Skoncentrowane pranie - pytania.

Transkrypt

Skoncentrowane pranie - pytania.
Fundacja Kobiety dla Kobiet
Skoncentrowane pranie - pytania.
Autor: 0z
29.05.2006.
Zmieniony 14.02.2007.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
DOTYCZĄCE KAMPANII „LŻEJSZE PRANIE” - Co jest celem kampanii „Lżejsze pranie”? Kampania „Lżejsze
pranie” ma na celu ograniczenie wpływu środków piorących na środowisko naturalne w całej
Europie poprzez ograniczenie zużycia chemikaliów, energii i opakowań zarówno w produkcji, transporcie,
jak i podczas stosowania proszków do prania. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu na rynek o 1/3
bardziej skoncentrowanych proszków piorących, których będzie się używało mniej niż tradycyjnych do
wyprania takiej samej ilości prania. W trakcie kampanii informacyjnej konsumenci dowiedzą się także, że
pranie w najniższej zalecanej temperaturze, wykorzystywanie całej pojemności (bębna) pralki oraz
stosowanie się do zaleceń dotyczących dozowania, w zależności od stopnia zabrudzenia prania i twardości
wody, nie tylko ogranicza ich koszty prania - a więc daje oszczędności - ale także pomaga środowisku.
- Co jest istotne dla konsumentów? Poza dozowaniem o 1/3 proszku mniej w porównaniu do
„starych proszków” (w celu ustalenia właściwego dozowania należy zapoznać się z
informacją na opakowaniu), konsumenci skorzystają na zmianie dotychczasowego sposobu, w jaki piorą.
Dzięki wykorzystywaniu całej pojemności (bębna) pralki i praniu w najniższej zalecanej temperaturze
konsumenci będą mogli nie tylko zaoszczędzić swoje pieniądze, ale także ograniczyć wpływ proszków do
prania na środowisko. Takie podejście do sposobu w jaki pierzemy sprawi, że będziemy prać bardziej
świadomie.
- Które produkty zostaną skoncentrowane? Wszystkie dostępne na rynku granulowane proszki do
prania. Głównym celem kampanii są jednak tzw. zwykłe proszki do pralek automatycznych, które ciągle
wymagają relatywnie dużego dozowania (ok. 150 gramów na jedno pranie). Nowe o 1/3 bardziej
skoncentrowane proszki będą wymagały 100 gramów na 1 pranie.
- Jakie korzyści dla środowiska wynikają z tego projektu? Projekt ma na celu ograniczenie wpływu
proszków do prania na środowisko, poprzez ogólne zmniejszenie zużycia chemikaliów, energii oraz ilości
odpadów z opakowań, zarówno w produkcji, transporcie jak i użytkowaniu proszków. Zostanie to
osiągnięte dzięki stosowaniu o 1/3 bardziej skoncentrowanych proszków do prania. Dzięki nim zużyjemy
w Polsce 64 000 ton proszków do prania mniej, a na nasze wysypiska trafi o 3 500 ton mniej śmieci z
opakowań. Ponadto, konsumenci będą mogli jeszcze bardziej ograniczyć wpływ proszków do prania na
środowisko poprzez pranie w najniższej zalecanej temperaturze (co da wymierne oszczędności zużycia
energii elektrycznej), wykorzystywanie całej pojemności (bębna) pralki (co pozwoli ograniczyć ilość prań i
zmniejszyć zużycie wody), oraz poprzez stosowanie się do zaleceń dotyczących dozowania w zależności
od stopnia zabrudzenia prania i twardości wody.
- W jaki sposób rozróżnić „stare” i „nowe” proszki? Wszystkie nowe
produkty będą oznaczone specjalnym logo „Eurocompact”. Będzie ono umieszczone z
przodu opakowania, tak, aby zapewnić jak najlepszą widoczność. Logo pozwoli na szybkie znalezienie na
półce o 1/3 bardziej skoncentrowanych proszków do prania. W czytelny sposób będzie przedstawiało
informację o koncentracji proszku, w celu zapewnienia jego właściwego dozowania. Projekt jest dostępny
dla wszystkich firm i można do niego przystąpić do końca 2007 roku.
- Jakie firmy uczestniczą w projekcie? Firmy uczestniczące w projekcie można rozpoznać poprzez
ich produkty. Wszystkie firmy biorące udział uzgodniły, że do końca 2007 r. będą posługiwały się
charakterystycznym logo „Eurocompact”, które będzie umieszczone na produkowanych
przez nie o 1/3 bardziej skoncentrowanych proszkach do prania.Najczęściej zadawane pytania dotyczące
- Czy pranie przy pomocy skoncentrowanych detergentów będzie różniło się od dotychczasowego?
Tak jak zawsze, należy przestrzegać instrukcji prania umieszczonej na opakowaniu i dozować proszek
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stopnia zabrudzenia prania i twardości wody. Nowe skoncentrowane o
1/3 proszki do prania pozwalają na wypranie tej samej ilości prania co „stare proszki”,
przy użyciu 1/3 mniejszych dawek. Warto też zwrócić szczególną uwagę na pranie w jak najniższej
zalecanej temperaturze oraz wykorzystywanie całej pojemności (bębna) pralki. Przestrzeganie tych
zaleceń pozwoli na zwiększenie korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla portfela konsumenta.
http://www.femina.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 00:03
Fundacja Kobiety dla Kobiet
- Co te zmiany przyniosą konsumentom? Najważniejszą korzyścią dla konsumentów jest to, że
wypiorą taką samą ilość prania przy użyciu o 1/3 mniejszej ilości proszków. Aby przedstawić
konsumentom istotę zmian i pokazać im, w jaki sposób powinno przebiegać odpowiedzialne pranie,
zostanie przeprowadzona szeroka kampania informacyjna.
- Czym jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości? Jest
organizacją pożytku publicznego, a jego członkami są krajowi oraz międzynarodowi producenci działający
w branży kosmetycznej i środków czystości. Jako jedyna organizacja w Polsce, Stowarzyszenie promuje
obie branże w oparciu o łączące je podobieństwa. Działa w trosce o dobro konsumenta i środowisko
naturalne. PSPKiŚC jest inicjatorem kampanii „Lżejsze pranie” w Polsce. Należy do A.I.S.E.
Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości, które jest
oficjalnym reprezentantem branży w Europie i pomysłodawcą kampanii.
- Jakie organizacje wspierają projekt w Polsce? Kampania jest wspierana przez Departament Polityki
Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, Federację Konsumentów i Fundację Nasza Ziemia.
{mos_sb_discuss:22}
http://www.femina.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 00:03