Mikołów, dn

Transkrypt

Mikołów, dn
SP/3/2010
Mikołów, dn. 20.07.2010 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym:
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń dla prowadzących zajęcia w ramach projektu
Niesamowita Agencja Sprytnych Agentów „NASA”
Wartość zamówienia:
poniżej 193.000 euro
Rodzaj zamówienia:
usługa
Tryb zamówienia :
przetarg nieograniczony
Złożono ofert: 7
odrzucono: 1
wykluczono wykonawców: 0
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
„EKO-WAR” Sp. z o.o.
43-170 Łaziska Górne
ul. Wyzwolenia 30
Oferta powyższego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów, a tym samym została uznana za
najkorzystniejszą.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium Cena
Razem
1
KO-OPERATOR
Bronikowski, Górzyński Sp.J.
30-133 Kraków
ul. Lea 114
72,73 pkt
72,73 pkt
3
OBZ Sp. z o.o.
40-602 Katowice
ul. Kolejowa 57
73,15 pkt
73,15 pkt
4
PHU „CARO” Smolorz Marek
43-190 Mikołów
ul. Katowicka 63
64,00 pkt
64,00 pkt
SP/3/2010
5
„EKO-WAR” Sp. z o.o.
43-170 Łaziska Górne
ul. Wyzwolenia 30
100,00 pkt
100,00 pkt
6
Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o.
44-280 Rydułtowy
ul. Strzelców Bytomskich 8/7
64,78 pkt
64,78 pkt
7
P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek-Ciekot
44-100 Gliwice
ul. Pszczyńska 89A
71,27 pkt
71,27 pkt