album fr 1-5

Transkrypt

album fr 1-5
Seweryn Lewandowski
PRÓBKA
ALBUM HUMORU RYMOWANY,
NIECENZUROWANY
W KOALICYJNEJ EDYCJI
AFORYZMÓW, FRASZEK I DEFINICJI,
W DOBREJ WIERZE TWORZONY
I KWIATAMI UMAJONY
ISBN 978-83-927293-5-8
Aforyzm (łac. Aphorismus) - zwięzła, lapidarna, przeważnie
jenozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący czasem błyskotliwy.
Fraszka (wł. frasca drobiazg, bagatela, błahostka) - krótki
utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Posiada puentę.
Definicja (łac. definiens, definiendum) - określa pojęcie znaczeniowe związane z danym terminem.
Jedno zdanie. Kilka lub kilkanaście słów. Dwa trzy wersy. To też literatura. Może nawet paradoksalnie trudniejsza od poematu lub powieści. Trudno powiedzieć …
Aforyzm, fraszka, a także haiku , limeryk, czy z nowszych form lepieje, to formy trudne zmuszające do tego, by „odpowiednie dać rzeczy
słowo” . Z opasłych powieści i dramatów często pamiętamy tylko
jedno trafne zdanie, które trafia w samo sedno, czasem przechodzi
do świadomości zbiorowej. Napisać takie zdanie to prawdziwa sztuka. Takie zdanie to jak wydobyta z muszli perła - klejnot poezji. Nie
każdy to potrafi …
Maciej Krupa
© Copyright by Seweryn Lewandowski
Projekt i układ graficzny albumu, redakcja i aranżacja treści, dobór zdjęć kwiatów i symboli oraz łamanie komputerowe wraz z koncepcją okładki wykonane we własnym zakresie przez autora.
Skojarzenie kwiatów z prezentowanym humorem jest swego
rodzaju konotacją nawiązującą do symboliki dygresyjnej wprowadzonej przez Juliana Tuwima w Kwiatach Polskich.
Stanowi ono zarazem swoistą promocję zarówno kwiatów prezentowanych na stronach internetowych przez hodowców polskich jak też prezentowanej satyry. Korzyści są, więc obopólne.
Dlatego też mam nadzieję, że nie będą oni mieli mi tego za złe.
Swe fraszki Rodakom poświęcam
I do czytania zachęcam,
By swe zalety i wady poznali
I z nich się śmiali.
S. L .
Wydawca: Seweryn Lewandowski
Druk: Drukarnia GRYF
CZĘSTOCHOWA 2014
ISBN 978-83-927293-5-8
2
Miejsce na dedykację
Zrozumieć fraszkę
To tak jak przy robieniu zdjęć
Potrzebny jest ten błysk i chęć
Zgłębienia myśli i uzmysłowienia
Z czym mamy do czynienia.
S. L.
3
Logiczny rozsądek
Pamiętajmy tak dla porządku,
Że logika jest podstawą rozsądku,
Ale znaczenia on dopiero nabiera
Gdy go wiedza wspiera.
Natura fraszki
Fraszka jak goła i ponętna dziewica,
Jednych bulwersuje innych zachwyca.
Kobieta
To istota wspaniała
We fragmentach - rzadko cała
Bo nikt tak do krwi i kości
Nie jest idealny w całości.
Euroformalizm
Żyjemy w dżungli informacji
Unijnych wymagań i biurokracji.
Niezawodna rada
Gdy żona wymaga zbyt wiele,
By zaspakajać ją na duchu i ciele,
Kamasutra może być pomocna
Jako gimnastyka nocna.
4
Pryncypał
To postać człowieka złożona,
Z pryncypiów, pały i bufona.
Naturalna przynęta
W seksie rozpościera skrzydła
I tak zastawia sidła.
Hipokinezja
To choroba dwudziestego wieku
Skupiająca się na człowieku,
Za dużo stresu ruchu za mało,
A skutek taki, że cierpi ciało.
Digitus impudicus
Palec środkowy, w górę wyprostowany
W starożytnym Rzymie był już pokazywany.
Szatańskie posłannictwo
Homopiscus homini
Zło pod postacią dobra czyni.
5