NOWOŚĆVeeam Availability Console

Transkrypt

NOWOŚĆVeeam Availability Console
Informacje
o produkcie
NOWOŚĆ Veeam Availability Console
Prostsze dodawanie klientów
dzięki łatwemu tworzeniu nowych
kont firmowych, konfigurowaniu
usług backupu Veeam i zarządzaniu
fakturowaniem klientów
Zdalne zarządzanie,
monitorowanie i ostrzeganie
— funkcje dotyczące kopii
zapasowych i replik Veeam oraz
obejmujące główne centrum
danych, zdalne biura i oddziały
oraz klientów usługodawców
Veeam Availability Console to działająca w chmurze konsola zarządzania
przeznaczona dla usługodawców i do rozproszonych środowisk korporacyjnych.
Korzysta z technologii Veeam Cloud Connect i ma następujące zalety:
•
Zapewnia przedsiębiorstwom sposób na łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie
ochroną chmury hybrydowej, zdalnych oddziałów i użytkowników mobilnych.
•
Umożliwia usługodawcom sprawniejsze świadczenie usług tworzenia kopii
zapasowych i replikacji opartych na technologiach Veeam.
•
Otwiera partnerom i sprzedawcom drogę na rynek usług zarządzanych,
umożliwiając pozyskiwanie nowych źródeł przychodów.
Klient A
Portal z obsługą wielu
dzierżawców umożliwiający
usługodawcom i klientom
samodzielne zarządzanie
i monitorowanie stanu zadań przy
użyciu jednego adresu URL
Veeam
Backup & Replication
Veeam Agent
dla Microsoft Windows
(serwer)
Veeam Agent
dla Linuxa
(serwer)
Klient B
Rozliczenia i prezentacja użycia
— zaawansowane raportowanie
wykorzystania zasobów oraz
fakturowanie
Internet
Veeam Availability
Console
Brama
Cloud Connect
Veeam
Backup & Replication
Klient C
Veeam Agent
dla Microsoft Windows
(serwer)
Przedsiębiorstwa
•
Scentralizowane zarządzanie
usługami tworzenia kopii
zapasowych i replikacji opartymi
na technologiach Veeam oraz ich
monitorowanie w rozproszonym
środowisku korporacyjnym
•
Zapewnianie dostępności obciążeń
fizycznych z wykrywaniem
i wdrażaniem agentów Veeam na
serwerach i stacjach roboczych
•
Wszystkie narzędzia potrzebne
do dodawania, obsługiwania
i rozliczania dzierżawców ze zdalnym
zarządzaniem ich infrastrukturą
Veeam oraz jej monitorowaniem
Usługodawcy
•
Wszystkie narzędzia potrzebne
do dodawania, obsługiwania
i rozliczania dzierżawców ze zdalnym
zarządzaniem ich infrastrukturą
Veeam oraz jej monitorowaniem
•
Świadczenie usług BaaS (Backup
as a Service) i DRaaS (Disaster
Recovery as a Service) opartych
na technologiach Veeam
w środowisku wielu dzierżawców
•
Dostarczanie korporacyjnych
rozwiązań Veeam z zakresu
dostępności małym i średnim
firmom
Veeam Agent
dla Microsoft Windows
(stacja robocza)
Partnerzy i sprzedawcy
•
Kompletny pakiet umożliwiający
wdrożenie zarządzanych usług
tworzenia kopii zapasowych
i replikacji opartych na
technologiach Veeam oraz
uzyskiwanie nowych przychodów
•
Prostsza instalacja, konfiguracja
i dodawanie dzierżawców przy
użyciu webowego interfejsu
użytkownika
•
Korzystanie z posiadanej
infrastruktury IT lub z chmury
publicznej do zarządzania
infrastrukturą kopii zapasowych
dzierżawców i jej monitorowania
Uczestnicy programu
Global Alliance Partner:
© 2016 Veeam Software. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
09052016

Podobne dokumenty