SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „STOP AGRESJI I PRZEMOCY

Transkrypt

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „STOP AGRESJI I PRZEMOCY
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
STOP AGRESJI I PRZEMOCY
Cele konkursu:

poszerzenie wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy,

uświadomienie, jak ważne jest zwalczanie tych zjawisk,

rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej,

wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja.
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III PG3
Prace konkursowe:

warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie plakatu pt. "Stop przemocy i agresji",

format pracy: A3 lub A4,

plakat może zawierać tytuł, tekst oraz obrazki,

technika wykonania plakatu: dowolna,

treści umieszczone na plakacie powinny dotyczyć sposobów unikania przemocy w środowisku szkolnym, jak również wskazania
negatywnych konsekwencji tego zjawiska,
Prace należy dostarczyć do p. Anny Formejster lub p. Iwony Bukrejewskiej do dnia 27.05.2015r.