Konkurs Jak się kręci świat pieniądza

Transkrypt

Konkurs Jak się kręci świat pieniądza
Konkurs
Jak się kręci świat pieniądza ?
pod patronatem
Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy
oraz Dariusza Jadczyka – Prezesa Regionalnej Organizacji Pracodawców
w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan
„Jak się kręci świat pieniądza?”
konkurs dla dzieci i młodzieży
Urząd Miasta Częstochowy: Wydział Edukacji, Wydział
Polityki Społecznej,
Organizator
Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie
zrzeszona w Konfederacji Lewiatan
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Koordynator
Współorganizatorzy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania,
Akademia im. Jana Długosza, Instytut Prawa,
Administracji, Zarządzania
luty – czerwiec 2017 r.
Termin realizacji
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
Grupa docelowa
ponagimnazjalnych Miasta Częstochowy
edukacja finansowa i ekonomiczna dzieci i młodzieży
Cel konkursów
Harmonogram działań
Lp
Działanie
Termin
1.
Ogłoszenie
konkursu
luty
2.
Etap Szkolny
Konkursu
marzec
– kwiecień
Opis i realizatorzy
 ogłoszenie konkursów i ich
regulaminów
 wysłanie informacji do szkół
Częstochowy
 zgłoszenia szkół do udziału
w konkursach
Realizatorzy: Wydział Edukacji UM
Częstochowy, Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia
 przeprowadzenie w szkołach
podstawowych i gimnazjach lekcji
w oparciu o scenariusze
opracowane na podstawie
publikacji „Świat pieniądza”
 powołanie przez dyrektorów szkół
szkolnych komisji konkursowych
 przeprowadzenie etapu szkolnego
konkursu
Realizatorzy:
szkoły podstawowe – nauczyciele
historii i społeczeństwa
i wychowawcy klas,
gimnazja: nauczyciele wos-u
3.
Warsztaty dla
uczniów gimnazjów kwiecień,
i szkół
maj
ponadgimnazjalnych
4.
Etap Miejski
maj
 przeprowadzenie warsztatów
tematycznych związanych
z funkcjonowaniem rynku
pieniężnego i bankowością dla
uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
zakwalifikowanych do etapu
miejskiego konkursu
Realizatorzy: Politechnika
Częstochowska Wydział Zarządzania,
Akademia im. Jana Długosza, Instytut
Prawa, Administracji, Zarządzania,
przedstawiciel instytucji finansowych
 powołanie Komisji Konkursu „Jak
się kręci świat pieniądza?”
 przeprowadzenie Etapu
Miejskiego Konkursu „Jak się
kręci świat pieniądza?”
w kategoriach:
1. szkoły podstawowe kl. IV-VI
- konkurs wiedzy „Świat
pieniądza” w oparciu o książkę
„Świat pieniądza”
2. gimnazja - konkurs wiedzy
„Akademia młodego ekonomisty”
w oparciu o książkę „Świat
pieniądza” i warsztaty tematyczne
przeprowadzone przez
pracowników naukowych
Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
i Instytutu Prawa, Administracji,
Zarządzania Akademii im. Jana
Długosza
3. szkoły ponadgimnazjalne
- konkurs o bankowości „Bank
i ja” w oparciu o wskazaną
literaturę i warsztaty tematyczne
prowadzone przez pracowników
naukowych Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
i Instytutu Prawa, Administracji,
Zarządzania Akademii im. Jana
Długosza oraz przedstawiciela
5
Podsumowanie
konkursu
czerwiec
instytucji finansowych
Realizatorzy: UM Częstochowy
-Wydział Edukacji, Wydział Polityki
Społecznej, Politechnika
Częstochowska Wydział Zarządzania,
Akademia im. J. Długosza, , Instytut
Prawa, Administracji, Zarządzania
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
Uroczysta gala: podsumowanie
konkursów, wręczenie nagród
laureatom
Realizatorzy: UM Częstochowy
-Wydział Edukacji, Wydział Polityki
Społecznej, Regionalna Organizacja
Pracodawców w Częstochowie,
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia