pobierz

Transkrypt

pobierz
Radny Janusz Stryczniewicz:
1.
Zapytał, czy Burmistrz Miasta ma jakiś pomysł i dalekosiężną wizję na umożliwienie pozyskania własnego
mieszkania w Turku przez osoby o średnich dochodach. Radny oświadczył, że jest przeciwny darmowemu
fundowaniu mieszkań komunalnych, niemniej jego zdaniem, władze miasta powinny znaleźć jakąś alternatywę
na rozwiązanie tego problemu np. poprzez tworzenie TBS-ów, zawieranie umów ze spółdzielniami
mieszkaniowymi bądź rozwój budownictwa.
2.
Radny poprosił o wyjaśnienie, na czym polega metoda obcinania drzew na tzw. “słup” tzn. od góry do dołu,
zapytał, czy nie jest to błędne i szkodliwe rozwiązanie.
3.
Radny zapytał Burmistrza Miasta o jego zdanie na temat zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta punktów w
zakresie planów uruchomienia kolejki wąskotorowej w celach turystyczno – rekreacyjnych oraz zorganizowania
w formie skansenu bądź muzeum tzw. Chaty Tkacza.

Podobne dokumenty