REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ O TEMATYCE

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ O TEMATYCE
Świąteczne Impresje
Biblioteczne
REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ
O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów
z/s w Mościsku.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas 0-III,
- uczniowie klas IV-VI;
3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Organizatora - w terminie
do 7 stycznia 2014 r. - jednego wiersza własnego autorstwa o tematyce
bożonarodzeniowej, na adres [email protected] lub dostarczenie do
biblioteki głównej bądź jej filii.
4. Prace powinny być opatrzone dopiskiem: Konkurs – wiersz (kategoria:.......) oraz
zawierać imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy oraz e-mail uczestnika konkursu.
5. Wszystkie prace oceni, powołane przez Organizatora, Jury, które będzie brało
pod uwagę następujące kryteria:
a) ujęcie tematu,
b) oryginalność pomysłu,
c) sposób nawiązania do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
6. W każdej kategorii Jury może przyznać jedną nagrodę i jedno wyróżnienie.
7. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie
Internetowej bibliotekamoscisko.pl do 10 stycznia 2015 r.
8. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę, jednocześnie
oświadcza, że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej
pełne prawa.
9. Przystępując do Konkursu, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe
do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym
do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki
Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
11. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża
zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.
13. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać
pod nr tel. 74 83 03 142.