi spăla hainele normal.
sau NTC este avariat.
Nu puteţi spăla cu apa caldă.
Contactaţi imediat un service autorizat.
Scurgeri de apa
Legătura dintre furtunul de
admisie sau de evacuare şi robinet
sau maşina de spălat nu este
Verificaţi şi strângeţi bine furtunurile de apă.
Curăţaţi furtunul de evacuare şi, atunci când este
necesar, apelaţi la o persoană specializată.
strânsă suficient.
Furtunul de scurgere este blocat.
Curge apă din
Furtunul de admisie nu este
Strângeţi furtunul de admisie.
partea de jos a
conectat corespunzător.
Înlocuiţi furtunul de evacuare.
maşinii.
Furtunul de evacuare are scăpări.
Indicatoarele de pe
Curentul electric este oprit.
afişaj nu se aprind.
Panoul de comandă are probleme.
conectat corect cablul de alimentare.
Circuitul electric are probleme de
Dacă problema nu se rezolvă, contactaţi centrul
conectare.
Există reziduuri de
Detergentul pudră este umed şi în
detergent în sertar.
exces.
Verificaţi dacă este oprit curentul şi dacă este
local de reparaţii.
Curăţaţi şi ştergeţi sertarul.
Folosiţi detergenţi lichizi sau detergenţi care se
introduc în cuvă.
Efectele spălării nu
Hainele sunt prea murdare.
sunt mulţumitoare.
Este necesară o cantitate mai
mare de detergent.
Alegeţi un program adecvat.
Adăugaţi o cantitate adecvată de detergent, în
funcţie
de
instrucţiunile
de
pe
eticheta
detergentului.
Zgomote
neobişnuite.
Vibraţii puternice.
Verificaţi dacă şuruburile de fixare au fost
îndepărtate.
Verificaţi dacă maşina este amplasată pe o podea
solidă şi plană.
Verificaţi dacă există agrafe sau obiecte metalice
în interiorul maşinii.
Verificaţi dacă picioarele sunt reglate, astfel încât
maşina de spălat să fie dreaptă.
21
www.heinner.com
Probleme cu
Uşa nu este închisă corect.
închiderea uşii.
Reporniți maşina după ce închideţi bine uşa.
Daca problemele persistă, contactaţi centrul local
de reparaţii.
Probleme cu
Robinetul nu este deschis sau
Deschideţi
robinetul
sau
injectarea apei în
presiunea apei este prea mică.
regularizeze presiunea apei.
timpul spălării
Filtrul ajutajului de admisie este
(timpul de injectare
blocat.
a apei depăşeşte 7
Furtunul de admisie este îndoit.
minute)
Maşina nu este alimentată cu apă.
aşteptaţi
să
se
Verificaţi filtrul ajutajului de admisie.
Îndreptaţi furtunul de alimentare.
Verificaţi celelalte robinete din cameră.
Dacă problemele persistă, contactaţi centrul local
de reparaţii.
Probleme cu
Furtunul de evacuare este blocat
evacuarea apei în
sau răsucit.
timpul spălării
Pompa de evacuare este blocată.
(timpul de evacuare
Spălaţi şi îndreptaţi furtunul de evacuare.
Spălaţi filtrul pompei de evacuare.
Dacă problemele persistă, contactaţi centrul local
de reparaţii.
depăşeşte 3 minute)
XVII. ANEXĂ
Pregătirea înaintea spălării rufelor (sortarea acestora):
Rufele dumneavoastră sunt prevăzute cu etichete pe care sunt înscrise specificaţiile acestora. Spălaţi şi
uscaţi rufele conform indicaţiilor de pe etichetă.
Nu spălați niciodată rufele albe împreună cu cele colorate.
22
www.heinner.com
Atenție!
Pentru evitarea oricăror riscuri de incendiu, electrocutare sau accidentare, ţineţi cont de următoarele:

Nu poate fi folosită decât tensiunea indicată în tabelul cu specificaţii. Dacă nu ştiţi sigur ce
tensiune există în zona dumneavoastră, contactaţi furnizorul local de energie electrică.

Atunci când folosiţi funcţia de încălzire, curentul maxim care va străbate maşina de spălat va fi
de 10A. Prin urmare, asiguraţi-vă ca elementele de furnizare a curentului electric (curent,
tensiune şi cablu) îndeplinesc cerinţele acestei maşini de spălat.

Protejaţi corespunzător cablul de alimentare. Fixaţi cablul de alimentare corect, astfel încât
persoanele să nu se împiedice de acesta şi să nu existe riscul ca acesta să provoace defecţiuni
altor obiecte. Acordaţi o atenţie deosebită prizei. Ştecărul trebuie să intre uşor în priză. Aveți
grija la localizarea ştecărului.

Nu folosiți excesiv priza de perete sau prelungitorul. Suprasolicitarea sistemului electric poate
cauza incendiu sau electrocutare. Nu trageţi de cablul de alimentare cu mâinile ude.

Pentru siguranţa dumneavoastră, cablul de alimentare trebuie sa fie introdus într-o priză
tripolară. Asiguraţi-vă ca priza este prevăzută cu împământare corectă şi sigură.
FIŞA TEHNICĂ
Parametri
Capacitatea de încărcare
6,0 kg
Dimensiuni (L*l*H)
595*470*850
Greutate
50 kg
Putere nominală
2100W
Alimentarea cu energie electrică
220-240V~, 50 Hz
Curent nominal
10A
Presiunea normală a apei
0,05MPa~1MPa
23
www.heinner.com
XVIII. FIŞA PRODUSULUI
Capacitate de încărcare: 6 Kg
Clasa de eficienţă energetică: A+
Consum de energie: 196 kwh pe an, luând ca bază 220 de cicluri standard de spălare pentru programul
destinat rufelor din bumbac, la 60°C şi 40°C, cu încărcare parţială sau maximă, luând în considerare
consumul programelor care utilizează puţină energie electrică. Consumul real de energie poate varia în
funcţie de modul în care este folosită maşina de spălat.
Consumul de apă: 9240 litri pe an, luând ca bază 220 de cicluri standard de spălare pentru programul
destinat rufelor din bumbac, la 60°C şi 40°C, cu încărcare parţială sau maximă. Consumul real de apă poate
varia în funcţie de modul în care este folosită maşina de spălat.
Eficienta uscării prin centrifugare este D/C pe o scară de la G (cel mai puţin eficient) la A (cel mai eficient).
Viteza maxima de rotaţie: 1000 rpm.
Valorile consumului (1000 rpm):
Consum
Consum
Umiditate
Energie
Apa
reziduală
6 Kg
1,00 Kwh
48L
59%
209 min
Bumbac Eco 60˚C
3 Kg
0,77 Kwh
37L
63%
199 min
Bumbac Eco 40˚C
3 Kg
0,80 Kwh
37L
63%
193 min
Programe standard
Încărcare
Bumbac Eco 60˚C
Durată
Notă:

Setarea programului pentru testare în conformitate cu standardul aplicabil EN60456-2011.

Atunci când folosiţi programele de testare, spălaţi încărcătura specificată folosind viteza maximă de
rotaţie.

Parametrii reali pot depinde de felul în care este folosit aparatul şi poate fi diferit de parametrii din
tabelul de mai sus.
Consumul de energie electrică atunci când aparatul este oprit: 0,5 W
Consumul de energie electrică atunci când aparatul este lăsat pornit: 0,5 W
Modul „Left-on”: W
Zgomotul propagat (în rotație): 75/75
Zgomotul propagat (standard 60°C): 62/62
24
www.heinner.com
INFORMATII PRIVIND DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI
ELECTRONICE (DEEE)
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce
au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate
separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de
clasificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), reprezentat grafic in
imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca
ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G.
5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in
vedere urmatoarele:
-
Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale
de înaltă calitate, care pot fi refolosite şi reciclate.
-
Nu aruncaţi produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârşitul
duratei de exploatare.
-
Transportaţi-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
-
Va rugam sa luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste centre
de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.
Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva
RoHS UE (2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare şi interzise specificate în
Directivă.
Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!
25
www.heinner.com
HEINNER este marcă înregistrată a companiei Network One Distribution SRL. Celelalte branduri şi
denumirile produselor sunt mărci de comerţ sau mărci de comerţ înregistrate ale respectivilor
deţinători.
Nicio parte a specificaţiilor nu poate fi reprodusă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, nici
utilizată pentru obţinerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără
consimţământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Acest produs este proiectat şi realizat în conformitate cu standardele şi normele Comunităţii Europene.
Importator: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro
26
www.heinner.com
AUTOMATIC WASHING MACHINE
www.heinner.ro
Model: HWM-6010



Washing Machine
Wash capacity: 6 kg
Spin capacity: 1000 rpm
27
www.heinner.com
Thank you for purchasing this product!
I.
Introduction
Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future
reference.
This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the
installation, use and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before
installation and usage.
II.
Content of your package



Washing machine
User manual
Warranty card
28
www.heinner.com
III.
Safety precautions
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be
reused.
- This washing machine is for indoor use only.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- (This warning is only for EUROPEAN market ) This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safeway and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision.
- (This warning is not for EUROPEAN market) This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
- Notes on disposal:
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout
the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device,
please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return
and can take this product for environmental safe recycling.
- Pull out its plug from the power socket before cleaning or maintenance.
- Make sure that all pockets are emptied.
Ensure that the voltage and frequency are identical to those of the electric washing machine.
- Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. may cause serious damages to this
machine.
- Pull out its plug and cut off water supply after the operation.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do
not open the door if there is any water visible.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
29
www.heinner.com
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the machine during
the operation.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine. Never pull out power plug
with wet hand.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check
carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continously supervised.
- Kids should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams
etc) far away from the kids.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with
explosive or caustic gases.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in
accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transport bolts must be removed. Otherwise, the
washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the
whole procedures without the clothes inside.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The
washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.
- Your washing machine is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine
washing.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as
detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.
- It is forbidden to wash carpets.
- Be careful of burning when washing machine drains hot washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed. Please wait for two minutes to open the door.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Please do not close the door with excessive forces. If it is found difficult to close the door, please check if
the excessive clothes are put in or distributed well.
- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- Cautions during Handling Machine.
1. Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
2. The accumulated water shall be drained out of the machine.
3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting.
Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
30
www.heinner.com
IV.
Description of goods
V.
Unpacking the washing machine
Unpack your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that
all the items in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the
transportation, or any item is missing, please contact the local dealer immediately.
VI.
Dispose packaging
The packing materials of this machine may be dangerous to kids. Please dispose them properly and avoid easy
touch by kids. Please dispose the related packing materials according to the relevant local regulations. Please do
no throw the packing materials away together with the other daily living rubbishes.
31
www.heinner.com
VII.
Remove transport bolts
Before using this washing machine, transport bolts must be removed from the backside of this machine. Please
take the following steps to remove the bolts:
1. Loosen all bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.
VIII.
Choose the place for the washing machine
Before installing the washing machine, the location characterized as follows shall be selected:
-Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure “Adjust
Leg”).
- Avoid direct sunlight.
- Sufficient ventilation.
- Room temperature is above 0 °C.
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas.
Make sure that the washing machine will not stand on power cord.
Do not install the washing machine on the carpet floor.
32
www.heinner.com
IX.
Adjusting the feet
1. When positioning the washing machine, please first check if the legs are closely attached to the cabinet. If
not, please turn them to their original positions with hand or spanner and tighten the nuts with spanner.
2 . After positioning the washing machine, press four corners on top cover of washing machine in sequence.
If the washing machine is not stable when being pressed, this leg shall be adjusted.
3. Ensure the positioning status of washing machine. Loosen the lock nut with spanner and turn the leg with
hand until it closely contacts with the floor. Press the leg with one hand and fasten the nut closely to the
cabinet with the other hand .
4. After being locked properly, press four corners again to make sure that they has been adjusted properly. If
it is still unstable, it has to repeat Steps 2 and 3.
5. Put a solid cylinder (e.g. pop cans) oppositely on the top cover of the washing machine from in the left,
right, front and back directions. If the cylinder keeps stable, the washing machine is positioned level. If it
rolls, the washing machine is positioned unlevel. The rolling direction is the direction of lower ground
surface.Then, the two legs in this direction shall be raised at the same time until the washing machine is
level. Steps 1~3 are repeated to make the bottom legs closely against the ground and the nuts shall be
locked tightly.
X.
Connect inlet pipe
Connect the inlet pipe as indicated in the figure. For the model which has hot valve , please connect the hot
vale to hot water tap. Energy will decrease automatically for some program.
33
www.heinner.com
XI.
Install inlet pipe
1. Connect the elbow to tap and fasten it clockwise.
2. Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of washing machine and fasten the pipe
tightly clockwise.
Notes: After connection, if there is any leakage with hose, then repeat the steps to connect inlet pipe. The
most common type of tap shall be used to supply water. If tap is square or too big, then standard tap shall be
changed.
XII.
Place outlet hose
There are two ways to place the end of outlet hose:
1.Put it beside the water trough:
34
www.heinner.com
2. Connect it to the branch drain pipe of the trough:
Position outlet hose properly so that the floor will not be damaged by water leakage.
Notes:
If the machine has outlet hose support, please install it like the following pictures.
`
XIII.

Electrical Connection
As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make
sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal
loading requirements of the electrical appliances.

Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.

Make sure the power voltage at your place is same to that in the machine's rating label.

Power plug must match the socket and cabinet must be properly and effectively earthed.

Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.

When connecting and pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power
cord forcibly.
35
www.heinner.com

If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or
purchased from its manufacturer or service center for replacement.
WARNING!!!
1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of
electrical shock.
This machine is equipped with power cord, which includes plug, earthing wire at earthing terminal.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise,
power protector may be tripped or fuse may be burned out.
XIV.
Operate Washing Machine
Checklist and Preparation before Washing Clothes
Please read this operation method carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of
clothes.
Check if the first-washed clothes will bed decolorized.
After a white towel touched with liquid detergent is used to wash the invisible corners of the clothes,
check if the white towel is stained with clothes' original color. As for the scarves and those clothes that
easily get decolorized among imported clothes, please wash them separately before washing. As for the
stains on sleeves, collars and pockets, use the liquid detergent and wash it with brush gently. Finally put
them into the washing machine to achieve more ideal washing effects. As for temperature-sensitive clothes,
they shall be washed as required in the labels. Otherwise, it may cause color change or distortion.
36
www.heinner.com
Keep in Mind!!!
Never put the clothes to be washed in washing machine for a long period of time. Otherwise it may get
moldy and cause spots. Therefore, please wash the clothes in time.
The clothes also may get color changed or distorted if they are not washed according to the stated
washing temperature.
Clothes that can not be washed by washing machine
The clothes that may get distorted if being immersed in water:

Ties, waistcoats, western-style clothes, outer garments etc. may have obvious shrinkage if being
immersed in water; the decolorized clothes such as blended spinning clothes of artificial fiber
etc.

Wrinkle-style clothes, embossed clothes, resin clothes etc. may get distorted when being
immersed in water. Among cotton and wool materials, the clothes that get easily distorted are
wrinkle-style silk, fur products and fur decorations.

Clothes with decoration, long dress and traditional clothes etc are the products to get
decolorized easily.

Please do not wash the clothes without material labels and washing requirements.

Never wash the clothes stained with the chemicals such as gasoline, petroleum, benzene, paint
thinner and alcohol.
Please pay attention with regard to detergents

“Low bubble” detergent or washing powder or washing powder special for drum washing
machine shall be selected according to fiber types (cotton, synthetic fiber, soft products and
wool products), colors, washing temperatures, dirty degrees and types. Otherwise, excessive
bubbles may be generated and overflowed out of the drawer so that accidents may take place.

Bleacher belongs to alkali type and can damage clothes, so it is suggested to use as little as
possible.

Powder detergents can easily leave the residues in the clothes so as to generate the bad smell,
so they shall be sufficiently rinsed.

Detergent can not easily get dissolved completely if there is too much detergent or water
temperature is rather low. It can remain in clothes, pipes and washing machines to pollute the
clothes.

Washing shall follow the weight of clothes, dirty degrees, local water hardness as well as the
recommendations from the detergent manufacturers. Please consult the water company if you
are not clear of water hardness.
Notes: Keep detergents and additives in safe and dry places out of touch by kids.
37
www.heinner.com
Please take out the items out of the pockets.
Please check the pockets of the clothes to be washed, empty the rigid items such as decorations and
coins, otherwise washing machine may be damaged or have abnormal troubles.
For the clothes to be washed, they are classified according to the following characteristics:

The symbol types of care labels: the clothes to be washed are classified into cotton, blended
fiber, synthetic fiber, silk, wool and artificial fiber

Color: white and colorful colors shall be identified. All new colorful articles shall be washed in a
separate way.

Size: the articles of different sizes are washed together to increase the washing effects.

Sensitivity: soft articles shall be washed separately. As for new pure wool textiles, curtains and
silks, the soft washing procedure shall be selected. Check the labels in all washing articles.

The clothes shall be sorted before being put into washing machine. As for the curtains with
hooks, the hooks shall be removed before being washed.

The decorations on the clothes may damage the washing machine. As for the clothes with
buttons or embroideries, they shall be turned over before being washed
Clean up fasteners:
Zips shall be zipped close and buttons or hooks shall be fixed. The loose band or ribbon
shall be bound together.
It is suggested to put bras into the pillow slip with zip or buttons sealed to prevent the steel wire from
popping out of bras into the drum and damaging the machine.
Especially delicate textiles such as laced curtains, straight jackets, small articles (tight socks,
handkerchiefs, ties etc.) shall be put into string bag for washing.
When washing a single big and heavy dress such as Turkish towels, jeans, wadded jackets etc., it may
easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one
or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
Clean away dusts, stains and pet hairs from the clothes
The clothes may be damaged and disturb washing effects during the friction between dusts, stains and
clothes.
To protect baby skin
Baby articles (baby clothes and towels) including napkins shall be washed separately. If they are washed
together with the adults' clothes, they may be infected. Rinsing times shall be increased to ensure the
thorough rinsing and cleaning without the detergent residues.
It is suggested that the parts that are easily stained such as white sockets, collars and sleeves etc. shall be
hand washed before being put into washing machine to achieve more ideal washing effects. Please use
powder or liquid detergents. The residues of the soap could remain in the gaps of the clothes if soap is
used.
38
www.heinner.com
Confirm the washing capacity
Do not put excessive washings; otherwise it may affect the washing effects. Please confirm the
maximum affordable washing quantity according to the following table:
Maximum Loading capacity
Fibre type
6.0 kg
7.0 kg
Cotton
6.0 Kg
7.0 Kg
Synthetic
3.0 Kg
3.5 Kg
Wool
2.0 Kg
2.0 Kg
The clothes which easily get fuzzed shall be turned over for washing
The clothes which easily get fuzzed shall be washed separately; otherwise the other articles can be
stained with dust and thrum etc. Preferably, black clothes and cotton clothes shall be washed separately
because they can easily get stained with the thrums of other colors when being washed together. Please
check before washing.
Washing machine shall not wash water-proof materials (ski suits, outside napkin pads, curtains)
As for the fiber products that water can not get soaked easily into such as water-proof cushions, and
clothes, it is better not to wash. Otherwise there will be water bursting out or abnormal vibration to
cause danger while rinsing and draining so that the clothes also may be damaged. (Such as outside
napkin pads, raincoats, umbrella, ski suits, car covers, sleeping sacks etc.)
Cautions during Draining
Draining of normal clothes: Moistures of washings are drained through drain hole.
Draining of water-proof clothes and fiber products:
In the normal washing and draining status, moistures of water-proof clothes and fiber products can
not be drained while washing water is gathered in one direction so that the eccentricity of washing
machine is too great and vibration or moving is caused.
Notes: This Series washer the range of speed select as the following table!
Model
Speed options (rpm)
HWM-6010
0/400/600/800/1000
39
www.heinner.com
Rotary Switch Function
There are 8 types of washing selection functions in display. For example:

Cotton: With the corresponding temperature selections: 20 , 40 , 60 , 90 °C , Cold

Quick - 15 ': proper temperatures: 20 , 40 °C, Cold

Synthetic: 20 , 40, 60 °C , Cold

Cotton Eco 20 , 40, 60, 90 °C , Cold

Wool 20 , 40 °C , Cold

Delicates: 20, 40, 60, 90 °C , Cold

Drying: 90 °C

Cold: When the proper temperatures lights (20, 40, 60, 90 °C ) are closed, that means
that the water is cold.
Atention!
1.The Control panel line chart is for reference only, Please refer to real product as
standard.
2.The Control panel could be changed without written notice. Please visit the website
Washing Machine or call up the service line for consultation.
Washing clothes at first time
Before washing clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of
the whole procedures without clothes in as follows:
1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent into the box and close it.
3. Press the button “Power”.
4. Press the button “Start/Pause”.
The drawer is separated as follows:
A. Pre - detergent or washing powder
B. Main detergent, softener, pre-dip, bleaching or decontaminating products.
: Washing additive, such as fabric softener or tackifier
Put the detergent in the washing machine:
1. Pull out the drawer
2. Fill pre-detergent into Case I (when necessary)
3. Fill detergent into Case II.
4. ll softener into Case
(when necessary).
40
www.heinner.com
Warning!!!
- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the
detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent
box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the
best washing effect with less water and energy consumption.
Start up washing machine
Connect the power. Check if water pipes are connected properly. Open the tap completely.
Put in the clothes to be washed and fill in the detergent and tackifier. Then press the button
“Power”. Select the proper procedures and functions and press the button “Start/Pause”.
Select the procedure
The proper washing procedures shall be selected according to the types, quantities, and
dirtiness of the clothes to be washed in combination with the following washing temperature
table.
Seriously besmirched, pure white cotton or flax
90°C
(for example: coffee table cloths, canteen table
cloths, towels bed sheets)
Moderately besmirched, colorful flax, cotton and
synthetic articles with certain decolorizing degree
(for example: shirts, night pajamas; Slightly
60°C
besmirched,
pure
white
flax
(for
example:
underwear)
40°C, 30°C, 20°C
Normally besmirched articles (including synthetic
Cold water
and wool)
First, turn the rotary switch to select the corresponding procedures according to the types of
textiles. Second, select the proper temperature according to the dirtiness. Generally, the
higher the temperature is, the more the power is consumed.
Last, select the proper revolution speed. The higher the revolution speed is, the drier the
textiles are spun, but higher the noises will also be increased. The surfaces of delicate textiles
will have wrinkles and the working life of washing machine will be shortened.
PLEASE NOTE: To protect the clothes, the lower revolution speed shall be selected for delicate
textiles. The main washing procedures depend on the types of the clothes to be washed. The
main washing troubles can be selected as follows:

Cotton Quick: You can select this procedure to wash the daily washable clothes. The
washing period is quite long with quite strong washing intensions. It is recommended
to wash the daily cotton articles, for example: bed sheets, quilt covers, pillowcases,
gowns, underwear etc.
41
www.heinner.com

Synthetic: You can select this procedure to wash the quite delicate clothes. The procedure is
shorter compared with that for cottons and the washing intension is quite gentle. It is
recommended to wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. As for curtains
and laced textiles, the procedure “Synthetic ” shall be selected. While washing the knitting
textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily
forming bubbles.

Wool: You can select this procedure to wash the wool textiles labeled with “Machine Wash”.
Please select the proper washing temperature according to the label on the articles to be
washed. Furthermore, the proper detergent shall be selected for wool textiles.

Underwear: Underwear cycle which is specially made for washing underwears is more
demanding on rinsing strength and will operate one more time than other cycles.


Quick: This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly.
Cotton: To increase the washing effects, main additional washing time is increased. It is
recommended to wash the clothes for babies or worn by the persons with allergic skin.

Spin: Separate Spin Procedure. Soap water or rinse water shall be drained out before spinning.

Drum Clean: This cycle is specially set in this machine to clean the drum and tube. It applys 90 °C
high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this procedure is
performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine
bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this
procedure regularly according to the need.

Delay: Delay function can be set with this button, the delaying time is 0-24H.
 Set the delay function:
1.Select a programme;
2.Press the Delay button to choose the time;
3.Press Start/Pause to commence the Delay operation.
 Cancel the Delay function:
1.Press the Delay button until the display will be 0ff . It should be pressed before starting
the program. If the program already started, should press the On/Off button.
Notes: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores
the selected programme and when the power is restarted ,press the Start/Pause button the left time is
continues.
42
www.heinner.com

Bubble removal function: Bubble Check Function: Redundant bubbles will occur when there
is excessive detergent, which will affect Wash and Rinse effects. The procedure will check
automatically and one bubble removal procedure will be added automatically to remove
bubbles when excessive bubbles are checked. It will also remind the user to use less
detergent during the next similar washes

Suppression of the acoustic signals: This is an additional buzzer function on your appliance.
After deactivating the buzzer function, the buzzer will be closed. After starting the machine,
press the “Temp.” button for 3 seconds and you will hear a beep, then the buzzer will be
closed. To restore the buzzer function, press the “Temp.”button again for 3 seconds. The
setting will be kept until the next reset.
Warning!!! After deactivating the buzzer function, the sounds will not be activated any more before
you reset it.
Table of Washing Procedures:
Program
Incarcatura
maxima (Kg)
Cutia detergentului
Zona I Zona II Balsam
1.5
X
Bumbac Eco
6
Centrifugare
Curatare cuva
6
0
X
X
Bumbac
Sintetice
Rapid
Lana
Delicate
Temperatura Durata implicita Viteza implicita
implicita (◦C)
(minute)
(rpm)
●
●
○
○
Rece
15
800
60
205
1000
X
X
X
X
X
90
12
73
1000
400
6
X
1000
40
84
800
1.5
X
40
83
400
6
X
○
○
○
○
90
X
●
●
●
●
40
3
40
98
800
● obligatory
○ optional
X it is not necessary
43
www.heinner.com
The energy class is A+
Energy test program: Cotton intensive 60 °C /40 °C, Speed: the highest speed; Other as the default.
Half load for 6.0 Kg, machine: 3.0 Kg
"Cotton intensive 60 °C /40 °C " are the "standard cotton 60 °C /40 °C programme and the standard
washing programs to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to
clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of
combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry,that the actual
water temperature may differ from the declared cycle temperature.
Note: The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different
with the parameters in above mentioned table.
Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the
tap.
Warning!!!

Solvents are forbidden to avoid that the washing machine is damaged, and toxic gases are
generated or exploded.

Never use water to sprinkle and wash the washing machine.

It is forbidden that the detergents containing PCMX are used to clean the washing machine.
44
www.heinner.com
XV.
Cleaning and mentenance
Cleaning and Maintenance of Washing Machine Cabinet:
Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned
with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet
cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the cabinet.
Note: Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden.
Cleaning internal drum
The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free
detergents.
Never use steel wool.
Dispose a Frozen Washing Machine

When the temperature drops below zero and your washing machine gets frozen, you may:
1. Disconnect the power supply for the washing machine.
2. Wash the tap with warm water to loosen inlet pipe.
3. Take down inlet pipe and immerse it in warm water.
4. Pour warm water into washing drum and wait for 10 minutes.
5. Reconnect inlet pipe to the tap and check whether inlet and outlet are working normally.
Note: When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0 °C.
Anti-freeze:

If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the
remaining water inside drain pipe and inlet pipe thoroughly.
Remove the remaining water in inlet pipe:
1. Close the tap
2. Screw off the inlet pipe from tap and put its end into the container.
3. Start up any procedure except single Wash or Drain procedure. Water will be drained out of inlet
pipe if any for about 40 seconds.
4. Reconnect the inlet pipe to tap.
Remove the remaining water in drain pump.
Warning!!! To avoid burning, it shall be done after the hot water inside the machine cools down.
45
www.heinner.com
Clean detergent box and grooves

Press down the arrow location on softener cover inside the drawer.

Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.

Restore the softener cover and push the drawer into position.
Clean inlet filter

Inlet filter shall must be cleaned if there is not any or
insufficient water in when the tap is opened.
Clean the tap filter

Close the tap.

Select any procedure except “Wash” or “Drain” procedure

Press the button “Start/Pause” and keep the procedure
running for about 40 seconds.

Remove the inlet pipe from the tap.

Use water to wash the filter.

Reconnect the inlet pipe.
Washing the filter in washing machine

Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.

Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back
after being washed.

Reconnect the inlet pipe.

Open the tap and make sure there is no water leakage.

Close the tap
46
www.heinner.com
Note: Generally, the tap filter is washed first and then the filter in washing machine will be washed. If
only the filter in washing machine is washed, then the steps 1~3 in cleaning the tap filter shall be
repeated.
Attention !
Pull out the power plug to avoid electrical shock before washing. After using the washing machine,
pull out the power cord and close the door tightly to avoid pinching the kids.
Remove foreign matters: Drain Pump Filter. Drain pump filter can filter the yarns and small foreign
matters from the washings. Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing
machine.
Warning!!!
First, drain the water with drain pump and then open the drain pump to clean away foreign matters
from drain pump filter. Take care if the drained water is hot.
Cleaning the pump
Important! According to the soil level within the cycles and the frequency of the cycles,you have to
inspect and clean the filter regularly. The pump should be inspected if the machine does not empty
and/or spin. The machine makes an unusual noise during draining due to objects such as safety
pins,coins etc., blocking the pump.
Proceed as follows:
1. Disconnect the appliance.
2. If necessary wait until the water has cooled down.
3. Open the service panel .Place a container close to collect any spillage.
4. When no more water comes out, unscrew the pump cover and remove it. Always keep a rag nearby
to dry up spillage of water when removing the cover..
5. Remove any objects from the pump impeller by rotating it.
6. Screw the pump cover fully in.
7. Close the service panel
47
www.heinner.com
Warning!!!
When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in
the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has
finished the cycle, and is empty. When replacing the cover,ensure it is securely retightend so as to
stop leaks and young children being able to remove it.
XVI.
Troubleshooting
Troubles
Reason
Solution
Check if the door is closed tightly.
Washing machine
Check if power plug is inserted well.
cannot start up
Check if water supply tap is opened.
Check if button “Start/Pause” is pressed.
Check if button “Power” is pressed.
Door cannot be
Machine's safety
opened
protection design is
Disconnect the power
working.
Heating fault
NTC is damaged and
Can normally wash the clothes.
heating pipe is aging.
Only cannot wash with heating.
Shall contact the service center promptly.
The connection between
Water leakage
inlet pipe or outlet hose
Check and fasten water pipes.
and
Clean up outlet hose and ask a specialized
tap
or
washing
machine is not tight.Drain
person to repair it when necessary.
pipe in the room is blocked
Water is
The inlet pipe is not
overflowed from
connected firmly. Outlet
Fix the inlet pipe.
the bottom of the
hose has water leakage.
Replace the drain hose.
48
www.heinner.com
machine.
Indicator or
Power is disconnected.
Check if the power is shut down and
display does
PC board has problems.
power plug is connected correctly.
not light
Harness has connection
If not, please call up service line.
problem.
Detergent residues
Washing powder is
Clean and wipe the box.
in the box.
dampened and
Use liquid detergents or the detergents
agglomerated.
special for drum.
Washing effects
The clothes are too dirty.
are not good.
Insufficient detergent
quantity.
Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity
according to the instructions in
detergent package.
Abnormal noise
Check if the fixing (bolts) has been
Great vibration.
removed.
If cabinet is installed on the solid and level
floor.
Check if there are any barrettes or metal
articles inside.
Check if the legs in the washing machine
are adjusted level
Remove the problems:
Display LED
Description
Reason
Solution
E30
Door lock
Door is not closed properly
Restart after the door is closed.
problem
Please call up service line if there are still troubles
Open the tap or wait till the
E10
Water injecting
Tap is not opened or water
water supply becomes normal.
problem when
flows too slowly. Inlet valve
Check inlet valve filter.
washing
filter is blocked. Inlet pipe is
Straighten the water pipe
twisted.
Check the other taps in the
If water is not supplied
room.
Please call up service line if there are still troubles
E21
Drain problem
Outlet hose is blocked or
Wash and straighten outlet
while washing
twisted
hose.
Drain pump is blocked
Wash drain pump filter.
Please call up service line if there are still troubles
49
www.heinner.com
Please call up the service line if there is any other problem
XVII.
Care Lable
To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at
home, please contact the local power bureau.

When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine
will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current, voltage and
cable) can meet the normal load requirements for the machine.

Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the
people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the socket. It shall
be plugged into the sockets easily and attention shall be paid to the plug location.

Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Overloading of the
wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.

To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed three-pole socket.
Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.
50
www.heinner.com
Washing Capacity
6.0 kg
Dimension (W*D*H)
595*470*850
Weight
50 kg
Rated Power
2100 W
Power Supply
220-240V~, 50 Hz
Rated Current
10A
Standard Water Pressure
0.05MPa~1MPa
Rated capacity: 6 kg
Energy efficiency class: A+
Energy consumption 196 kwh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton intensive
programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power
modes.Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
Water consumption 9240 litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton intensive
programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how
the appliance is used.
Spin-drying efficiency class C/B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)
Maximum spin speed: 1000/1200rpm.
Consumption values - 1000rpm
51
www.heinner.com
Note:

Programme setting for testing in accordance with applicable standard EN60456-2011.

When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.

The actual parameters will depend on how the applicance is used,and maybe different with
the parameters in above mentioned table.
Off mode power consumption: 0.5 W
Left-on mode power consumption: 1 W
Airborne acoustical noise (washing): 58
Airborne acoustical noise (spinning): 74/76
52
www.heinner.com
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment’s to
an appropriate waste disposal center.
HEINNER is a registered trademark of Network One Distribution SRL. Other brands and product
names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK
ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distibution. All rights reserved.
www.heinner.com,
http://www.nod.ro
This product is in conformity with norms and standards of European Community.
Importer: Network One Distribution
Marcel Iancu Street, 3-5, Buchrest, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro
53
www.heinner.com
АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНА МАШИНА
Модел: HWM-6010



www.heinner.ro
Модел: HG-150SS
Автоматична перална машина
Капацитет за пране: 6Kg
Обороти
центрофугата:
1000 de
об./мин.
Cititi cuна
atentie
manualul inainte
a utiliza aparatul
54
www.heinner.com
Благодарим Ви, че избрахте този продукт!
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете наръчника за бъдещи консултации.
Това ръководство е предназначено да Ви предостави всички необходими инструкции, свързани с
монтажа, употребата и поддръжката на устройството.
За да използвате устройството правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство
преди инсталирането и използването.
II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ КОМПЛЕКТ
III.



Автоматична перална машина
Наръчник за потребителя
Гаранционна карта
55
www.heinner.com
III. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Ако забележите повреда в захранващият кабел, не се опитвайте да го поправяте, ако нямате
специализирани технически познания. Посъветвайте се със специалист или се свържете с
квалифициран техник.
Трябва да се използват новите маркучи, доставени заедно с пералната машина.
Старите маркучи не могат да се използват повторно.
Пералната машина може да се използва само в затворени помещения.
Вентилационните отвори на пералната машина не трябва да бъдат покрити от килим или от други
материали.
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически,
сензорни, и умствени способности или, които нямат необходимия опит и познания, ако са под
надзор или са били инструктирани как да използват уреда безопасно и разбират рисковете при
използването на уреда.
Децата нямат право да си играят с уреда.
Изключете захранващият кабел, преди операциите за почистване или поддръжка.
Уверете се, че всички джобове на дрехите са празни. Острите и твърдите предмети като монети,
брошки, гвоздеи, болтове и камъни могат да предизвикат сериозни повреди.
Извадете кабела от контакта и спрете водата след операцията на изпиране.
Уверете се, че е източена водата от барабана преди да отворите вратата. Не отваряйте вратата, ако
все още виждате вода вътре.
Проверявайте пералната машина преди всяка употреба.
Стъклената врата може да загрее по време на функциониране на пералната машина.
Не оставяйте децата и домашните животни около уреда по време на функциониране.
Уверете се, че електрическото напрежение и честота са идентични с тези на пералната машина.
Не използвайте контакт, неподходящ за пералната машина. Никога не изваждайте захранващия
кабел от контакта с мокри ръце.
За Вашата безопасност захранващия кабел трябва да бъде включен в контакт със заземяване.
Не оставяйте деца под 3 годишна възраст около уреда, освен ако са постоянно под надзор.
Опаковките могат да бъдат опасни за децата. Дръжте опаковките (найлонови торбички, торбички
от пяна) далеч от деца.
Пералните машини не могат да бъдат поставени в бани или стаи с голяма влажност, или в стаи с
взривоопасни или разяждащи газове.
Уверете се, че уреда е свързан към водопроводната мрежа и електрическата мрежа от
квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните разпоредби за
безопасност.
Преди да се използва този уред, отстранете опаковките и устройствата за безопасност при
транспортиране. В противен случай пералната машина може да претърпи повреди по време на
изпиране на дрехите.
Преди първото изпиране, пералнята трябва да изпълни пълен цикъл от процедури без дрехи в нея.
56
www.heinner.com
Пералната машина с един накрайник за вода се свързва само към източник на студена вода.
Пералната машина с два накрайника за вода се свързва към източник на студена вода и източник на
топла вода.
Пералната машина е предназначена за домашна употреба и изпиране на текстил, който може да
бъде изпран в пералня.
Не използвайте запалими или взривоопасни вещества, или токсични разтворители. Бензинът,
алкохолът и др. не могат да се използват като перилни препарати. Избирайте само перилни
препарати, които са предназначени за пране.
Забранява се изпирането на килимите.
Внимавайте да не се опарите, когато се изпомпва топлата вода.
Не захранвайте пералнята с вода, ръчно, по време на изпиране.
След приключване на програмата, изчакайте 2 минути преди да отворите вратата.
Не забравяйте да изключите пералнята от водопроводната мрежа и от електрическата мрежа
веднага след изпиране на дрехите.
Не се качвайте и не сядайте върху капака на пералната машина.
Не се подпирайте на вратата на пералната машина.
Не затваряйте вратата със сила. Ако вратата се затваря трудно, проверете дали няма твърде много
дрехи в барабана или дали са разпределени подходящо.
Пералната машина не е предназначена за вграждане.
Внимание!
1.
Квалифицирано лице трябва да монтира повторно транспортните болтове.
2.
Натрупаната вода трябва да бъде източена от пералната машина.
3.
Манипулирайте уреда внимателно. Не хващайте изпъкналите части на пералнята тогава,
когато я повдигате. Вратата на пералнята не може да се използва като дръжка по време на
преместването.
57
www.heinner.com
IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
V. РАЗОПАКОВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
Разопаковайте пералната машина и проверете дали не е била повредена по време на транспорта. Уверете
се, че сте получили всички допълнителни компоненти. Ако пералната машина е била повредена по време на
транспортирането или липсва някой компонент, свържете се веднага с местния дистрибутор.
58
www.heinner.com
VI. ИЗХВЪРЛЕТЕ ОПАКОВКИТЕ
Опаковките, с които е доставена пералната машина могат да бъдат опасни за децата. Изхвърлете ги по
подходящ начин и се уверете, че се намират далеч от деца. Изхвърлете материалите, използвани при
опаковане в съответствие с местните разпоредби. Не изхвърляйте тези опаковки заедно с други битови
отпадъци.
VII. ОТСТРАНЕТЕ ТРАНСПОРТНИТЕ БОЛТОВЕ
Преди да използвате пералната машина, отстранете транспортните болтове от задната й страна.
Спазвайте следните етапи:
1. Разхлабете болтовете с ключ и ги отстранете.
2. Покрийте останалите отвори с предоставените тапи.
3. Приберете болтовете, за да можете да ги използвате в бъдеще.
VIII. ИЗБЕРЕТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
Преди да инсталирате пералната машина трябва да изберете подходящо място: твърдо, сухо и равно (ако
мястото не е равно, нивелирайте уреда, както е показано на картината предоставена в раздел „Регулиране
на крачетата”).
- Избягвайте пряката слънчева светлина.
- Уверете се, че има достатъчно вентилация.
- Температурата в стаята трябва да бъде над 0°C.
- Не приближавайте уреда до източници на топлина въз основа на въглища или газ.
Уверете се, че пералнята не е поставена върху захранващия кабел.
Не поставяйте пералнята върху килим.
59
www.heinner.com
IX. РЕГУЛИРАНЕ НА КРАЧЕТАТА
1.
Преди да поставите пералната машина се уверете, че крачетата са добре монтирани в
нейния корпус. Ако не са, монтирайте ги отново в първоначалната позиция ръчно или с ключ
и затегнете гайките с подходящ ключ.
2.
След като поставите пералната машина, натиснете върху четирите ъгъла на уреда. Ако не е
стабилна, когато натиснете на едното място, съответното краче трябва да бъде регулирано.
3.
Уверете се, че пералнята е правилно позиционирана. Разхлабете гайката за затваряне с ключ
и завъртете крачето докато докосне пода. Натиснете с една ръка върху крачето и затегнете
гайката към корпуса с другата ръка.
4.
След като затегнете крачето, натиснете отново в ъглите, за да се уверите, че е нивелирана
правилно. Ако продължава да е нестабилна, повторете стъпки 2 и 3.
5.
Поставете твърдо цилиндрично тяло (например кутия от сок) върху капака на пералната
машина, в ляво, дясно, отпред и отзад. Ако цилиндричното тяло остане на място, означава,
че пералната машина е равна. Ако цилиндричното тяло се търкулне, това се случва където
повърхността е по-ниска. Двете крачета в тази посока трябва да бъдат вдигнати
едновременно, докато пералнята е равна. Повторете стъпки 1-3 за да приближите крачетата
до пода, а гайките трябва да бъдат затегнати добре.
X. СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ЗАХРАНВАНЕ
Свържете маркуча за захранване както е посочено в изображението. За модела, който има клапан за топла
вода, свържете клапана за топла вода към крана за топла вода. Консумацията на електрическа енергия ще
спадне автоматично за някои програми.
60
www.heinner.com
XI. МОНТИРАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ЗАХРАНВАНЕ
1.
Свържете коляното към крана и завийте в посока на часовниковата стрелка.
2.
Свържете другия край на маркуча за захранване към входящия клапан от задната страна на
пералнята и завийте маркуча в посока на часовниковата стрелка.
Внимание!
Ако след свързване, маркучът има течове, повторете стъпките за свързване на маркуча. Водата се
доставя чрез обикновен кран. Ако кранът е квадратен или е твърде голям, тогава той трябва да бъде
подменен.
XII. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МАРКУЧА ЗА ИЗТОЧВАНЕ
Маркучът за източване може да бъде разположен по два начина:
1.
Поставете го до мивката:
`
61
www.heinner.com
2. Свържете го към главната отточна тръба на мивката
Поставете правилно маркуча за източване, така че водните течове да не засегнат пода.
Внимание!
Ако пералнята има външна подкрепа за маркуча, монтирайте го съгласно изображенията.
Когато поставяте маркуча гo закрепете добре с въже.
- Поставете правилно маркуча, така че водните течове да не засегнат пода.
- Ако маркуча за източване е твърде дълъг, не го поставяйте насила в пералната машина, защото
това ще доведе до необичайни звуци.
62
www.heinner.com
XIII. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Електрическото напрежение, което преминава през устройството не трябва да надвишава
10А; когато използвате функцията за затопляне, се уверете, че системата за захранване с
електрическа енергия (напрежение, фабричен материал) е съвместима с електродомакинския
уред.

Свържете захранващия кабел в правилно монтиран контакт и със заземяване.

Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства с поддържаното от уреда.

Щепселът трябва да съответства с контакта, а корпусът трябва да има подходящо заземяване.

Не използвайте удължители.

Не въвеждайте / изваждайте кабела от контакта с мокри ръце.

Когато изваждате кабела, натиснете добре върху контакта и дръпнете щепсела. Не дърпайте
със сила кабела.

Ако захранващият кабел е повреден или има следи от скъсване, той трябва да бъде подменен
със специален кабел, одобрен от производителя.
Внимание!

Пералнята трябва да има подходящо заземяване. В случай на късо съединение, заземяването
може да намали опасността от токов удар.

Пералната машина има захранващ кабел, който включва щепсел, кабел за заземяване към
клемата за заземяване.

Пералната машина трябва да работи в отделен спрямо други електрически уреди. В противен
случай може да се изключи автоматичния предпазител или може да изгори.
XIV. УПОТРЕБА НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
Прочетете внимателно тази информация, за да предотвратите повреда на пералнята или увреждане на
дрехите.

Накиснете бяла кърпа в течен перилен препарат и изтрийте краищата на дрехата, които не се
виждат; проверете дали върху кърпата се е прехвърлил оригиналния цвят на дрехата.

Шаловете и други артикули, които се обезцветяват лесно трябва да се накиснат отделно преди
изпиране.

Петната върху ръкави, яки и джобове трябва да се покрият с течен перилен препарат и да се
натрият с мека четка. След това ги изперете и в пералнята, за да получите идеален резултат.
Дрехите, които са чувствителни при високи температури трябва да се изпират съгласно етикетите.
В противен случай могат да променят цвета си или могат да се повредят.
63
www.heinner.com
Не забравяйте:
Не съхранявайте мръсни дрехи в пералнята за дълъг период от време. Те могат да мухлясат или
могат да се изцапат. Следователно Ви молим да изпирате дрехите на време.
Дрехите могат да променят цвета си или могат да се повредят и, ако не са изпрани съгласно
инструкциите от етикетите.
Дрехи, които не могат да бъдат изпрани в пералнята
Артикули, които могат да се повредят, ако се поставят във вода:

Вратовръзките, жилетките, велурените дрехи, вълнените палта могат да се свият, ако са
поставени във вода; дрехите от изкуствени влакна могат да избледнеят.

Крепираните дрехи, с релефни модели, от естествени влакна и др., могат да се деформират,
когато са поставени във вода. Освен памучните и вълнените материали, могат да се
повредят лесно и дрехите от крепирана коприна, продуктите и кожените апликации.

Дрехите с апликации, вечерните рокли и традиционните дрехи са артикули, които
избледняват лесно.

Не изпирайте дрехи, които нямат етикети или инструкции за изпиране.

Не изпирайте дрехи с петна от химикали като бензин, петрол, бензен, разредител за боя и
алкохол.
Внимавайте с перилните препарати!

Трябва да използвате перилни препарати, „които не правят пяна” или специални перилни
препарати за пералната машина, но съответстващи на вида на тъканите, които се изпират
(памук, синтетични влакна, меки артикули или от вълна), за цветове, температурите на
изпиране, степента на замърсяване и вида на петната. В противен случай може да се
образува твърде много пяна, която може прелее и да предизвика злополуки.

Избелващият препарат може да повреди дрехите, поради това се препоръчва да се
използва възможно най-малко.

Прахообразните перилни препарати могат да оставят остатъци по дрехите, които могат да
създадат неприятни миризми; следователно дрехите трябва да бъдат добре изплакнати.

Ако водата е твърде студена или се постави прекалено много перилен препарат, той не
може да се разтвори напълно и може да остане върху дрехите, по маркучите, дори и в
барабана и да замърси и други дрехи.
64
www.heinner.com

Изпирането трябва да спазва теглото на дрехите, степента на замърсяване, твърдостта на
водата от зоната, но и препоръките на производителите на перилни препарати.
Консултирайте се с компанията за доставка на вода, ако знаете колко твърда е водата от
Вашата зона.
Внимание!
Съхранявайте перилните препарати и добавките на безопасни и сухи места, където децата нямат
достъп.
Извадете всички предмети от джобовете
Проверете джобовете на дрехите, които следва да бъдат изпрани, отстранете твърдите предмети
(монети или апликации), понеже уредът ще се повреди или ще има необичайни проблеми.
Дрехите се класифицират за изпиране, съгласно следните характеристики:

Символите от етикета
o Дрехите се класифицират на: памучни дрехи, смес от влакна, от синтетични
влакна, от коприна, от вълна и от изкуствени влакна.

Цвета: трябва да отделите белите от цветните дрехи. Всички нови цветни артикули трябва
да бъдат изпрани отделно.

Големина: Артикулите с различни размери се изпират заедно, за оптимални резултати.

Чувствителност: меките артикули се изпират отделно. За текстили от чиста вълна, пердета и
копринени артикули, трябва да изберете подходящата програма. Проверете етикетите на
всички дрехи.
Сортирайте дрехите преди изпиране. От пердетата с халки трябва да извадите халките преди
изпиране.
Декорациите по дрехите могат да повредят пералната машина. Обърнете наопаки всички артикули
с копчета и бродерии преди изпиране.
Изпиране на дрехи с ципове
Затворете циповете и системите за затваряне. Връзвайте панделките или коланите.
Препоръчва се да поставите сутиените във вързана калъфка на възглавница, така че банелите да не
излязат в барабана и да повредят пералната машина.
Изключително фините тъкани, като дантелени пердета, малки артикули (чорапи, носни кърпи,
вратовръзки и др.) трябва да бъдат поставени в мрежова торбичка.
Когато изпирате само един голям артикул, като плажна кърпа, чифт дънки, ватирано яке и др.,
барабана може да се дебалансира. Следователно се препоръчва да добавите няколко други дрехи,
така че изпомпването да се извършва по подходящ начин.
Отстранете праха, петната и животинските косми от дрехите
Дрехите могат да бъдат повредени, а ефектите от изпирането могат да бъдат засегнати поради
праха, петната и космите по време на триенето.
Защита на бебешката кожа
Бебешките артикули (дрехи, кърпи, пелени) се изпират отделно.
Ако се изпират заедно с дрехите на възрастните, те могат да бъдат заразени. Времето за изпиране
трябва да се увеличи, така че дрехите да бъдат добре изпрани и да няма остатъци от перилен
препарат по тях.
Препоръчва се местата, които се замърсяват по-лесно, като белите чорапи, яките и ръкавите и др.
да бъдат изпрани ръчно, преди да бъдат поставени в пералната машина, за получаване на
оптимални резултати.
Използвайте прахообразни или течни перилни препарати. Ако използвате
сапун, неговите остатъци могат да останат в празните места.
65
www.heinner.com
Спазвайте капацитета на барабана:
Не поставяйте прекалено много дрехи; това може да засегне резултатите на изпирането.
Спазвайте максимално допустимото тегло дрехи, в съответствие със следната таблица:
Вид на влакната
Максимален капацитет на зареждане
Памук
6,0 кг
Синтетични
2,5 кг
Вълна
1,5 кг
Обърнете наопаки дрехите, които образуват власинки.
Дрехите, които образуват власинки се изпират отделно; в противен случай върху останалите
артикули може да се натрупа прах или мъхчета от тъкани и др. За предпочитане е, черните и
памучните дрехи да се изпират отделно, защото може да се петносат поради власинките от друг
цвят, които са били изпрани заедно с тях.
Не изпирайте в пералнята материали устойчиви на вода (ски костюми, мушами, пердета за
баня).
За предпочитане е да не изпирате артикули от тъкани, които се накисват трудно, като възглавници
и дрехи устойчиви на вода (Мушами, дъждобрани, чадъри, ски костюми, покривала за коли,
спални чували и др.). В противен случай водата ще прелее или ще има анормални и опасни
вибрации по време на пране и изпомпване на водата, също и дрехите може да се повредят.
Предупреждения по време на изпомпване.
Изпомпване на водата в случай на нормални дрехи: водата, използвана за изпиране се изтича
през дренажния отвор.
Изпомпване на водата в случай на дрехи и продукти устойчиви на вода: в програмата за нормално
изпиране и изпомпване на водата, влагата от дрехите и продуктите, които са устойчиви на вода не
може да се изтече, докато водата за изпиране се събира в друга посока, така че разстоянието
между оста на въртене и тази за симетрия е твърде голямо и пералнята започва да вибрира или да
се измества от мястото си.
Внимание! Изберете скоростта на пералната машина съгласно следната таблица!
Модел:
Опции скорост на центрофугата (об./мин.)
HWM-6010
0/400/600/800/1000
66
www.heinner.com
Съществуват 8 вида програми за изпиране на контролния панел.
Например:

Памук: със съответните температури: 20, 40, 60, 90˚C 20, 40, 60, 90˚C

Бързо– 15’: със съответните температури: 20, 40 ˚C, Студено

Синтетика: 20, 40, 60˚C, Студено

Памук Еко: 20, 40, 60, 90˚C, Студено

Вълна: 20, 40 ˚C, Студено

Фино: 20, 40, 60, 90 ˚C, Студено

Изсушаване: 90 ˚C

Студено: когато диодите съответстващи за температурите (20, 40, 60, 90˚C) са
изгасени, означава, че водата е студена.
Внимание!
Изображението на контролния панел е примерно. Проверете реалния продукт като
стандарт.
Изпиране на дрехите за първи път
Преди да изпирате дрехи за първи път, пералнята трябва да извърши един пълен цикъл
за изпиране без дрехи както следва:
1.
Свържете уреда към ток и вода.
2.
Поставете малко перилен препарат в чекмеджето и го затворете.
3.
Натиснете бутона “ON/OFF”.
4.
Натиснете бутона “Start/ Pause”.
5.
Чекмеджето е разделено по следния начин:
a. Препарат за предпране или прах за пране
b. Основен перилен препарат, омекотител, избелващ препарат или продукти
за обеззаразяване, добавки за пране: омекотител или колосване.
Поставете перилен препарат в пералната машина:
1.
Дръпнете чекмеджето.
2.
Поставете препарат за предпране в Отделение I (ако е необходимо).
3.
4.
Поставете перилен препарат в Отделение II.
Поставете омекотител в отделение
(ако е необходимо).
67
www.heinner.com
Внимание!
По отношение на лепкавите перилни препарати или добавки, преди да ги поставите в
чекмеджето за перилни препарати, ги разредете с малко вода, за да не се блокира чекмеджето
или да се напълни с вода и да прелеe.
Изберете подходящия перилен препарат за различните температури на изпиране, за
получаване на оптимални резултати, с минимален разход на вода и електрическа енергия.
Включване на пералната машина
Включете захранващия кабел в контакта. Проверете дали водните маркучи са свързани
правилно. Отворете изцяло крана. Поставете дрехите, които трябва да бъдат изпрани, след
това перилният препарат и препарата за колосване. Натиснете бутона “ON/OFF”. Изберете
подходящите програми и функции и натиснете бутона “Start/ Pause”.
Изберете програмата
Подходящите програми за изпиране ще бъдат избрани в зависимост от вида, количеството
и степента на замърсяване на дрехите, които следва да бъдат изпрани, в комбинация със
следните температури за изпиране.
Сериозни замърсявания, чист бял памук или лен (например:
90 C
покривки за маса за кафенета, покривки за маса за столова,
кърпи, спално бельо)
Умерени замърсявания на цветни, памучни и синтетични
60 C
артикули с определена степен на избледняване (например:
фланелки, пижами).
Леки замърсявания в чисто бяло (например: бельо)
40 C, 20 C
Студена вода
Нормално замърсени артикули
(включително синтетични и вълна)
Първо завъртете бутона за избор на оборотите, така че да съответства на подходящата
програма за всеки вид текстил.
След това изберете подходящата температура, в зависимост от това колко са мръсни
дрехите. Обикновено колкото е по-висока температурата, толкова повече електрическа
енергия се изразходва.
Накрая изберете подходящата скорост за центрофугиране. Колкото по-голяма е скоростта,
толкова по-сухи ще бъдат дрехите, но и толкова по-шумна ще бъде операцията.
Фините материали ще се намачкат, а жизненият цикъл на пералнята ще намалее.
Внимание! За да защитите дрехите, изберете по-малка скорост за фините материали.
Основните операции за изпиране зависят от видовете дрехи, които следва да бъдат
изпрани.
Основните програми за изпиране се избират по следният начин:

Памук: Можете да изберете тази програма за ежедневно пране на дрехите.
Продължителността на пране е по-голяма, а интензивността е по-голяма.
Препоръчва се, за изпиране на често употребявани памучни артикули като: спално
бельо, подплатени одеяла, калъфки на възглавници, нощници, долно бельо и др.
68
www.heinner.com

Синтетично: Можете да изберете тази програма за изпиране на фини дрехи.
Операцията е по-кратка от тази за памук, а интензивността е по-малка.
Препоръчва се за изпиране на синтетични артикули като: блузи, якета и др.
Програмата „Синтетика” се избира и за пердета и дантелени артикули. Когато
изпирате тъкани изделия, количеството на перилния препарат трябва да е
малко, поради деликатната структура и предразположението да се създават
мехурчета.

Вълна: Можете да изберете тази програма за да изпирате вълнение изделия, на
чиито етикет пише, че могат да бъдат изпрани в пералня. Изберете подходящата
температура в зависимост от инструкциите на етикета. Също така вълнените
артикули се изпират със специален перилен препарат.

Фино: Тази програма, която е създадена специално за фино изпиране (бельо),
има висока интензивност на пране и ще реализира един допълнителен цикъл в
сравнение с останалите програми.

Бързо: Тази програма е подходяща за бързо изпиране на малък брой дрехи не
много замърсени.

Памук Еко: За увеличаване на резултатите от изпирането, се удължава времето
за пране. Препоръчва се за изпиране на бебешки дрехи или на хора с
чувствителна кожа.

Центрофугиране: Отделяте операцията за центрофугиране. Водата с перилен
препарат или водата за изплакване ще бъде изпомпана преди да започне
центрофугирането.

Измиване на барабана: Тази програма е създадена специално за почистване на
барабана и на маркуча. Компонентите се стерилизират с вода при 90°C. Когато
се извършва тази операция, не могат да се добавят дрехи или други артикули за
пране. Ако се добави и подходящо количество избелващ препарат (хлор),
почистването на барабана ще е още по-ефикасно. Клиентът може да използва
редовно тази програма, в зависимост от нуждите.

Отложено включване: С този бутон може да бъде активирана функцията за
отлагане за около 0-24 часа.
o Активиране на функцията за отлагане:

Изберете програма

Натиснете бутона „Отложено включване”, изберете времето

Натиснете бутона „Start/Pause”, за да се включи опцията за
„Отложено включване”
o Изключване на функцията „Отложено включване” – задръжте натиснат
бутона „Отложено включване”, докато светлинният индикатор се
изключи (0-Led продукти) или дисплея показва 0 ч (LCD и LED продукти).
69
www.heinner.com
Забележки: Ако спре тока по време на работа на пералната машина, специална памет
съхранява избраната програма и при възстановяване на електрозахранването, тя продължава
откъдето е била прекъсната.

Функция за отстраняване на мехурчетата: Функция за проверка на мехурчетата. Ако
има перилен препарат в излишък ще се формират много мехурчета, което ще повлияе
върху ефектите на изпирането и изплакването. Програмата ще проверява автоматично
и ще добави програма за отстраняване на мехурчета, ако се открие твърде много пяна.
Също така ще припомни на потребителя да използва по-малко перилен препарат за
следващите подобни изпирания.

Премахване на звукови сигнали: Вашият уред има функция за допълнителна
сигнализация. Ако деактивирате тази аларма, тя ще се изключи. След като включите
пералната машина, натиснете бутона „Temp.” за 3 секунди и ще чуете пиукане, след
което алармата ще се изключи. За да активирате отново функцията за сигнализация,
натиснете отново бутона „Temp.” за 3 секунди. Настройката ще се запази до
следващото нулиране.
Внимание! След като деактивирате функцията за сигнализация, звуците няма да се
активират, докато Вие не ги нулирате.
Програма
Кутия на перилният
препарат
Натоварване
Бързо
1,5
Памук Еко
6
Центрофугиране
6
Почистване
на
0
барабана
Памук
6
Синтетика
3
Вълна
1,5
Фино
6
Темп. по
Продължителност
Скорост по
подразбиране
по подразбиране
подразбиране
I
II
Омекотител
(○C)
(мин)
(об./мин)
X
X
X
X
●
○
Студено
15
800
●
○
60
205
1000
X
X
NA
12
1000
X
X
90
73
400
X
X
X
X
●
○
40
90
1000
●
○
40
84
800
●
○
40
83
400
●
○
40
98
800
● означава задължително
○ по избор
X означава опционално
70
www.heinner.com
Енергиен клас A+
Програма за тестване на енергията: Памук Еко: 60°C/40°C; Скорост: най-голяма скорост; Други
настройки: по подразбиране.
Половин зареждане за пералня от 6.0 кг: 3 кг. 3 kg.
„Памук Еко 60°C/40°C” са програмите „памук 60°C/40°C” и стандартните програми за
изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в информационния лист, и са
подходящи за изпиране на дрехи с обичайно замърсяване, от памук, и са най-ефикасните
програми от гледна точка на разхода на електрическа енергия и вода за изпиране на този вид
памучни артикули, така че реалната температура може да бъде различна от заявената
температура на цикъла.
Забележка: Параметрите от тази таблица са предоставени само информативно. Реалните
параметри могат да бъдат различни от параметрите от горната таблица.
XV. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Преди да започнете поддръжката на уреда, извадете от контакта захранващия кабел или
изключете тока и затворете крана за вода.
Предупреждение!

Забранено е използването на разтворители, за да предотвратите повреждането на
пералната машина, създаването на токсични газове или експлозия.

Не използвайте вода, за да напръскате или да измиете пералната машина.

Забранява се използването на перилни препарати съдържащи PCMX за да
почистите пералната машина.
Почистване и поддръжка на корпуса на пералната машина

Правилната поддръжка на пералната машина може да удължи нейното време за
използване. Повърхността може да бъде почистена с разтворени перилни
препарати, неутрални, неабразивни, когато е необходимо. Ако водата се излее от
пералнята, използвайте влажна кърпа, за да я избършете веднага. Внимавайте
острите предмети да не удрят корпуса на пералнята.
Забележка: Мравчената киселина и нейните разтворители, както и подобни вещества са
забранени.
Почистване на вътрешния барабан

Ръждата, останала в барабана от металните предмети, трябва да бъде отстранена
веднага, като се използват перилни препарати, които не съдържат хлор.
Не използвайте телени четки.
71
www.heinner.com
Какво правим със замразена перална машина

Ако температурата падне под 0°C, а пералната машина замръзне, можете да:
1.
Изключите захранването с електрическа енергия на пералната машина.
2.
Измиете крана с топла вода, за да се разхлаби маркучa за захранване
3.
Извадите маркучa за захранване и да го потопите в топла вода.
4.
Излеете топла вода в барабана и да изчакате 10 минути.
5.
Свържете отново маркучa за захранване към крана и проверете дали маркучите за
захранване и източване работят нормално.
Забележка: Когато отново използвате пералнята, се уверете, че околната температура е над
0°C.
Защита против замръзване

Ако пералната машина е поставена в стая, в която може често да замръзва,
източете всичката вода от маркуча за захранване и източване.

Отстранете всяка следа от вода, от маркуча за захранване:
1.
Затворете крана.
2.
Прекъснете връзката на захранващият маркуч с крана и поставете края му в един
съд.
3.
Стартирайте каквато и да е програма, освен тази за Пране или тази за Изпомпване.
Ако е останала вода по маркуча за източване, тя ще бъде отстранена за около 40
секунди.
4.
Свържете отново маркуча за захранване към крана.
5.
Отстранете водата, която е останала в дренажната помпа.
Предупреждение: За да не се опарите, извършвайте тази дейност след като топлата
вода от вътрешността на пералнята изстине.
6.
Почистване на чекмеджето за перилен препарат и на
отделенията

Натиснете върху елемента, посочен със стрелка от
отделението
за
омекотител,
в
средата
на
капака
на
чекмеджето за перилен препарат.

Повдигнете
скобата
и
отстранете
отделението за омекотител и измийте всички
отделения с вода.

Поставете обратно капака и бутнете чекмеджето
докато стигне до подходящото място.
72
www.heinner.com
Почистване на входния филтър

Входният филтър трябва да се почисти, ако не тече
достатъчно вода, дори изобщо, когато отваряте крана.
Почистете филтъра на крана

Затворете крана.

Изберете каквато и да е програма, освен тази за
Пране или тази за.

Натиснете
бутона
„ON/OFF”
и
оставете
процедурата да продължи 40 секунди.

Разкачете маркуча за захранване от крана.

Измийте филтъра с вода.

Свържете отново маркуча за захранване.
Измиване на филтъра от пералната машина

Развийте маркуча за захранване от задната страна на
пералнята.

Извадете филтъра с дълги щипки, измийте го и го поставете
на място

Свържете отново маркуча за захранване.

Отворете крана и се уверете, че водата тече правилно.

Затворете крана.
Забележка: По принцип, първо се измива филтъра от крана, след което филтъра от вътрешността
на пералната машина. Ако се измие само вътрешният филтър, тогава стъпки 1-3 за измиване на
филтъра на крана трябва да се повторят.
73
www.heinner.com
Внимание!
Извадете захранващия кабел от контакта преди пране, за да предотвратите токов удар. След
употреба на пералната машина, извадете захранващия кабел от контакта и затворете добре
вратата на пералната машина, така че да не бъдат наранени децата.
Отстраняване на чужди предмети
Филтъра на дренажната помпа. Филтъра на дренажната помпа може да задържи нишки или
други малки чужди предмети, които могат да се появят след пране. Почиствайте редовно
филтъра, за да осигурите нормалната дейност на пералната машина.
Предупреждение!
Първо, източете водата с дренажната помпа, след което отворете дренажната помпа, за да
отстраните чуждите предмети от филтъра на помпата за източване.
Внимавайте да не се опарите, ако изпомпваната вода е гореща.
Почистване на помпата
Важно! В зависимост от нивото на замърсяване на дрехите и честотата на изпиранията, трябва
да проверявате и да почиствате филтъра редовно. Проверете помпата, ако пералнята не
изпомпва водата или не се върти барабана, ако се чуват необичайни звуци по време на
изпомпване, поради предмети като безопасни игли, монети и др., които блокират помпата.
Следвайте тези стъпки::
1.
Спрете захранването с електрическа енергия.
2.
Ако е необходимо изчакайте, докато изстине водата.
3.
След като не тече повече вода, отвъртете капака на помпата и го отстранете. Дръжте
една кърпа под ръка, за да избършете водата, която ще се изтече тогава, когато
отстранявате капака.
4.
Отстранете предметите от ротора на помпата като го завъртите.
5.
Завийте на място капака на помпата.
6.
Затворете сервизния панел.
Предупреждение!
Когато пералната машина работи, в зависимост от избраната програма, в помпата може да
има гореща вода. Не отстранявайте никога капака на помпата по време на пране, изчакайте до
приключване на цикъла и изпразването на пералната машина. Когато поставяте на място
капака се уверете, че е затегнат добре, така че да няма течове и децата да не могат да го
отстранят.
74
www.heinner.com
XVI. ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПОВРЕДИ
Проблем
Причина
Пералната машина
Решение
Проверете дали вратата е затворена добре.
не стартира
Проверете дали захранващия кабел е включен
добре в контакта.
Проверете дали крана за вода не е затворен.
Проверете дали е натиснат бутона ”Start/
Pause"
Проверете дали е натиснат бутона „ON/OFF”
Вратата не се
Системата за безопасност на
отваря
пералната машина не работи
Изключете захранването с електроенергия.
Проблеми с
Тръбата за топла вода е стара
Можете да изперете дрехите нормално.
нагряването
или е повреден NTC.
Не можете да перете само с топла вода.
Свържете се с оторизиран сервизен център.
Протичане на вода
Връзката между маркуча за
захранване или за източване и
Проверете и затегнете добре маркучите за
вода.
крана или пералната машина не
Почистете маркуча за източване и се свържете
е достатъчно затегната.
с оторизирано лице, за да го ремонтира, когато
Водосточната тръба в стаята е
е необходимо.
блокирана.
Тече вода под
Маркуча за захранване не е
Затегнете маркуча за захранване.
пералната машина
свързан правилно.
Заменете маркуча за източване.
Маркуча за източване тече.
Индикаторите или
панела не светят
Прекъснато е електрическото
захранване.
Контролният панел има
проблеми.
Проверете дали е изключен тока и дали е
свързан правилно захранващият кабел.
Ако проблема не се разреши се свържете с
местният сервизен център.
Електрическата верига има
проблеми с връзката.
Има остатъци от
Праха за пране е влажен и в
перилен препарат
излишък.
в чекмеджето
Почистете и подсушете чекмеджето.
Използвайте течен перилен препарат или
препарати, които се поставят в барабана.
Резултатите след
Дрехите са прекалено мръсни.
прането не са
Необходимо е по-голямо
задоволителни
количество перилен препарат.
Изберете правилната програма.
Добавете
правилното
количество
перилен
препарат, според упътванията на етикета на
препарата.
Необичайни
шумове.
Силни вибрации.
Проверете дали транспортните болтове са
отстранени.
Проверете дали пералната машина е поставена
на твърд и прав под
Проверете дали вътре има клипсове или други
метални предмети.
75
www.heinner.com
Проверете дали крачетата са регулирани, така
че пералнята да е нивелирана.
Проблеми със
Вратата не е затворена
затваряне на
правилно.
вратата
Включете
отново
пералнята,
след
като
затворите добре вратата.
Ако все още имате проблеми, свържете се с
местният сервизен център.
Проблеми с
Кранът не е отворен или
впръскването на
водното налягане е прелакено
водата по време на
слабо.
пране (времето за
Филтърът на захранващия
впръскване на
клапан е блокиран.
водата надвишава
Маркуча за захранване е
7 минути)
прегънат.
Отворете крана или изчакайте да се регулира
водното налягане.
Проверете филтъра на клапана за захранване.
Отстранете маркуча за захранване.
Проверете другите кранчета в помещението.
Ако все още имате проблеми, свържете се с
местният сервизен център.
Преалнята не е захранена с
вода.
Проблеми с
Маркуча за източване е
Измийте и изправете маркуча за източване.
източването на
блокиран или усукан.
Измийте филтъра на помпата за източване.
водата по време на
Помпата за източване е
пране (времето на
блокирана.
Ако все още имате проблеми, свържете се с
местният сервизен център.
източване
надвишава 3
минути)
XVII. ПРИЛОЖЕНИЕ
Вашите дрехи имат етикети, на които са написани техните спецификации.
Изпирайте и
изсушавайте дрехите в съответствие с указанията на етикета.
Никога не перете белите дрехи заедно с цветните.
76
www.heinner.com
Внимание!
За предотвратяване на пожар, токов удар и други злополуки, припомнете си следното:

Може да се използва само напрежението, посочено в таблицата със спецификациите за
електричество. Ако не знаете със сигурност какво напрежение има във Вашата зона,
свържете се с местния доставчик на електричество.

Когато използвате функцията за нагряване, максималната сила на тока, която ще мине
през пералната машина ще бъде 10 A. Следователно се уверете, че единиците за
предоставяне на електрически ток (сила на тока, напрежение и кабел) удовлетворяват
изискванията на тази перална машина.

Защитете правилно захранващия кабел. Фиксирайте правилно захранващия кабел, така
че да не се спъват други хора в него или да предизвика повреди на други предмети.
Указвайте подобаващо внимание на електрическия контакт. Щепселът трябва да влиза
лесно в контакта. Внимавайте при локализиране на щепсела.

Не използвайте прекомерно електрическия контакт монтиран на стената или
удължителя. Пренатоварването на електрическата система може да причини пожар или
токов удар. Не дърпайте захранващия кабел с мокри ръце.

За Вашата безопасност захранващият кабел трябва да бъде включен в трижилен
контакт. Уверете се, че контактът има правилно и сигурно заземяване.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Параметри
Капацитет за пране
6,0 kg
Размери(Д*Ш*В)
595*470*850
Тегло
50 kg
Уточнена мощност
2100W
Електрозахранване
220-240V~, 50 Hz
Използвано напрежение
10A
Нормално налягане на водата
0,05MPa~1MPa
77
www.heinner.com
XVIII. СПЕЦИФИКАЦИИ
Капацитет за пране: 6 кг
Клас на енергийна ефективност: A+
Консумация на енергия: 196 kwh годишно, въз основа на 220 стандартни цикли на изпиране за
програма памук, при 60°C и 40°C, с частично или максимално зареждане, и като се вземе предвид
разхода при режими, които използват малко електрическа енергия. Реалният разход на енергия може
да варира в зависимост от режима, с който е използван уреда.
Разход на вода:
9240 литра на година, въз основа на 220 стандартни цикли на изпиране за програма
памук, при 60°C и 40°C, с частично или максимално зареждане. Реалният разход на вода може да
варира, в зависимост от режима, с който е използван уреда.
Ефективността на изсушаването чрез въртене е D/C по скала от G (най-малко ефективно) до A
(най-ефективно).
Максимална скорост на въртене: 1000 об./мин.
Изразходвани стойности (1000 об./мин.):
Стандартна
програма
Зареждане
Разход на
Разход на
Остатъчна
енергия
вода
влажност
Продължителност
Памук Еко 60˚C
6 кг
1,00 Kwh
48L
59%
209 min
Памук Еко 60˚C
3 кг
0,77 Kwh
37L
63%
199 min
Памук Еко 40˚C
3 кг
0,80 Kwh
37L
63%
193 min
Забележка:

Настройка на програмата за тестване в съответствие с приложимия стандарт
EN60456-2011.

Когато използвате програмите за тестване, изпирайте посоченото тегло на прането, като
използвате максималната скорост на въртене.

Реалните параметри могат да зависят от начина, по който е използван уреда и могат да
бъдат различни от параметрите от горната таблица.
Консумация на електрическа енергия, когато уредът е изключен: 0,5 W
Консумация на електрическа енергия, когато уредът е оставен включен: 0,5 W
"Left on": W
Възпроизведен шум (при въртене): 75/75
Възпроизведен шум (стандарт 60°C) 62/62
78
www.heinner.com
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО ОТГОВОРЕН НАЧИН СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА
Можете да помогнете за защита на околната среда!
Моля, спазвайте местните разпоредби и закони: занесете нефункционалните електрически
оборудвания в център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.
HEINNER е регистрирана търговска марка на Network One Distribution SRL. Другите марки,
имената на продуктите са регистрирани марки на съответните притежатели.
Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизведена под никаква форма и по
никакъв начин, да се използва за получаване на производни като превод, промени или
адаптации, без предварително разрешение на фирма NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на
Европейската общност.
Вносител: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Букурещ, Румъния
Тел. +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro
79
www.heinner.com
AUTOMATA MOSÓGÉP
Modell: HWM-6010



www.heinner.ro
Model: HG-150SS
Mosógép
Mosási kapacitás: 6kg
Centrifuga fordulatszám: 1000 forulat/perc.
Cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul
80
www.heinner.com
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!
I. BEVEZETÉS
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi
fehasználásra.
A kéziköny célja az összes utasítás rendelkezésre bocsátása a készülék telepítését, használatát és
karbantartását illetőn.
Kérjük, hogy a készülék helyes és biztonságos kezelése céljából a telepítése éshasználata előtt olvassa el
figyelmesen ezt a használati kézikönyvet.
II. A CSOMAG TARTALMA
IV.



Mosógép
Használati kézikönyv
Garancialevél
81
www.heinner.com
III. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Amennyiben a tápkábel sérült, ne próbálkozzon megjavítani, ha nincsenek műszaki szakismeretei. Kérje
egy szakember tanácsát vagy forduljon szakképzett technikushoz.
A mosógéppel új, a készülékkel együtt szállított tömlőket kell használni.
Nem használhatók régi tömlők.
A mosógép kizárólag beltéri használatra alkalmas.
A mosógép nyílásait ne takarja le szőnyeggel vagy más anyagokkal.
Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékos, tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha az értük felelős személy felügyeli
illetve felkészítette őket a készülék biztonságos használatára, és értik az esetleges kockázatokat.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
Győződjön meg, hogy a ruhák minden zsebe üres. Az éles vagy kemény tárgyak mint az érmék, kitűzők,
szegek, csavarok vagy kövek komoly kárt, meghibásodást okozhatnak.
A mosási folyamat végén, húzza ki a dugaszolót az áramból és zárja el a vízellátást.
Mielőtt kinyitja a gépet, ellenőrizze, hogy a víz kiürült-e belőle. Ne nyissa ki a gépet, ha még áll benne a
víz.
Minden használat előtt ellenőrizze a mosógépet.
A mosógép működése idején az ablak felforrósódhat.
A mosógép működése idején ne hagyja a gyermekeket és az állatokat a mosógép környezetében.
Ellenőrizza, hogy az elektromos feszültésg és fekvencia azonos a mosógépével.
Ne használjon a mosógépnek nem megfelelő konnektort. A mosógép tápkábelét sose húzza nedves
kézzel.
Az ön biztonsága érdekében a tápkábelt mindig földeléses konnektorba kell dugni.
Három évesnék kisebb gyereket felügyelet nélkül ne hagyja soha a készülék környezetében állandó
felügyelet nélkül.
A göngyölegek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ne hagyja a göngyölegeket (műanyagzacskók,
habzacskó) ne hagyja soha gyermekek kezeügyében.
A mosógép nem helyezhető el fürdőszobába vagy más nedves helyre, valamint robbanógázokat és maró
hatású anyagot tartalmazó helyre.
A készülék csatlakoztatását az elektromos- és vízhálózathoz csak szakember végezheti el, a gyártó által
megadott utasítások szerint és a helyi érvényű biztonsági szabályok betartásával.
A mosógép első használata előtt távolítsa el a csomagoló anyagokat és a szállításnál használt csavarokat.
Ellenkező esetben a mosógép mosás közben megsérülhet.
Az első mosásnál egy teljes mosási ciklust végig kell vinni ruhák nélkül.
82
www.heinner.com
Egyetlen bemeneti csővel rendelkező mosógépeket csak a hideg vízforrásra kell csatlakoztatni. A kettős
bekötésű mosógépeket hideg és meleg vízforrásra kell csatlakoztatni.
A mosógép kizárólag háztartási használatra készült és csak géppel mosható textilek mosására alkalmas.
Ne használjon gyúlékony és robbanóanyagokat vagy mérgező oldószereket. Mosószerként nem használhat
benzint, alkoholt, stb. Csak a mosási programnak megfelelő mosószert használja.
A mosógépben tilos szőnyeget mosni.
Vigyázzon, hogy ne forrázza meg magát a kifolyócsőnél.
Mosás közben nem tölthet be kézzel vizet a mosógépbe.
A program végén várjon 2 percet, amíg az ajtó kienged.
Ne feledje a ruhák mosása után rögtön áramtalanítani a mosógépet és elzárni a vizet.
Tilos a mosógépre állni vagy felülni.
Tilos a mosógép ajtajára támaszkodni.
Az ajtót ne csukja be erővel. Ha nehezen csukódik, ellenőrizze, hogy nincsen túl sok ruha benne és
megfelelően vannak-e elrendezve.
A mosógép nem beépíthető.
Figyelem!
1.
A szállításhoz használt csavarokat szakember szerelheti fel újra.
2.
A felgyűlt vizet le kell engedni a mosógépből.
3.
A készüléket óvatosan mozgassa. Felemeléskor ne fogja a kiemelkedő részeit. Mozgatáskor ne
használja fogantyúként a készülék ajtaját.
83
www.heinner.com
IV. A MOSÓGÉP ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
V. A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA
Csomagolja ki a mosógépet és ellenőrizze, hogy van-e rajta szállítási sérülés. Azt is ellenőrizze, hogy minden alább
említett alkatrész megérkezett. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy egyes alkatrészek hiányoznak,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
84
www.heinner.com
VI. DOBJA EL A CSOMAGOLÓ ANYAGOKAT
A mosógép csomagolása gyermekek számára veszélyes lehet. Ezért megfelelőképpen dobja ki őket, és ne hagyja
gyermekek számára hozzáférhető helyen. A hulladéktól a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően
szabaduljon meg. Ne kezelje a háztartási hulladékkal együtt.
VII. TÁVOLÍTSA EL A SZÁLLÍTÁSI RÖGZÍTŐCSAVAROKA
Mielőtt használatba venné a mosógépet távolítsa el a szállítási rögzítő csavarokat. Kövesse az alábbi lépéseket:
1. Franciakulccsal lazítsa meg a csavarokat majd távolítsa el őket.
2. Dugaszolja el a lyukakat a mellékelt védődugókkal.
3. A rögzítőcsavarokat őrizze meg, mivel a későbbiekben szüksége lehet rájuk.
VIII.VÁLASSZA KI A MOSÓGÉP HELYÉT
A mosógép üzembe helyezése előtt az alábbi szempontok alapján válassza meg annak helyét: -
Szilárd, száraz,
egyenletes felület (amennyiben a felület egyenetlen, lásd a Lábak beállítása c. szakaszt).
-
Kerülje a közvetlen napsugarakat.
-
Biztosítson megfelelő szellőzést.
-
A helyiségben a hőmérséklet legyen 0 °C felett.
-
Ne helyezze a készüléket szén- vagy gázfűtéses hőforrás közeléb.
Ellenőrizze, hogy a készüléket nem helyezte a tápkábelre.
Ne helyezze a készüléket szőnyegre.
85
www.heinner.com
IX. LÁBAK BEÁLLÍTÁSA
1.
A mosógép elhelyezésekor először győződjön meg róla, hogy a lábak szorosan illeszkednek a
testhez. Ellenkező esetben kézzel vagy csavarkulccsal állítsa be eredeti helyzetükbe, és húzza meg a
csavarokat.
2.
Miután elhelyezte a mosógépet, nyomja le egymás után mind a négy sarkát. Ha valamelyik sarok
nyomásra billeg, az adott lábon kell igazítani.
3.
Győződjön meg, hogy a mosógép helyesen van beállítva. Villáskulccsal lazítsa meg a csavaranyát és
kézzel addig csavarja, amíg eléri a padlót. Egyik kezével nyomja a lábat, a másikkal húzza meg a
csavart
4.
Miután a csavart meghúzta, újra nyomja le a mosógép sarkait, hogy meggyőződhessen róla, hogy
jól be van állítva. Ha még mindig billeg, ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5.
Fektessen a mosógép tetejére egy tömör, hengeres tárgyat (pl. üdítősdobozt), és próbálja végig
minden irányban. Ha a henger a helyén marad, a mosógép vízszintesen áll. Ha elgurul, egyenetlen a
felszín, és a dőlés irányába fog gurulni. Ebben az esetben az adott oldalon lévő két lábon kell addig
emelni, míg a mosógép vízszintesen lesz beállítva. Ismételje meg az 1-3. lépeseket, hogy a lábak
szilárdan álljanak a padlón, majd húzza meg a csavarokat.
X. BEFOLYÓCSŐ CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a befolyócsövet az ábrán látható módon. A meleg vizes szeleppel ellátott modell esetében a meleg
vizes csaphoz csatlakoztassa a meleg vizes szelepet. Így egyes programoknál a készülék energiafogyasztása
automatikusan csökken.
86
www.heinner.com
XI. BEFOLYÓCSŐ BEKÖTÉSE
1.
Csatlakoztassa a szorítógyűrűt a csaphoz, és húzza meg az óramutató járásával azonos irányban.
2.
A befolyócső másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján található bemeneti csatlakozóhoz, és
húzza meg a gyűrűt az óramutató járásával azonos irányban.
Figyelem!
Amennyiben bekötés után szivárgást tapasztal, ismételje meg az előbbi lépéseket. A vizet hagyományos
vízcsapról kell bekötni. Amennyiben a csap négyszögletű vagy túl nagy, helyettesíteni kell.
XII. A KIFOLYÓCSŐ ELHELYEZÉSE
A kifolyócsövet kétféleképpen lehet elhelyezni:
1.
A mosdókagylóra.
`
87
www.heinner.com
A mosdókagyló leeresztő csövének leágazásához.
Ügyeljen a kifolyócső helyes csatlakoztatására, hogy a víz ne szivároghasson a padlóra.
Figyelem!
Amennyiben a gépet szorítóbilinccsel is ellátták, szerelje azt az ábrának megfelelően.
Rögzítse a kifolyócsövet egy zsineg segítségével.
-
Ügyeljen a kifolyócső helyes csatlakoztatására, hogy a víz ne folyhasson a padlóra.
-
Ha a kifolyócső túl hosszú, ne próbálja a mosógépbe erőltetni, mivel rendellenes zajokat okoz.
88
www.heinner.com
XIII. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

A készüléken áthaladó maximális áramerősség 10 A; amkor a melegítés funkciót használja,
bizonyosodjon meg róla, hogy villamosenergia-ellátó hálózat (áramerősség, hálózati feszültség,
vezetékek) megfelel az elektromos háztartási készüléknek.

A készüléket helyesen bekötött és földelt aljzatba csatlakoztassa.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett feszültséggel.

A csatlakozónak kompatibilisnek kell lennie az aljzattal, és a készülék álljon megfelelő földelés alatt.

Ne használjon hosszabbítókábelt.

A csatlakozót ne húzza ki vagy dugja be vizes kézzel.

A csatlakozó kihúzásakor fogja szorosan az aljzatot és húzza ki a dugót. Ne húzza a kábeltől fogva.

Ha a vezeték sérült vagy látszólag megszakadt, a gyártó által elfogadott speciális vezetékkel pótolja.
Figyelem!

A készüléket megfelelőképpen földeni kell. Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés
kockázatát.

A készülékhez saját hálózati csatlakozókábel tartozik, amely földelt csatlakozóval van ellátva.

A mosógépet más elektromos készülékektől eltérő hálózaton üzemeltesse, különben a biztosíték
kiugorhat vagy kiéghet.
XIV. A MOSÓGÉP HASZNÁLATA
Kérjük, olvassa el az alábbi információkat, hogy elkerülje mosógépe vagy a ruhaneműk károsodását.

Itasson át egy fehér törölközőt folyékony mosószerrel, és törölje át vele a ruhanemű rejtett széleit.
Ellenőrizze, hogy a törülközőt elszínezte-e a ruha.

- A sálakat és a könnyen színeresztő cikkeket mosás előtt külön kell beáztatni.

A kézelőkön, gallérokon, zsebeken lévő foltokat itassa át folyékony mosószerrel, majd súrolya meg puha
kefével. Ezt követőn tegye a mosógépbe a legjobb mosóhatás érdekében.A hőérzékeny ruhaneműk
esetén kövesse a címkén feltüntetett utasításokat. Ellenkező esetben elváltozhat a színük vagy
megrongálódhatnak.
89
www.heinner.com
Ne feledje:
Soha ne tartsa hosszú ideig a mosógépben a szennyest, mivel az megpenészedhet és foltos lehet. Ezért
mindig időben mossa ki.
A ruhák elszíneződhetnek, illetve megrongálódhatnak, ha nem a címkén szereplő utasításoknak
megfelelően mossa őket
Géppel nem mosható ruhaneműk
Vízben megrongálódható ruházati cikkek:

A nyakkendők, mellények, bőr ruházati cikkek, gyapjú télikabátok összemehetnek. ha vízbe
helyezik; a műszálas ruhák elszíntelenedhetnek.

Gyűrött anyagú ruhák, dombornyomásos, természetes gyantatartalmú stb. textíliák alakjukat
veszíthetik
vízzel való érintkezésre.
A pamut és gyapjú anyagokon kívül könnyen
megrongálódhatnak a gyűrt selyem ruhák, szőrme termékek és diszítések.

A díszítéses ruhák, az estélyi ruhák és a népviseleti öltözékek könnyen elveszítik színüket.

Ne mossa gépben azokat a ruhákat, amelyeken nincs feltüntetve a mosási utasítás.

Ne mossa gépben a vegyszerekkel, mint például benzin, petróleum, benzén, oldószer vagy alkohol
– szennyezett ruhákat.
Ügyeljen a helyes mosószer használatra!

Használjon fékezett habzású vagy egyéb, gépi mosáshoz készült a textília típusa (pamut, műszál,
kényes vagy gyapjú anyagok), színe, a mosási hőmérséklet, a szennyeződés mértéke és jellege
szerinti megfelelő mosószerek. Ellenkező esetben túlzott mennyiségű hab képződhet, ami
kifolyhat a mosógépből és balesetet okozat.

A fehérítők megrongálhatják a ruhákat, ezért a lehető legkevesebb használjon belőlük.

A mosóporok szemcséi a textíliában maradva kellemetlen szagokat okozhatnak, ezért alaposan
öblítsük ki őket.

Ha túl sok mosószert adagolunk, vagy a hőmérséklet túl alacsony, előfordulhat, hogy a mosószer
nem oldódik fel kellőképpen, és lerakódhat a ruhákon, a csövekben és a mosógépben, és
beszennyezi a ruhákat.
90
www.heinner.com

A
mosást a ruhák súlyának, szennyezettségének, a helyi vízkeménységnek és a mosószergyártó
utasításainak megfelelően végezze. Amennyiben nincs tisztában a víz keménységével, forduljon a
helyi vízszolgáltatóhoz.
Figyelem!
A mosó- és tisztítószereket tartsa száraz, biztonságos helyen, gyermekek elől elzárva.
Mosás előtt ürítse ki a zsebeket.
Mosás előtt mindig ellenőrizze a zsebeket, és vegye ki belőlük a szilárd tárgyakat (pénzérmék vagy
ékszerek), ellenkező esetben a mosógép megrongálódhat vagy rendellenesen működhet.
A ruhaneműk mosás szempontjából a következők alapján osztályozandók:

A címkén levő szimbólumok szerint.
o Pamut, vegyes szálas, szintetikus szálas, selyem, gyapjú vagy műszál.

Szín: a fehér ruhákat el kell különíteni a színes ruháktól. Minden új színes ruhaneműt elkülönítve
mossunk!

Méret: a mosási hatás növelése érdekében különböző méretű ruhaneműket mossunk együtt.

Kényes anyagok: a finom textíliákat elkülönítve mossuk. A kizárólag gyapjúból készült cikkeket, a
függönyöket és a selymeket kímélő programon mossuk. Mindig ellenőrizze a ruhába varrt címkét.
Mosás előtt válogassa szét a ruhákat. Mosás előtt el kell távolítani a függönyök karikáit.
A ruhaneműkön található egyes díszítések megrongálhatják a mosógépet. A gombos és hímzett
ruhaneműt mosás előtt fordítsa ki visszájukra.
Cipzáras ruhák mosása:
A ruhákat becipzározva illetve begombolva mossa. A szalagokat kösse be.
A melltartókat ajánlatos begombolt párnahuzatba tenni, hogy a drótmerevítő ne akadhasson a dobba, és
ne okozhasson kárt a mosógépben.
A különösen kényes textíliákat, pl. csipkefüggöny, illetve apróbb ruhaneműket (zokni, zsebkendő,
nyakkendő stb.) szintén érdemes mosózsákban mosni.
Egy darab nagy méretű és súlyú ruhanemű, mint például ágytakaró, farmer, vattabélésű kabát, stb.
mosáskor az egyenlőtlen eloszlás miatt billegést és nagy kilengést okozhat, ezért ajánlatos még egy-két
kisebb ruhadarabot hozzáadni, hogy a víz kiürítése megfelelőképpen megtörténjen.
A szennyest tisztítsa meg portól, foltoktól és állatszőrtől
A por, foltok és szőr megrongálhatja a ruhákat és a mosás eredményét ronthatja a surlódás.
A csecsemők bőrének védelme
A csecsemőruhákat (öltözék, törölközők, pelenka) külön kell mosni.
Ha a felnőtt ruhákkal együtt mossuk őket, megfertőződhetnek. Ilyenkor növelni kell a mosásidőt, hogy a
ruhák alaposan ki legyen mosva és ne maradjon a ruhákban mosószer.
Ajánlott a könnyen szennyeződő részeket, mint például fehéz zokni, gallér, mandzsetta, ajánlatos gépi
mosás előtt kézzel is átmosni, a legjobb hatás eléréséért. Használjon mosóport vagy folyékony mosószert.
A szappan könnyen a rések és gyűrődések között maradhat.
91
www.heinner.com
Tartsa be a mosási kapacitást:
Ne töltse túl a mosógépet, mivel az a mosás minőségét befolyásolhatja. Tartsa be a maximális
megnegedett ruhamennyiséget, a következő táblázat szerint:
A textília típusa
Maximális terhelési kapacitás
Pamut
6,0 Kg
Szintetikus
2,5 Kg
Gyapjú
1,5 Kg
A bolyhosodásra hajlamos ruhadarabokat kifordítva mossa!
A bolyhosodásra hajlamos ruhákat elkülönítve tanácsos mosni, hogy a többi ruhaneműt ne szennyezze
be bolyhokkal, szösszel. A fekete és pamut ruhaneműket is ajánlott elkülönítve mosni, mivel az eltérő
színű ruhaneműkről származó bolyhok könnyen beszennyezhetik őket.
Ne mosson mosógépben vízálló anyagokat (pl. síruha, viaszosvászon, fürdőszoba függöny)
Az olyan termékeket, amelyeket a víz nem hat át könnyen, mint például párnák, vízálló ruhaneműk
(viszaszos vászon, esőkabátok, esernyők, síruhák, ponyvák, hálózsákok, stb.) nem ajánlott mosógépben
mosni, mivel kinyomulhat a víz, vagy rendellenes rázkódás léphet fel öblítés és centrifugálás közben, ami
a ruhákat is károsíthatja.
Figyelmeztetések a víz kiürítése idejére
Normál ruhaneműk esetén a ruhákban maradt víz a kifolyónyíláson keresztül távozik
Vízálló ruhák és termékek esetén a vízálló ruhákból és termékekből normál üzemmódban nem képes a
víz eltávozni, míg a víz más irányban megreked, így a forgástengely és a szimmetriatengyel túl távolra
esik egymástól, s a mosógép rázkódni kezd vay helyben mozog.
Figyelem: a mosógép sebességét az alábbi táblázat szerint válassza meg!
Modell
Centrifugálásai sebesség (fordulat/perc)
HWM-6010
0/400/600/800/1000
92
www.heinner.com
A vezérlőegységen 8 mosási program létezik.
Például:

Pamut: a megfelelő választható hőfokokkal: 20, 40, 60, 90 °C

Gyors – 15`: a megfelelő választható hőfokokkal: 20 , 40 °C, hideg

Szintetikus: 20, 40, 60 °C, hideg

Eco pamut: 20, 40, 60, 90 °C, hideg

Gyapjú: 20, 40 °C, hideg

Kényes: 20 , 40, 60, 90 °C, hideg

Öntisztítás: 90 °C

Hideg vizes: amikor a hőmérséklet kijelzők (20, 40, 60, 90 90 °C) nem gyúlnak ki, azt
jelenti, hogy a víz hideg.
Figyelem!
A vezérlő ábrája csak példa, a valódi terméken levő vezérlőt vegye figyelembe.
Az első mosás
Első mosás előtt futtasson végig egy ciklust üresen, ruhák nélkül, a következő lépések alapján:
1.
Csatlakoztassa a gépet az elektromos- és vízhálózatra.
2.
Tegyen egy kis mosószert az adagolóba, és tolja be a fiókot.
3.
Nyomja meg az “ON/OFF” gombot.
4.
Nyomja meg a “Start/Pause” gombot.
5.
A mosószer adagoló rekeszei:
a. Előmosó vagy mosópor.
b. Fő mosószer, balzsam, fehérítő vagy fertőtlenítő, mosási adalékok: balzsam
vagy keményítő.
Tegyen mosószert az adatolóba:
1.
Húzza ki a fiókot.
2.
Tegyen mosószert az I rekeszbe
3.
4.
Tegyen mosószert a II rekeszbe.
Tegyen balzsamot a
rekeszbe (ha szükséges).
(ha szükséges).
93
www.heinner.com
Figyelem!
Ha a mosószer vagy adalékanyag ragacsos, mielőtt a fiókba töltené oldja fel vízzel, hogy ne tömje
el a mosószer adagoló nyílását, vagy be teljen meg vízzal, ami kicsordulhat.
Válassza ki a mosási hőmérsékletnek megfelelő mosószert, a megfelelő eredmény eléréséhez
minimális víz- és energiafogyasztással.
A mosógép beindítása
Dugja be a dugaszt a konnektorba. Ellenőrizze, hogy a vízcsövek megfelelően csatlakoztatva
vannak. Nyissa meg a csapot ütközésig. Tegye be a gépbe a mosnivaló szennyest, és töltse be a
mosószereket és keményítőt. Nyomja meg az “ON/OFF” gombot. válassza ki a megfelelő
programot és funkciókat, majd nyomja meg a „Start/Pause” gombot.
A program kiválasztása
A mosási programot a szennyes típusa, mennyisége és szennyezettsége alapján kell
kiválasztani, az alábbi mosási hőfoktáblázat figyelembe vételével:
90 C
Nagyon szennyes, feljesen fehér pamut vagy len összetétellel (pl.
abroszok, törülközők, ágynemű
60 C
Szennyes, színes, pamut és szintetikus anyagból készült cikkek enyhe
elszíntelenedéssel (pl. trikók, pizsamák)
Teljesen fehér, enyhén kopott ruhá (pl. fehérnemű)
40 C, 20 C, hideg víz
Enyhén szennyes cikke (akár szintetikus vagy gyapjú)
Először forgassa a programkapcsolót a kívánt programra a mosásra váró textíliák
függvényében.
Ezután válassza ki a szennyeződés mértékének megfelelő hőfokot. Általában minél magasabb a
hőfok, annál nagyobb az energiafogyasztás.
Végül válassza ki a megfelelő centrifugálási sebességet. Minél nagyobb sebességet választ,
annál szárazabbak lesznek a textíliák, ám a mosógép is annál hangosabb.
A kényesebb textíliák összegyűrődhetnek, a mosógép élettartama pedig csökken.
Ügyeljen a következőkre: a ruhák megóvása érdekében a kényesebb textíliákhoz alacsonyabb
centrifugálási sebességet válasszon. A program kiválasztása a mosandó anyagoktól függ.
A legfontosabb programokat az alábbiak szerint kell kiválasztani:

Pamut: Ez a program mindennapi használatú, mosható ruhaneműkhöz alkalmas.
Hosszú idejű, intenzív mosást jelent. Mindennapi használatban lévő pamutholmikhoz
ajánlott, mint például lepedők, ágytakarók, párnahuzat, hálóruha, alsónemű, stb
94
www.heinner.com

Szintetikus: Kényesebb holmik mosásához ajánlott. A pamutprogramhoz képest
rövidebb és kíméletesebb mosást jelent. Szintetikus holmik mosásához ajánlott, pl.
blúzok, kabátok. Ezt a programot válassza függönyök és csipkés textíliák mosásához is.
Kötött anyagok mosásakor csökkentse a mosószer mennyiségét, mivel a laza
szálszerkezet miatt nagyobb lesz a habzása.

Gyapjú: Géppel mosható gyapjútextíliák mosásához, amelyek címkéjén ezt írja. A
mosási hőfokot a ruhán található címke szerint válassza ki, ezenkívül pedig gyapjú
mosására alkalmas mosószert használjon.

Kényes: Ez a program a kényesebb ruhadarabok (pl. fehérnemű) mosására ajánlott,
intenzívebb mosással és egy plusz ciklussal rendelkezik a többi programmal szemben.

Gyors mosás: Kisebb mennyiségű, nem erősen szennyezett ruhanemű mosására
alkalmas.

Eco pamut: A jobb eredmény eléréséhez meghosszabbítja a mosási időt. A kisbabák
vagy érzékeny bőrű személyek ruháinak mosásához ajánlott használni.

Centrifuga: Önálló centrifugálási funkció. A mosószeres vagy öblítővizet eltávolítja ki
centrifugálás előtt.

A dob kimosása: Ez a program kifejezetten a dob és a tömlő kimosására van tervezve.
Az alkatrészeket 90°C fokos vízzel sterilizálja. Amikor ezt a programot választja, nem
tehet be ruhákat vagy egyéb anyagot. Amennyiben egy megfelelő adag fehérítőt
(kimondottan az automata mosógépekhez alkalmasat) is használ, a dob tisztítása
hatékyonabb lesz. Ezt a módszert rendszeresen, szükség szerint lehet használni.

Késleltetett beindítás: Ezzel a gombbal aktiválhatja a funkciót, amellyel 0-24 órával
késlelteti a mosás beindulását.
o A késleltetési funkció aktiválása:

Válasszon ki egy programot.

Nyomja meg a „Késleltetett indulás” gombot és jelölje ki a
késleltetés időtartamát.

-
Nyomja meg a „Start/Pause” gombot, hogy elindítsa a
„Késleltetett indítás” műveletet.
o A „Késleltetett indítás” funkció törlése – tartsa lenyomva a „Késleltetett
indítás” gombot, míg a fénykialszik (0-Led termék) vagy a kijelző 0h-t mutat
(LCD és LED termékek).
95
www.heinner.com
Megjegyzés: Ha a mosógép működése idején áramszünet van, a speciális memória tárolja a
kiválasztott programot, s amikor az áramszünet lejár, a megszakítás szakaszától folytatódik a mosás.

Habzáscsökkentő funkció: Habzásellenőrzés funkció. Ha túl sok mosószert használ, felesleges
hab keletkezik, ami a mosás és öblítés hatékonyságát befolyásolja. Ezt a készülék érzékeli és
automatikusan eltávolítja a felesleges habot, ha túl sok habot észlel. Úgyszintén emlékezteti a
kezelőt, hogy legközelebb kevesebb mosószert használjon hasonló típusú mosáshoz.

A hangjelzések kikapcsolása: A készülék hangjelző funkcióval rendelkezik. Miután ezt
kikapcsolja, a hangjelzés nem fog megszólalni. A mosógép bekapcsolása után tartsa a „Temp.”
gombot lenyomva 3 másodpercig, ezután egy sípolást hall, és a hangjelzés kikapcsol. A funkció
visszakapcsolásához tartsa újra lenyomva a „Temp.” gombot 3 másodpercig. A beállítás a
következő átállításig marad érvényben.
Figyelmeztetés: Miután a hangjelzést kikapcsolta, az csak akkor kapcsol be újra, ha beállítja!
Eljárás
Mosószeres rekesz
Ruhamenn
Gyors
Hőfok (○C)
Időtartam
Sebesség
(perc)
(forulat/perc.)
yiség
I
II
Öblítőszer
1,5
X
X
X
X
X
X
X
X
●
○
Hideg
15
800
●
○
60
205
1000
X
X
X
X
NA
12
1000
90
73
400
●
○
40
90
1000
●
○
40
84
800
●
○
40
83
400
●
○
40
98
800
Eco Pamut
6
Centrifúga
6
Dobtisztítás
0
Pamut
6
Szintetikus
3
Gyapjú
1,5
Könnyű
6
● kötelező
○ opcionális
X nem szükséges
96
www.heinner.com
A+ energiaosztály
Az energiafogyasztást tesztelő program: Eco 60°C/40°C; Sebesség: a legnagyobb; Egyéb beállítások:
az előre megszabott beállításo
Az 6,0 kg töltősúllyal rendelkező mosógéphez járó tömeg fele: 3 kg.
Az „Eco pamut 60 C/40 C” a standard program pamut 40/60 °C-t programot és a standard mosási
proramokat jelenti, amelyekre a címkén és a lapon található információk vonatkoznak, és az
átlagosan szennyezett pamut ruhaneműk mosására alkalmasak, illetve a leghatékonyabbak az
energia- és vízfogyasztás szempontjából az ilyen pamut cikkek mosása esetén, így a reális hőfok
lényegesen eltérhet a ciklusnak megadott hőmfoktól.
Megjegyzés: A táblázatban szereplő paraméterek referenciaként használhatóak. A valós
paraméterek ezektől eltérhetnek.
XV. KARBANTARTÁS
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszból vagy kapcsolja le az
áramellátást, és zárja el a vizet.
Figyelmeztetés!

Ne használjon oldószereket, mivel ezek károsíthatják a mosógépet, illetve mérgező gázok
keletkezhetnek belőlük, vagy robbanhatnak

Soha ne öntsön vizet vagy priccoljon vizet a mosógépbe tisztítás céljából.

PCMX-tartalmú tisztítószerek használata tilos!
A mosógéptest tisztítása és karbantartása

A helyes karbantartás meghosszabbítja a mosógép élettartamát. A felülete szükség
esetén feloldott, semleges, nem súrló hatású, karcmentes tisztítószerrel tisztítható. A
felesleges vizet azonnal itassa fel törlőruhával. Ügyeljen, hogy éles vagy hegyes tárgy ne
érintkezzen a testtel.
Megjegyzés: Tilos hangyasav-tartalmú oldószer és ennek oldatai használhatatlanok!
A dob belső tisztítása

A fémtárgyak útján a mosógépdob belsejében lerakódott rozsdát azonnal távolítsa el
klórmentes tisztítószerrel.
Ne használjon drótkefét
97
www.heinner.com
Mit tegyünk, ha befagyott a mosógép

Ha a hőmérséklet 0 fok alá csokken, s a mosógép befagyott:
1.
Kapcsoljla ki a mosógép villanyáram-ellát.
2.
Meleg vízzel mossa át a vízcsapot, majd lazítsa meg a befolyócsövet.
3.
Szerelje le a befolyócsövet, és merítse meleg vízbe.
4.
Öntsön a dobba meleg vizet, és várjon 10 percet.
5.
Csavarja vissza a befolyócsövet, és ellenőrizze, hogy a befolyó és kifolyó normálisan
működik-e.
Megjegyzés: amikor újra használni kívánja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a
hőmérséklet 0 °C fölött van.
Vízleeresztés fagyveszély esetén

Amennyiben a készülék olyan helyiségben van, ahol gyakran befagyhat, eressze le a
csövekben maradt vizet.

A befolyócsőben lévő bármilyen víznyom leeresztése:
1.
Zárja el a vízcsapot.
2.
Csavarja le a csapról a befolyócsövet, és tegye a végét egy edénybe.
3.
Indítson el a sima mosás vagy kiürítés kivételével bármely programot. Amennyiben
víz van a csőben, úgy az kb. 40 másodperc alatt kiürül.
4.
Csavarja vissza a befolyócsövet a csapra.
5.
Eressze le a kiürítő szivattyúban maradt vizet.
Figyelmeztetés!!! Az égési sérülések elkerülése érdekében csak azután végezze el ezt a
műveletet, hogy a mosógépben lévő forró víz lehűlt.
6.
A mosószer adagoló fiók és rekeszeinek tisztítása

Nyomja le a mosószer adagoló belsejében nyillal jelölt
balzsam rekeszt.

Emelje fel a pecket és vegye le a balzsamrekesz fedelét,
majd tiszta vízzel mossa ki a rekeszeket.

Helyezze vissza a fedelet, majd tolja a fiókot a helyére.
98
www.heinner.com
Vízbemeneti szűrő tisztítása

Ha a vízcsap meg van nyitva, de nem folyik vagy kevés víz
folyik a mosógépbe, tisztítsa meg a vízbemeneti szűrőt.
A csapon levő szűrő tisztítása:

Zárja el a csapot.

Indítson el a sima mosás vagy kiürítés kivételével
bármely programot.

Nyomja meg a „On/OFF” gombot, és hagyja futni a
programot kb. 40 másodpercig.

Csavarja le a csapról a befolyócsövet.

Mossa át a szűrőt tiszta vízzel.

Csavarja vissza a befolyócsövet.
A mosógépen levő szűrő tisztítása:

Csavarja le a mosógép hátuljáról a befolyócsövet

Csőrös fogó segítségével húzza ki a szűrőt, mossa le vízzel,
majd helyezze vissza

Csavarja vissza a befolyócsövet.

Nyissa ki a csapot és győződjön meg, hogy a víz
megfelelőképpen folyik.

Zárja el a csapot.
Megjegyzés: Általában először megmossák a csapnál található szűrőt, s csak azután a mosógép
belsejében található szűrőt. Ha csak a belső szűrőt mossa,
a csapnál levő szűrő mosásának 1-3 lépését
meg kell ismételni.
99
www.heinner.com
Figyelem!
Mosás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, az áramütés elkerülése érdekében. A mosógép
használata után húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és csukja be rendesen
a
mosógép ajtaját,
hogy ne sérüljenek meg a gyermekek.
Idegen teste eltávolítása
Vízleeresztő szivattyú szűrője. A vízleeresztő szivattyú szűrője szűri meg a mosásból származó
szövetszálakat és egyéb apró tárgyakat. A mosógép normális működésének érdekében időnként
tisztítsa meg.
Figyelmeztetés!
Először eressze le a vizet a vízleeresztő szivattyú segítségével, majd nyissa fel a szervizpanelt, és
távolítsa el a vízleeresztő szivattyú szűrőjében fennakadt anyagokat.
Ha a víz forró, óvatosan járjon el, hogy ne forrázza le magát.
A szivattyú tisztítása
Fontos! A szennyeződésektől és a mosás gyakoriságától függően rendszeresen vizsgálja és tisztítsa
meg a szűrőt! Akkor is vizsgálja meg a szivattyút, ha a mosógép nem ereszti le a vizet és/ vagy nem
forog a dob, ha szokatlan zajt ad ki a szivattyút elzáró tárgyak, pl. biztosítótű, pénzérme, stb.
A következő lépések szerint járjon el:
1.
Szakítsa meg az áramellátást.
2.
Szükség esetén várja meg, míg kihül a víz.
3.
Miután egy csepp víz se folyik, csavarja le a szivattyú fedelést és távolítsa el. Legyen kéznél
törlő, hogy feltörölhesse a vizet, amikor leveszi a fedőt.
4.
Távolítsa el a rotoron található tárgyakat, megforgatva azt.
5.
Csavarja vissza a szivattyú fedelét.
6.
Csukja be a szervizpannelt.
Figyelmeztetés!
Használat közben a kiválasztott programtól függően forró víz lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa
el a szivattyúfedelet mosás közben, mindig várja meg a ciklus befejezését, és amíg a mosógép kiürül.
A fedél visszahelyezésekor ügyeljen rá, hogy biztonságosan zárjon a szivárgás elkerülése végett, és
hogy a gyerekek ne tudják eltávolítani.
100
www.heinner.com
XVI. A HIBÁK ÉSZLELÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA
Hiba
Ok
A mosógép nem
Megoldás
Ellenőrizze, hogy megfelelően bezárta-e a gépet.
indul be.
Ellenőrizze
a
készülék
csatlakoztatását
az
elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a ”Start/ Pauza"
gombot.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az „ON/OFF”
gombot.
Nem nyílik az ajtó.
Nem működik a mosógép
Szakítsa meg a mosógép áramellátását.
biztonsági rendszere.
Vízmelegedési
Elavult a melegvíz vezeték vagy az
problémák.
NTC sérült.
Szokásosan megmoshatja a ruhákat.
Csak melegvízzel moshat.
Forduljon azonnal a szakszervizhez.
Szivárog a víz.
Nincs eléggé rászorítva a bevezető
Ellenőrizze
vagy kivezető cső a vízcsapra vagy
víztömlőket.
a mosógépre.
Az elvezető cső eldugult.
Tisztítsa
ki
és
az
szorítsa
meg
elvezető
csövet,
alaposan
a
és hívjon
szakembert a javításhoz, ha szükséges.
A mosógép alján
A vízellátó tömlő nincs
Szorítsa meg a vízellátó tömlőt.
folyik a víz.
megfelelőképpen csatlakoztatva.
Cserélje ki az elvezető tömlőt.
Szivárog az elvezető tömlő.
Nem gyúlnak ki a
Ki van kapcsolva az elektromos
kijelzők vagy a
áram.
pannó.
Elromlott a vezérlő pannó.
Megszakadt az áramkör.
Mosószer marad a
A mosópor nedves vagy túl nagy
fiókban.
mennyiségben adagolt
Ellenőrizze, hogy nincs-e kikapcsolva az áram és
hogy a tápkábel helyesen csatlakoztatott.
Ha nem oldja meg a problémát, hívja a helyi
szakszervizt.
Tisztítsa meg és törölje ki a fiókot.
Használjon folyékony mosószert vagy olyat, amely
a dobba helyezendő.
Nem kielégítő a
Túl szennyesek a ruhák.
mosás eredménye.
Nagyobb mosószermennyiségre
van szükség.
Szokatlan zajok.
Válassza ki a megfelelő módot.
Adagoljon megfelelő mennyiségű mosószert, a
mosószer használati utasításai szerint.
Ellenőrizze, hogy a rögzítő csavarok el vannak-e
Erős rázódás.
távolítva.
Ellenőrizze, hogy a mosógép szilárd és egyenletes
felületre van-e helyezve.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a dobban csatok
vagy fém tárgyak.
Ellenőrizze, hogy a lábak be vannak-e állítva oly
módon, hogy a mosógép vízszintes legyen.
Ajtócsukási
Az ajtó nincs megfelelőképpen
problémák.
becsukva.
Indítsa újra a gépet, miután megfelelőképpen
becsukta az ajtót.
101
www.heinner.com
Ha továbbra is gondok vannak, hívja a helyi
szakszervizt.
Mosás idején gond
Nincs kinyitva a csap vagy túl
van a víz
alacsony a víz nyomása.
beengedésével (a
A beengedő szelep leblokkolt.
vízadagolás
Megtört a vízellátó tömlő.
Nyújtsa ki a vízellátó tömlőt.
időtartama
A mosógép nem kap vizet.
Ellenőrizze a többi csapot is.
meghaladja a 7
Nyissa ki a csapot vagy várja meg a megfelelő
víznyomást.
Ellenőrizze a beengedő szelepet.
Ha továbbra is gondok vannak, hívja a helyi
percet)
szakszervizt.
Vízeltávolítási
Blokkolt vagy megtört a kivezető
gondok mosás
tömlő.
idején (a kiürítés
Blokkolt a kiürítő szivattyú.
időtartama
Mossa ki és nyújtsa ki a kivezető tömlőt.
Mossa ki a kiürítő szivattyú szűrőjét.
Ha továbbra is gondok vannak, hívja a helyi
szakszervizt.
meghaladja a 3
percet)
XVII. FÜGGELÉK
Grafikai szimbólum
Illusztráció
Grafikai szimbólum
Illusztráció
Kézi mosás
Mosógéppel nem mosható
Mosás (kézi mosás és gépi
Nem mosható
mosás egyaránt)
Nem szárítható
Nem csavarható
Vegyi mosás
Nem fehéríthető
Hőmosás
Ne szárítsa mosógéppel
Nem vasalható
Fehérítés
Vasalja ronggyal
Szárítás forgatással
Szárítsa mosás után
Vasalás
Szárítsa
árnyékban
zsinóron,
Vasalás gőzzel
Ruháik címkéin meg vannak jelölve a ruha specifikációi. Mossa és szárítsa ruháit a címkén szereplő
Átlaghőmérséklet és max.
utasításoknak megfelelően.
hőmérséklet 150 C
Soha ne mossa a fehér ruhákat színesekkel együtt.
Dróton száradás
102
www.heinner.com
Figyelem!
A tűz, áramütés és egyéb balesetek elkerülése érdekében mindig ügyeljen a következőkre:

Csak a címkén feltüntetett feszültséget használja. Amennyiben nincs tisztában a hálózati
feszültséggel, forduljon információért a helyi áramszolgáltatóhoz.

A fűtés funkció használatakor a készüléken áthaladó elektromos áram maximális erőssége eléri
a 10 A-t. Ezért győződjön meg róla, hogy lakóhelyének elektromos hálózata (vezetékezés,
feszültség, stb.) alkalmas-e a mosógép rendeltetésszerű használatából adódó terhelés
elviselésére

Ügyeljen az elektromos tápkábel biztonságára. Úgy rögzítse, hogy abban ne botoljon bele senki
és ne károsítson meg más tárgyakat. Az aljzatra különösen ügyeljen. A dugónak könnyen kell
illeszkednie a konnektorba. Figyeljen arra, hogy hol van az aljzat.

Ne terhelje túl a fali csatlakozót vagy a hosszabbítót. A vezetékrendszer túlterhelése tüzet vagy
áramütést okozhat. Ne húzza ki vizes kézzel a csatlakozót.

Biztonsága érdekében a kábelt kizárólag háromfázisú, földelt aljzatba csatlakoztassa. Gondosan
ellenőrizze, hogy a konnektor megfelelően és megbízhatóan földelt-e.
MŰSZAKI ADATOK
Paraméterek
Mosási töltet
6,0 kg
Méretek (L*l*H)
595*470*850
Súly
50 kg
Stabil teljesítmény
2100W
Feszültség
220-240V~, 50 Hz
Stabil áramerősség
10A
Szokványos víznyomás
0,05MPa~1MPa
103
www.heinner.com
XVIII. MŰSZAKI ADATOK
Mosási töltet:: 6 Kg
Energiaosztály: A+
Energiafogyasztás: évente 196 kwh, 220 standard pamut mosási proramot véve alapul 60°C, illetve 40°C
hőmérsékleten,
maximális
töltettel,
takarékos energiafogyasztású
működési
móddal.
A reális
energiafogyasztás változhat a mosógép használati módjától függően.
Vízfogyasztás: évente 9240 liter, 220 standard pamut mosási proramot véve alapul 60°C, illetve 40°C
hőmérsékleten, maximális töltettel. A reális energiafogyasztás változhat a mosógép használati módjától
függően.
A centrifugás szárítás hatékonysága D/C, a G (legkevésbbé hatékony) és A (leghatékonyabb) közötti skálán.
Maximális fordulatszám: 1000 forulat/perc.
Fogyasztási értékek - 1000 forulat/perc.
Visszamarad
Standard programok
Töltet
Energia-fogyasztás
Vízfogyasztás
Pamut Eco 60˚C
6 Kg
1,00 Kwh
48L
59%
209 min
Pamut Eco 60˚C
3 Kg
0,77 Kwh
37L
63%
199 min
Pamut Eco 40˚C
3 Kg
0,80 Kwh
37L
63%
193 min
nedvesség
Időtartam
Megjegyzés:

A tesztelési program az EN60456-2011 szabvány szerint.

A tesztelési program futtatásakor a megadott töltetkapacitást és a legnagyobb sebességet
használja.

A valós paraméterek a mosógép használati módjától függenek és eltérhetnek a fenti
táblázatban megadott értékektől.
Energiafogyasztás, amikor a készülék ki van kapcsolva: 0,5 W
Energiafogyasztás, amikor a készülék be van indítva: 0,5W
„Left-on”: W
Zajszint (centrifugálás közben): 75/75
Zajszint (standard 60°C): 62/62
104
www.heinner.com
KÖRNYEZETTUDATOS HULLADÉKKEZELÉS
Hozzájárulhat a környezet védelméhez!
Kérjük tartsa tiszteletben a helyi előírásokat és törvényeket: a már működésképtelen gépeket vigye el
egy erre szakosodott gyűjtőközpontba.
HEINNER
a Network One Distribution SRL vállalat védjegyes márkája. A többi márkanév, a
termékek elnevezése a jogtulajdonosok védjegyes márkái.
A NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül a műszaki leírás nem továbbítható
semmilyen formában, semmilyen alapon, olyan melléktermékek elérésére, mint fordítások,
átalakítások vagy adaptációk.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
A termék az Európai Közösség standardjainak és normáinak előírásai szerint lett tervezve és gyártva.
Importálja: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro
105
www.heinner.com
PRALKA AUTOMATYCZNA
Model: HWM-6010
www.heinner.ro
Model: HG-150SS



Pralka automatyczna
Ładowność: 6Kg
Prędkość wirowania: 1000rpm
106
www.heinner.com
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
Dziękujemy za wybór tego produktu!
I.
WSTĘP
Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
Instrukcja ta jest zaprojektowana, aby zapewnić wszystkie niezbędne informacje dotyczące montażu,
użytkowania i konserwacji urządzenia.
Aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed
instalacją i użytkowaniem.
II.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Pralka
Instrukcja obsługi
Gwarancja
107
www.heinner.com
III. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli zaobserwujesz uszkodzony koniec kabla sieciowego, nie próbuj go naprawiać, jeżeli nie posiadasz
odpowiedniej
wiedzy technicznej. Poprosić o fachowe doradztwo lub skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem technicznym.
Należy używać przewody nowe dostarczane z pralką.
Stare przewody nie mogą być używane ponownie.
Pralka może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
Otwory wentylacyjne pralki nie mogą być zasłonięte przez wykładziną, lub innymi materiałami.
Niniejsza pralka jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o zmniejszonej
sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej bądź z brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy,
wówczas gdy będą nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie używania pralki w sposób bezpieczny
i rozumieją zagrożenia z niego wynikające.
Dzieciom nie wolno bawić się pralką.
Przed czyszczeniem czy zabiegami konserwacyjnymi, odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego.
Upewnij się, że wszystkie kieszenie są puste. Ostre i sztywne przedmioty, takie jak monety, broszki,
gwoździe, śruby i kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenia.
Zawsze wyłącz urządzenie i zakręć kran z wodą po użyciu.
Przed otwarciem drzwiczek sprawdź czy ze środka została odprowadzona woda. Nie otwieraj drzwiczek
gdy widzisz wewnątrz wodę.
Sprawdzaj pralkę przed każdym użyciem.
Szklane drzwiczki pralki mogą się bardzo mocno nagrzewać w trakcie prania.
Dzieci i zwierzęta domowe nie mogą znajdować się w pobliżu podczas pracy pralki.
Upewnić się, że napięcie i częstotliwość mają parametry identyczne ze wskazanymi dla pralki.
Nie należy używać gniazda niewłaściwego dla pralki. Nigdy nie należy odłączać przewodu zasilającego z
gniazda mokrymi rękami.
Dla własnego bezpieczeństwa, przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem
Nie pozwól, aby dzieci poniżej 3 roku życia znajdowały się w pobliżu urządzeniu, chyba że nadzorowane w
sposób ciągły.
Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci.
Nie pozostawiaj opakowań (worki plastikowe,
styropian) w miejscu dostępnym dla dzieci.
Pralka może być umieszczona w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych, lub w pomieszczeniach gdzie
znajdują
się gazy wybuchowe lub żrące.
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu i wody przez wykwalifikowanego pracownika
technicznego, zgodnie z zaleceniami producenta i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
Przed użyciem tego urządzenia zdjąć opakowanie i zabezpieczenia transportowe. . Inaczej pralka może
zostać uszkodzona w trakcie prania
Przed pierwszym praniem, należy przeprowadzić kompletny cykl prania bez odzieży w środku.
108
www.heinner.com
Pralkę z jednym zasilaniem w wodę, podłączyć tylko dopływ zimnej wody. Pralka z podwójnym zasilaniem w
wodę, podłączyć do zimnej, ciepłej wody.
Pralka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym i do prania materiałów tekstylnych,
przeznaczonych do prania w pralce.
Nie używaj łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych rozpuszczalników. Benzyna, alkohol itp. nie mogą
być stosowane jako detergenty. Wybieraj
tylko środki kompatybilne do prania.
Zabrania się prania dywanów.
Uważaj, aby nie poparzyć się, w czasie gdy jest odprowadzana ciepła woda.
Nie należy
zasilać manualnie pralki w wodę w trakcie prania.
Po zakończeniu programu, przed otwarciem drzwiczek odczekać 2 minuty.
Nie zapomnij odłączyć pralki od prądu i wody natychmiast po zakończeniu prania.
Nie wchodź nie siadaj na pokrywie pralki.
Nie opieraj się na drzwiach pralki.
Nie zamykaj drzwi siłą. Jeśli drzwiczki zamykają się trudno, sprawdź, czy nie ma zbyt wiele odzieży w bębnie
lub czy jest odpowiednio rozmieszczona.
Pralka nie jest włączona
Uwaga
1.
Wykwalifikowany personel powinien ponownie zainstalować śruby pralki po transporcie.
2.
Nagromadzoną wodę należy z pralki usunąć.
3.
Z pralką obchodź się ostrożnie. Nie trzymaj za wystające części pralki podczas podnoszenia.
Drzwiczki pralki nie mogą być używane jako uchwyt podczas przenoszenia.
109
www.heinner.com
IV. OPIS PRALKI
V.
Szufladka do proszku
Panel kontrolny
Wąż spustowy
Przewód zasilania
Drzwiczki
Panel usług
Śruby do transportu
Rura wlotowa
Uchwyt dla węża
Rura wlotowa
odpływowego (fakultatywnie)
(fakultatywnie)
V. ROZPAKOWANIE PRALKI
VI.
Rozpakuj
pralkę i sprawdź, czy nie została uszkodzona w trakcie transportu. Upewnij się również, że otrzymałeś
wszystkie akcesoria jeżeli pralka została uszkodzona podczas transportu lub nie otrzymałeś wszystkich akcesoriów,
natychmiast skontaktuj się z z dealerem lokalnym.
110
www.heinner.com
VI. SKŁADOWANIE OPAKOWAŃ
Opakowanie, w którym dostarczana jest pralka może być niebezpieczne dla dzieci. Składaj je w odpowiedni sposób i
upewnij się, że nie są w zasięgu dzieci. Materiał zastosowany do opakowania składaj zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie wyrzucaj tych opakowań razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego
VII. USUWANIE BLOKAD TRANSPORTOWYCH
Przed użyciem pralki należy usunąć pięć blokad transportowych z tylnej ściany pralki Wykonaj następujące kroki::
1. Poluzuj i odkręcić śruby przed usunięciem za pomocą
klucza..
2. Zaślep otwory dostarczonymi, plastikowymi zaślepkami..
3. Zachowaj śruby do użycia w przyszłości.
VIII. WYBÓR MIEJSCA USTAWIENIA PRALKI
Przed instalacją pralki wybierz miejsce według poniższych wskazówek:
- Twarda, pozioma powierzchnia (jeżeli nie jest pozioma, patrz rozdział "Regulacja wysokości nóg")
- Z dala od bezpośredniej operacji słonecznej.
- Odpowiednia wentylacja..
- Temperatura otoczenia nigdy poniżej 0 °C.
- Z dala od źródeł ciepła jak węgiel czy gaz.
- Upewnij się, że pralka nie jest ustawiona na przewodzie zasilania.
- Nie stawiaj pralki na dywanie.
111
www.heinner.com
IX. USTAWIENIE NÓŻEK
1.
Przed instalacją pralki upewnij się, że nogi są dobrze zamocowane na obudowie. Jeżeli nie,
wówczas ręcznie ustaw śrubę nogi na odpowiedniej wysokości i dokręć blokadę wysokości
używając odpowiedniego klucza.
2.
Po zainstalowaniu pralki, naciśnij na wszystkie cztery rogi pralki aby upewnić się, że wszystko jest w
porządku.
Jeśli pralka nie jest stabilna podczas naciskania , znaczy to, że dana noga
musi być
wyregulowana.
3.
Upewnij się, że pralka jest prawidłowo ustawiona. Poluzuj nakrętkę blokady za pomocą klucz
ręcznie i ustaw śrubę nogi na odpowiedniej wysokości. Dokręć blokadę wysokości używając klucza
dołączonego z wyposażeniem pralki.
4.
Po dokręceniu nogi , ponownie naciśnij na wszystkie cztery rogi pralki aby upewnić się, że
poprawnie wyregulowana.
5.
jest
Jeśli pralka nadal jest niestabilna, powtórz kroki 3 i 4.
Postaw na pokrywie pralki na przykład puszkę soku
z lewej, z prawej strony, z
przodu i z tyłu.
Jeżeli puszka nie przesunie się, pralka stoi prosto. Jeżeli przesunie się, to przesunie się
w
stronę
poniżej. Te dwie nogi z tej samej strony musisz podwyższyć w tym samym czasie do uzyskania
stabilnej pozycji pralki. Powtórz kroki 1-3 ustaw śruby nogi na odpowiedniej wysokości, dokręć
blokadę.
X.
PODŁĄCZENIE WĘŻĄ DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ
Podłącz węża zasilającego w wodę
jak pokazano na rysunku. Dla modelu posiadającego zawór dla ciepłej wody,
podłącz do kranu z ciepłą wodą. Zużycie energii elektrycznej dla niektórych programy spadnie automatycznie.
112
www.heinner.com
XI. PODŁĄCZENIE WĘŻĄ DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ
1.
Połącz kolanko z kranem silnie dokręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
2.
Podłącz drugi koniec węża z otworem wlotowym zaworu wodnego na tylnej ścianie pralki silnie
dokręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Uwaga
Jeżeli po zakończeniu podłączenia woda wycieka z węża, należy powtórzyć montaż od początku. Woda jest
dostarczana z najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli kran jest kwadratowy lub zbyt duży, wówczas musi być
zmieniony.
XII. UMIEJSCOWIENIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO
Koniec węża odprowadzenia wody może być umiejscowiony w dwóch miejscach::
1.
Na krawędzi zlewu:
`
113
www.heinner.com
2. W rurze odprowadzającej wodę ze zlewu:
Ustaw poprawnie wąż odprowadzający, tak aby odpływ wody
nie niszczył podłogi.
Uwaga
Jeśli pralka jest wyposażona we wspornik zewnętrzny węża, zamontować go jak pokazano na rysunku.
Łózko
Uchwyt dla węża
Po ustawieniu węża umocuj końcówkę kawałkiem drutu.
- Ustaw poprawnie wąż odprowadzający, tak aby odpływ wody
nie niszczył podłogi.
- Jeśli wąż spustowy jest zbyt długi, nie wkładaj go na siłę de pralki, ponieważ spowoduje to nietypowe
dźwięki.
114
www.heinner.com
XIII. PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Prąd elektryczny, zasilający urządzenie nie może przekraczać 10A; podczas korzystania z funkcji
grzania, upewnij się, że system zasilania energią elektryczną (napięcie, materiał do produkcji) jest
kompatybilny z wartościami dla urządzenia AGD.

Podłącz przewód zasilający do gniazda właściwie zainstalowanego z uziemieniem.

Upewnij się, że napięcie sieci odpowiada obsługiwanemu przez urządzenie.

Wtyczka musi pasować do gniazda, a obudowa powinna posiadać odpowiednie uziemione.

Nie stosuj przedłużaczy.

nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

Podczas odłączania przewodu zasilania, przytrzymaj gniazdo pociągnij za wtyczkę. Nie ciągnij siłą za
przewód zasilający.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego
musi zostać on wymieniony na specjalny kabel
zatwierdzony przez producenta.
Uwaga

Pralka musi być prawidłowo uziemiona. W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko
porażenia prądem.

Pralka wyposażona jest w przewód zasilający, który zawiera wtyczkę, przewód
na bolcu
uziemiającym.

Pralka musi działać niezależnie od innych urządzeń elektrycznych. W przeciwnym razie bezpiecznik
może wyskoczyć lub spalić się .
XIV. ZASTOSOWANIE PRALKI
Przeczytaj dokładnie tę informację, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zniszczenie odzieży.

Zwilż biały ręcznik w płynnym detergencie i wytrzeć nie widoczny skrawek odzieży,
sprawdź czy na
ręcznik został przeniesiony oryginalny kolor odzieży.

Szaliki i inne rzeczy, które łatwo odbarwiają się namocz przed praniem oddzielnie.

Plamy na rękawach, kołnierzach i kieszeniach muszą być pokryte płynnym detergentem i wyszorowane
miękką szczotką. Następnie wyprać je w pralce w celu uzyskania dobrego efektu. Odzież wrażliwa na
wysokie temperatury powinna być prana zgodnie z oznakowaniem.
W przeciwnym razie, może zmienić
kolor lub odbarwić się.
115
www.heinner.com
Zapamiętaj:
Nie trzymaj brudnej odzieży w pralce przez długi czas. Może zapleśnieć lub poplamić się. Dlatego
zalecamy, żeby prać odzież na czas.
Odzież może zmienić kolor lub zostać zniszczona jeśli nie jest prana zgodnie z zaleceniami na etykietach.
Odzież, która nie może zostać prana w pralce.
Artykuły, które mogą zostać uszkodzone, przez umieszczenie w wodzie:

Krawaty, kamizelki, odzież zamszowa, płaszcze z wełny mogą się skurczyć po umieszczeniu w
wodzie; odzież ze sztucznego włókna może odbarwić się.

Odzież z krepy z wytłaczanymi
umieszczeniu w wodzie.
wzorami, z naturalnych żywic, itp, mogą odkształcać się po
Oprócz materiałów bawełninych i wełnianych łatwo mogże być
uszkodzona odzież jedwabnej krepy, produktów i ozdoby z futera.

Ozdoby ubrania, suknie wieczorowe i tradycyjne ubrania są to rzeczy, które odbarwiają się łatwo.

Nie pierz odzieży, która nie

Nie pierz odzieży poplamionej substancjami chemicznymi, takimi jak benzyna, nafta,
etykiet z oznakowaniem lub instrukcją prania.
benzen,
rozcieńczalnik do farb i alkohol.
Uważaj na wybór detergentów

Używaj detergentów, "nie pienjących" lub detergentów secjalnych do pralki, oraz właściwych do
rodzaju włókien pranej odzieży (bawełny, włókien syntetycznych, wełny lub delikatnych), koloru,
temperatury prania, poziom i rodzaje zabrydzenia i plam. W przeciwnym razie może tworzyć się
za dużo piany, która wypływając na zewnątrz może powodować wypadki.

Wybielanie może uszkodzić odzież, więc zaleca się, aby korzystać w jak najmniejszym stopniu

Detergenty w proszku może pozostawiać osady na odzieży, które mogą generować nieprzyjemne
zapachy; Dlatego odzież należy dobrze wypłukać.

Jeśli woda jest zbyt zimna lub jest zbyt dużo detergentu, wówczas nie może całkowicie rozpuścić
się i może pozostać na odzieży, wężach, nawet bębnie brudząc inną odzież.

Piorąc weź pod uwagę ciężar odzieży, stopnień zabrudzenia, twardość wody w okolicy, jak
również zalecenia producenta detergentu.
Skonsultuj się z
firmę wodociągową, aby
dowiedzieć jaka jest twardość wody w Twojej okolicy.
Uwaga
Detergenty i dodatki przechowuj w suchym bezpiecznym miejscu, nie dostępnym dla dzieci.
116
www.heinner.com
Usuń wszystkie przedmioty z kieszeni
Sprawdź kieszenie odzieży przeznaczonej do prania, usuń sztywne przedmioty (monet lub ozdoby),w
przeciwnym razie urządzenie może ulec szkodzeniu lub wystąpią nietypowe problemy.
Odzież do prania klasyfikuje się według następujących cech:

Symbole na metce
o Odzież jest klasyfikowana na: bawełniane, tkaniny mieszane, syntetyczne, jedwab, wełnę i
sztuczny jedwab.

Kolor: białą odzież należy oddzielić od kolorowej. Wszystkie rzeczy kolorowe powinny być prane
oddzielnie.

Rozmiar: Rzeczy różnych rozmiarów pierz razem dla osiągnięcia najlepszych wyników.

Delikatność: Delikatne rzeczy pierz oddzielnie. Dla tkanin czysto wełnianych, zasłon i jedwabiu,
wybierz odpowiedni program delikatnego prania..
Sprawdź metki na odzieży.
Sortuj ubrania przed praniem. Od zasłon z pierścień odepnij je przed praniem.
Ozdoby na odzieży mogą uszkodzić pralkę.. Odzież z ozdobami i guzkami przed praniem odwróć na drugą
stronę
Pranie odzieży z zamkiem błyskawicznym
Zapnij zamki błyskawiczne i inne systemy zapięcia Zawiąż paski i tasiemki .
Zaleca się umieścić biustonosze w poszewka zawiązanej , aby firzbiny nie dostały się do bębna i uszkodziły
pralkę.
Niezwykle delikatne tkaniny, takie jak firany koronkowe, małe przedmioty (skarpetki, chusteczki, krawaty,
itp) muszą być umieszczone w worku siatkowym.
Podczas prania jeden ciężkiej rzeczy, takiej jak ręcznik plażowy, dżinsy, kurtka ocieplana, itp
bęben może
przechylić się. Dlatego też zaleca się, aby dodać lżejszej odzieży tak, aby opróżnianie może być wykonane
prawidłowo.
Usuń z odzieży kurz, zabrudzenia i sierść zwierząt.
Ubrania mogą ulec zniszczeniu a efekty prania być zakłócone z powodu kurzu, brudu, plam i włosów
podczas tarcia.
Ochrona skóry dzieci
Rzeczy dziecka (ubrania, ręczniki, pieluchy) prać oddzielnie.
Jeśli są prane razem z odzieżą dorosłych, mogą zostać zakażone. Czas prania należy zwiększyć, aby odzież
była dobrze uprana i bez żadnych pozostałości detergentów.
Zaleca się, że części brudzące się łatwo, na przykład białe skarpetki, kołnierze,
rękawy itp zaprać
ręcznie, przed umieszczeniem w pralce, w celu uzyskania lepszego wyniku.
Używaj detergentu w
proszku lub płynie. Jeśli używasz mydła, jego pozostałości mogą osadzać się w
wolnych przestrzeniach przedmieściach.
117
www.heinner.com
Przestrzegaj
pojemności bębna
Nie umieszczaj za dużo
odzieży;
ma
wpływ na skuteczność prania. Przestrzegaj maksymalne
dopuszczalnej ilości odzieży, zgodnie z poniższą tabelą:
Typ materiału
Waga ładunku
Bawełna
6.0 Kg
Syntetyki
2.5 Kg
Wełna
1.5 Kg
Odwróć na drugą stronę odzież , która się mechaci.
Odzież, która mechaci się powinna być prana oddzielnie; inaczej na pozostałej odzieży mogą gromadzić
się puszki lub skupiska włókien itp. Najlepiej
byłoby aby odzież bawełną i czarną prać oddzielnie,
ponieważ mogą poplamić się od odzieży w różnych kolorach, które były prane z nimi.
Nie pierz w pralce wodoodpornych materiałów (kombinezony narciarskie, ceraty, zasłony łazienkowe).
Wskazane jest aby w pralce nie prać rzeczy z twardego włókna, takie jak poduszki czy wodoodporna
odzież. W przeciwnym razie woda będzie wydostawać się na zewnątrz lub wystąpią nadmierne wibracje,
niebezpieczne w czasie prania i odprowadzania wody , natomiast odzież może ulec zniszczeniu. (Ceraty,
płaszcze przeciwdeszczowe, parasole, stroje narciarskie, pokrowce samochodowe, śpiwory itp)
Ostrzeżenia podczas odprowadzania wody.
Odprowadzanie wody w czasie prania normalnej odzieży: woda z prania odprowadzana jest przez otwór
spustowy.
Odprowadzanie wody w czasie prania odzieży wodoodpornej: przy programie prania i
odprowadzanie normalnego wody, wilgoć z odzieży wodoodpornej nie może zostać odprowadzona,
podczas gdy woda do prania zbiera się w innym kierunku, tak, że odległość pomiędzy osią obrotu
symetrii jest zbyt duża, a pralka zaczyna drgać lub przemieszczać się.
Uwaga: Wybierz prędkość pralki według następującej tabeli!
Model
Opcje prędkości wirowania (rpm)
HWM-6010
0/400/600/800/1000
Na panelu sterowania jest 8 typów funkcji prania.
Przykładowo:


Bawełna: o odpowiadających temperaturach: 20, 40, 60, 90˚C
Szybkie pranie – 15’: o odpowiadających temperaturach: 20, 40 ˚C, Zimna

Syntetyki: 20, 40, 60 ˚C, Zimna

Wełna Eco: 20, 40, 60, 90 ˚C, Zimna
118
www.heinner.com

Wełna: 20, 40 ˚C, Zimna

Delikatne: 20 , 40, 60, 90 ˚C, Zimna

Auto

Zimna: wówczas gdy światła odpowiadające temperaturze (20, 40, 60, 90 ° C) są
czyszczenie:
90 ˚C
wyłączone, oznacza to, że woda jest zimna.
Uwaga
Obraz przedstawiający panel sterowania jest przykładowy. Skonsultuj rzeczywisty produkt ze
standardowym.
Pranie odzieży po raz pierwszy.
Przed pranie po raz pierwszy, pralka musi wykonać pełny cykl prania bez odzieży, w sposób
następujący:
1.
Podłącz
pralkę do prąd i wody.
2.
Wsyp trochę detergentu do szufladki i zamknij ją.
3.
Naciśnij przycisk "ON / OFF".
4.
Naciśnij przycisk "Start / Pauza".
5.
Szufladka jest podzielona w sposób następujący:
a. Wstępne - detergentu lub proszek do prania
b. Podstawowe - detergent , balsam, wybielacz lub dodatki do prania: balsam, lub
krochmal.
Dozowanie detergentu do prania:
1.
Wyciągnij szufladę
2.
Dodaj detergent prania wstępnego w przedziale I (w razie potrzeby)
3.
Dodaj
4.
Dodaj balsam do przedziału
detergent prania podstawowego w przedziale II
(jeżeli chcesz).
Uwaga
Detergenty lub dodatki skoncentrowane, zanim wlejesz do szuflady, rozcieńcz niewielką ilością
wody tak, aby szuflada nie zablokowała się lub nie napełnia się wodą i zawartość nie wypłynęła
na zewnątrz.
Wybierz rodzaj detergentu odpowiedni dla różnych temperatur prania, w celu osiągnięcia
optymalnych wyniki,
przy minimalnym zużyciu wody i energii elektrycznej
119
www.heinner.com
Włączanie pralki
Podłącz kabel zasilania do gniazda. Sprawdź, czy przewody wodne są prawidłowo podłączone.
Otworzyć całkowicie kran. Umieść odzież do prania, dodaj detergent oraz płyn zmiękczający
lub krochmal. Naciśnij przycisk "ON / OFF". Wybierz odpowiednie programy i funkcje, naciśnij
"Start / Pauza".
Wybierz program
Odpowiednie programy prania dobierz
w zależności od rodzaju, wielkości i stopnia
zabrudzenia odzieży przeznaczonej do prania, w połączeniu z następującymi temperaturami
prania.
Rzeczy bardzo brudne, z czysto białej bawełny lub z lna (na przykład: obrusy do stolików do kawy,
90 O C
obrusy do stolików w stołówce, ręczniki, pościel)
Rzeczy bardzo brudne, kolorowe, z bawełny oraz rzeczy z włókna sztucznego kolorowe w pewnym
O
60 C
stopniu (na przykład: koszulki, piżamy)
Lekkie przebarwienia dla rzeczy czysto białych (na przykład: bielizna)
O
O
40 C, 20 C
Rzeczy mało brudne (włącznie z tymi z włókna sztucznego lub z wełny)
Najpierw obrócić pokrętło wyboru programu, tak aby odpowiednio dobrać program dla
każdego rodzaju materiału.
Następnie wybierz odpowiednią temperaturę, w zależności od tego, jak brudna jest odzież. Na
ogół, wyższa im temperatura, tym większe zużycie energii elektrycznej.
Na koniec, wybierz odpowiednią prędkość wirowania. O ile prędkość jest szybsza tym bardziej
sucha będzie odzież, lecz pralka będzie chodzić głośniej.
Delikatne materiały będą pomarszczone a żywotność pralki spadnie.
Pamiętaj: Aby chronić odzież , wybierz niższą prędkość obrotową dla delikatnych tkanin.
Główne operacje prania zależą od rodzaju odzieży przeznaczonej do prania.
Główne programy prania dobierane są w następujący sposób:

Bawełna: Możesz wybrać program do prania odzieży codziennej. Czas prania jest
dłuższy i intensywność jest większa. Zalecany do prania rzeczy użytku codziennego z
bawełny, takich jak pościel, narzuty pikowane, poszewki,
nocne koszule, bielizna
osobista itp.

Syntetyki : Możesz wybrać program do prania delikatnej odzieży. Operacja jest krótsza
niż
dla bawełny, oraz intensywność jest niższa. Zalecany, do prania artykułów
syntetycznych, takich jak bluzki, kurtki, itp. Program syntetyki jest wybierany również
dla firanek i artykułów z koronki. Podczas prania wyrobów tkanych, ilość detergentu
powinna być zmniejszona ze względu na luźną strukturę i predyspozycje do postaci
pęcherzyków.
120
www.heinner.com

Wełna: Możesz wybrać program do prania wyrobów wełnianych, których metka
informuje, że mogą być prane w pralce.
instrukcją na metce. Artykuły z wełny

Wybierz właściwą temperaturę, zgodnie z
należy prać również w specjalnym
detergencie.
Delikatne: Program ten, który został zaprojektowany specjalnie do prania artykułów
delikatnych (bielizna osobista) o podwyższonej intensywność prania i wykonuje
dodatkowy cykl prania w stosunku do innych programów.

Szybkie pranie: Program ten jest przeznaczony do szybkiego prania małej ilości odzieży,
niezbyt

brudnej.
Bawełna Eco:
Dla wzmocnienia wyników prania, czas prania jest wydłużony.
Zalecany
jest do prania odzieży dzieci lub osób o wrażliwej skórze

Wirowanie: Odróżnij od operacji obroty. Woda z detergentem lub woda do płukania
zostanie odprowadzana przed rozpoczęciem obrotów.

Czyszczenie bębna: Program ten został zaprojektowany specjalnie do czyszczenia bębna i
węża. Są sterylizowane
komponenty wodą o temperaturze 90 ° C Podczas wykonywania
tej operacji nie może zostać umieszczona odzież lub inne przedmioty do prania.
Jeśli
dodasz odpowiednią ilość środka czyszczącego (specjalnego dla pralek automatycznych),
czyszczenie bębna będzie bardziej skuteczne. Klient może skorzystać z tej procedury
regularnie, w zależności od potrzeb.

Opóźniony start: Tym przyciskiem można włączyć funkcję opóźnionego startu na około
0-24 godziny.
o Włączenie funkcji opóźnionego startu:

Wybierz program

Naciśnij przycisk „Opóźniony start”, wybierz przedział czasowy

Naciśnij przycisk „Start/Pauza” aby uruchomić funkcję „Opóźniony start”
o Anulowanie funkcji „Opóźniony start” – przytrzymaj przycisk „Opóźniony start” do
momentu kiedy zgaśnie światełko (produkty 0-Led) lub na wyświetlaczu pojawi
się 0 h (produkty LCD i LED).
Uwagi: Jeżeli pojawi się jakakolwiek awaria zasilania podczas pracy urządzenia, specjalna pamięć
przechowuje wybrany program, a po przywróceniu zasilania rozpocznie pracę od momentu kiedy
została zatrzymana.

Funkcja usuwania pęcherzyków powietrza: Funkcja sprawdzenia pęcherzyków powietrza.
Jeżeli w pralce znajduje się nadmiar detergentu, powstanie duża ilość pęcherzyków, co
będzie miało wpływ na pranie i płukanie. Procedura automatycznie sprawdzi i doda
program do usuwania pęcherzyków, jeśli wykryje zbyt wiele piany. Ponadto, będzie
przypominać użytkownikowi aby używał mniejszą ilości detergentu do następnych
podobnych prań.
121
www.heinner.com

Usuwanie sygnałów akustycznych: Urządzenie posiada dodatkową funkcję sygnalizacyjną. Jeżeli
ten sygnał zostanie wyłączony, pralka zostanie zamknięta. Po wyłączeniu pralki naciśnij przycisk
„Temp.” przez 3 sekundy, po których usłyszycie sygnał dźwiękowy po czym dzwonek umilknie.
Aby ponownie włączyć funkcję sygnalizacyjną, naciśnij przycisk „Temp.” przez 3 sekundy.
Ustawienie utrzyma się do następnego resetowania.
Uwaga: Po wyłączeniu funkcji sygnalizowania, dźwięki nie zostaną włączone do momentu kiedy
użytkownik osobiście nie zresetuje je.
Tabela informacyjna dla programów prania
Program
Incarcatura
maxima (Kg)
Cutia detergentului
Zona I Zona II Balsam
1.5
X
Bumbac Eco
6
Centrifugare
Curatare cuva
6
0
X
X
Bumbac
6
Sintetice
3
X
1.5
X
6
X
Rapid
Lana
Delicate
Temperatura Durata implicita Viteza implicita
implicita (◦C)
(minute)
(rpm)
●
●
○
○
Rece
15
800
60
205
1000
X
X
X
X
X
90
12
73
1000
400
X
●
●
●
●
○
○
○
○
40
90
1000
40
84
800
40
83
400
40
98
800
● oznacza obowiązkowe
○ oznacza opcjonalny
X oznacza, że nie jest konieczne
Klasa energetyczna produktu A+
Program badania zużycia energii: Bawełna Eco 60 ° C / 40 ° C; Prędkość: najwyższa prędkość;
Inne ustawienia: domyślne.
Polowa ładunku dla pralki 6.0 kg: 3 kg.
"Bawełna Eco 60 ° C / 40 ° C" to programy "Bawełna 60 ° C / 40 ° C" i standardowe programy
prania, o których odnoszą się do informacji na metce w karcie, i odnoszą się do prania odzieży
zabrudzonej normalnie, z bawełny i są najbardziej skuteczne programy w zakresie
zużycia
energii i wody do prania tego rodzaju tkanin bawełnianych, gdzie rzeczywista temperatura może
różnić się od podanej temperatury cyklu.
Uwaga: Parametry podane w tabeli są podane jako punkt odniesienia.
Rzeczywiste parametry
mogą się różnić od parametrów w powyżej tabeli .
122
www.heinner.com
XV. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed rozpoczęciem rutynowej konserwacji, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego
lub wyłącz pralkę i dopływ wody.
Ostrzeżenie

Nie używaj rozpuszczalników, aby uniknąć uszkodzenia pralki, poprzez powstawanie
gazów
toksycznych lub wybuchowych ..


Nie używaj detergentów zawierających PCMX do czyszczenia pralki.
Czyszczenie i konserwacja obudowy pralki .

Prawidłowa konserwacja pralki może przedłużyć jej żywotność. Powierzchnię można
czyścić rozcieńczonym delikatnym, nie ścierającym detergentem, jeśli to konieczne. Jeśli
woda wypływa z pralki, osusz obudowę delikatną ściereczką. Uważaj, aby ostre
przedmioty nie uszkodziły obudowy pralki.
Uwaga: Kwas mrówkowy i jego
rozpuszczalniki i podobne substancje są zabronione.
Czyszczenie wnętrza bębna

Rdza we wewnątrz bębna pozostawiona przez przedmioty metalowe musi być
natychmiast usunięta, przy użyciu środków czyszczących, które nie zawierają chloru.
Niej używaj szczotki drucianej
Co zrobić gdy pralka zamarznie

Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 ° C, a pralka ulegnie zamarznięciu,
możesz:
1.
Odłącz zasilanie pralki
2.
Wlej ciepłą wodę na kran zasilający pralkę, aby poluzować wąż
3.
Zdemontuj wąż i zanurz w ciepłej wodzie
4.
Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw na 10 minut
5.
Podłącz wąż ponownie do kranu i pralki, sprawdź czy pobieranie i odprowadzanie wody
odbywa się normalne
Uwaga: Korzystając ponowne z pralki, upewnij się, że temperatura otoczenia jest powyżej 0 ° C
Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Jeśli pralka znajduje się w pomieszczeniu, gdzie może zamarznąć, spuścić wodę z węża
odpływowego i doprowadzającego.

Usuń wszystkich pozostałości wody z wlotu węża:
1.
Zakręć kran.
2.
Odłącz wąż doprowadzający od kranu i umieścić go w pojemniku.
3.
Rozpocznij procedury, z wyjątkiem Pranie lub Odpływ. Jeśli pozostała woda w
odprowadzających, zostanie ona odprowadzona
w ok.
wężach
40 sekund.
123
www.heinner.com
4.
Ponownie podłączyć wąż doprowadzający do kranu.
5. Wyeliminuj wodę pozostałą w pompie spustowej.
Ostrzeżenie Aby się nie poparzyć wykonaj tę czynność, po schłodzeniu wody wewnątrz pralki.
Czyszczenie szuflady detergentu

Naciśnij element wskazany strzałką w komorze płynu
zmiękczającego, wewnątrz szuflady na detergenty.

Podnieś zatrzask i zdejmij pokrywę komory płynu
zmiękczającego i umyć wszystkie 3 przedziały wodą.

Załóż pokrywę i wsunąć szufladę na miejsce.
Czyszczenie filtra doprowadzającego

Filtr doprowadzający powinien być czyszczony, jeśli nie
wystarczająco płynie
woda, lub nie płynie w ogóle, po
otwarciu kranu.
Czyszczenie filtra kranu

Zakręć kran

Wybierz dowolny program poza Pranie lub Odpływ

Naciśnij przycisk „ON/OFF” i pozostaw aby program
pracował 40 sekund.

Odłącz wąż doprowadzający od kranu.

.Wyczyść filtr wody

Ponownie podłączyć przewód doprowadzający.
124
www.heinner.com
Czyszczenie filtra pralki

Odkręcić wąż doprowadzający z tyłu pralki

Wyciągnij filtr przy pomocy długich szczypców, umyj go i
umieścić z powrotem na miejscu.

Przykręć na miejsce filtr doprowadzający

Otworzyć kran i upewnij się, woda przepływa prawidłowo.

Zakręć kran
Uwaga: Na ogół, jako pierwszy
trzeba wyczyścić filtr na kranie, a następnie filtr się z wewnątrz
zmywarki. Jeśli czyści się tylko filtr z wewnątrz, wówczas kroki 1-3
czyszczenie filtra kranu musisz
powtórzyć.
Uwaga
Przed przystąpieniem do czyszczenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym należy odłączyć
przewód zasilający z gniazda. Po korzystaniu z pralki, odłącz przewód zasilający z gniazda i zamknij
drzwiczki pralki, aby nie skrzywdzić dzieci.
Usuwanie ciał obcych
Wyczyść filtr pompy odpływu. Filtr pompy odpływowej może zatrzymać nitki i inne zabrudzenia,
powstałe w wyniku prania.
Należy regularnie czyścić filtr w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania pralki.
Ostrzeżenie
Najpierw odprowadź wodę z pompy spustowej, a następnie otworzyć pompę spustową i usuń
wszystkie zabrudzenia z filtra. pompy spustowej.
Uważaj, aby nie poparzyć się, jeśli
jest odprowadzana gorąca woda.
Czyszczenie pompy
Ważne! W zależności od stopnia zabrudzenia i częstości prania, należy sprawdzić i regularnie czyścić
filtr. Sprawdzić pompę, jeśli urządzenie nie odprowadza wody lub bęben nie obraca się, czy wydaje
nietypowe odgłosy podczas ewakuacji wody z powodu obiektów, takich jak agrafki, monety itp., które
blokują pompę.
125
www.heinner.com
Wykonaj następujące kroki:
1.
Wyłącz zasilanie.
2.
Jeśli to konieczne, odczekaj, aż woda się schłodzi.
3.
Jak nie wypływa już woda, otwórz pokrywę
pompy i zdejmij ją. Dobrze jest mieć w pobliżu
szmatkę do wycierania wody, wyciekającej podczas zdejmowania pokrywy.
4.
Usuń obiekty z wirnika pompy obracając go..
5.
Mocno dokręcić pokrywę pompy.
6.
Zamknąć klapkę pompy.
Ostrzeżenie
W trakcie pracy urządzenia i w zależności od wybranego programu w pompie może się znajdować
gorąca woda. Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste. Zakładając pokrywę należy się upewnić, że jest dobrze
zamocowana, aby zapobiec przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez dzieci.
XVI. WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH
Problem
Powód
Rozwiązanie
Pralka nie
Sprawdź czy drzwiczki są zamknięte
rozpoczyna pracy
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
do gniazdka
Sprawdź,
czy
kran
wody
jest
prawidłowo
zamknięty
Sprawdź, czy przycisk został naciśnięty ”Start/
Pauza"
Sprawdź, czy przycisk został naciśnięty „ON/OFF”
Nie można otworzyć
System bezpieczeństwa pralki nie
drzwiczek pralki
działa
Problemy z
Rura ciepłej wody jest stary lub
grzaniem wody
uszkodzony NTC.
Wyłącz zasilanie.
Możesz prać normalnie.
Nie możecie prać używając tylko ciepłej wody.
Proszę
skontaktuj
się
z
autoryzowanym
serwisem.
Wycieki wody
Połączenie między wężem
dopływowym i kranem
lub
Sprawdzić i dokręć
węże wodne.
Oczyść wąż spustowy i wezwij wykwalifikowanego
126
www.heinner.com
spustowym i pralką nie jest
specjalistę, w razie potrzeby.
wystarczająco dokręcone/
Odpływ w komorze pralki jest
zablokowany.
Wyciek wody od
Wąż dopływowy nie jest
Dokręcić wąż doprowadzający.
spodu pralki
prawidłowo podłączony.
Wymień wąż spustowy..
Wąż spustowy jest nieszczelny.
Wskaźniki na panelu
Energia elektryczna jest
nie świecą.
wyłączona..
Są problemy z panelem
sterowania.
Upewnij się, że prąd nie jest wyłączony i czy
przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
Jeśli nie rozwiążesz problemu, skontaktuj się z
miejscowym centrum napraw.
Obwód elektryczny ma problemy z
połączeniem.
W szufladzie
Proszek do prania jest mokry i w
znajdują się
nadmiarze.
pozostałości
Wyczyścić i wytrzyj szufladę.
Używasz detergentów płynnych czy detergentów,
które są umieszczane w bębnie.
detergentu.
Niezadowalające
Odzież jest mocno zabrudzona
wyniki prania.
Wymaga to większej ilości
detergentu.
Nietypowe odgłosy.
Wybierz odpowiedni program.
Dodaj odpowiednią ilość detergentu zgodnie z
instrukcją na etykiecie detergentu.
Sprawdź czy
Silne wibracje
śruby blokujące zostały usunięte.
Sprawdź, czy urządzenie jest umieszczone na
stabilnej i prostej podłodze..
Sprawdź czy spinki lub inne przedmioty metalowe
nie znajdują się wewnątrz.
Sprawdź
poprawność
regulacji
nóżek
aby
urządzenie było wypoziomowane.
Problemy z
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięciem drzwi.
zamknięte.
Uruchom ponownie pralkę po prawidłowym
zamknięciu drzwi.
Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z
lokalnym centrum naprawy.
Problemy z
Kran nie jest otwarty, lub ciśnienie
wtryskiem wody
wody jest zbyt niskie.
podczas prania (czas
Wlot filtra zaworu jest
wtrysku wody
zablokowany.
przekracza 7 minut)
Wąż dopływowy jest zagięty.
Urządzenie jest zasilane wodą.
Otwórz kran lub poczekaj, do uregulowania
ciśnienie wody.
Sprawdź filtr zaworu doprowadzającego.
Wyprostuj wąż doprowadzający.
Sprawdź inne krany w pomieszczeniu.
Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z
lokalnym centrum naprawy.
Problemy z
Wąż odpływowy jest zablokowany
odpływem wody w
lub skręcony.
czasie prania (czas
Pompa odpływu jest zablokowana.
odpływu przekracza
Wyczyść i wyprostuj wąż odpływowy.
Wyczyść filtr pompy odpływu.
Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z
lokalnym centrum naprawy.
3 minut)
127
www.heinner.com
XVII. ZAŁĄCZNIK
Wstępne przygotowanie prania (sortowanie):
Rysunek
Symbol graficzny
Symbol graficzny
Rysunek
Nie prać w pralce
Pranie ręczne
Nie prać
Pranie (włącznie z praniem w pralce i praniem ręcznym
Nie suszyć
Pranie chemiczne
Nie wyżymać
Pranie termiczne
Nie wybielać
Wybielanie
Nie suszyć w pralce
Suszenie poprzez obracanie
Nie prasować
Prasowanie
Prasować na dodatkowym materiale
Prasowanie parowe
Wysuszyć po praniu
Temperatura średnia i maks. 150o C
Wysuszyć na sznurku, w cieniu
Suszenie na sznurku
Odzież posiada metki zawierające instrukcje. Pierz i susz odzież zgodnie z instukcjami na metce.
Nigdy nie pierz białych rzeczy z kolorowymi.
Uwaga
Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem i innych urazów:

Używaj tylko
wartości napięcia podanej w tabeli ze specyfikacją dla energii elektrycznej.
Jeśli nie jesteś pewien, jakie napięcie jest w swojej okolicy, skontaktuj się z lokalnym
dostawcą energii.

Podczas korzystania z funkcji grzania, maksymalny prąd, który zasila pralka będzie 10A.
Dlatego upewnij się, że jednostki zasilania elektrycznego (prąd, napięcie i przewód ) spełniają
wymagania tej pralki.

Zabezpiecz prawidłowo przewód zasilający . Umocuj przewód zasilania tak, aby żadna inna
osoba
nie zahaczyła go lub aby nie spowodował uszkodzenia innych przedmiotów. Zwróć
szczególną uwagę na gniazdo. Wtyczka musi
wchodzić łatwo do gniazda.
Pamiętaj, o
umieszczeniu wtyczki.

Nie używaj nadmiernej gniazda zamontowanego w ścianie lub listwy zasilającej.
Przeciążenie instalacji elektrycznej może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie
ciągnij za przewód zasilający mokrymi rękami.

Dla własnego bezpieczeństwa, przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka z
uziemieniem Upewnij się, że gniazdko jest prawidłowo uziemione i bezpieczne.
128
www.heinner.com
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Parametry
Ładowność
6.0 Kg
Wymiary (L*l*H)
595*470*850
Waga
50 kg
Moc całkowita
2100W
Wyłącz zasilanie
220-240V~, 50 Hz
Prąd znamionowy
10A
Ciśnienie wody
0.05MPa~1MPa
XVIII. KARTA PRODUKTU
Ładowność : 6 kg
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii: 169 kWh na rok, w oparciu o 220 standardowych cykli prania bawełny w programie
do 60 ° C i 40 ° C, z częściowym lub pełnym obciążeniem, i biorąc pod uwagę wzorce zużycia, które
wykorzystują mniej energii elektrycznej. Rzeczywiste zużycie energii
może się różnić w zależności od
sposobu użytkowania pralki.
Zużycie wody: 9240 litrów na rok, w oparciu o 220 standardowych cykli prania bawełny w programie
do 60 ° C i 40 ° C, z częściowym lub pełnym obciążeniem Rzeczywiste zużycie wody może się różnić w
zależności od sposobu użytkowania urządzenia.
Efektywności suszenia przez wirowanie: jest D / C w skali od G (najmniejsza efektywność) do A
(najbardziej wydajna).
Maksymalna prędkość wirowania: 1000rpm.
Wartości zużycia (1000rpm):
Programy
standartowe
Bawełna Eco 60˚C
Zużycie
Ładowność
Zużycie
Wilgotność
Czas
wody
pozostała
trwania
1.00 Kwh
48L
59%
209 min
energii
elektrycznej
6 kg
Bawełna Eco 60˚C
3
kg
0.77 Kwh
37L
63%
199 min
Bawełna Eco 40˚C
3
kg
0.80 Kwh
37L
63%
193 min
129
www.heinner.com
Uwaga:

Ustawianie programu testowego zgodnie z obowiązującym standardem EN60456-2011.

Podczas korzystania z programów testowych, pierz określone obciążenie przy maksymalnej
prędkości obrotowej.

Rzeczywiste parametry mogą zależeć od sposobu użytkowania urządzenia i mogą różnić się od
parametrów w tabeli powyżej.
Zużycie energii elektrycznej, gdy urządzenie jest wyłączone: 0.5 W
Zużycie energii elektrycznej, gdy urządzenie jest wyłączone: 0.5 W
Tryb „Left-on”: W
Poziom hałasu wirowania: 75/75
Poziom hałasu prania (standardowe 60°C): 62/62
130
www.heinner.com
UTYLIZACJA ODPADÓW W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY W STOSUNKU DO ŚRODOWISKA
Możesz pomóc chronić środowisko!
Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych: Sprzęt elektryczny nie operacyjny należy
zanieść do punktu skupu dla zużytego sprzętu elektrycznego.
HEINNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Network One Distribution SRL.
Pozostałe marki, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli..
Żadna część niniejszej specyfikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani za
pomocą jakichkolwiek środków, używana do otrzymywania pochodnych, takich jak
tłumaczenia, przekształcania lub adaptacje, bez uprzedniej zgody firmy NETWORK ONE
DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distibution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze standardami i normami Wspólnoty
Europejskiej
Importer: Network One Distribution
Ul. Marcel Iancu, nr. 3-5, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro , www.nod.ro
131
www.heinner.com
132

Podobne dokumenty

Инструкции за ползване

Инструкции за ползване ПАМУK–ЦВЕТНИ (3): Бели, малêо замърсени, и цветни, неóстойчиви.

Bardziej szczegółowo