Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

Transkrypt

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw�a II w Nowej Brze�nicy
Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
<p align="justify"><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_1.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_1.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a>15 wrze�nia obchodzili�my Dzie
Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas II i III pod opiek� p. Bednarskiej i p. Krajewskiej przygotowali
uroczyst� akademi� Uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele gimnazjum - Ci obecni, ale tak�e emerytowani; pani
Dyrektor, w�adze gminy, przewodnicz�cy Rady Rodziców oraz uczniowie.</p><p><p>15 wrze�nia obchodzili�my
Dzie�Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas II i III pod opiek� p. Bednarskiej i p. Krajewskiej
przygotowali uroczyst� akademi� Uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele gimnazjum - Ci obecni, ale tak�e
emerytowani; pani Dyrektor, w�adze gminy, przewodnicz�cy Rady Rodziców oraz uczniowie.<br /> Wyst�
rozpocz�� si�od przywitania wszystkich go�ci. Nast�nie aktorzy z ca�ego serca dzi�owali nauczycielom za trud
w�o�ony w nasze wychowanie i edukacj� Pó�niej wyra�ali swoj� wdzi�zno��w piosenkach oraz wierszach.
Nie oby�o si�bez wzrusze� ale tak�e zabawnych sytuacji i momentów. Na koniec przedstawienia uczniowie
wr�zyli wszystkim nauczycielom kwiaty.</p><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_2.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_2.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_3.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_3.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_4.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_4.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_5.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_5.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_6.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_6.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_7.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
strona 1 / 3
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw�a II w Nowej Brze�nicy
Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
12-10-27_7.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_8.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_8.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_9.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_9.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_10.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_10.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_11.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_11.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_12.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_12.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_13.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_13.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_14.JPG'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_14.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_15.JPG'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_15.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_16.JPG'
strona 2 / 3
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw�a II w Nowej Brze�nicy
Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_16.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_17.JPG'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_17.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_18.JPG'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_18.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_19.JPG'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_19.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-10-27_20.jpg'
rel='lightbox[Akademia z okazji Dnia Nauczyciela]' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela'><img
class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-10-27_20.jpg"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Akademia z okazji
Dnia Nauczyciela' title='Akademia z okazji Dnia Nauczyciela' border='' /></a>
strona 3 / 3