Zapraszamy do udziału w konkursie!

Transkrypt

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Zapraszamy do udziału w konkursie!
PIERWSZY GMINNY KONKURS "GMINNY TALENT" - "Tańczę, śpiewam, gram - miejsce na scenie mam"
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz
gimnazjów z terenu gminy Lichnowy do wzięcia udziału w konkursie !!!
Termin konkursu : 23 kwietnia 2016 roku, godzina 10.00 (zmiana terminu)
Termin nadsyłania zgłoszeń do 8 kwietnia 2016 roku
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Ul. Lachowicza 25 a
82-224 Lichnowy
Tel 55 271 26 32
www.gokislichnowy.pl
Cele konkursu:
- Promocja talentów młodzieży
- Wyszukiwanie młodych talentów
- Rozbudzanie wrażliwości muzycznej oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
- Wzbudzanie zainteresowania uczniów muzyką, tańcem, śpiewem
- Integracja społeczności uczniowskiej
- Prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych, w grze na instrumentach
Regulamin konkursu:
Przegląd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klas I-VI) oraz gimnazjów (soliści ,duety, zespoły).
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech konkurencjach (taniec, śpiew, gra na instrumencie).
Podczas konkursu każdy uczestnik, duet, zespół prezentuje dwa utwory lub tańce. Przy dużej ilości zgłoszeń jury może
podjąć decyzję o prezentacji jednego utworu.
Podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.
Prace są opracowane wg własnego pomysłu.
Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru,
- umiejętności artystyczne wykonawców,
- poziom interpretacji,
- ogólny wyraz artystyczny.
W wyniku pracy i oceny, poszukując ,,zjawisk artystycznych", jury przyzna dyplomy, nagrody i wyróżnienia, łącząc
trzy kategorie prezentacji scenicznych (śpiew, taniec, gra na instrumencie). Oddzielnie oceniani będą uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów.
Laureaci konkursu wystąpią i zostaną nagrodzeni podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka 2016.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Rejestracja polegająca na wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej
2. Podanie dokładnych danych teleadresowych, które będą wykorzystywane podczas korespondencji konkursowej,
3. Zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice
lub opiekunowie prawni),
1
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
4. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział oraz zgodę na publikowanie danych osobowych i wizerunku
niepełnoletnich uczestników.
Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych
Sprawy organizacyjne:
- Uczestnicy lub delegujące ich placówki pokrywają wszelkie koszty związane z przejazdem i pobytem podczas
konkursu.
- Kolejność występów ustala organizator.
- Występy mogą być nieodpłatnie rejestrowane, nagrywane lub fotografowane bez zgody uczestników konkursu.
MIEJSCE KONKURSU:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Ul Lachowicza 25 a
82-224 Lichnowy
Załączniki:
PLAKAT
2