harmonogram pikniku

Transkrypt

harmonogram pikniku
HARMONOGRAM PIKNIKU
„Chroń las, pełen życia i pozytywnej energii”
Miejsce: Rytwiany, Pustelnia Złotego Lasu
Termin: 28-05-2015
10:00 Otwarcie pikniku - uroczyste przywitanie gości
10:10
- gry i zabawy związane z tematyką leśną
- lekcje edukacyjne na stanowiskach Nadleśnictwa Staszów i Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej
- zwiedzanie wystawy prac dzieci biorących udział w konkursie
- lekcja w terenie połączona z konkursem z wiedzy o lesie
- rozmowy przedstawicielami Straży Pożarnej, zwiedzanie wozu
strażackiego
11:40 uroczyste wręczenie głównych nagród
12:10 zakończenie
Na stanowisku Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej znajdować się będzie punkt
zamiany surowców wtórnych: 3 kg makulatury,
30 butelek PET lub 20 puszek
aluminiowych na sadzonkę drzewka Cyprysik Lavsona. Wymiana może odbywać się
również w przeliczeniu na worek wyżej wymienionego surowca wtórnego.
Os. kontaktowa: Marta Kowalska, tel. 602 514 466
Serdecznie zapraszamy!
Azis eTRADE sp. z o.o. - ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Tel.: 223782697, fax: 223782685, e-mail: [email protected]