Warunki techniczne na drewno sklejkowe – Olcha WB1 - e

Transkrypt

Warunki techniczne na drewno sklejkowe – Olcha WB1 - e
Załącznik nr 2 do umowy na zakup drewna nr …………….
Warunki techniczne na drewno sklejkowe – Olcha WB1
Nazwa wady drewna
Średnica najmniejsza górna bez kory
Średnica najmniejsza dolna bez kory
Minimalna długość
otwarte
Sęki
guzy
Czołowe
Pęknięcia
Czołowo-boczne i
boczne
Krzywizna
Spłaszczenie
Zabitki
Zgnilizna miękka
Chodniki owadzie płytkie i głębokie
Obecność ciał obcych
Wielordzenność
Dopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech
drewna
20 cm
85 cm
Dopuszcza się kłody 2,60 m i powyżej wielokrotność
1,30 m
o Ø do 5 cm dopuszczalne 4 szt/1mb
do 1 cm nie bierze się pod uwagę. Wyższe
dopuszczalne 2 szt. na 1mb
Dopuszczalne do 1/3 średnicy czół w strefie
przyrdzeniowej
Niedopuszczalne
Dopuszczalna pozwalająca na wymanipulowanie
wyżynków o długości 1,30 m z krzywizną
jednostronną
1 cm/1mb w drewnie o Ø do 25 cm
2 cm/1mb w drewnie o Ø 25 cm i wyżej
Dopuszczalne
Dopuszczalne o dł. do 10 cm
Dopuszczalna do 3 cm w strefie przyrdzeniowej
Niedopuszczalne
Widoczne niedopuszczalne
Dopuszczalna w nadmiarze długości
Stosuje się następujące nadmiary długości 5 cm na każdy wyżynek 1,30 m
tj.
2,60 m
– 10 cm
5,20 m
– 20 cm
10,40 m
– 40 cm
SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY