Mundurówka ze ,,Skorupki u stra aków z

Transkrypt

Mundurówka ze ,,Skorupki u stra aków z
Strona ZS nr 3
Mundurówka ze ,,Skorupki u strażaków z Częstochowy
Autor: admin_an
18.05.2015.
Zmieniony 18.05.2015.
We wtorek 12 maja klasy mundurowe Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku odwiedziły Centralną
Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wizyta odbyła się w ramach dni otwartych tej
placówki.
W trakcie zwiedzania obiektu, wraz z pobliskim poligonem, uczniowie Skorupki mieli okazję
zapoznać się z wymogami odnośnie przyjęć do szkoły pożarniczej, wymaganiami praktycznymi tak na
egzaminach wstępnych do niej, jak i w trakcie nauki. Spotkania z wykładowcami tej szkoły pozwoliły
uczniom zrozumieć , jakie wyzwania stawia się dziś zawodowi strażaka. Dużym zaskoczeniem dla nich
była rozpiętość wiedzy i dziedzin nauki, które stają się podczas studiowania w tej szkole bazą dla
prawidłowego wykonywania zadań w czasie pożaru.
Strzelcy mogli zwiedzić poligon znajdujący się
na terenie szkoły i przypatrywać się różnorodnym szkoleniom, jakie odbywali młodzi adepci
pożarnictwa, obecnie uczniowie CSPSP. Szczególnie spodobało się nastawienie w trakcie kształcenia na
zajęcia praktyczne, takie, jak gaszenie pożarów w różnych warunkach, wykorzystywanie technik
medycznych i alpinistycznych, a także najbogatsza w Polsce baza techniczna, z najnowocześniejszymi
samochodami pożarniczymi na czele.
Strzelcy ze Skorupki mieli okazję zobaczyć alarm i osiąganie
przez sekcje gaśnicze stanu gotowości bojowej, ocenić szybkość i sprawność w działaniu sekcji od
chwili ogłoszenia alarmu, poprzez zjazd strażaków po ślizgu, aż do zajęcia przez nich miejsc w kabinie
samochodów gaśniczych.
Całą wycieczkę niezwykle ubarwiał fakt możliwości wysłuchania
opowieści o szkole i samym szkoleniu z ust kadeta, czyli obecnego ucznia tej szkoły, który był naszym
przewodnikiem. Jego celne uwagi dały przedsmak tego, z czym mogą się spotkać przyszli adepci i
uczniowie tej szkoły. A wśród naszych uczniów chętnych do zdobycia zawodu strażaka nigdy nie
brakowało. Wielu ze strzelców bierze przecież czynny udział w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej
w swoich miejscowościach. Jednak wizyta w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej dała im
dodatkowy bodziec do nauki takich przedmiotów jak chemia i fizyka. No i pewnie szlifowania tężyzny
fizycznej, która jest oprócz wiedzy teoretycznej podstawową bronią nowoczesnego strażaka w jego
walce z pożarami. PW, BS
http://zskosinski.edu.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 23:43