10 edycja Nagrody im. Małgorzaty Baczko i Piotra

Transkrypt

10 edycja Nagrody im. Małgorzaty Baczko i Piotra
10 edycja Nagrody im. Małgorzaty
Baczko i Piotra Zakrzewskiego
Trwa 10 edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego,
organizowanego przez Fundację dla Polski. Do dnia 31 października 2008 roku młodzi architekci i
inżynierowie budowlani mogą zgłaszać projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji
starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.
Główną nagrodą jest 10.000 złotych z przeznaczeniem na wyjazd studyjny.
Nagroda ma umożliwić młodym architektom i inżynierom budowlanym,
zainteresowanym wyżej określoną tematyką, dalsze kształcenie,
doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji w
dziedzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi
rozwiązaniami w tych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem
doświadczeń francuskich.
Partnerem Nagrody jest Ambasada Francji w Polsce, a także PolskoFrancuski Fundusz Współpracy.
Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla absolwentów wydziałów architektury i budownictwa ze stopniem magistra, którzy
nie ukończyli 40 lat lub uzyskali dyplom nie dawniej niż 10 lat przed datą 31 października 2008 roku.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty indywidualne lub zespołów niezinstytucjonalizowanych.
Jury
W skład Jury 10 edycji konkursu wchodzą: Stanisław Fiszer (Przewodniczący Jury), Tadeusz Baczko,
Michel Cova, Jacek Cybis, Marta Grządziel, Janusz Pachowski, Karol Sachs, Andrzej Sowa, Krystyna
Vinaver i Paweł Zakrzewski.
Daty
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2008 roku.
Uroczyste wręczenie Nagrody i otwarcie wystawy nagrodzonych prac odbędą się w styczniu 2009 roku.
Copyright © 2014 Constructalia. All rights reserved