Ulotka informacyjna

Transkrypt

Ulotka informacyjna
Nerissa
Zwiastun wiosny
ZIARNO
GRYS
FAO 220‑230
KISZONKA
Cechy odmiany
Wyniki doświadczeń
ƒƒ
szybki wzrost początkowy
ƒƒ
wysoki plon ziarna i przydatność na młyn
ƒƒ
wysoka przydatność ziarna dla przemysłu
młynarskiego
ƒƒ
bardzo wysoka strawność całych roślin
ƒƒ
znakomita zdrowotność roślin
Plon ziarna (dt/ha) przy wilgotności 15%,
COBORU 2008 - 2012 (grupa wczesna)
ziarno typu
flint
110
121
106
Nerissa
kolba
typu flex
129
116
2008
Zalecana obsada i gleba
2009
2011
2012
2013
ƒƒ
85 000–95 000 szt./ha
ƒƒ
wszystkie kompleksy glebowe
NK Falkone
FAO 230–240
Szybki i niezawodny
GRYS
Cechy odmiany
Wyniki doświadczeń
ƒƒ
stabilne plonowanie w różnych warunkach
środowiskowych
ƒƒ
szybkie oddawanie wody z ziarna
ƒƒ
wysoka przydatność ziarna na młyn
ƒƒ
wysoka zdrowotność roślin i odporność
na wyleganie łodygowe i korzeniowe
Plon ziarna, COBORU 2011-2012
(grupa wczesna)
125
121
2011
2012
32%
dt/ha
%
Wilgotność
ziarno typu
flint
113
NK Falkone
kolba
typu flex
Plon ziarna, 6 lokalizacji
Syngenta, 2013
Plon ziarna przy
14% wilgotności
ZIARNO
Zalecana obsada i gleba
ƒƒ
85 000–90 000 szt./ha
ƒƒ
wszystkie gleby z wyjątkiem lekkich
13

Podobne dokumenty