KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ „KANGURA”

Komentarze

Transkrypt

KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ „KANGURA”
KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ „KANGURA”
przy CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin,
tel (094)3476728, tel./fax (094)3476715
Bank PKO SA Grupa PEKAO SA I O/Koszalin
21 1240 1428 1111 0000 2263 8270
Koszalin, 25.03.2015
Szkolny Organizator
Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego
„Kangur”
W ramach tegorocznej edycji konkursu dla każdego uczestnika przygotowano:


dyplom uczestnictwa (prosimy o wpisanie imion i nazwisk uczniów biorących udział w konkursie)
układankę Magiczny wąż.
Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej stronie internetowej prosimy o:





dokładne sprawdzenie kart odpowiedzi, czy na zebranych kartach jest właściwy kod szkoły (niektórym
szkołom nadano inne kody niż w latach poprzednich),
uporządkowanie kart, czyli ułożenie tą samą stroną do góry,
oddzielenie (np. czystą kartką papieru) kart, na których są poprawki (w kodzie szkoły, nazwisku,
w odpowiedziach do zadań),
przekazanie kart niewykorzystanych,
przeliczenie wszystkich kart i zapakowanie ich do koperty.
Prosimy o przygotowanie dla uczniów kartek na brudnopisy.
UWAGA! Nowy wzór karty odpowiedzi – nie wolno składać! Zapasowe karty odpowiedzi można
wykorzystać tylko w szczególnych przypadkach (gdy karta zostanie zniszczona lub jest całkowicie
nieczytelna). Proszę nie przysyłać do nas kart zdublowanych, ani kart do przepisania - jedna wypełniona
karta na jednego ucznia.
Prosimy o wypełnienie protokołu z przebiegu konkursu (na odwrocie).
W kopercie, oprócz odpowiednio ułożonych kart odpowiedzi, oddzielonych od kart z poprawkami
i pustych, oraz protokołu należy także umieścić listę uczniów, którzy faktycznie wzięli udział w konkursie
z zaznaczeniem klasy i kategorii, według poniższego wzoru (w kolejności alfabetycznej, bez podziału na
kategorie).
………………………
Lista uczestników
(szkoła)
Lp.
1.
2.
3.
Nazwisko i imię
Antkowiak Monika
Bogusławski Jędrzej
Kamińska Andżelika
Klasa
III
II
III
Kategoria
M
Ż
M
Kategorie
SP
G
PG
Kl. II - Ż (Żaczek)
Kl. I, II - K (Kadet)
Kl. I - J (Junior)
Kl. III, IV - M (Maluch)
Kl. III - J (Junior)
Kl. II, III - S (Student)
Kl. V, VI - B (Beniamin)
Kl. IV (technikum, szkoły zawodowe) - S
(ułatwi nam to odszukanie ucznia, w przypadku źle odczytanego kodu szkoły przez czytnik lub błędnego zakodowania
przez uczestnika oraz pozwoli na prawidłowe wypisanie dyplomów dla uczniów-polskie znaki w nazwiskach
i imionach, przy sporządzaniu listy ręcznie prosimy o wpisanie nazwisk drukowanymi literami ).
Jeżeli karty odpowiedzi wraz z listą uczniów i protokołem wysyłane są pocztą, konieczne jest
wysłanie ich w dniu konkursu na adres CEN w Koszalinie. Prosimy o jak najszybsze, terminowe
przekazanie kart odpowiedzi.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu, instrukcja wypełniania kart
odpowiedzi znajdują się na stronie www.cen.edu.pl.
Życzymy, aby wszyscy Państwa uczniowie uzyskiwali jak najwyższe wyniki w konkursie, a świat
matematyki był dla nich łatwy, bliski i przyjemny.
Organizatorzy

Podobne dokumenty