Zośka Papużanka - Institut für Slavistik

Transkrypt

Zośka Papużanka - Institut für Slavistik
PolnischeKulturzumAnfassen!
Das Institut für Slavistik der CAU Kiel
lädt ein zu einem Literaturworkshop
„Das Bild der polnischen Familie im modernen polnischen Drama”
mit der polnischen Schriftstellerin
ZośkaPapużanka
Foto: Adam Golec
geboren1978,lebtinKrakau.
TheaterwissenschaftlerinundPolnischlehrerin,
DoktorderLiteraturwissenschaften.IhrRomanerstling
“Szopka”/“DasAffentheater“,einansprechendes,
suggestives,literarischesBildeinertypischen(?)
polnischenFamilie,wurde2013fürdiebedeutendste
literarischeAuszeichnungPolens,denNIKE-Preis
nominiert.2016erschienihrzweitesBuch„On“(„Er“),
einRoman,dereinäußerstschwierigesMutter-SohnVerhältnisthematisiert.
Dom – najważniejsze miejsce dla budowania relacji międzyludzkich. Relacji, które będziemy kiedyś
chcieli pielęgnować, albo wyprzeć je, uwolnić się od nich. Relacji, których odzwierciedlenie znajdziemy z
łatwością w słowach, w związkach frazeologicznych, w sztuce.
W jaki sposób polski dom i polska rodzina, mocno zakorzenione w codzienności, stają się
inspiracją dla najnowszego dramatu? Jak sztuka i język mówią o naszych grach w relacje, dominację,
władzę i rutynę? Czy są to doświadczenia jednostkowe czy zbiorowe?
Nie odpowiemy na te wszystkie pytania – ale będziemy odpowiedzi poszukiwać; analizując
fragmenty najnowszych polskich sztuk teatralnych zastanowimy się, jak dramat i teatr pozwalają na
odsłonięcie mechanizmów, rządzących ludźmi. I jak grać, żeby wygrać.
Zapraszam serdecznie – Zośka Papużanka
04.06.2016(Sa.),11.00-17.00Uhr
Institut für Slavistik der CAU Kiel
Leibnizstr. 10, R. 301 (3. Stock)
DieVeranstaltungrichtetsichanStudierendeundwirdinpolnischerSpracheabgehalten.
EineAnmeldungperE-Mailisterforderlich!Für nähere Informationen wenden Sie sich an:
Damian Mrowiński, M. A. (Polnischlektor), mro[email protected]
Dr. Tomasz Lis ([email protected])

Podobne dokumenty