Oświadczenia - bilard

Transkrypt

Oświadczenia - bilard
Bogatynia, dnia 26.02.2017r.
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na moje
uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych:
Bieg „Tropem Wilczym”
Zapoznałem się z regulaminem zawodów
..……………………………..…..
(imię i nazwisko uczestnika)