thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
19th & 20th Sundays in Ordinary Time
19 i 20 Niedziela Zwykła
August 7 & 14, 2016 - 7 i 14 sierpień, 2016
First Saturday, August 6
8AM (Eng.) Martha & Ray Talarski 50th Anniversary
19th Sunday in Ordinary Time, August 7
9AM (Eng.) † S. Hadriana Bieniek
11AM (Pol.) † Leokadia, Piotr Pacewicz
1PM (Cro.) † Joso i Delfa Rajic
7PM (Eng.) † Bob Phillips
Monday, August 8
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, August 9
10AM Adoration
11AM (Eng.) For Victor Becker
Wednesday, August 10 NO MASS
Friday, August 12
7PM (Pol.) W int. Moniki
Saturday, August 13
8AM (Eng.) For Velma & Pat
20th Sunday in Ordinary Time, August 14
9AM (Eng.) † Ludwika, Władysław
11AM (Pol.) W int. Władysławy i Adama
7PM (Eng.) W int. Gosi i Karola
Feast of the Assumption Monday, August 15
10AM Adoration
11AM (Engl) W int. Pauliny i Teresy
7PM (Pol.) O nawrócenia w rodzinach
8PM (Cro.) Special Intention
Tuesday, August 16
10AM Adoration
11AM (Eng.) W int. Pauliny i Teresy
Wednesday, August 17
8AM (Lat.) For Vocations to Society of Christ
Friday, August 19
7PM (Pol.) † Zenona Lewkowicz
First Saturday, August 20
8AM (Eng.) † For Zofia Kaszewicz
21st Sunday in Ordinary Time, August 21
9AM (Eng.) † Adam, Katarzyna Najdek
11AM (Pol.) O błog. dla Konrada Kuleszy i dzieci
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PANAMA TO HOST NEXT
WORLD YOUTH DAY IN 2019
On Sunday, July 31 Pope Francis officially closed
World Youth Day in Krakow and announced that
the next World Youth Day will take place in 2019
in Panama.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
50TH WEDDING ANNIVERSARY OF
MARTHA AND RAY TALARSKY
We thank Martha and Ray Talarsky for their
support of our parish and pray for God’s blessing
and good health for them and their family.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PILGRIMAGE TO GROTTO - August 27
On Saturday, August 27th, there will be a walking
pilgrimage to the Grotto. We will leave at 9am after
the 8am morning Mass and walk to the Shrine of Our
Lady of Częstochowa, arriving approximately at noon.
We invite parishioners of all ages to join us.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONGRATULATIONS FOR WEDDING
ANNIVERSARIES THIS YEAR
We offer our congratulations to our parishioners
who are celebrating their wedding anniversaries
this year: Krystyna and Roman Mazurek (49), Janina
and Karol Juszczak (50), Mischelle and Ludwik
Drozdek (54).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TASTE OF CROATIA
A Croatian Festival will take place on August 13th
on the grounds of St. Birgitta’s Church, located at
11820 NW St. Helens Road in Portland. Admission
is free. Everyone is welcome. Food and drinks will be
available for purchase.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASSISTANCE NEEDED FOR POLISH
FESTIVAL FOOD PREPARATION
We need help to make gołabki and bigos for the
Polish Festival on Monday-Wednesday August
22-24, from 9am-7pm. Please arrive early in case we
finish early for the day. Contact Jarek or Alicja Fiszer
for more information 360-936-6564.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection July 24 & 31, 2016
Envelopes and all checks
722.00
690.00
Loose Cash
265.00
198.50
Donations from Parishioners
20.00
Stole Fee
300.00
Hospitality
28.62
54.00
Literature
25.00
50.00
Candles
59.79
61.76
TOTAL
1400.41
1074.26
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, A.
Frankowska, T. Dymowski, G. Cuber, I. Fiszer, J.
Petroff, R. Weise, M. Czupryk, T. Warczak, Fr.
Drzał, H. Bernat, C. Bryde, Skarbonkiewicz parents,
M. Galash
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
During the summer our Sunday bulletin will be
published every second week.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY – 15 sierpnia
Teologia katolicka stosuje tę nazwę, gdy mówi o
wzięciu do nieba Najświętszej Maryi Panny, Matki
Jezusa. Pius bullą Munificentissimus (1 XI 1950)
ogłosił, iż jest „dogmatem (...) że Maryja, Matka
Boga, Niepokalana i zawsze Dziewica, po
zakończeniu swojego ziemskiego życia została
wyniesiona z ciałem i duszą do niebieskiej
chwały”. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny obchodzone jest z należytą clebrą 15
sierpnia. Plan Mszy: 10:00 Adoracja, 11:00 (ang.),
19:00 (pol.), 20:00 (cro.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY w KRAKOWIE
Dzieło Ducha Świętego
Światowe Dni Młodzieży okazały się przede
wszystkim wielkim dziełem Ducha Świętego.
Widać było, że ten Duch Święty dotknął również
samego papieża Franciszka, który na początku wizyty
wydawał się trochę przygnieciony ostatnimi
wydarzeniami, jakie miały miejsce w Europie –
terroryzmem, atakami, zabójstwem księdza we
Francji, pomrukami wojny. Sam mówił na pokładzie
samolotu o przejawach III wojny światowej. Widać
było podczas tych dni, że Duch Święty dotykał nie
tylko uczestników spotkania, ale też biskupów, a
także
Ojca
Świętego.
Młodzi
ludzie,
wolontariusze, a nawet dziennikarze – wszyscy
byli w tych dniach dotknięci Duchem Świętym i
napełnieni
niekłamaną
radością,
radością
pochodzącą z wnętrza. Ks. Prof. Robert Skrzypczak
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHORWACKI FESTIWAL – 13 sierpnia
Taste of Croatia – chorwacki festiwal będzie w
sobotę, 13 sierpnia w godz. 11:00 - 21:00, na
terenie parafii Św. Brygidy, 11820 NW St. Helens
Rd., Portland. W programie: chorwackie potrawy,
piwo i wino, ciasta, muzyka i tańce, aktywności
dla dzieci i inne atrakcje, wstęp jest wolny.
Wszyscy są zaproszeni.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYGOTOWANIE JEDZENIA NA POLSKI
FESTIWAL
Gołąbki i bigos będą robione w poniedziałek,
wtorek i środę, 22, 23, 24 sierpnia w godzinach od
9:00 do 19:00. Prosimy przyjść wcześniej lub
skontaktować się z Alą odnośnie późniejszych
godzin. Koordynatorami są Ala i Jarek Fiszer.
Zachęcamy wszystkich parafian do pomocy w
przygotowaniach jedzenia na festiwal, oraz do
pracy w czasie festiwalu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W wakacje biuletyn co dwa tygodnie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
W sobotę, 27 sierpnia będzie piesza pielgrzymka
do Grotto. Wyruszamy o godz. 9:00 po rannej Mszy
św. Nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Zapraszamy
rodziców, młodzież i dzieci do udziału w naszej
dorocznej pieszej pielgrzymce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA SIERPIEŃ
Aby sport był okazją do braterskiego spotkania
między narodami i przyczyniał się do sprawy
pokoju na świecie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sierpień 2016
Lektorzy
Sierpień 7- Hubert Chmiel, Jan Graczyk
Sierpień 14 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Sierpień 21 – Jadwiga i Janek Witkowski
Sierpień 28 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Wrzesień 4 – Cezary i Olek Wójcik
Kawa i ciasto
W lipcu i sierpniu będzie serwowana tylko kawa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 2 września
Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 10:00 do 18:50. Msze św. o
11:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 17- 18 września
Tegoroczny Polski Festiwal będzie w sobotę i
niedziele, 17 i 18 września.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GRATULACJE Z OKAZJI ROCZNICY ŚLUBU
KTÓRE PRZYPADAJĄ W TYM ROKU
Dla Krystyny i Romana Mazurek (49), Janiny i Karola
Juszczak (50), Mischelle i Ludwika Drozdek (54)
świętujących rocznice ślubu. Składamy gratulacje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
110 ROCZNICA PARAFII ŚW. STANISŁAWA
BISKUPA W PORTLAND
W przyszłym roku będziemy obchodzić 110
rocznicę powstania naszej parafii pw. Św.
Stanisława Biskupa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~