Wykaz terenów inwestycyjnych w Gminie Ogrodzieniec

Transkrypt

Wykaz terenów inwestycyjnych w Gminie Ogrodzieniec
Wykaz terenów inwestycyjnych w Gminie Ogrodzieniec
Gmina Ogrodzieniec to dobry teren na korzystne inwestycje. Gmina posiada dwa atrakcyjne
kompleksy działek zlokalizowane w przemysłowej części miasta na terenie byłej Cementowni
„Wiek” wraz z zapleczem logistycznym. Obszary te przedzielone są drogą wojewódzką
DW791 i znajdują się ok. 3 km od drogi krajowej DK 78.
Oferta inwestycyjna A - to kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 13,4879 ha,
które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy
usługowej (C1UP), tereny produkcyjno-usługowe (E4UP), tereny usług sportu, turystyki i
rekreacji (C3UT US), tereny zabudowy usługowej (E4U), tereny zieleni urządzonej, usług
sportu i usług turystycznych, tereny usług sportu, turystyki i rekreacji (C3UT,US).
Oferta inwestycyjna B - to teren o łącznej powierzchni 11,7338 ha, który w planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod teren aktywności gospodarczej
(C1AG).
Korzystna lokalizacja, dostępność mediów w granicy działek oraz bardzo dobre uzbrojenie w
infrastrukturę elektroenergetyczną (w granicy działki znajduje się Rozdzielnia WN z
dwustronnym zasilaniem 110 kV) stwarzają bardzo dobre warunki dla prowadzenia
działalności gospodarczej.

Podobne dokumenty