Biuletyn nr 500 - Kościół Zielonoświątkowy w Kętrzynie

Transkrypt

Biuletyn nr 500 - Kościół Zielonoświątkowy w Kętrzynie
Biuletyn
Nr 500
27 listopada 2016
Kazanie: Arkadiusz Jurgiełajtis
INTERESUJĄCE WYDARZENIA
Pn
5
12
19
Wt
6
Śr
7
Coffee H.
13
14
Coffee H.
20
21
Coffee H.
GRUDZIEŃ
Cz
1
2
8
9
15
16
22
23
Pt
Gr. dom.
Gr. dom.
Gr. dom.
Gr. dom.
So
N
3
4
10
11
17
18
24
25
MPTCh
4.12. – Młodzieżowy Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej w Reszlu, godz. 17:00.
Każdy piątek – grupa domowa, godz. 1830 w zborze – mieszkanie na górze.
Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600.
1
Od Redakcji
Oddaję do Waszych rąk pięćsetny numer Biuletynu. Od niespełna 10 lat w
każdą niedzielę pojawia się regularnie w zborze nasza, wspólna gazetka. W ciągu
tej dekady pojawiło się około tysiąca rozważań. Do Biuletynu od czasu do czasu
piszą także członkowie naszego zboru. Z tęsknotą wspominam naszą siostrę Jadwigę Kuitkowską, która na łamach naszego tygodnika regularnie pisała wiersze i
własne wspomnienia z okresu wojny. Wszystkie teksty siostry Jadwigi są obecnie
dostępne na naszej stronie internetowej.
Nie wiem, czy się zastanawialiście, ale też każdy z Was, Czytelnicy, ma
swój wkład w rozwój Biuletynu. Niektórzy piszą teksty, inni motywują dobrym
słowem, a inni… gdy wręczam Biuletyn i widzę rozpromienioną twarz na widok
gazetki… miłe uczucie. Dziękuję Wam za to.
Wierzę w to, że Pan Bóg będzie dalej prowadził mnie w biuletynowej służbie. Zachęcam wszystkich czytelników do pisania na łamach naszej gazety i zapraszam do czytania!
Marta Jurgiełajtis
PROŚBA O MODLITWĘ










zbawienie:
męża Marysi Pietrzak.
całej rodziny Ewy Brzostek.
Andrzeja D. (męża Ani).
Danuty K.
Tadeusza W.
Lilli R. (żony Mirka)
męża Bogumiły Panfil.
rodziców Darka Biłdy.
taty i brata Moniki Czerwonki.
Justyny J. (żony Marcina Dominika).

uzdrowienie i wzrost duchowy Rafała (bratanka Lucyny Tęczy);

o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewińskich, będących na misji za granicą.








2
zdrowie:
Danuty K.
Patrycji i Magdy Owierczuk.
Debory Marczuk.
Marianny i Jerzego Zakrzewskich.
Alfredy Kopaczel.
Bogumiły Panfil.
URODZINY
ROZWAŻANIE
W tym tygodniu urodziny obchodzą:
Czy jesteś przekonany,
że potrzebujesz Ducha Świętego?
29.11. Agatka Karczewska
Autor: A.W. Tozer
3.12. Łukasz Podgórski
Gdy człowiek jest już przekonany, że może być napełniony przez
Ducha, jeszcze musi tego pragnąć. Powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy jesteś już pewien, że
pragniesz być tak opanowany przez Ducha, który będąc czystym i łagodnym,
mądrym i kochającym, będzie jednak
domagał się, abyś pozwolił Mu kierować twoim życiem? Czy jesteś pewny,
że chcesz być prowadzony przez Tego,
który będzie wymagał posłuszeństwa
wobec napisanego Słowa? Który nie będzie tolerował żadnych grzechów związanych
z
własnym
„ja”
ani
samolubstwa, ani pobłażania sobie?
Który nie pozwoli ci na wyniosłe zachowanie, przechwałki i zarozumiałość?
Który odbierze ci możliwość kierowania
swoim życiem i Sobie zarezerwuje
wszelkie prawo do sprawdzania i karcenia ciebie? Który odbierze ci wiele ukochanych rzeczy, które podstępnie
szkodzą twojej duszy?
Dopóki nie odpowiadasz z zapałem „tak” na te pytania, dopóty naprawdę nie chcesz być napełniony.
Możesz wprawdzie pragnąć wzruszeń,
zwycięstw lub mocy, ale w istocie nie
pragniesz być napełniony Duchem.
Twoje pragnienie jest niewiele większe
od zwykłego życzenia i nie jest dość czyste, aby zadowoliło Boga, który oczekuje wszystkiego lub niczego.
Życzymy Bożych błogosławieństw!
KRÓTKA LEKCJA
Obietnica
Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów
i przestrzegali przykazań, i według nich
postępowali.
Księga Ezechiela 36:27
W myśl proroctwa Ezechiela, niegdyś
nieposłuszni ludzie mieli zostać oczyszczeni ze swych grzechów i napełnieni
Duchem Świętym, który miał ich uzdolnić do przestrzegania przykazań Bożych. Widzimy stąd, że nie wystarczą
powierzchowne remonty ludzkiego
charakteru, lecz niezbędna jest radykalna, głęboka przemiana wewnętrznego człowieka, której może dokonać
jedynie Duch Święty. Nie dziwmy się,
że wielu naszych bliźnich źle postępuje.
Nie doznali odrodzenia duchowego,
więc robią, to co potrafią, czyli grzeszą.
Głośmy Ewangelię, gdyż Duch Święty
może posłużyć się zwiastowanym Słowem, by nawrócić kolejną zbłąkaną
owcę.
3
Jeszcze raz spytaj siebie: Czy jesteś przekonany, że potrzebujesz Ducha
Świętego? Dziesiątki tysięcy ludzi:
księży, misjonarzy i przeciętnych chrześcijan jakoś sobie radzi bez napełnienia
Duchem Świętym. Ich pozbawiona Ducha działalność może do prowadzić
tylko do tragedii w dniu Chrystusowym, o czym przeciętni chrześcijanie
jakby zupełnie zapomnieli. A jak to wygląda u ciebie? Być może, trudno ci
uwierzyć w przełom, jaki może przynieść ze sobą napełnienie przez Ducha.
Jeśli tak, to spójrz na owoce tej postawy.
Jaki jest rezultat twego życia? Pracujesz
na niwie religijnej, głosząc kazania,
śpiewając, pisząc, służąc, ale jaka jest jakość twoich czynów? Prawdą jest, że
przyjąłeś Ducha w momencie nawrócenia. Lecz czy jest także prawdą, że bez
namaszczenia Duchem jesteś w stanie
opierać się pokusom, być posłuszny
Słowu Bożemu, rozumieć prawdę, żyć
zwycięsko, umierać w pokoju i wyjść
bez lęku na spotkanie Chrystusa w dniu
Jego przyjścia?
Ale jeżeli twoja dusza woła do
Boga, do Boga żywego, a twoje wyschnięte i puste serce straciło nadzieję,
że jest możliwe prowadzenie normalnego chrześcijańskiego życia bez nieustannego namaszczenia, wtedy spytaj
samego siebie: Czy jest to pragnienie,
które ogarnia całą twoją istotę? Czy jest
ono największą rzeczą w twoim życiu?
Czy usuwa ono wszelką zwykłą działalność religijną i napełnia cię żarliwą tęsknotą, która może być określona jako
pragnienie aż do bólu? Jeśli twe serce
odpowiada „tak” na te pytania, jesteś
prawdopodobnie blisko duchowego
przełomu, który przemieni całe twoje
życie.
Większość chrześcijan załamuje
się właśnie w trakcie przygotowania do
przyjęcia namaszczenia Ducha. Prawdopodobnie nikt nie został napełniony,
nie przeżywając wcześniej głębokiego
rozdarcia duszy i wewnętrznego niepokoju. Gdy wchodzimy w ten stan, ogarnia nas pokusa poddania się panice i
wycofania. Szatan współczująco nakłania nas do wycofania się „...abyśmy czasem nie stali się rozbitkami w wierze i
nie obrazili Pana, który nas odkupił”.
Rzecz jasna. Szatan nie dba o nas ani o
Boga. Jego celem jest, abyśmy pozostali
słabi i nieuzbrojeni w dniu konfliktu. I
miliony wierzących wpada w pułapkę,
przyjmując to pełne obłudy kłamstwo
jako ewangeliczną prawdę i wraca, tak
jak prorocy Obadiasza, do swoich jaskiń, aby żyć o chlebie i wodzie (por. 1
Król. 18, 3-4).
Aby dojść do pełni, trzeba
przedtem przeżyć pustkę. Zanim Bóg
napełni nas Sobą, musimy usunąć swoje
„ja”. Ten proces przynosi bolesne niezadowolenie i zwątpienie w siebie. To
właśnie przeżywa wiele osób tuż przed
swym nowym, radosnym doświadczeniem. Musimy przejść przez całkowite
przewartościowanie
siebie,
przez
śmierć dla wszystkiego, co zewnątrz i
wewnątrz nas. W przeciwnym razie nigdy nie będzie mogło nastąpić prawdziwe napełnienie Duchem Świętym.
Fragment z książki „Klucz do głębszego życia”
4
BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA
wdzięczność Bogu za Jego łaskę. Psalmista ma wielkie powody do radości.
Dlaczego? Bo ogląda cudowne Boże
działanie w swoim życiu i przekonuje
się, że Bóg słyszy, gdy do Niego woła.
Bóg słyszy ciebie, gdy do Niego
wołasz podczas trudnego sprawdzianu,
słyszy gdy koleżanki o tobie plotkują,
gdy rodzice się kłócą… On wychodzi ci
naprzeciw, jeśli u Niego szukasz pomocy. Jeśli wątpisz, czy tym razem On
cię usłyszy, przypomnij sobie o Jego
wierności. A potem, gdy odpowie na
twoją modlitwę, powiedz o Jego dobroci
innym.
Bóg słyszy, gdy wołam
Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan
łaskę. Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
Psalm 4:4
Jeśli kogoś szukamy wykrzykując jego imię, czujemy ulgę, gdy się odezwie. Może to być koleżanka, która
nagle zniknęła nam z oczu podczas
szkolnej wycieczki albo chociażby domowy pupilek biegający swoimi ścieżkami.
Jednak mamy jeszcze poważniejszy problem, gdy sami potrzebujemy pomocy, a wokoło nie widać
nikogo, kto mógłby nam jej udzielić.
Drzwi do ciemnej piwnicy zatrzasnęły
się za nami i nie potrafimy ich otworzyć
albo skręciliśmy nogę i nie damy rady
zrobić ani kroku dalej, podczas gdy
reszta znajomych szybko się oddala. Co
robimy wówczas? Opanowując lęk, wołamy o pomoc. Może w myślach próbujemy ustalić, kto mógłby być najbliżej i
usłyszeć nasz głos. Z drżeniem zadajemy sobie pytanie: Czy ta osoba mnie
usłyszy? W przedłużającej się ciszy gorączkowo szukamy rozwiązania, analizując, kto jeszcze mógłby przyjść nam z
pomocą. Uff, jak cudownie, gdy ktoś
przyjdzie i wybawi nas z trudnego położenia.
Powyższy
werset
wyraża
wdzięczność osoby, która doznała wybawienia. Kiedy jej los się odmienił, pragnie wykrzyczeć tę radość, wyrażając
Do przemyślenia:
1. Jak często wołasz do Boga?
2. W jaki sposób możesz wyrazić
wdzięczność, kiedy Bóg odpowie na
twoją modlitwę?
ZE ŚWIATA
Irak:
Krzyż wraca na równinę Niniwy
Były łzy, modlitwy i śpiew, gdy
krzyż – uznany przez ISIS za nielegalny
– wrócił do chrześcijańskich miejscowości na irackiej równinie Niniwy. Wciąż
docierają wiadomości o odebranych ISIS
wsiach oraz ujawniane są zniszczenia,
jakich terroryści tam dokonali.
Gdy tylko stało się to w miarę
bezpieczne, do swoich osad wrócili zawiezieni pod eskortą duchowni. W
chrześcijańskich miejscowościach, takich jak Karamles i Karakosz – położonych pół godziny jazdy na wschód od
5
Mosulu – byli to pierwsi cywile, którzy
wrócili do osad uwolnionych spod okupacji ISIS.
Ojciec Thabet, który wraz ze
swoimi wiernymi mieszka w Irbil na terenie ośrodka dla przesiedleńców wewnętrznych, wracając do swojej
rodzinnej miejscowości Karamles, zabrał ze sobą krzyż mniej więcej rozmiarów człowieka. „Jestem ogromnie
szczęśliwy, że mogę to zrobić. Uśmiecham się od ucha do ucha, i jednocześnie wylewam łzy radości. To podróż, o
którą modliłem się przez… dwa lata” –
powiedział. Ten chrześcijański lider
wspiął się na pobliskie wzgórze Barbary
i w miejscu wznoszącym się nad Karamles mocno wbił w ziemię ozdobiony
kwiatami krzyż.
ISIS opanowała równinę Niniwy – w tym Mosul, drugie co do wielkości miasto w Iraku, oraz wiele
okolicznych, chrześcijańskich miejscowości – w 2014 roku. Dziesiątki tysięcy
chrześcijańskich rodzin musiało ratować się ucieczką. Walka o Mosul nadal
trwa, jednak spore, chrześcijańskie
osady, które otaczają miasto, takie jak
Karamles i Karakosz, są już na szczęście
wolne. Oczekuje się, że dopiero za jakiś
czas rodziny zaczną wracać do swoich
wsi w pobliżu Mosulu. Większość z nich
będzie czekać na oswobodzenie samego
Mosulu i całkowite wyrzucenie ISIS z
tamtego obszaru.
Chwalmy Boga za tę sposobność, dzięki której naśladowcy Chrystusa będą mogli wrócić do domu.
Nadal módlmy się o ochronę irackich
cywilów, gdy ISIS staje się bardziej zde-
sperowana. Prośmy, by Mosul i wszystkie okoliczne miejscowości wkrótce zostały uwolnione i stały się bezpieczne,
aby znacznie więcej ludzi miało możliwość powrotu do domu i odbudowania
swoich społeczności. Niech imię Jezusa
będzie głoszone w całym Iraku, aby Jego
Kościół nie tylko podniósł się z następstw ciężkich prześladowań, ale też
rozkwitł, wzmocnił się i stał się w Nim
mocno zjednoczony.
Za: chrzescijanin.pl
ROZWAŻANIE
Autor: Joyce Meyer
Doszłam do wniosku, że nie ma
nic bardziej tragicznego niż żyć i nie
czerpać z tego radości. Zmarnowałam
dużą część życia, ponieważ nie wiedziałam, jak radować się tym, gdzie właśnie
byłam, znajdując się w drodze ku temu,
do czego zdążałam.
Życie jest podróżą. Wszystko
jest w nim procesem. Posiada swój początek, środek oraz koniec. Wszystkie
aspekty życia nieustannie się rozwijają.
Życie jest ruchem. Bez ruchu, rozwoju i
postępu nie byłoby życia. Kiedy tylko
jakaś rzecz przestaje się rozwijać, staje
się martwa.
Innymi słowy, dopóki ty i ja żyjemy, zawsze będziemy gdzieś zdążać.
Zostaliśmy stworzeni przez Boga, aby
być ukierunkowanymi na cel wizjonerami. Bez wizji obumieramy, stajemy się
znudzeni i pozbawieni nadziei. Potrzebujemy czegoś, po co będziemy sięgać,
6
jednak sięgając po coś, co jest przed
nami w przyszłości, nie możemy stracić
z oczu tego, co jest teraz!
moich rodziców dawały mi jako dziecku
poczucie bezpieczeństwa? Co napawało
mnie lękiem, smutkiem czy przerażeniem? To wszystko, co wywołuje złe
wspomnienia, powinno być w szczególny sposób kontrolowane w naszym
własnym małżeństwie.
WYMARZONE
MAŁŻEŃSTWO
Sprawdź swoje dziedzictwo
i rozpocznij pokoleniowy
przekaz błogosławieństwa
„Położyłem dziś przed tobą życie i
śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty
i twoje potomstwo, miłując Pana Boga
twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do
Niego, gdyż w tym jest twoje życie i
przedłużenie twoich dni (...).”
Przykład małżeństwa naszych rodziców to także część dziedzictwa, które
wnosimy w swój związek. Warto zadać
sobie pytanie, co powinniśmy z tego
wzorca naśladować, a czego zdecydowanie unikać. Czy wzajemne relacje
Księga Powtórzonego Prawa 30:19-20
WSPIERAJMY MISJE
Zachęcamy do finansowego wspierania misjonarzy. Każda złotówka jest ważna!
Misje prowadzone na Bliskim
Wschodzie przez zbór w Rabce.
Nr konta: 93-10203466-0000950200296608
z dopiskiem: „Misje”
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Roztoki 9, 34-700 Rabka-Zdrój
Misja Brama Nieba
Dariusz Wojcinowicz
Misje prowadzone m.in. w Tajlandii i wielu krajach azjatyckich.
Nr konta: 83116022020000000070646932
z dopiskiem: „Wsparcie misjonarzy”
Dariusz Wojcinowicz, Morąg
Misje we wschodniej Azji
Nr konta: 77 9343 0005 0013 8569 2000 0010
z dopiskiem: „Misja – Domagałowie”
Kościół Zielonoświątkowy w Kętrzynie
ul. Powstańców W-wy 33, 11-400 Kętrzyn
7
WAŻNE INFORMACJE
CZŁONKOWIE
RADY ZBORU
BIBLIOTEKA
Arkadiusz Jurgiełajtis, tel.: 517 524 520
e-mail: [email protected]
Władysław Plewiński, Oleg Owierczuk,
Michał Karczewski
Ania Jurgiełajtis, Kasia Werkowska
REDAKCJA
STRONA WWW
SPOTKANIE
MODLITEWNE
Marta Jurgiełajtis, tel.: 509 963 995, e-mail:
[email protected] [email protected]
Codziennie (z wyjątkiem środy): godz. 2000 oraz
w niedzielę: godz. 800.
GRUPA DOMOWA
Mieszkanie w zborze, piątek: godz. 1830.
SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWE
Pierwsza sobota miesiąca. Zajęcia prowadzi
Agnieszka Karczewska. Bieżące informacje na:
www.facebook.com/kz.ketrzyn i www.kz.ketrzyn.pl
PASTOR
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. II)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci młodsze gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci młodsze gr. II)
Zajęcia prowadzą zamiennie Kasia Werkowska,
Marcin Dominik Jakowicz i Jarek Werkowski.
Zajęcia prowadzą zamiennie Ania Jurgiełajtis,
Iwona Rudź i Marta Jurgiełajtis.
Zajęcia prowadzą zamiennie Dawid Kondratowicz, Agnieszka Krawczyk i Robert Krawczyk
Zajęcia prowadzą zamiennie Agnieszka Karczewska, Łukasz Bałdyga i Michał Karczewski.
NABOŻEŃSTWA
Niedziela: godz. 1000, środa: godz. 1800.
KONTO BANKOWE
Mazurski Bank Spółdzielczy S.A. Giżycko
77 9343 0005 0013 8569 2000 0010
ADRES
ul. Powstańców Warszawy 33, 11-400 Kętrzyn
WWW
EMAIL
WŁADYSŁAW
PLEWIŃSKI
www.kz.ketrzyn.pl
[email protected]
SUPERKONTO
06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
Biuletyn jest bezpłatnym tygodnikiem Kościoła Zielonoświątkowego w Kętrzynie
8