4 przykazanie - „Czcij ojca swego i matkę swoją”

Transkrypt

4 przykazanie - „Czcij ojca swego i matkę swoją”
4 przykazanie - „Czcij ojca swego i matkę swoją”
- interpretacja
„Czcij ojca swego i matkę swoją” – to jedno z przykazań ustanowionych
przez Boga w Dekalogu. Porusza ono niezwykle ważny problem,
dotyczący szacunku wobec ludzi dojrzalszych i bardziej
doświadczonych oraz posiadania w życiu autorytetu.
W Księdze Wyjścia czytamy o tym, iż Bóg przekazał Mojżeszowi i jego
ludziom Dekalog. Czwarte przykazanie miało wówczas następującą
treść: „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą
Pan, Bóg twój, da tobie”. Widzimy zatem, iż nakaz ten jest pozytywny,
ponieważ za przestrzeganie go każdego człowieka czeka nagroda w
postaci długiego i spokojnego życia.
W tradycji religijnej rodzina to najważniejsza jednostka społeczna,
wspólnota duchowa, której członkowie wzajemnie mobilizują się do
rozwoju i miłości. Przychodzące na świat dziecko zostało powołane do
życia nie tylko przez Boga, ale również przez rodziców. To oni od
początku otaczali go opiekę i miłością, przekazali wiedzę i wpoili wiarę
w Boga. Matka i ojciec, tu na ziemi, są – można powiedzieć –
przedstawicielami Boga, który, jak wiadomo, jest Ojcem każdego
wierzącego człowieka. Pan przekazał nasze życie w ręce rodziców,
abyśmy wzrastali w spokoju i wierze. Dlatego też tak ważne jest,
abyśmy zawsze szanowali swoich opiekunów, spełniali ich oczekiwania,
słuchali tego, co mają nam do powiedzenia.
Szacunek do rodziców stanowi odpowiednik szacunku żywionego do
Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza również, iż treść
przykazania zapewne nie dotyczy tylko rodziców, ale też naszych
opiekunów czy nawet dalszej rodziny. Bez względu na okoliczności,
powinniśmy być wobec nich posłuszni i pokorni, ponieważ to właśnie im
zawdzięczamy swoje życie, poziom wiedzy i istotną część naszej
osobowości. Bardzo ważny jest tutaj problem autorytetu. Bóg powinien
być dla chrześcijanina wartością najwyższą, jednak w życiu doczesnym,
należy polegać też na swoich rodzicach. Jako pierwsi powiedzieli nam o
Bogu, nauczyli modlitw i przekazali miłość do wszystkiego, co stanowi
dzieło Pana. Dlatego też powinni być oni dla nas autorytetem jako
bardziej doświadczeni i mądrzejsi.
Bóg poprzez czwarte przykazanie domaga się okazywania miłości, czci
oraz wdzięczności rodzicom i osobom z naszej rodziny. Należy także
spełniać obowiązki wobec naszych opiekunów, aby odwdzięczyć się im
za wszystkie lata poświęceń. Bóg nakazuje czczenie rodziców, gdyż są
oni na ziemi symbolem Boskiej opieki.

Podobne dokumenty