1 *0020000363157* Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w

Transkrypt

1 *0020000363157* Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Marcin Marczak
Kancelaria Komornicza w Krośnie
38-400 Krosno 1 Czajkowskiego 5
tel. (13) 4367618 e-mail: [email protected]
www.komornikkrosno.pl
KM 1532/10
Krosno 1, dnia 15-10-2012
,
-
*0020000363157*
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09-11-2012r. o godz. 09:00 w lokalu:
38-483 Wróblik Królewski, Budynek Magazynowy 11
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
____________________
1. Strugarka Chambon 1222
1 [szt.]
21 160,00 **)
10 580,00
2. Frezarka Casadei R36
1 [szt.]
6 900,00 **)
3 450,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
50% sumy oszacowania.
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Komornik Sądowy
Marcin Marczak
Do wiadomości: 1. a/a
1