Fast Report Document

Transkrypt

Fast Report Document
Przedmiar robót
Rodzaj robót (branża):
Ogólnobudowlana
Inwestycja
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku
Wymiana wykładziny podłogowej PCV na korytarzu Ip. z rob. towarzysz.
- roboty posadzkarskie, malarskie i ogólnobudowlane towarzyszące
Adres:
ul. Gzelska 7
44-292 Rybnik dz. Chwałęcice
Kody CPV:
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor:
Miasto Rybnik
ul. Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Wykonawca:
Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:
Józef Skorecki - IMI - I
kwiecień 2016
Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru
Wykonawca
1
SeKo Prix 9.2.3.1
Przedmiar
Lp
1
Kod
Opis
2
3
1 45432100-5 Wymiana zużytej POSADZKI rulonowej PCV z
CPV
naprawą podłoża
1.1 KNR 4-01
0818-05
korytarz
pom. gosp.
wnęki
podokien.
wnęki
drzwiowe
stary cokolik
1.2 KNR 4-01
0816-01+Kal
k. Ind.
Jm
4
Ilości składowe
5
Ilość robót
6
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych zużyta posadzka rulonowa z PCV w wraz ze
starym cokolikiem PCV wys. 5cm
4,80*23,78
1,60*4,20
0,21*2,50*6
m2
m2
m2
m2
114,14
6,72
3,15
0,31*1,0*5
m2
1,55
0,05*2*(4,8+23,78)
Ocyklinowanie posadzki lastrykowej w celu
zwiększenia przyczepności masy
samopoziomującej do podłoża - ANALOGIA
usunięcie starego kleju i zabrudzeń z posadzki
cementowej i ze ścian za starym cokolikiem PCV
(do wysokości wywinięcia na ściany nowej
wykładziny =10cm)
$1.1-0,05*2*(4,8+23,78)
0,10*2*(4,8+23,78)
m2
m2
2,86
m2
m2
125,56
5,72
posadzka
za
wywinięcie
10cm
1.3 KNR 4-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
0211-01+Kal skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach k. Ind.
analogia, nadkucie (groszkowanie) lokalnych
nierówności posadzki lastrykowej (cementowej)
przed ułożeniem wylewki samopoziomującej i
wyrównanie ścian pod wywinięcie
$1.2*0,1
1.4 KNR 4-01
Naprawa pęknięć posadzki cementowej z
0804-0500 zatarciem na gładko
$1.2*0,15
1.5 KNR 4-01
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
0804-02+Kal gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu k. Ind.
Analogia; uzupełnienie istniejącego podłoża w
miejscach większych ubytków w tym wyrównanie
tynku na ścianach do wysokości 10cm (pod
wywinięcie)
$1.2*0,1
1.6 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
202 1134-02 "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-Analogia; wzmocnienie
tynku ścian (podłoża pod wywinięcie wykładziny)
ściana
0,10*2*(4,8+23,78)
1.7 KNNR 2
Samopoziomujące masy szpachlowe typu
1208-01
TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i
parkiet
posadzka
$1.1-0,05*2*(4,8+23,78)
1.8 KNNR 2
Samopoziomujące masy szpachlowe typu
1208-02
TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości
w zakresie 2-10 mm
Krotność=2
$1.7
1.9 KNNR 2
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
1206-02
rulonowych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina
homogeniczna PCV (np.Tarket "Granit") gr.
2,0mm gwarancja producenta min. 10lat
posadzka
$1.7
za
0,10*2*(4,8+23,78)
wywinięcie
10cm
1.10 KNNR 2
Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw
1206-07
sztucznych
$1.9
1.11 KNNR 2
Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku
1206-04
winylu klejone - analogia wklejenie profilu
wyokrąglającego pomiędzy ścianą a posadzką
2*(4,8+23,78)
2
128,42
131,28
m2
13,13
m2
m
13,13
m
msc
19,69
msc
m2
13,13
m2
m2
5,72
m2
m2
125,56
m2
m2
125,56
m2
m2
125,56
5,72
19,69
13,13
5,72
125,56
125,56
131,28
m2
131,28
m2
m
131,28
m
57,16
57,16
SeKo Prix 9.2.3.1
Lp
1
Kod
2
1.12 Kalk.Ind.
Opis
3
WYMIANA OSŁON szczeliny DYLATACYJNEJ
na ścianach i w stropie korytarza między
segmentami na osłony z laminowanej płyty MDF
szer min. 40cm
4,80+2*3,20
1.13 Kalk.Ind.
Zabezpieczenie wykładziny PCV na szerokości
korytarza (tj. ok. 4,80m) na przejściu przez
dylatację blachą ryflowaną - nierdzewną
1
1.14 Kalkulacja Zabezpieczenie styków posadzki ceramicznej
indywidualna (wc., kl.sch) i starej pos. PCV (w Salach) z nową
wykładziną PCV listwą dociskową aluminiową
(2+5)*0,90+1,60
1.15 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-09
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km analogia, wywóz odpadów z rozbiórki wykładziny
PCV
$1.1*0,01
1.16 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-10
samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - analogia, wywóz odpadów z rozbiórki
wykładziny PCV
Krotność=20
$1.15
1.17 Kalkulacja KOSZT SKŁADOWANIA odpadów ze zdjętej
indywidualna wykładziny PCV i tynku z lamperią
$1.15*1,5
1.18 Kalk.Ind.
Wygrodzenie strefy robót od pozostałych części
budynku zasłonami (kurtynami foliowymi na
ruszcie drewnianym)
1
2 45442100-8 Roboty MALARSKIE
CPV
Ilości składowe
5
Ilość robót
6
11,20
m
szt.
11,20
szt.
m
1,00
m
m3
7,90
m3
m3
1,28
m3
t
1,28
t
kpl.
1,92
kpl.
1,00
1,00
7,90
1,28
1,28
1,92
1,00
2.1 Kalk. Ind.
kpl.
kpl.
m2
1,00
2.2
m2
m2
m2
114,14
6,72
3,15
m2
1,55
m2
m2
13,44
m2
kpl.
33,00
kpl.
m2
10,00
m2
m2
139,00
182,91
m2
- 3,60
m2
m2
- 33,00
8,69
m2
3,15
2.3
2.4
2.5
Przygotowanie korytarza do malowania poprzez
usunięcie (lub zabezpieczenie folią) wszystkich
sprzętów i dekoracji (tablice, gabloty, karnisze,
ławki, itp.) - wyposażenie korytarza wg zał.
fotografii
1
KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
1216-0100
korytarz
4,80*23,78
pom. gosp. 1,60*4,20
wnęki
0,21*2,50*6
podokien.
wnęki
0,31*1,0*5
drzwiowe
kl.schod.
3,20*4,20
KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folią
1001-1100
6*2,5*2,2
Kalk. Ind.
czasowe zabezpieczenie folią opraw
świetlówkowych na suficie
10
KNR 4-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w
1202-0900 pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
+Kalk. Ind. m2 - sufit i ściany ; ANALOGIA - z
przygotowaniem podłoża pod malowanie f.
emulsyjnymi (akryl. i lateks.) ; w tym
gruntowanie , wykonanie reperacji pęknięć, rys i
uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni
sufit
$2.2
ściany
3,2*2*(23,78+4,80)
korytarz
potrąc. drzwi -2,0*0,9*2 {sanitariaty}
(bez
ościeży)
potrąc. okien -$2.3
oscieża
0,21*6*(2*2,20+2,50)
okien
parapety
6*0,21*2,5
Jm
4
m
3
1,00
139,00
33,00
10,00
339,39
SeKo Prix 9.2.3.1
Lp
1
Kod
2
sciany kl.
schodowej
2.6 KNR 4-01
1204-0100
2.7 KNR 4-01
1204-0200
lamperia
1,5m
parapety
2.8 KNR 4-01
1204-0200
ponad
lamperią
2.9 KNR 13-23
1004-0700
Opis
3
Jm
4
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych - SUFITY [ Farba
do stosowania wewnętrznego o wysokim stopniu
bieli i wysokiej sile krycia ]
$2.2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - LAMPERIA
o wys. 1,5m [ Farba LATEKSOWA do
stosowania wewnętrznego - połysk satynowy odporna na szorowanie , barwiona - kolor
jasnopastelowy - do uzgodnienia z
Użytkownikiem na podstawie okazanych co
najmniej 3 próbek]
($2.5-$2.2)/3,2*1,5
m2
6*0,21*2,5
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - ŚCIANY
ponad Lamperią [ Farba do stosowania
wewnętrznego , matowa, barwiona - kolor
jasnopastelowy - do uzgodnienia z
Użytkownikiem na podstawie okazanych co
najmniej 3 próbek ]
($2.5-$2.2)/3,2*1,7
3,2*(2*4,20+4,8)
Malowanie dwukrotne ślusarki i stolarki
uprzednio malowanej.Malowanie dwukrotne
farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i
powierzchni pełnych - skrzydła płytowe pełne
malowanie dwustronne DRZWI wraz z
ościeżnicami
Krotność=2,50
2,0*0,9 { pom. gosp.}
2.10 KNNR 2
Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur
1404-0401+ stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej
Kalk. Ind.
do 50 mm - Malowanie INSTALACJI C.O. z rur
stal. d=25mmm
inst. co.
3*3,2+3*2,5
d=25mm
3 45453000-7 OSŁONY grzejników
CPV
3.1 KNNR-W 3 Osłony sosnowe na grzejniki szczeblinowe ;
0707-0100 + Analogia : DEMONTAŻ starych osłon
Kalk. Ind.
grzejnikowych ze szczeblin sosnowych ;
wysokość osłony 0,80cm ponad posadzkę
(wygląd i rozmieszczenie osłony do
zdemontowania w korytarzu wg fotografii w
załączeniu)
0,80*(6*2,50+5*0,85)
3.2 KNNR-W 3 Osłony sosnowe na grzejniki szczeblinowe
0707-0100 + ANALOGIA: Nowe OSŁONY z paneli
Kalk. Ind.
lakierowanych MDF- odtworzenie (po robotach
malarskich) w miejsce starych osłon
zdemontowanych wg poz. jw. ; OSŁONA w
formie ażurowej z paneli MDF – wygląd zbliżony
do osłon już zabudowanych w wc. – fotografia w
załączeniu; zamocowanie paneli do filarków
międzyokiennych z dopasowaniem (zrównaniem
wysokościowym) do istniejących parapetów
wewnętrznych (usytuowanie jak osłona
dotychczasowa – wg zał.fotografii); Panele ze
("sztachetek" o szerokości ok. 150-170mm z
płyty MDF LAKIEROWANEJ mocowanych z
prześwitem (odstępem) do ok. 5cm ; Łączne
WYMIARY OBUDOWY nowej: poziomo
(6*2,50+5*0,85)=19,25 m; pionowo 80cm (w tym
prześwit ok. 5cm ponad posadzką) ; Materiał:
płyta MDF gr. 22mm emaliowana [2x emalia
poliuretanowa do zastosowań wewnętrznych
(atest PZH) kolor pastelowy do uzgodnienia z
użytkownikiem na podstawie 3 okazanych
próbek]
4
Ilości składowe
5
42,24
139,00
m2
m2
139,00
m2
93,93
m2
m2
3,15
m2
106,46
97,08
106,46
m2
1,80
m2
m
1,80
m
17,10
17,10
m2
m2
m2
Ilość robót
6
15,40
15,40
15,40
SeKo Prix 9.2.3.1
Lp
1
Kod
2
Opis
3
0,80*(6*2,50+5*0,85)
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Analogia, wywóz odpadów z rozbiórki starych
OSŁON drewn.
$3.1*0,02
3.4 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-10
samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - analogia, wywóz odpadów z rozbiórki
Krotność=20
$3.3
3.5 Kalkulacja KOSZT SKŁADOWANIA odpadów z rozbiórki
indywidualna OSŁON drewn.
$3.3*0,800
3.3 KNR 4-01
0108-09
5
Jm
4
m2
m3
Ilości składowe
5
15,40
m3
m3
0,31
m3
t
0,31
t
0,25
Ilość robót
6
0,31
0,31
0,25
SeKo Prix 9.2.3.1