uwaga uczniowie klas vi - Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku

Transkrypt

uwaga uczniowie klas vi - Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku
UWAGA UCZNIOWIE KLAS VI
Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z Dyrektorem
Publicznego Gimnazjum im Orląt w Rudniku nad Sanem
ogłaszają nabór do I klasy sportowej o profilu piłka nożna.
Klasa zostanie powołana w roku szkolnym 2013/2014
Nie musisz już teraz trenować piłki nożnej.
Wszystkiego nauczysz się podczas nauki w klasie sportowej.
Wystarczą chęci i predyspozycje psychomotoryczne.
Do klasy sportowej przyjmowani są również uczniowie mieszkający poza
obwodem Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem.
Uczniowie mają zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego, w tym
treningi piłki nożnej na obiektach MOSiR w Rudniku nad Sanem
oraz bezpłatne wyjazdy na basen.
Wymagania dla kandydata klasy sportowej:






Bardzo dobry stan zdrowia).
Odpowiedni poziom rozwoju fizycznego oraz sprawności motorycznej.
Aspiracje oraz zainteresowania piłkarskie.
Umiejętność łączenia nauki ze sportem.
Dobre zachowanie.
Podanie o przyjęcie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do
30.04.2013r.
Informacje dodatkowe:








Klasa sportowa prowadzona będzie w 3 – letnim, cyklu edukacyjnym począwszy od 1 września 2013r.
Środki finansowe na funkcjonowanie klasy zapewnione zostaną w budżecie Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem.
Klasa sportowa jest przeznaczona dla uczniów, którzy chcą uprawiać sport na wyższym poziomie oraz
w przyszłości zdobyć zawody pozwalające na kształcenie młodych sportowców, pracy w ośrodkach
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, a także tych, którzy chcą zadbać o prawidłowy rozwój i sprawność
fizyczną.
Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego do 10( 4+6 ).
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli instruktorów tej dyscypliny.
Uczniowie klasy sportowej będą startować w zawodach szkolnych i klubowych.
Wszystkie zajęcia sportowe ujęte będą w planie zajęć danej klasy.
Przynależność do klasy sportowej stanowi pewien rodzaj przywileju i wyróżnienia oraz daje
możliwość poznania różnych form aktywności fizycznej.
Wszystkich zainteresowanych nauką w klasie o profilu sportowym odsyłamy na stronę
internetową naszej szkoły pgrudnik.edu.pl zakładka klasa sportowa lub prosimy
o kontakt ze szkołą osobiście.